Vart ska vi vara 2050?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vart ska vi vara 2050? Det är det vi jobbat med i några intensiva dagar i Tärnaby. Vi som är representanter i Midtskandia är politiker och tjänstemän från regioner och kommuner som är medlemmar i Midtskandia.

Midtskandia ar en av de nordiska gränskommittéerna under det nordiska ministerrådet. Samarbetet har pågått i över 30 år och har jobbat med att riva gränshinder både för företag och kommuner, transporter, jord och skogsbruk, klimatåtgärder, energi och energi. Jag representerar region Västerbotten och har dess perspektiv in i arbetet, hela länets bästa från kust till fjäll.

Midtskandia jobbar med att bygga en stark region mellan tre länder. Det handlar om transporter, kommunikationer, säkerhetspolitik och samarbeten inom flera olika områden. Det sker mycket i detta både med transporter, fast väg mellan Finland och Sverige, storflygplats i Mo i Rana, järnväg hela vägen från Finland ut till Atlantkusten i Norge. Nato medlemskapet ger nya perspektiv och möjligheter.

Storflygplatsen i Mo i Rana ska vara klar första kvartalet 2027. Gunnarns flygplats har köpts av försvaret som kommer att bli en militär flygplats. El-flyget kommer stort och kommer att bli ett verkligt sätt att resa. Nordostpassagen kommer även den att bli en transportväg som förändrar världspolitiken och geopolitiken. Nyttjande av mark och vatten. Livsmedel, rennäring, vindkraft, gruvor, energi, transporter, kommunikationer, försvar, geopolitik, utbyten mellan unga och folk till folk….

Demografin är en stor utmaning. En annan är att vi kommer att ha konflikter kring mark och vatten då behovet av energi kommer att öka. Det här är sånt vi diskuterar nu när vi planerar vidare mot framtiden. Hur kan vi bygga regionen som ger en hållbar region där människor trivs, vill och kan bo?

Vi jobbar mycket med kommande strukturfonder, interregprogram, den nordiska dimensionen och planerar utifrån att Sverige kommer med i Nato. Vi jobbar de här dagarna fram ett strategidokument som nu ska ut på remiss till alla medlemmar för att få in deras synpunkter innan vi kan besluta att anta det.

BB, konsultationsordning, stopp vid apotek, folkhälsa och …..

Av , , Bli först att kommentera 1

I veckan har det varit regionfullmäktige. Du kan se debatten här:

Jag hade ställt frågor kring den samiska konsultatonsordningen som ska igång den 1 mars. Där det uppdagades att regionen inte är redo och inte tänkt igenom det nya arbetssättet. Jag debatterade BB I Lycksele, studieförbundens roll för folkhälsan, att inte få stanna till vid apoteken när du har en sjukresa. Idag måste en person som får en sjukresa åka hem igen utan att få stanna vid apoteket för att sen ringa och be om färdtjänst. Helt galet!

Lyssna gärna till debatten och notera även e unkna värderingar som kommer fram i inlägg från ett visst parti. Där människor ställs mot människor, där människor värderas utifrån ursprung och alla problem löses med färre människor från andra länder. När sanningen är att vi inte klarar av varken näringsliv eller välfärd om vi inte har människor från andra länder som jobbar.

Hör gärna debatten där du kan snabbspola mellan de olika ärendena. Hör sen av dig om vad du tycker och tänker.

Vi sviker inte landsbygden! – Så får vi Sverige att hålla samman.

Av , , 1 kommentar 1

• En sjuksköterska i Dorotea betalar 6 kr mer i skatt per hundralapp än en sjuksköterska i en Stockholmskommun.
• Det går inte att låna till att bygga ett hus på landsbygden, banken lånar inte ut då ditt hus är halverat i värde när det är färdigbyggt.
• Vägar med potthål går inte att räkna.
• Det finns många lediga jobb men få som kan ta jobben på landsbygd
• Skolor, äldreomsorg, bibliotek stängs ner
etc, etc, etc..

Det behövs ett parti som lyfter fram vikten av en fungerande landsbygd när nu Tidö-regeringen sviker landsbygden totalt. Mycket om hur vi löser de utmaningar och möjligheter vi har på landsbygds finns i landsbygdsprogrammet, som Centerpartiet tog på sin senaste stämma, som är omfångsrikt och som vi använder för att driva politiken framåt.

Den viktigaste tillgången i arbetet för en levande landsbygd är de människor som bor där. Därför vill vi att besluten ska fattas så nära dem som berörs som det är möjligt. Så stärker vi den lokala demokratin och fattar klokare beslut för landsbygden. Samtidigt är det viktigt att staten inte drar sig undan. Det måste vara möjligt för människor att bo på landsbygden och det måste skolor, sjukvård och äldreomsorg.

Oavsett om du bor på landsbygden eller i en stad har du rätt till vård, äldreomsorg och skola av hög kvalitet. Du ska exempelvis inte behöva vänta orimligt länge på en ambulans om du drabbas av hjärtstopp eller stroke. Eller att polisen inte finns förrän nästa dag om du drabbas av brott. Högre utbildning ska inte bara finnas vid några få lärosäten den måste finnas decentraliserad. Samtidigt som vi förbättrar den fysiska tillgängligheten i hela landet behöver vi ta tillvara de möjligheter som den digitala vården och den digitala undervisningen erbjuder. Det behöver även bli mer attraktivt för lärare, läkare och sjuksköterskor att jobba på landsbygden. Den attraktiviteten skapar vi på flera sätt. Fler kollegor, bättre möjligheter till fortbildning och en rättvisare fördelning av resurser mellan kommuner och regioner är några exempel.

Fler attraktiva boendemiljöer, exempelvis i strandnära lägen, kan också få landsbygden att utvecklas. Att bygga ut bredbandet i hela landet och förbättra kommunikationerna i form av vägar, järnvägar och flyg, är också viktigt för att människor ska vilja bo och verka på landsbygden. Det finns många viktiga delar och förslag i landsbygdsprogrammet men särskilt nöjd är vi på de föreslagna satsningarna på infrastruktur. Att utveckla tågtrafik både på stambananor och regionala banor är en del som lyfts fram i programmet.
Klimatomställningen är en gigantisk utmaning där landsbygden har allt att vinna. Med rätt politik kan vi använda klimatomställningen som en hävstång för tillväxt, innovationer och nya jobb i alla delar av landet.

Blir du nyfiken så läs mer på centerpartiet.se och bli medlem!

Vad är landsbygd? Är det där skatten ökar och välfärden minskar?

Av , , Bli först att kommentera 1

#64 Vad är landsbygd? Är det där skatten ökar och välfärden minskar?
Så heter det senaste avsnittet i podden. med rak rygg genom Västerbotten. Lyssna här:

I det här podavsnittet träffar vi en nyutnämnd landsbygdspolitisk talesperson Helena Lindahl från Gumbodahamn i Västerbotten. Helena tänker elda på regeringen kring skatten, skogen och maten. Hon säger att många kommuner skulle få något tillbaka från den vind- och vattenkraft som produceras i sin kommun. Men pengarna ser man aldrig röken av, för de tar staten. Har man tur kommer en slant tillbaka i form av nåt bidrag.

Helena vill se att pengarna gick tillbaka till den lokala nivån. Regeringen har flaggat för att en skogsutredning ska komma men den verkar ha fastnat någonstans. Sedan vill hon att de som c vår mat ska få bättre betalt. Idag får bonden 10 öre per krona och staten får 11 öre, de som producerar mat som vi importerar får 20 öre kvar av den matkrona vi betalar för amten. Helena menar att det måste bli bättre förutsättningar för jordbruket. Jordbrukets är en del av totalförsvaret. Alla måste ju äta. Om vi ska vara trygga måste jordbruket bli mer lönsamt och mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra länder.. Men vi pratar även om vägar, järnvägar, BB, polis, service och allt annat som behövs….
Helena Lindahl har gjort sig känd som en politiker som verkligen driver landsbygdens frågor. Från äganderätten av skogen, snöröjning, att få bygga där man vill bo, om polisbrist och att ambulansen inte kommer till att driva på för företagande och alla människors lika rätt och värde.

#framtidstro #rakrygggenomvasterbotten #södralappland #bränsleuppropet #bränsleupproret #drivmedel #gronanaringar#grönanäringar #lycksele #vilhelmina #dorotea #storuman # sorsele #åsele#dorotea #södralappland #centerpartietvasterbotten #centerpartiet Helena Lindahl #BBLycksele #LRF #Norraskog #IcVilhelmina
#skog #vindkraft #vattenkraft #decentralisering #sodralappland

När det är 60 lediga jobb på Arbetsförmedlingen och 12 st inskrivna arbetslösa

Av , , Bli först att kommentera 2

När det är 60 lediga jobb på Arbetsförmedlingen och 12 st inskrivna vid arbetsförmedlingen…

En fråga vi pratar mycket om men få vet vad en kan göra för att få fler människor att anställa. Många förstår inte varför det inte finns folk att anställa och tänker att unga inte vill ta jobben. Men så enkelt är det inte.

I 9 av 21 län minskar den arbetsföra befolkningen. Demografi med än åldrande befolkning 44% ökning och förre människor i arbetsför ålder bara 4 % ökning ger större rekryteringsbehov, en strypt arbetskraftsinvandring och ett utmanande ekonomiskt läge. 39% av alla företag i landet säger att kompetensförsörjningen inte fungerar, de får inte fatt i den kompetens de behöver.

Stor andel är yrken där det inte krävs högskoleutbildning utan yrkesutbildningar som yrkesvux eller gymnasieskola. 47% av företagen söker personal med gymnasiekompetens från ett yrkesprogram.

Idag är det ca 30% av gymnasieeleverna som går en yrkesutbildning, det måste upp till minst 40% för att möta behoven. 290 000 yrkesutbildade kommer att saknas om 10 år om detta fortsätter.

Lägst hängande frukten är att behålla personal i den organisation en jobbar. Att få människor att trivas och må bra och jobba hårt med medarbetarskap. Få människor att jobba längre och ta senare pension och få deltidare att jobba heltid. Att få in kvinnor som inte yrkesarbetar eller som jobbar deltid. Så jämställdhet är både medlet och målet att nå fler människor att jobba. Arbetsmiljön och jämställt hemarbete och minskad sjukfrånvaro är delar i detta. Men även att använda teknik, AI och digitala verktyg föra tt förändra arbetssätt och använda AI till sånt som AI klarar säkert.

Regionalt i samarbeten mellan det offentliga, privata och ideelle och det globala för att skapa attraktivitet. Desentralisera utbildningar och förändrade strukturer för utbildning. Inte minst för yrkesvux och komvux.

Det saknas utbildningar idag i de jobb som företag söker inom olika praktiska yrkesområden. Få fler att vilja och kunna gå en yrkesutbildning, fler ska kunna studera lokalt, branscherna måste kunna påverka utbildningarnas innehåll och utbudet av utbildningar måste matcha arbetsmarknadens behov.

Värmland och Västra Götaland har bra arbete vi bör titta på.

Vi sviker inte landsbygden, vi sviker inte friheten och vi sviker inte klimatet.

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi sviker inte landsbygden, vi sviker inte friheten och vi sviker inte klimatet.
I veckan hålls kommundagar för runt 400 centerpartister från hela landet i Umeå.
Själv ska jag fokusera på landsbygdsfrågorna och kompetensförsörjningen. Jag är övertygad om att landsbygden måste lyftas fram i så många olika politikområden, det är på landsbygden vi både bygger att det ska finnas mat på hyllorna i affären, att vi blir självförsörjande inte bara på mat utan även på bränslen att tanka med, det ska gå att leva i hela landet och samhällsservicen måste finnas överallt.
Det är beklämmande att höra att skolor läggs ner i Strömsund, att bibliotek och äldreboenden försvinner i Fredrika, att en chef i äldreomsorgen uttrycker ”vi kan inte hjälpa alla” då äldre behöver äldreomsorg och hemtjänst. Att vi i min egen kommun funderar på hur vi ska kunna ge barn och ungdomar möjlighet att studera i hemkommunen.

Att både kommuner, vården och företagare inte får fatt på personal. Samhället undergrävs och finansministern säger åt kommunerna att ”Göra sin hemläxa” då hon borde säga, -vi ska förändra skattesystemet och det kommunala utjämningssystemet då det inte fungerar längre. Vi kan inte stå stilla och se hur landet dras isär mellan stad och land. Det behövs en funderande landsbygdspolitik.
Landsbygden bygger beredskapen att klara oss som land i en kris eller ett krig, Landsbygden är också garant för klimatet och så fundamental för ett hållbart land. Vi behöver bättre infrastruktur som både järnvägarna men även Europavägarna mot Norge E12 när Mo i Rana för en stor flygplats, till Trondheim när vi blir medlemmar i Nato och E45 som nod för transporter däremellan.
Kommundagarna handlar även om EU frågor som grisar, leriga stövlar, traktorbränslen, barkborrar, jobb, säkerhet och integritet. Det handlar om vår vardag och om vilket Europa vi vill leva i och vilken vardag vi vill ha. Det behövs ett grönare, friare och tryggare Europa!