Mjuka frågor, mjuka värden

Av , , Bli först att kommentera 2

Fullmäktige beslutade att lägga 1,5 miljoner för att jobba för barn och ungas hälsa som känns så viktigt. Vi ska både rekrytera personer och kompetenser men även jobba in arbetssätt i ordinarie verksamheter. Det är så otroligt viktigt att jobba med barn och ungas hälsa och psykiska hälsa i första hand. En viktig del i folkhälsoarbetet att öka hälsan på sikt. Vi ska prioritera ban och ungas hälsa då det är den viktigaste prioriteringen framåt. Vi tog även beslut om en handlingsplan för att motverka suicid. Mjuka frågor, mjuka värden är så otroligt viktiga att vi engagerar oss i, det handlar om människor. Som kommun har vi saknat en sån plan för hur vi ska jobba preventivt så det var dags att vi fick fram en.

Vi tog också beslut om hur vi ska jobba med ledningen av god och nära vård tillsammans med region Västerbotten. Där socialchef tillsammans med ordförande och vice ordförande i socialnämnden är våra representanter. Att samarbeta och samverka på riktigt är så viktigt då det inte finns några andra framtidsbilder än att samverkan kring gemensamma offentliga resurser är framtiden. Det könns bra att ha lite koll på flera världar som regionen och kommunen, det finns så mycket som är ogjort då det gäller samverkan…

Uniform i fullmäktige?

Av , , 1 kommentar 2

Vid måndagens fullmäktigemöte fanns en motion om LOV, lagen om valfrihet. En fråga där vi i Centerpartiet fått stå tillbaka för att få samarbetet med S att hålla ihop. Det är nackdelen med samarbeten, att man inte kan driva vissa frågor där man är helt oense. Men vi kommer att återkomma med den nästa mandatperiod. Vi tycker det är viktigt att en ska kunna starta företag inom det man är bra på, små hemtjänstföretag runt om i kommunen skulle kunna göra skillnad. Idag har vi många företag inom personlig assistans som gör ett bra jobb. Så vi har redan privata företag inom vården.

En annan fråga var klädkod där det SD tyckte att vi ska ställa krav på vilka kläder som ska vara godkända i politiken. En debatt där Annika lyfte att det handlar om värderingar och normer om hur vi ska se ut som människor. Likformighet, uniform eller förbud mot vissa klädesplagg. En ganska läskig fråga när man tänker efter en stund.

Håll i, stå rak och håll ut!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid kommunfullmäktige redovisade ekonomichefen Niklas Wilhelmsson hur det ser ut för kommunen då det gäller ekonomin. Det ser ut som om vi får ihop det närapå, det diffar som det ser ut idag med 2,6 miljoner i underskott i verksamheterna men då vi räknar in intäkterna så kommer vi att gå plus. Skatteintäkterna har ökat i stället för att minska som vi trott. Vi går alltså plus på sista raden och det känns ju fantastiskt. Vem hade kunnat tro att vi skulle klara av detta. Men det har snålats, minskats och kämpats på i alla kommunens verksamheter. Nu gäller det att ställa in sig på ett normalläge så att man håller sig på den nivå där det häller. Vi som lånat till löner!

Nu är vi på rätt sida i ekonomin igen. Tack alla ni som gjort detta möjligt. Dvs alla ni som jobbar inom kommunens verksamheter. Tack också till alla er politiker som orkat ta de svåra besluten.
Vi ser att befolkningen minskar, det föds för få och det dör för många. Det är inte främst utflyttningen som är bekymret utan det är för få som föder barn.

Fredrik, från C frågade om resultatet är coronarelaterat där vi får svaret att det inte är några större stöd vi fått däremot har det kostat oss mer ä vi beräknat.

Annika är tacksam och stolt över att vi klarat av detta stålbad där vi ställt om och börjat redovisa på ett bättre sätt. Det hr inte varit lätt men det har varit nödvändigt. Redovisningarna är konkreta och tydliga så det är lättare att hänga med och förstå vad som sker.
En aktiv politik gör att vi kommer att klara det här. Det gäller att hålla i och hålla ut.

Lilla Augustpriset till en Vilhelminabo? Är det möjligt?

Av , , Bli först att kommentera 2

Ja, kanske om vi röstar och om juryn tycker den fyller kriterierna. Du kan både läsa och rösta här:

Så här inleds Mirjas text: ” Jag har grubblat en hel del över vad det är som har gjort mig så ängslig på sista tiden. Vad som fått mig att stirra ut genom köksfönstret med den där otäckt sugande känslan i magen som viskat till mig på nätterna minuterna innan jag somnat. Vad som förföljt mig genom drömmarnas värld och vad som förstört otaliga morgnar. Vad som gett mig den där vissheten om att det finns någonting som jag gör fel.

Det är inte förrän nu som jag tror att jag börjar förstå. Det har inte riktigt slagit mig än, utan jag tror att jag börjar inse det allt i och med att kvällen kommer närmare. Jag kan känna hur det långsamt sipprar djupt in i mig som söt, klibbig björksav i midsommartid. Hur det sprider sig i kroppen och får mig att känna mig trög och bortdomnad. Vissa skulle nog kalla det skam. Eller ånger. För allt det som jag gör och inte gör och kommer att göra.”

Barn och ungas psykiska hälsa, en fråga för oss alla!

Av , , Bli först att kommentera 1

Var med på ett seminarium med SKR i veckan kring nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – barn och unga

Nära vård är ett sätt att tänka och göra. Att komma närmare människorna så att glappen inte blir glapp utan en sammanhållen process för människorna med fokus på person och relation och samordning med personen i fokus, proaktivt och hälsofrämjande.
Vi fick lyssna till en redovisning av en utredning , Börja med barnen (SOU 2021:34)?

Utredningen pratar inte så mycket om organisation och huvudman utan mer om människan i centrum. Det viktigaste i utredningen är att den lyfter att hälsofrämjande och förebyggande insatser behöver ges bättre förutsättningar och större plats. Det måste bli mer jämlikt över landet med hälsovården för barn och unga. Samordning och samverkan måste öka och att primärvården behöver stärkas på en mängd olika sätt. En kö-fri BUP där man tänker psykisk hälsa ur fler perspektiv med flera aktörer.

Mycket av det som lyfts fram känner jag igen från den rapport vi skrev och några av de punkter vi hade i önskelista, klipper in det nedan, stämmer bra med det utredaren lyfter.
 Mer samverkan med individen i centrum
 Tidiga och förebyggande insatser
 Närvarande vuxna
 Mer föräldrastöd/Stärk föräldrarollen
 Familjecentraler i alla kommuner
 Ungdomsmottagning med digitala möjligheter och mobila team

Jag lyfte in och problematiserade kring det vi lyfte i vår rapport kring glesbygdens behov, brist på resurser, kompetenser och prioriteringar. De svarade att ingen sådan analys har gjorts vilket jag tror är olyckligt. Det måste vägas in olika kommuners resurser och kompetenser om vården ska kunna bli jämlik.

De som pratade var: Tyra Warfvinge, avd för vård och omsorg, SKR, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR och Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Vi fick även lyssna till en ung kvinna som berättade om sina erfarenheter som är ambassadör för Hjärnkoll .Hon berättar om sin resa inom vården när hon hade problem med psykisk ohälsa. En stark berättelse som påminner om de vi mötte när vi träffade personer v i Vilhelmina. Rätt lika, men de vi mötte hade långt mycket längre till psykiatrin.

Sen pratade en person från Gävleborg som berättar att de gått från ADHD diagnoser där de nådde taket, när 15% av alla pojkar i en kommun fick diagnos så tänkte man om och startade ett vårdprogram med tidiga insatser där man idag lägger tiden på behandling och uppföljningar. Man pratar mer om symptom och inte diagnos. Hon pratar om själva metoden de jobbar med inom de som kommer in till vården. Det mesta av vården ligger på dig själv. Börja jobba med sömn, kost och rörelse! Få människor att ta tag i sin hälsa. Det här lät verkligt klokt och bra så där har vi mycket att lära.

En fick vi se film från Åsele.
Den berättar om barn i Åsele, i åldrarna 0–18 år och deras familjer som erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet och ett samlat, tidigt stöd till barn och deras familjer.
De berättar om hur de jobbar och att må dåligt ibland är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om måendet hindrar barnet och barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa påverkas så kan det vara anledningar till ett samordnat stöd av HLT-teamet. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper med representanter från förskola och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral. Inom en vecka efter genomfört första möte med teamet får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om fortsatt stöd som planeras tillsammans med familjen.

Arbetet med HLT är igång i samtliga kommuner där flera kommit igång det senaste året. Ett oerhört viktigt och nödvändigt arbete där samverkan är fokus och barnet i centrum. Så bra jobbat.
Så se filmen!

Bravo, knyck och driv på…

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är intressant att se att flera partier nu börjat få upp ögonen för landsbygden. KD säger sig vara det nya landsbygdspartiet och om du försöker googla upp vilka förslag de driver eller drivit på deras hemsida så är det rätt tomt. Men det är så bra att de nu agerar.

Även Moderater kopierar inlägg från Helena Lindahl för att ta position i de frågor som de verkligen inte lagt så mycket möda vid tidigare. Så det är bra att de börjat förstå att landsbygd är grunden för att få landet att fungera. Heja på, fortsätt så och kopiera gärna de förslag som vi lagt och drivit genom tiderna.

Nu i budgettider så händer det mycket i riksdagen. Vi har lagt fram de vi vill prioritera och vi ser ju att den politik vi drivit tidigare fortfarande behövs. Så det är väldigt välkommet att fler partier nu ger sig in i landsbygdsdebatten men jag vore än gladare om det också syntes i deras budgetförslag.

Centerpartiet har i över hundra år drivit på för frihetsreformer för landsbygden. I vårt budgetförslag finns landsbygdsatsningar på över 24 miljarder för att bättre hålla ihop hela landet och för att ge människor en ökad frihet och en större trygghet. Vi vill se till att landsbygden får kraft att växa och inte då minst i norra Sverige där det verkligen behövs stärkas upp på flera plan för att den gröna samhällsomvandlingen ska kunna ske utan hinder.

• Vi vill öka friheten för alla som bor och jobbar på landsbygden. Det måste bli enklare att starta och driva företag, med lägre kostnader och färre onödiga regler.

• Det behöver också bli lättare att bygga ut och bygga nytt på landsbygden, med ett regelverk som kan se till de lokala förutsättningarna. Dessutom måste bredbandet byggas ut rejält – där vill Centerpartiet lägga hela 3,4 miljarder i budgeten.

• Både tryggheten och servicen på landsbygden måste förbättras. Det behövs fler poliser, mer personal på vårdcentralerna i våra lands- och glesbygder och fler ambulanser. Landsbygdens vägar behöver dessutom bli säkrare, genom ordentligt vägunderhåll och bättre vägbelysning. Centerpartiet satsar en miljard mer än regeringen på landsbygdsprogrammet, och vill dessutom se en särskild satsning på att rädda mackarna i våra landsbygdssamhällen.

• Centerpartiet satsar till exempel 1,4 miljarder på bättre vård specifikt i våra gles- och landsbygdsområden, för mer personal och fler ambulanser så att människor över hela landet kan känna en större trygghet

• På landsbygden finns så mycket av det som bygger Sverige starkt. Skogen ger oss förnybara råvaror, naturupplevelser och klimatsmarta material. Vårt hållbara lantbruk ger oss sund och bra mat som stärker hela livsmedelskedjan och bidrar till den gröna omställningen. Nu måste politiken ge rätt förutsättningar för att landsbygden ska kunna fortsätta växa och bidra till ett bättre Sverige.

Flera partier till höger menar att sänkta bensinpriser är den viktigaste landsbygdssatsningen. Men sanningen är att de tre kommuner i Sverige som gynnas allra mest av sänkt bensinskatt är Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm får exempelvis 13 gånger mer pengar än Jämtland när bensinskatten sänks. Därför är sänkt bensinskatt inte en landsbygdsatsning, utan en satsning på storstan och ökade klimatutsläpp. Vi som måste köra bil måste kunna göra det liksom alla de företag som är beroende av drivmedel. Det här är ett akut problem som måste lösas.

Hur tänker du?

Nu börjar fler fatta….

Av , , 1 kommentar 3

Så bra att fler partier börjar prata landsbygd och så bra att Dagens Nyheter startar redaktioner i norra Sverige. Nåt har hänt! Det senaste året har Norrland blivit intressant. Det har tagit ett tag att få södra Sverige att både se och förstå att det är Norra Sverige som leder landet in i framtiden.

Så nu har även andra politiska partier börjat att prata landsbygd. Lite kul ändå att se Moderaterna direkt kopiera inlägg som Helena Lindahl gjort tidigare och försöka bli trovärdiga i detta. De är både lite lustigt och bra. Även andra partier på högersidan har förstått att landsbygdsfrågor är viktiga. Det är bra då vi nu kanske kan få en debatt och få gehör för våra konkreta förslag och satsningar.

Nu samlar vi kraft kring barn och ungas hälsa

Av , , Bli först att kommentera 1

Lite kul för mig att få ha med min syster Eva på kommungruppen här i veckan. Inte alla dagar vi får umgås så. Hon föredrog de övergripande målen för barn och ungas hälsa. Det finns ett arbete tillsammans med Skolverket och Socialstyrelsen där man jobbar för att tidigt ge insatser och stöd för att barn ska få en bra grund för framtiden.

Utifrån det arbete finns ett antal förslag för att möta det man sett om många ärenden till elevhälsa, om frånvaro, om orosanmälningar och självmord och väldigt dåligt mående.

Man kan se att samverkan mellan region, vården, skolan och socialtjänsten kan ge ett bra resultat. Det behövs resurser för detta som kuratorer, familjecentral och att täcka glappet mellan skolan och hemmet där det är problematiskt.

Det ska tas beslut nu i kommunen för hur vi kan jobba för barn och ungas hälsa på ett mer strategiskt, klokt, smart sätt i samverkan med andra. Utmaningen är att skapa resurserna att det finns utrymme att komma in och samverka. Om vi får barn att må bättre så kommer det att ge många positiva effekter både för individen, familjerna och samhället.

hur tänker du kring vad som behövs för att barn och unga ska må bra?

Allt färre Vilhelminabor…

Av , , 3 kommentarer 1

Befolkningskurvan har varit brant nerförs men nu ser vi att den är ännu brantare i vår kommun jämfört med tidigare. Det betyder att andelen äldre i vår kommun ökar än mer och antalet unga minskar. Det gör att vi får färre barn i förskolor och skolor och fler som behöver hemtjänst och äldreomsorg.

Det mest problematiska är att det blir allt förre som jobbar, är i arbetsför ålder och betalar skatt i kommunen. Det betyder att kommunens kassa krymper och krymper fort.

Det andra stora problemet är att så få utbildar sig inom de yrken so behövs som inom äldreomsorgen. Här får vi tänka nytt och den rapport som nu tas fram kommer att vara ett viktigt verktyg för att kunna hitta nya vägar. Vi måste också ta tillvara varenda människa, alla nyanlända och alla som idag inte jobbar. Vi måste förändra jobbet som undersköterska och ta tillvara kompetenser på ett smartare sätt. Ett bra framtidsinriktat arbete som Lena Mikaelsson m.fl. tagit fram.

Nu är Vilhelmina inte ensamma om den här problematiken men det hjälper ju ändå inte. Vi i vår kommun måste hitta våra lokala lösningar. En åldrande befolkning är ett problem i hela västvärlden.

Så varenda människa som kommer hit kommer att behövas! Så varmt välkommen!

Vad är ett riktigt jobb?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi fick vid fullmäktiges gruppmöte i måndags höra av arbetsmarknadsenheten hur det ser ut då det gäller arbetslöshet och de åtgärder som görs vid Handtaget, Cornelia, Fritidsbanken och Fotoarkivet som är viktiga arbetsplatser för de som berörs. För att få försörjningsstöd ska man alltså arbeta på någon av verksamheterna för att få större chans att få ett arbete framöver, ha praktik eller studera eller arbetsträning.

Arbetsmarknadsenheten jobbar på uppdrag åt arbetsförmedlingen och olika kommunala verksamheter. Vi fick veta hur de jobbar och vilka resultat de har i att människor stärks och når målet att försörja sig själva och klara sig med jobb och bostad. De är extrajobb och nystartsjobb som står för finansieringen vilket gör att det är staten som står för en stor del av vad det kostar.

Känner igen mig från de år jag jobbade på arbetsmarknadsinstitutet som jobbade med de som har svårast att skaffa sig ett jobb. Då var det många långtidsarbetslösa medelålders män, idag är det många unga och de som är utomnordiskt födda. Men det skiljer ändå inte så mycket mellan då och nu.
Känner mig tacksam över jobbet de gör då jag förstår hur oerhört viktigt det är för individerna som får stödet. Att ha en mamma som har ett jobb som alla andra mammor betyder så mycket för barnen! Ett jobb är så viktigt ur så många perspektiv, för självkänsla, identitet, socialt och för att kunna vara självständig och fri.

Vilhelmina kommun ligger lägre i jämförelse med andra kommuner och för utrikesfödda så har vi gått från 45% till 20 % arbetslöshet. Där är vi bäst till i Sverige. Antalet människor i försörjningsstöd har sjunkit rejält i vår kommun. Så bra jobbat Dajana Tadic och ni andra.