Grattis Nordmaling

Av , , 2 kommentarer 6

Grattis Nordmaling och så bra jobbat. Det är kul att sfälja Madelaine Jakobsson på sociala medier då hon ständigt återkommer med bidler och uppdateringar på företagsamheten i Nordmaling.
Igårkom rankingen av företagsklimatet för förra året. Jättekul att se hur Centerstyrda Nordmaling klättrat uppåt och leder ligan. Lite mindre kul att se min egen kommuns jumboplats.
Här är listan på det sammanfattande omdömet:
Kommun omdöme 2017 Förändring sedan 2016
Nordmaling 4,1 0,2
Sorsele 3,9 0,4
Bjurholm 3,9 -0,4
Vännäs 3,7 0,2
Storuman 3,5 0,2
Norsjö 3,3 0,1
Umeå 3,3 -0,1
Robertsfors 3,3 -0,1
Malå 3,2 0,4
Vindeln 3,1 -0,1
Dorotea 3,1 -0,2
Skellefteå 3,1 0,2
Lycksele 3,0 0
Åsele 2,8 -0,1
Vilhelmina 2,8 0

Läs mer på svensktnaringsliv.se

Varför hindras kvinnor?

Av , , 2 kommentarer 1

I veckan som gick besökte Solveig Zander Vilhelmina. Hon träffade vilhelminabor och diskuterade frågor kring socialförsäkringen. Bl a kom företagarnas villkor upp. Det är svårt att driva företag och vara rädd för att bli sjuk då försäkringen inte alls täcker upp det som kostar om man blir sjuk som företagare. Inte bara ens egna lön utan hela företaget ställs på prov. Sen får man inte heller den pension som man skulle ha haft om man varit anställd då man kanske inte sett över sina pensionsinbetalningar i tid. Så det är kanske inte så konstigt att kvinnor väljer att vara anställda istället för att starta företag.

-” Bara var tredje egenföretagare i Sverige är kvinna. Trots att många kvinnor vill starta eget står utvecklingen nästan still. Ska Sverige leva upp till ryktet som ett av världens mest jämställda länder måste vi riva de hinder som står i vägen för kvinnors företagande. Framför allt måste man uppdatera socialförsäkringarna och reglerna för föräldraledighet.” Det skriver Martin Linder, ordförande för Unionen.

Sen handlar det ju naturligtvis inte bara om föräldrapenning, sjukpenning och pensioner, det handlar ju även om att det finns så stora hinder för en kvinna att starta företag. Alla de kvinnor som jobbar inom vård och skola idag skulle ju kunna starta företag inom sin bransch om de verkligen fick chansen. Men så ser det ju inte ut idag. Det är oerhört tufft att bli företagare inom de områdena och på många håll är det rent omöjligt. Så de kvinnor som ändå väljer att starta och driva företag är värda all vår respekt.

Att lyfta fram kvinnors företagande och stötta de kvinnor som vill bli företagare måste vi bli bättre på. De nätverk för kvinnors företagande som vi drev i Vilhelmina i slutet av 90 talet och början av 2000 talet påverkade mer än vad vi trodde då. Det var fler som startade företag då än vad det är idag i vår kommun. Det måste vi göra någonting åt. Jag hoppas de förslag som vi driver på i Centerpartiet som skulle ge andra förutsättningar för de som vill vara företagare, får fler med sig så att vi kan driva igenom dem. Det skulle göra stor skillnad.

Det lyser rött där det borde lysa grönt!

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan har jag varit på Hälso och sjukvårdsnämndens sammanträde. Satte mig på bussen kl sex. Mötet börjar halv tio så jag är alltid sen om jag åker buss, bussen är framme kl 10 och sen tar det en stund att gå till landstingshuset. Jag skramlade mig in mitt i genomgången av ekonomin, fumlade till mig en macka och blev besviken när kaffetermosen var tom. Det är baksidan av att bo i inlandet och vara med på möten där närapå alla andra kommer från kusten.

Dagen innehöll mängder av rapporter och genomgång av bl. a. personalläget och ekonomi.
Det är många som är sjuka när vi ser statistik på sjukskrivna inom landstinget. 6,5% av all personal är sjukskrivna. Av dessa är ca 25% som har någon form av stressrelaterad sjukdom. Det är främst kvinnor som är sjuka. Det här är ett stort problem då det saknas människor på så många platser och det blir ökad belastning på de som förlorar en kollega där man inte hittar vikarier. Det finns massor av forskning om stress. Vi fick en bra genomgång av hur rehabiliteringen ser ut och funkar i länet. Läs mer här stressforskning.su.se
Viktig för Alliansgruppen var att det ska vara likvärdigt över länet och att ingen ska diskrimineras utifrån sin ålder.

Det är skört med bemanning under sommaren och det är svårt att få barnmorskor och sköterskor. Det som är värst för oss i inlandet är att i sommar kommer alla vårdplatser som landstinget har ansvar för att stänga, förutom i Storuman. Det kommer att vara stängt i Vilhelmina i fem veckor!

Det här tycker jag ni ska fråga era Socialdemokratiska politiker om. Hur tänker de här?
Ekonomin, sjuka hus och långa köer är tuffa problem att hantera. Det som delårsrapporten visar är en ekonomi på rusch på ett brant sluttande plan. Det är stora underskott som vuxit år efter år men det största problemet är att landstinget gör av med långt mer pengar än vad man har.

Västerbottningen konsumerar mer vård än vad andra svenskar gör. Vad beror det på?
Det krävs stora åtgärder och strukturella förändringar. En läkare måste få driva en vårdcentral utan att kravlistan blir för lång, man måste kunna få ha en doktor, en fast läkarkontakt och det måste bli mer lika vård över hela länet. Det ska inte vara skillnad på vilken vård du får om du bor i Borgafjäll i jämförelse med om du bor på Mariehem.

Inom barn och ungdomspsykiatrin så ska man nu äntligen köpa tjänster av ett privat företag så förhoppningsvis kommer barn och unga att snabbare få den hjälp de behöver. Alliansgruppen vill att detta följs upp.
Det lyser väldigt mycket rött i hur man når målen….jag önskar det lyste mer grönt!

Samers rätt

Av , , 2 kommentarer 5

Lyssnar på en favoritpod Nordegren och Epstein som pratade om sametingsvalet. De hade med både Guovssonásti och Jakt och fiskesamerna i en liten debatt. Det jag blir så förundrad över är att jakt och fiskesamerna med fullt allvar säger att alla samer ska ha rätt att bygga sig ett hus, äga ren, få jaga och fiska fritt och ha samma rättigheter som de som idag tillhör en sameby. Det vill säga att även jag som är av samesläkt på lågt håll, ska ha samma rätt. Det är ju inte rimligt.

Jag tycker det är viktigt att de som vill knyta an till en samisk släkt ska ha den rätten. Rätten att få bära kolt, rätten att få lära sig ett förlorat språk och rätten att få kalla sig same. Men den rätten kan inte innebära samma rättigheter som de som är beroende av att nyttja mark och vatten.

Rennäringen bär mycket av den samiska kulturen och traditionen och det måste den få möjligheten att fortsätta med. Det är inte rimligt att tro att de som verkligen lever av rennäringen med allt vad det innebär ska avvara rättigheter till de som är långt ifrån det sättet att leva, även om man är av samisk släkt.

Jag har jobbat en hel del med samiska frågor och följt några samebyar rätt så nära under många år. För mig är det verklighetsfrånvänt att säga att alla samer ska ha samma rätt som e som lever av rennäringen eller är medlem i en sameby.

Hur tänker ni?

Prata pension ikväll kl 19.00

Av , , Bli först att kommentera 1

Glöm inte bort ikväll kl 19.00 på Folkets hus. Solveig Zander kommer och vi pratar pension och socialförsäkring. Låter kanske lite torrt men alla behöver en pension man kan leva på, en sjukpenning som räcker om man blir sjuk och föräldraförsäkring som ger barn en bra start.
Viktiga frågor för hela livet.
Alla är välkomna!

Solveig är en av de som kan de här frågorna bäst i landet. Erfaren ledamot i socialförsäkringsutskottet i riksdagen.Så kom du åxå och ta en kaffe och prata om livets ekonomi!

Växer eller dör din by?

Av , , Bli först att kommentera 2

En forskning visar nu att byar inte alls tynar bort utan växer. Tvärt om vad vi alla lärt oss och fått med oss att tro. Det finns ingen fullständig sanning men det är ett nytt sätt att tänka att verklige vilja se hur det växer på landsbygd.

Det finns byar inom Vilhelmina kommun som har vuxit 3000 procent senaste 125 åren, och det är bara ett litet fåtal som faktiskt dött ut. Som Celia Ahlin visar i en studie vid centrum för arktiska studier vid Umeå universitet. Hon har följt utvecklingen av sex byar inom Vilhelmina kommun från år 1890 till år 2015. Den visar att byarna växer istället för som vi tror, dör ut.

Det är lite trist att höra att hennes forskning inte fått någon särskild uppmärksamhet i Sverige men däremot i Frankrike. Kanske är det så tvärt emot det vi lärt oss att tro så det blir obekvämt att ta till sig av hennes forskning. Eller så är det centralisering vi ska tro på som gör att vi inte vill se decentralisering i verkligheten.

Min egen hemby Golisen var en by som uppmärksammades när jag var sisådär en 7 år. Då flyttade unga familjer in i byn som då växte. Då bodde vi 21 personer i byn. Idag bor där 13 personer och resten av husen är sommarhus. Så min by har krympt. Men hur ser det ut i andra byar? Hur ser det ut hos dig?

Närmare vård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är en sån dag då vi i Centerpartiet försöker förklara vad vi vill då det gäller en närmare vård i hela landet och i hela länet. Vi lägger fram förslag på nationell nivå och vi driver på i landstinget för att öka vården närmare människorna i hela länet. Vi vill ha en stark primärvård där du har rätt att få träffa samma doktor, få fler sköterskor och mer vårdpersonal. Vi tror att det viktigaste är att du ska känna dig trygg med att vården fungerar när du behvöer den.

Så här skriver Annie i Aftonbladet idag:
Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den.
Oavsett var i landet du bor.
”Idag ser vi tyvärr hur utvecklingen i många fall går åt motsatt håll”, skriver Annie Lööf idag i Aftonbladet och presenterar tre förslag i områden som behöver ses över.

Vårdköerna växer på nytt efter att ha minskat under ett flertal år. Samtidigt varierar tillgången till vård och kvaliteten beroende på var i Sverige du råkar bo. På allt för många platser runt om i landet är det också brist på vårdpersonal.

”Det är en utveckling som måste tas på allvar. Olikheterna i tillgång till sjukvård är tyvärr bara ytterligare ett exempel på den regionala klyvning av Sverige som vi måste göra allt för att motverka”, skriver Annie Lööf.

Ska Sverige behålla sin position som ett land med en vård i världsklass är det framförallt tre områden som behöver ses över.

Fler händer i vården – På flera platser i landet råder det brist på personal. Vårdpersonalen gör sitt yttersta men är i stort behov av såväl fler kollegor som avlastning med uppgifter som inte i lika hög grad kräver en specifik utbildning. En väg att gå för att få fram fler händer inom vården är att öppna upp för att människor med kortare eller ingen utbildning kan avlasta, primärt undersköterskorna, genom att utföra enklare sysslor som ligger utanför den rent medicinska vården. Genom att återinföra vårdbiträden inom sjukvården skulle dels fler människor kunna hitta sitt första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl undersköterskor som sjuksköterskor få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb. De kan då få chansen att jobba med det de är utbildade till. Att frigöra vissa sysslor från framförallt undersköterskorna skulle dessutom innebära en mer renodlad yrkesroll för denna grupp och därigenom också höja statusen för yrket.

Ökad tillgänglighet i hela landet – Tillgången till vård är också en fråga som klyver Sverige. SKL:s, Sveriges kommuner och landsting, senaste siffror visar på stora regionala skillnader. I Stockholm får 94 procent specialistvård inom vårdgarantin, medan det i Norrbotten, och region Jämtland Härjedalen enbart är drygt 60. Det är en helt oacceptabel skillnad. Huruvida man får rätt vård i tid ska inte vara en fråga om var man bor i landet. Vårdköerna, som legat stilla under många år, har blivit allt längre sedan 2014. En stor del av förklaringen är att regeringen avskaffade Alliansens kömiljard, det är uppenbart att Socialdemokraterna tappat kontakten med vanligt folk. För att vända denna utveckling igen satsar Centerpartiet en miljard på ökad tillgänglighet i vården i vår vårbudget. Vår tillgänglighetsmiljard innebär att du oavsett var i landet du bor snabbare ska få träffa läkare och snabbare få rätt vård, från första kontakten med vården tills det då du påbörjat eller slutfört din behandling.

Försvara valfriheten i välfärden – Allt sedan Stefan Löfven tog över regeringsmakten har frågan om människors möjlighet att själva få välja vad som passar just dem bäst i välfärden lämnats obesvarad. Istället för att visa ledarskap och stå upp för valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet har statsministern låtit Ilmar Reepalu ha ensam tolkningsrätt på hur framtidens välfärd ska se ut. Resultatet av Reepalus upprepade hot om att inskränka såväl valfriheten som tillgängligheten i Sverige har ökat oron hos hundratusentals elever, föräldrar, anställda, patienter och äldre runt om i landet. Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för valfriheten och människors rätt att själva välja vilket äldreboende som är bäst för mormor, vilken skola som passar för just mitt barn och vilken vårdcentral vi vill gå till den dagen vi blir sjuka. Vi har också, tillsammans med övriga alliansen, varit väldigt tydliga med att vi är beredda att titta på breda politiska lösningar för att få på plats ännu tydligare kvalitetskrav inom välfärden. Ett erbjudande som regeringen har avfärdat för att istället uteslutande fortsätta fokusera på ett vinsttak, som slår direkt mot människors valfrihet och i förlängningen välfärdens kvalitet.

Hur sköter S finanserna?

Av , , Bli först att kommentera 9

Lite jobbigt för regeringen av en fristående expertgrupp dömer ut hur de sköter statens finanser. De säger att regeringen borde spara nu när det är så goda tider och att man ska slopa målet om Europas lägsta arbetslöshet då man inte kommer att nå det

Lite samma lika som när revisorerna som ska gå igenom Vilhelmina kommuns ekonomi säger att de inte kan godkänna den årsredovisningen som lades fram tidigare i vår. En kommun ska enligt kommunallagen redovisa årsbokslut för förra året senast den 15 april Idag är det den 15 maj och Vilhelmina kommun har fortfarande inte presenterat fullmäktige något bokslut.

Så är står det i lagen: 17 § Årsredovisningen skall lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Lag (1999:621).

Det är inte alldeles enkelt att vara Socialdemokrat varken i regeringen eller i kommunen idag.

Resort i kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Såg i Folkbladet att Vilhelmina kommun för samtal med stora resortföretag om att få någon att bygga ett besöksmål i vår kommun. Så himla bra. Jättekul och jag hoppas verkligen att man lyckas.

Det är ju företagen som skapar pengar in i samhället. Företag som skapar jobb, som ser till att det kommer inskattepengar som kan användas till att anställa i kommunerna, i vården, i skolan och att bygga samhällen stabila.

Så jag hoppas verkligen på fler starka företagare som vill satsa, -”våga tro, våga växa och gro….överallt i hela landet” som det sjungs i en låt….

Kärva besked för kommunen

Av , , Bli först att kommentera 7

Det känns väl lite sådär. Att när vi vid senaste ordförandeträffen i Vilhelmina kommun får höra att kommunen redan gått back en 15-17 miljoner det här året. Samtidigt som Sveriges kommuner och Landsting SKL säger att först år 2040 kommer vi gå in i en lika gynnsam ekonomisk situation för kommunerna som vi har nu.”

Alltså är vi inne i det mest gynnsamma konjunkturläget för kommunen men trots det så går kommunen back. Den borde ju gå plus nu också.

Det är minst sagt Kärva besked från SKL:s chefekonom. Frågan är trovärdigt det upplevs av kommunborna när förra året gav ett historiskt plus i Vilhelmina kommun. Hur ska man förklara, försvara och strategiskt planera en balanserad ekonomi när bergen och Dalarna är så rejäla?