Med rak rygg genom Västerbotten

Av , , 2 kommentarer 6

I veckan som gick släpptes podden Med rak rygg genom Västerbotten. Podden lyfter ämnen som berör glesbygden och Västerbottens inland med olika gäster från länet. Tanken är att podden ska vara en tankesmedja för att tänka framåt. Hur ser det ut just nu? Vart vill vi och hur kommer vi oss dit? Olika perspektiv och horisonter på vart vi ska och varför kommer att lyftas. Vad behöver lyftas fram för att bli synligt? Hur påverkas vi av staden som norm? Hur står det till med rättvisan och demokratin i länet?

I detta första podavsnitt träffar Med rak rygg genom Västerbotten Sara Idenfors som driver företag i inlandet. Från att sälja räterad spik på julottan i Siksjönäs till reklamfirma, till hotellägare till att idag att driva ett etablerat E-handelsföretag. Möt Sara och hennes tankar om framtiden, om det ultimata livet och om vad som krävs för att kunna gå rakryggad.

du hittar podden på Podbean eller via hemsidan eller via Instagram #rakrygggenomvasterbotten eller FB Men rak rygg genom Västerbotten.

Regionens hus är det ett eller två och vart?

Av , , 1 kommentar 12

Vid regionfullmäktige ställde Centerpartiet en fråga om varför Region Västerbotten håller möten i två olika hus i Umeå. Idag finns regionens hus bakom Norrlands universitets sjukhus och sen gamla Region Västerbottens hus mitt i stan. De möten som regionala utvecklingsnämnden håller ligger idag nere på stan och inte i regionens hus där alla andra möten hålls.

Det är också två olika system för handlingar dvs ett för alla styrelser, nämnder, beredningar i ett och allt som har med regional utveckling i ett annat. Tjorvigt och helt obegripligt.

Ewa-May frågar varför det är såhär. Svaren vi får är att det är enkelt att ta sig för tjänstemän till styrelserummet och att det är svårt att flytta personal. Men det stämmer inte då lokalerna nere på stan gör att det är svårt att hålla möten då det inte finns rum så att det räcker till.

Jag ifrågasätter det här. Dels är det svårt att förklara för medborgarna att vi har en organisation som ska jobba för hela regionen men ändå fokuserar på Umeå. Det handlar ju om hela länet och om att Se hela länet.
Frågan på varför det ska vara två hus i Umeå fick inget svar. Jag tycker att ska det vara flera hus så borde de väl ligga nån annanstans än i Umeå.

Vi borde ställa samma krav som vi gör på staten att decentralisera sina verksamheter i vårt eget län. Samarbeta med kommunerna på ett närmare sätt mer jämbördiga än nu. Det finns så mycket att göra och det mesta är faktiskt ogjort!

Revisorernas hårda kritik biter liksom inte….

Av , , 2 kommentarer 8

Idag är det regionfullmäktige och den värsta punkten för mig är när revisorerna ställer sig i talarstolen. Det har under förra mandatperioden varit hårda ord, tuff kritik och jag blir alltid lika påverkad. Det jag tycker är knepigt är att trots den hårda kritiken och hur dåligt revisorerna tycker att regionen styrs, så är de som styr lugna och sitter lätt tillbakalutade med lugn blick.

Skulle jag vara i deras kläder skulle jag känna stort obehag och verkligen ta åt mig.

Det som kommer fram idag är att revisorerna saknar riskanalyser då det gäller investeringar. Budgetprocessen sågas, underskottet på 500 miljoner är större än någonsin. Redan då året började var det underskott. De åtgärder som beslutas handlar bara om att effektivisera och det är omöjligt att effektivisera en halv miljard. Budgeten används inte som ett styrverktyg. Budgeten måste vara realistisk och revisorerna ser tuffa år framför oss med genomgripande förändringar. Minskandet av hyrpersonal går åt rätt håll då det minskar.

På torsdag finns granskningarna på www.regionvasterbotten.se så där kan du själv läsa det jag här så snabbt refererar. Revisorerna kommer tillbaka till fullmäktige i april och då kommer det ännu en genomgång då av året 2018.

Revisorerna har ett viktigt jobb att få regionen att arbeta smartare, mer effektivt och göra det bästa för medborgarna för de pengar som finns.

Jag kommer att vara lika skakig när de då lämnar sin nästa rapport.

Demokratin och ekonomin urholkas av sossarna i länet!

Av , , 3 kommentarer 13

Två saker som du som medborgare bör fundera på:

1. Västerbotten har de högsta kommunalskatterna av alla landets regioner. Vi har även den näst högsta regionskatten fd landstingsskatten. Det betyder att det inte går att höja skatten för att finansiera de ökade kostnader som regionen har. Vi ligger rejält risigt till. En halv miljard i underskott! Vi är den enda regionen i landet som styrs av vänstern. Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister. Vi är mest röda av alla och en av de regioner som ligger risigast till ekonomiskt.

2. Förra veckan hade de 30 kommunerna i länet en träff med regionen där de pratade om utvecklings och tillväxtfrågor, bland annat om kollektivtrafik. Det var sen beredning på torsdag och i fredags var den regionala utvecklingsnämnden.

Måndagen innan fick jag ett mail om att jag inte fick vara med på distans via digital teknik på det tvåtimmars möte med kollektivtrafikutskottet som hölls i Skellefteå dagen efter, på tisdag. Fick även då veta att det redan var beslutat om delskatteväxling av kollektivtrafiken. Då, på måndagen, hade inte de 30 kommunerna diskuterat frågan, det hade inte varit uppe i kollektivtrafikutskottet och den regionala utvecklingsnämnden hade inte ännu hanterat frågan. Ändå fick jag veta att det var klart?!

Sanning är att socialdemokraterna var överens. Sossarna tyckte tydligen det var demokratiskt hanterat och klart. Trots att vid valt en mängd olika politiker som ska hantera frågor demokratiskt, förankra dem i sina politiska partier och med medborgare för att sedan ta beslut.

OM De som valts nu inte kan ta beslut vad har vi då demokratin till? Det kanske inte behöver nån demokrati, det räcker kanske med arbetarkommunen i Umeå?

Vi har fått veta att det bara ska vara consensus i besluten i den regionala utvecklingsnämnden. Och inget annat. Vi centerpartister anser att demokratin är viktig, det måste få stötas och blötas för att komma fram till bra beslut. Förankras i partierna och med de som ska ta besluten. De måste kunna ta ansvar att just ta beslut som är grundade ideologiskt.

Det här verkar som om det är ett gäng sossar i Umeå som suttit och kommit överens. Att sen tycka att alla politiker ska nöja oss med Det och sen hålla käften.

Var är demokratin??

Friåkning, besöksnäring och skogsnäring…

Av , , 1 kommentar 12

Nu är vi inné i årstiden där skoteråkarna flockas i våra fjälldalar. Det går som lämmeltåg med jätteekipage efter vägarna mot fjällen. Det är stora pengar som rullar in både för när besökarna stannar upp efter vägen för att tanka, äta och handla. Men även i fjällorterna där de bor på fjällanläggningar, handlar, äter, tankar och köper service. Vår dottter #naffsalin är en av de besjälade som verkligen älskar friåkning och fjällen som nu lägger all sin lediga tid i fjällen och olika event. I helgen är det #XXConvention i Saxnäs där BRP håller i trådarna för alla de kvinnor från hela landet som då är uppe för årets happening för de initierade.

Samtidigt läser vi dagligdax i olika medier om skogsägarna och markägarnas bekymmer med sönderkörd skog. I samma sociala media kan man i nästa inlägg se en flmsnutt på en skoteråkare som kör rakt in i ett träd, sågar ner det för att komma loss och sen kör vidare. Det är inte konstigt om det här leder till konflikt.

De som ansvarar för eventen och de anläggningar som har skotergäster har ett ansvar för att informera, lära ut om skogens betydelse och vikten av att hålla sig till utpekade områden och värna skogen. Det är också skoteråkarens ansvar att tänka till, förstå och ta sitt ansvar för att sporten ska ha möjlighet att finnas kvar och utvecklas. Om markägare upplever att deras mark och skog skadas så riskerar vi friåkningen, upplevelsen av friheten i fjällen och de jobb och de inkomster friåkningen ger till våra fjällkommuner.

Så jag hoppas att de som älskar skoterkörning själva tar ett större ansvar och säger ifrån när de ser människor som inte kan bete sig i skogen. Protesterarnär de ser inlägg i sociala medier som visar sånt som inte borde hända och förstår att friåkning är ett nöje men också ett ansvar.

Fjällräddaran ska ha rosor och choklad idag den 14 feb!

Av , , Bli först att kommentera 14

För något år sedan hade Centerpartiet ett arrangemang på Ansia i Lycksele. Samma dag hade Fjällräddarna i länet en utbildningsdag. På fikas småpratade jag med de fjällräddare jag känner från min egen kommun. Jag berättade bla om det snöskoterbidrag som Centerpartiet föreslagit för de som använder sina egna maskiner när de åker ut på räddningsuppdrag. Det är bara ett förslag på hur vi kan se till att fler vill ta på sig det här viktiga jobbet. Vi behöver människor som vill ge sig ut i oväder för att undsätta andra människor i nöd. Vi behöver ha goda villkor för de som idag ställer upp, och även se till att vi får fler fjällräddare. Allt för länge har de frivilligas engagemang och hårda arbete fått allt för lite tacksamhet, uppmärksamhet och stöd. Det vill vi ändra på och samtidigt öka tryggheten i fjällvärlden.

I Sverige finns i dag omkring 400 fjällräddare som. Både vi som bor i de glesa delarna av landet och de turister som kommer hit är beroende av att hjälpen kommer snabbt när vi drabbas av olyckor. Att det finns frivilliga livräddare går inte att värdera och är en ovärderlig resurs för att människor ska känna sig trygga. Därför behöver vi uppmuntra dem som tar det ansvaret.

Det är tre saker som vi Centerpartister driver på:
• För det första behövs en översyn och förändring av stöd och skattevillkor. Exempelvis använder fjällräddarna oftast egna skotrar och annat material som är privat. Men det finns inga särskilda lagregler och rättsläget är oklart.
• För det andra, i avvaktan på generellt bättre villkor för fjällräddarna, vill vi att det införs ett skoterbidrag på 50 000 kronor för frivilliga fjällräddare. Bidraget kan sökas en gång och kan gälla för såväl reparation som nyinköp.
• För det tredje vill vi att det införs ett stöd för rekognosceringsturer på 5 000 kronor per år. Det är helt avgörande för arbetet att fjällräddarna kan vara ute i terrängen för att uppdatera sig om aktuella förhållanden. Detta ska inte behöva betalas ur egen ficka.

Det här är viktiga punkter att vi får igenom Det är när du hamnar i nöd du behöver veta att hjälpen kommer, oavsett var i landet du befinner dig. Det handlar om rättvisa för alla oavsett vart man bor. Alla våra frivilliga livräddare borde end ag som denna, alla hjärtans dag få rosor och choklad. De gör ovärderliga insatser och vi behöver få fler att vilja engagera sig. Så tack alla ni som engagerar er, ni gör ett fantastiskt jobb. Jag lovar att vi kommer att fortsätta driva på för att det ska bli bättre villkor.

Nu är jag ilsken!

Av , , 8 kommentarer 27

Möjligheten att vara delaktig i region politiken som inlandsbo sätts verkligen på prov. Idag fick jag ett mail från utredaren vid Region Västerbotten som meddelar att tyvärr kan jag inte delta på mötet imorgon på distans!!! WHAT! Vad är det för årtionde?

Mötet imorgon är två timmar, kl 10.00- 12.00 i Skellefteå. Det är ett utskott under regionala utvecklingsnämnden som hanterar kollektivtrafiken. Ett mycket viktigt område för oss i inlandet.

För mig är det ca 55 mil att köra, det finns inga bussar att ta om man inte vill sova över i Lycksele. Jag får veta att den lokal som kollektivtrafikutskottet ska använda inte lämpar sig för distanslösningar.

Det finns massor av argument för att det här är idiotiskt: Miljömässigt, hänsyn till min och andras arbetstid, säkerhetsmässigt på vinterväg med älg och ren, tekniken finns, alla borde kunna delta på distans som vi gjort tidigare, det är orimligt att inte använda teknik i ett län som lagt stora pengar på att bygga ut bredband, det kostar pengar i reseersättningar och arvoden, så stora avstånd och att ALLA politiker måste kunna delta i de församlingar där man är invald. Vad är det annars för demokrati?

Jag har ringt till ordföfranden Rickard Cartstedt, mailat till chefen på kollektivtrafikmyndigheten och hoppas att det ska lösa sig. Så om jag har tur så inser de att det här är orimligt, plockar fram en dator med Skype eller lägger fram en telefon på sammanträdesbordet….
Förstår ni min frustration?

Jag vill ha en Maj-Britt!

Av , , 1 kommentar 7

När jag blir riktigt gammal och behöver komma till en plats där det finns människor som hjälper mig igenom dagen så vill jag komma till en plats där det finns minst en Maj-Britt. En människa som med varma händer och mjuk röst hjälper mig i mina privata göromål. Som ser mig där jag är, som skrattar tillsammans med mig och som verkligen bryr sig. Som vet hur mina dagar går och som berättar det för mina anhöriga om de frågar.

Det här är inte givet. Det är inte säkert att det finns någon Maj-Britt när det är min tur att ta del av samhällets välfärd. Det här är ett stort problem och något som vi verkligen måste tänka till omkring. Jag funderar en he del på det här då jag är orolig för hur framtiden ska se ut då vi har så stor andel äldre av befolkningen i våra kommuner.

Som det är idag finns det många som är en Maj-Britt, som har förmågan och verkligen bryr sig om de äldre och som älskar sitt jobb. Jag har mött många av dem. Det finns även många som jobbar men inte har den här varma förmågan att tycka om och se de äldres behov som det viktigaste att försöka lösa. De gör ett jobb men känslan för de äldre saknas. Mobilen kan verka mer intressant att hålla i handen än en äldre människas hand.

De som älskar sitt jobb och ser de äldres behov får det tufft att klara av arbetsdagen med alla dess känslomässiga utmaningar. De vill ju hinna med både att se de äldres behov och sen hinna med allt det praktiska. Att bli utbränd känslomässigt kan bli en svår konsekvens.

Hur får vi fler människor som har förmågan, att med värme ta hand om andra människor, att vilja jobba inom omsorgen? Hur får vi dem att både trivas, få utvecklas på jobbet och premieras för deras värmes skull?

Vad är det viktigaste för politiken att ta tag i?

Hur gör vi för att alla ska känna att man vill, bör och måste samarbeta?

Av , , Bli först att kommentera 3

Kan vårdens utmaningar lösas med bättre styrning? Det var rubriken på de föreläsning vi regionpolitiker fick lyssna på i veckan. Anders Anell från Lunds universitet berättade vad forskningen säger. Nej! Är det enkla svaret men ändå inte. Han pratar om styrning förr och nu, trender, globala utmaningar, personcentrerad vård, kvalité och innovationer.

Styrning är att få människor att dra och jobba tillsammans mot gemensamma mål. Värdebaserad vård som kommer mer och mer handlar om att lägga fokus på resultatet, att kvalitén är det som driver konkurrens och att kvalitén bestämmer ersättningen. Det är patienternas behov som styr hur man organiserar vården. Runt om i storstäderna är det så man agerar. Man köper tjänster utifrån kvalité och resultat.

De jämförelser som görs idag styrs i stor del av slumpen. Så att lita blint till Öppna jämförelser är inget att rekommendera. Det finns också att problem i att styrmodeller ger signaler som inte fungerar eller till tvärtomeffekter. Hur kan man skapa en styrning som belönar motivation?
Mindre resande för patienter är ett argument för mer personcentrerad vård. Bättre följsamhet, patienter värderingar och preferenser styr mer än idag, bättre hälsa, färre oplanerade besök i vården, man stärker människans egna livsstilsval, bättre uppföljning och patienten stry mer av den egna vården.

Megatrender om vi känner igen är demografi, urbanisering, klimatförändringar, klimatförändringar, globalisering och digitalisering vilka påverkar allt inte minst vården. Det finns också trender som påverkar vården utöver det som en teknisk utveckling, fler multisjuka äldre, högspecialiserad vård som koncentreras, hur primärvården ska se ut, ökade krav från individen, krav på öppenhet och transparangs, personcentrerad vård, empowerment och samverkan.

Ska vi lyckas i samarbeten så måste vi lägga ett externt fokus, utgå från människans bästa och där försöka hitta bästa lösningen.

Själv sitter jag och tänker på det missnöje som jag hört från min egen kommun då det gäller samarbetet med fd. Landstinget, nuvarande Region Västerbotten kring akutplatserna på sjukstugan. Dyrt, 7800 kr per dygn kostar det för kommunen att ha en person på en sån plats, det saknas personal, platserna stängs, avtalet dränerar kommunens kassa etc. Jag msåte ta reda på hur det fungerar och vad fler människor tycker.

Det finns mycket att ta tag i för att motivera till ett ökat samarbete och drivkrafterna måste komma från alla parter. Hur gör vi för att alla ska känna att man vill, bör och måste samarbeta? Ett tips vi får är att ha många små samarbeten, samarbeta med patientnära personer, återkoppla resultat, ledarskap som kan samarbeta, attityder till förändring, kommunikation i flera led och delaktighet.

siffror…

Av , , Bli först att kommentera 3

Västerbotten har högst skatt i landet till fd. landstinget nuvarande region. Vi ligger längst upp i diagrammet som visas på storbilden längst fram i regionsalen. Vi ligger på tredje plats i hur mycket pengar vi lägger på vården per invånare i landet.

Vi ligger på plats sju i landet av högsta kostnad, när det gäller primärvården, dvs vårdcentraler och sjukstugor. När vi tittar på sjukhusvården så ligger vi på åttonde plats av de som lägger mest pengar. Vi har näst högst kostnad på psykiatrin där bara Stockholm lägger ner mer pengar än vad vi gör i regionen. Vi ligger på tredje plats för vad politiken kostar, dvs vi ligger väldigt högt.

När man lägger ihop dessa siffrorna som pekar på att vi ligger illa till med reavinsten på kapitalplaceringar på börsen. De ligger på ett plus med en halv miljard och det räddar upp ett underskott i verksamheterna.

Frågetecknen hopar sig.