Orolig dotter inför valet i höst.

Av , , 7 kommentarer 12

Har sovit över hos dottern i Umeå på väg till Malmö i veckan. En dotter som är djupt och innerligt orolig inför valet i höst. För henne är det ett oerhört viktigt val, ett val som är avgörande för hur hennes framtid kommer att se ut.

Hon oroar sig för hur arbetsgivaravgifterna för unga ska se ut. Kommer de att höjas om regeringen byts ut?
Hon oroar sig för om restaurangmomsen kommer att höjas om regeringen byts ut?
Hon oroar sig för hur hon ska kunna behålla sina anställda om det blir dyrare att ha anställda!?
Hon oroar sig för att det ska bli dyrare att äta på hennes restaurang så att folk väljer bort restaurangbesöken.

Hon har rätt! Hon har all anledning till att oroa sig.
Valet handlar om jobben!

Landstinget väntar med att lägga ner…

Av , , Bli först att kommentera 12

Så här skriver Landstigets ledning idag på sin hemsida. http://www.vll.se/default.aspx?id=67784
Västerbottens läns landsting planerar en förändring rörande sköterskefilialerna i Dikanäs och Saxnäs. Förändringen skulle innebära en sammanslagning och flytt av filialerna till Stalon, och utökat öppethållande till fyra dagar i veckan.
– Detta har varit föremål för en del spekulationer och oro. Vi kommer därför att se över möjligheterna till personalsamverkan med Vilhelmina kommun för att om möjligt behålla båda filialmottagningarna, säger primärvårdschef Håkan Larsson. Ingen förändring av mottagningarna görs tills vidare i avvaktan på dialog med kommunen
.”

Jag tolkar det som att man avvaktar beslutet tills efter valet i höst! Man vågar inte gå till beslut nu då Landstingsledningen inte har så många pluspoäng i inlandet. Det är bra att man ser över alla möjligheter till samarbete och samverkan, det är inte en dag för tidigt. Vi som hållit på med politik ett tag kommer ihåg när vi kämpade för att starta ett hälsoförbund där kommunen och landstinget skulle slå ihop sina påsar. Då var S inte med på den banan…
Det är bra att folkviljan och en tydlig opinion kan göra att beslutsfattare backar. Frågan är bra hur långt de backar??

Problemet är inte en köttfri dag

Av , , Bli först att kommentera 9

LRF serverade igår hamburgare utanför en skola som protest mot att kommunen infört en köttfria dag. Det är bra att LRF Driver opinion då det gäller den offentligt serverade maten. Men jag tycker att problemet inte handlar om köttfria dagar utan jag tycker problemet handlar om att det kött som serveras kommer från andra sidan jorden!
Sveriges import av mat går till stor del till offentliga upphandlande kommuner och landsting som sen serverar den importerade maten till skolbarn och äldre inom äldreomsorgen.
Där finns problemet! Vi köper billig skitmat från billiga länder där det inte ställs några krav varken på hur djuren har det eller hur de som arbetar har det. Vi ser konsekvenserna i diverse matskandaler.
Skulle vi handla maten mer nära skulle vi både skapa fler jobb, minska transporterna och få mer näringsrik mat varierad utifrån säsong.

Så jag tycker att LRF ska ställa sig utanför varenda kommunhus och landstingshuset och servera hamburgare. Det är där beslutsfattarna finns.

Iskyrkor och brinnande is

Av , , 1 kommentar 15

I Vilhelmina pågår förberedelserna för årets WWW helg som kommer nästa helg. Se. www.visitvilhelmina.se
I Umeå jobbas det på för kulturhuvudstadsåret där invigningen är i helgen i showen Burning snow. Det som slår mig är allt arbete som läggs ner på dessa arrangemang. I Umeå så är vi skattebetalare med och betalar på olika sätt. I Vilhelmina är det ideella krafter som gör jobbet. Engagerade människor, företag och föreningar som Vill göra Vilhelmina roligare, mer intressant att besöka och vara delaktig i en happening som så många njuter av. wWW helgen är en av de mest roliga som händer under vintern.
Tänk om även Umeåborna skulle bidra till Burning snow på samma sätt och i samma omfattning som Vilhelminaborna! Vara med och fixa, planera och bygga. Hur skulle då arrangemanget sett ut?

Fick ett brev från Förvaltningsdomstolen igår….

Av , , Bli först att kommentera 27

Åkes skrivning

Så här står det:
Vilhelmina kommuns företrädare som skriver detta brev till Förvaltningsdomstolen skriver: Då ärendet har varit föremål för flera avgöranden förvaltningsdomstol där kommunen lämnat omfattande underlag för prövningen, vill kommunen inskränka sina synpunkter i detta ärende till att hävda att beslutet tillkommit i laga ordning och att det således inte strider mot någon bestämmelse i Kommunallagen (1991:900) 10 kap 8.
Vad de klagande anfört saknar för övrigt grund i faktiska förhållanden och kan inte tillmätas någon som helst betydelse ifråga om laglighetsprövningen av det aktuella beslutet
.

Översatt kan man säga att: S menar att de gjort rätt och att det vi som överklagar säger inte har nån betydelse.

Ja, de tänker så!

Företagsklimatet en rejäl nagelbitare

Av , , 1 kommentar 8

När svenskt näringsliv idag presenterar sina enkätundersökningar om hur dels företagare i kommunerna dels politikerna ser på företagsklimatet så blir jag verkligen orolig. De kurvor som visar hur läget ser ut i Vilhelmina visar på ett stort problem, än vilken av kurvorna man följer!

Så här skriver Svenskt Näringsliv på sin sida: ”Resultatet av Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät är klart. Enkätsvaren från Vilhelmina vittnar om försämringar över hela linjen. Det sammanfattande omdömet tar ett rejält kliv nedåt och hamnar på 2,4, det vill säga långt under det acceptabla. För en hårt pressad inlandskommun är detta självfallet mycket illavarslande. Att arbeta fram en aktuell handlingsplan – som inte bara mejslar fram mål utan även konkreta åtgärder för att nå dessa mål – kan vara ett första steg för att ta ett helhetsgrepp om situationen. En bred satsning på dialog med näringslivet brådskar. I Vilhelmina har 49 procent av de tillfrågade företagarna besvarat enkäten. Resultatet av enkäten är basen för kommunrankingen som offentliggörs 6 maj. Hela fyra kommuner i länet hamnar under betyget godkänd i enkäten när det gäller sammanfattande omdöme. Så när företagarnas svar om företagsklimatet vägs samman på länsnivå hamnar Västerbotten långt ner. Endast tre län får sämre sammanfattande omdöme.”

Här hittar du en sammanfattande artikel kring länets kommuner. http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/
Allt om hur undersökningen görs och resultatet för samtliga kommuner finns här: www.foretagsklimat.se.

Det finns dock ljusglimtar om vi tittar och jämför oss med andra kommuner med annan politik vid spakarna. Om man tittar bakåt så ser man även att det funnits ljusare tider. Ljusare tider som kan komma tillbaka då vi nu går mot val i höst. #4av5jobb #helalandet

Ärlighet varar längst…

Av , , Bli först att kommentera 12

Se klipp från Agenda där Maud berättar om sin tid i regeringen och partiledare som hon skriver om i sin nya bok.
http://www.svtplay.se/klipp/1760082/maud-olofsson-jag-litade-inte-pa-jan-bjorklund?tab=klipp&sida=1

Det som biter sig fast hos mig är att hon hela tiden är så ärlig i hur hon står, i sina beslut och ärlighet till det som är klokast om än det inte varit politiskt enkelt. Att våga ta beslut som är tuffa kräver kraft och mod. Vet man att man är på väg åt rätt håll så gäller det att bita i och hålla fast. Det gjorde skillnad i regeringen då och det gör skillnad i regeringen idag. De enkla poängens politik är inte det långsiktigt hållbara. De kloka hållbars besluten är det som gör att vi får ett samhälle som håller samman både stad och landsbygd. Bra Maud att du vågar vara den du är!

Mat och drivmedel i gles glesbygd

Av , , 1 kommentar 12

Igår beslutade riksdagen om att tillsätta en snabbutredning som ska vara klar redan i mars om hur statens ka kunna se till att servicen inte försvinner i gles glesbygd. Lanthandeln är ju inte bara ett köpeställe. Den är också en viktig mötesplats för de som bor i en by och har dessutom annan service som ombud för andra aktörer som post, apotek och systembolag. Så när byaaffären läggs ner försvinner både en social träffpunkt och en viktig servicenod.

Idag passerade jag Lomsjökullen och passade på att handla på EG Vilt. Se www.egvilt.se Pratade om beslutet som togs i riksdagen igår och vi pratade om vad som man behöver tänka på i en sån utredning.
Det här spelar stor roll för de som bor i en by men åxå för andra företag inom besöksnäring, upplevelseturism, skogsnäring, rennäring, gruvnäring, jordbruken och andra ofta små företag.

Det finns redan ett stöd idag som används flitigt och som kommer att löpa vidare. Sedan 2009 har regeringen dessutom satsat 145 miljoner i extra statliga insatser. Men det stöd vi har idag handlar främst om investeringsstöd. Nu ska vi titta på ett löpande stöd/driftsstöd för att kunna finnas kvar. Det kan ses som er ersättning från staten för den service som dessa små företag levererar till samhället. Tillväxtanalys som analyserat hur det ser ut i landet säger att antal butiker i Sveriges glesbygdsområden har minskat med en tredjedel sedan mitten av 1990-talet och drygt 7 300 personer i glesbygd har mer än 20 minuters restid till den närmaste butiken.

jag är särskilt glad över det här beslutet, det gör skillnad att vi driver på frågor som är livsnödvändiga för alla de som bor i glesbygd. Skulle vi inte göra det så skulle ingenting hända. Centerparteit behövs i regeringen!!

Stängsla ute en varg!

Av , , Bli först att kommentera 14

Det blir väldigt tydligt att MP är ett stadsparti då argumenten tryter när man närmar sig den verklighet som finns hos oss i norr. Landsbygden är inte inom pendlingsavstånd från stadskärnorna i våra stora städer. Landsbygden är hos oss där avstånden kräver tydliga villkor för fler jobb och förhållbar service som skolor, vård, ambulanser, distriktsköterskor, mackar och lanthandlare ska finnas då det är nödvändigt. Nödvändigt både för oss som bor här, för företagen och för alla de som besöker oss.

Följer debatten som direktsänds på webben ikväll där Annie Lööf debatterar med Gustaf Fridolin om landsbygden. Bland annat diskuteras hur kommuner kan köpa från den lokala bonden och den lokala matproducenten. Regeringen stöttar nu upp kommuner som vill använda upphandling som ett sätt att öka möjligheterna för lokala företag att få sälja mat till äldreomsorgen och de lokala skolorna. Det skapar jobb lokalt!

Debatten handlar också om den hundring som Fridolin räknat att det ska kosta i höjt bensinpris för landsbygdsbor. Men än vem jag pratar med så kör de mer bil än de 1500 mil per år som Fridolin tror är ett medel för vad folk på landsbygden kör varje år. Jag vet att bara de över 700 personer som pendlar till jobb utanför Vilhelmina kommun kör långt mycket mer.

Fridolin försvarade lastbilsskatten och säger att länder i Europa infört ett liknande system. Men Sverige är bra mycket längre och vidare, Sverige är ett av Europas länder med längsta transporterna främst till och från Norrland. Höjda kostnader för transporter skulle slå oerhört hårt mot landsbygden. Det är en skatt på avstånd där vi som är beroende av transporter är de som får betala.

Järnvägen diskuterades också där vi är överens om att den måste utvecklas och stärkas men vi är inte överens om att man inte bara kan använda tåg. Då tågtrafik aldrig kommer att gå till Stalon eller Slussfors eller någon annan liten ort i inlandet.

Annie lyfter hur viktigt det är att vara stolt över att vara landsbygdsbo och prata väl om våra egna orter är avgörande för att folk ska vilja flytta in, besöka och starta företag i just vår ort. En ort som bara svartmålas är ingen ort som lockar. Att bygga möjligheterna för landsbygden, behålla skolor, lanthandlare, mackar, akutplatser, ambulanser och distriktsköterskor och att skapa fler som kan leva av de gröna näringarna om kommuner handlar lokalt likväl som små serviceföretag som även de kan leva om fler handlar deras tjänster. Det handlar om jobb och det handlar om jobb och det handlar om jobb!

Rovdjurspolitiken lyftes också där MP ville att per pengar skulle gå till stängsel. Det är svårt att förstå hur vi ska kunna stängsla ute varg?!

Många viktiga frågor som är avgörande för hur villkoren ska se ut för oss som bor på landsbygden i Sverige efter valet 2014.

Max säger som det är

Av , , Bli först att kommentera 10

I veckan gick ägarna till den hamburgerkedja som startades i Norrland, den norrländska hamburgaren MAX, ut och berättade hur deras företag skulle drabbas av en socialdemokratisk regering. O hej vilket liv det blev. De har fått utstå mängder av påhopp, blivit utpekade som storkapitalsiter utan hjärta och att gå i borgerlighetens ledband. Men sanningen är att de bra berättat vilka konsekvenser en höjd restaurangmoms skulle ge och vilka konsekvenser höjd arbetsgivaravgift för unga under 25 år skulle ge för deras företag. De har bara berättat sanningen utan att skriva om den på något sätt.

Jag tycker att alla företag ska ta sig en funderare på hur den socialdemokratiska politiken skulle slå mot deras företag. Vilka konsekvenser skulle det bli för jobben för omsättningen och för möjligheten att finnas kvar eller utvecklas?