Hållbar framtid i Norrland

Av , , 1 kommentar 6

Norrland har ett hårt skattettryck och en offentlig sektor som inte håller ihop ekonomiskt. Det finns en förklaring då offentlig sektor växte oerhört starkt under 70-80 talet, växte till den grad att de tog över små samhällen och blev största arbetsgivaren i små kommuner i hela Norrland. Det är nu ett stort bekymmer för hela Norrland då det stjälper både landstingens och kommunernas ekonomi.

 
Det borde vara tvärtom, att den största arbetsgivaren skulle vara privat för att få en hållbar ekonomi, att få in skattepengar in i kommunerna. Både kommuner och landsting har hög skatt men det räcker ändå inte till. Ett annat problem med en stor offentlig sektor är att den gett en starkt könssegregerad arbetsmarknad då män jobbar i det privata, i basnäring som skog, gruv och driver små företag och många kvinnor jobbar i kommun och landsting. Så när vi nu behöver förnya, omdana och minska den offentliga sektorn så drabbas många kvinnor. Valfrihet är ett sätt att omdana så att det är medborgarna som bestämmer vem som ska utföra den service de har rätt till. Hög kvalité, effektivitet och kundnytta gör att servicen förnyas och utvecklas.
 
Ett annat problem är att folk flyttar och att få flyttar tillbaka eller flyttar in och det är svårt för företag i Norrland att locka till sig både kompetent arbetskraft och riskkapital. Det är ett bekymmer för medborgarna då jobben som skulle gå att skapa i en internationell konkurrenskraft uteblir. Vi behöver bli mer mångkulturella för att bli attraktiva både nationellt och globalt.
 
Det finns många problem men norra Sverige har stora möjligheter. Vi har en geografi och en natur som lockar människor att besöka oss. Det glesa, det arktiska klimatet och de ljusa sommarnätterna är unika. Vi har naturresurser som är efterfrågade i skog, mineral och energi som går att utväxla större värden av. Vi har en urbefolkning som är unik och som ger vår del av Europa ett större värde som ett mångkulturellt samhälle. Vi har starka universitet som är förankrade ute i regionen via Akademi Norr och vi har ett utbyggt digitalt nät som ger tillgång till världen oavsett var man bor i Norra Sverige. Vi ligger faktiskt i topp inom många områden som gör att vi har stora möjligheter i globaliteten.

Skrämmande och oerhört svårt.

Av , , 1 kommentar 13

I helgen var vi på företagargalan och firade företagandet. Satt och pratade med en ung person som var oerhört besviken på vuxensamhället som inte klarade av att se till att hen klarade av skolan, fick ett jobb och såg till att samhället levererade ett utbud av shopping och nöjen som skulle göra orten mer attraktiv.

För hen var det självklart att rösta på Sverigedemokraterna då hen ansåg att det var den svenska flyktingpolitiken som gav upphov till att hen och andra unga inte fick jobb. Hen var oerhört frustrerad och jag försökte ge argument för en annan bild av samhället, argumentera för demokrati och lyssnade aktivt och häpnade över den världsbild jag fick ta del av.

En världsbild och en uppfattning jag inte trodde fanns i vårt lilla samhälle. Jag tog väldigt illa vid mig och vet inte riktigt hur jag ska kunna se till att vi som vuxna ska kunna ge våra unga en världsbild som är tolerant, demokratisk som värderar alla människor lika och som ser värdet av att ta vara på alla människor som en resurs för framtiden.

Vi vuxna måste, om än det är svårt, ta ansvar för att främlingsfientlighet och rasism inte blir ett alternativ för unga som är frustrerade. Svårt men nödvändigt.

Fest och kalasdag

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det fest och kalasdag i Vilhelmina. Alla Vilhelminas skoterhandlare håller skoterns dag med aktiviteter och upptåg. Ikväll är det dessutom årets stora företagargala med utdelning av olika utmärkelser som Vilhelminaborna röstat fram och så det stora priset som årets Företagare som Vilhelmina kommun och Företagarna tillsammans utser. Vi ska ha med oss bårcföretagandecdotter Lottakarin på galan ikväll, tre företag i en familj ska fira. AB Skoglunds Allservice, Emma Advice och AB Restaurang Socialize.

Och fint väder är det dessutom, lite lätt snö och 3 grader kallt, kan det bli bättre?

Rätten att leva sitt eget liv och välja själv!

Av , , 2 kommentarer 12

De första friskolorna startades av föräldrar på landsbygden som inte accepterade när kommunen ville lägga ner deras byskola. Många minns säkert Drevdagen där föräldrarna under år på ideell bas drev skolan vidare. Det har varit ett gissel för socialdemokratiska politiker att när kommunen vill lägga ner en skola kan föräldrarna nästa dag kan starta en friskola. Det vill nu Löfven sätta stopp för. De socialdemokratiska kommunalråden ska ha veto när det handlar om vilka byar som ska ha skola och vilka som inte ska ha skola.

Rätten för de äldre att välja vem man vill ska erbjuda hemtjänst kommer snart att finnas i två av tre kommuner. I övriga kommuner sätter sig sossepolitiker över de äldres rätt att bestämma. En ledande socialdemokratisk politiker i Sandviken sa ex vis att i Sandviken skulle de äldre bara bli förvirrade om de fick välja. Vilken människosyn!

En utredning är nu tillsatt för att ge alla gamla rätt att bestämma vem som ska hjälpa dem när krafterna tryter. Det vill Löfven sätta stopp för. I sossestyrda kommuner ska fortsatt kommunalråden kunna bestämma vem som ska hjälpa de äldre, inte den som ska ha hjälpen eller dess anhöriga.

I de kommuner som infört valfrihet i hemtjänsten vill dessutom Löfven att de kommunpolitikerna ska ha veto kring vilka hemtjänstföretag som får etableras. I Boden införde Alliansen LOV i hemtjänst förra 2009. Det har blivit en stor framgång. De äldre ölskar sin hemtjänst som de själva valt. I det lilla samhället Harads finns syster Karins hemtjänst. Onödigt med hemtjänstföretag på en liten ort tyckte vissa sossar men enligt gällande lag kan det inte stoppas så länge det finns äldre som väljer Syster Karins hemtjänst. Löfven vill nu även här ge de socialdemokratiska kommunalråden veto. Även om det finns äldre som vill välja Syster Karins hemtjänst, hon bedriver hemtjänst av hög kvalitet till samma kostnad som kommunen, ska politikerna kunna säga nej. Det här är inte rimligt och ger inte förutsättningar för företagande på landsbygd.

Är det bara i kvinnodominerade branscher som kommunalråden ska bestämma? Varför inte i även manligt dominerade byggföretag som kommuner anlitar? Borde det inte vara lika?

Löfven föreslår vidare att den utredning (skärpta krav på företag i välfärdssektorn) som regeringen bestämt sig för att tillsätta, ska tillsättas. Hur ska uppdelningen där se ut? Är det bara där många kvinnor jobbar som ska kontrolleras? Eller ska alla företag en kommunen nyttjar granskas på samma sätt, det borde ju vara så i rimlighetens namn.

Sammanfattningsvis så verkar det som om S tycker att de stora koncernerna ska vara ok men små företagen på landsbygd, de mindre företagen som ofta startas av kvinnor och drivs på landsbygd, de ska kommunalråden kontrollera!
Annelie som ordförande för kommunal har insett att det blir bättre för hennes medlemmar om de kan välja olika arbetsgivare och att konkurrens driver på både kvalitet och lönesättning. LO driver sin linje och Löfven har förstått att Annelie har rätt. Men han har nästlat in sig med Vänstern i en ohållbar sits. S-Kongressen kommer att bli slitsam, då det finns de som ser vad som är bäst för medborgarna men att det fortfarande finns de som tycker att kommunalråden fortsättningsvis ska bestämma över människor och deras liv.

Otäckt! Att svenskar ger Sverigedemokraterna sitt stöd

Av , , 6 kommentarer 12

Idag presenteras att SD går framåt och är det tredje största partiet och att det beror på att vi går in i en lågkonjunktur och att det är främst unga män, outbildade och arbetslösa som väljer SD. Det som nu händer är att de får röster även från etablerade vuxna och högutbildade.

Det här är något vi måste ta tag i. Den rädsla som finns för det okända och okända människor och kulturer måste hanteras. Vi måste våga se och möta de som är kritiska till invandring. Det globala samhället är här och de som lever i städer lever i globalitet, men på landsbygden är vi fortfarande kvar i ett ej helt globaliserat samhälle. Trots att det är på landsbygd det största behovet finns för att bli fler, att öka antalet medborgare och skapa förutsättningar för välfärd.

Jag tycker det är förfärligt att människor värderas utifrån hur de ser ut, var de har sina släktingar, vem de älskar, utifrån kön eller funktionshinder. Alla är människor och alla har lika rättigheter att vara den de är.

I ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle ska vi ta ansvar för oss själva och för det gemensamma. Där ligger det även att ge de som kommer hit möjligheten att verkligen kunna ta ansvar för sig själva. Att komma in i ett jobb måste gå före att skaffa sig ett språk, först jobb, sen språk tror jag skulle ge en bättre start.

Förvaltandets tid är över!

Av , , 1 kommentar 9

När vi pratar om hur vi vill att framtiden ska te sig så handlar det mycket om att nyttja de resurser som finns på landsbygden och i Norrlands inland. Det handlar om att vi ska ta tillvara det som finns på ett sätt som gör att det gagnar de som bor och verkar i en region och de som vill besöka oss. Det handlar om att tänka nytt och ändra strukturer så att det går att välja var man vill bo och verka.

Teknikutveckling är viktigt och att vi nyttjar möjligheterna som finns i det globala samhället. Vi fick igenom medel till bredband i budgeten för 2013 som vi är väldigt nöjda med då det är en brottningsmatch då det handlar om att satsa pengar i landsbygd. Moderaterna är inte speciellt intresserade av landsbygdsfrågor och de är ett stort och starkt parti i Alliansen.  
 
Ett annat viktigt område för oss i Centerpartiet är att utveckla de gröna näringarnas konkurrenskraft, att satsa på både skogsnäring, rennäring och jordbruksnäring. Det görs nu en stor satsning på biomassa som Centerpartiet drivit fram i regeringen, en så viktig del för oss som har så mycket skog att nyttja. Här skulle vi kunna göra så himla mycket i inlandet, det vi behöver är företagare som ser möjligheterna.
Sen är ju infrastruktur en hjärtefråga för C. Där vi lyfter fram transporter för tillväxt och inte transport att personer som det viktigaste. Här tycker M och S att transporter av människor är viktigare medan vi tycker att transporter av mineral, skog och varor måste gå först. Vi kämpar på för Inlandsbanan där vi faktiskt fått med det i infrastrukturpropositionen. Det känns bra.
 
För att människor ska välja att bosatta sig på en ort så måste det vara attraktivt. Därför satsar vi på attraktionskraft Sverige tillsammans med aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att tydliggöra och utveckla de frågor som är viktiga för att människor ska välja att bosätta sig på en ort. Att det finns bra bostäder, sociala sammanhang, bra service och bra infrastruktur.
 
Att unga får jobb är ett prioriterat område för oss i Centerpartiet där vi satsar på ingångslöner för unga som kommer in i ett nytt jobb, sänkt krogmoms, mer pengar till lärlingslöner och mer studiemedel. Det viktigaste är att skolan lägger en grund som unga kan stå på för att skaffa sig ett jobb. Alla elever ska klara sig i skolan, kunna läsa, räkna och skriva och veta hur samhället fungerar. Idag är det allt för få som går ut skolan utan fullständiga betyg.
 
För oss i Norrland så är vi särskilt nöjda med att vi lagt in mer pengar till Sametinget för att de ska stärka sin roll i politiken.
 
Forskningen är grunden för att Sverige ska vara starka internationellt då konkurrensen är benhård, därför satsar vi på forskning inom gruv, mineral, stålforskning samt energiforskning. Här är samarbetet mellan universitet och företag viktig så även där satsas det pengar till globala samhällsutmaningar; demografiska förändringar, globala hälsohot, hållbar råvaruförsörjning, tillgång till energi m.m. Vi fortsätter åxa att jobba för de små företagen att göra det enklare för företagare.
 
Här finns det mycket att göra och det går allt för sakta, men trägen vinner.
Politik är viktigt och att vi ser att problem går att lösa på andra sätt än vad vi gjort tidigare. Strukturer tar lång tid att förändra men det ligger mycket arbete i att förändra coh förnya. Förvaltandets tid är över och det måste alla inse.

Två månader till julafton!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det bara två månader till julafton. Jag är från en släkt som älskar julen och jag och min man har lyckats fostra barnen att bli lika jultokiga som vi. Så här i huset är alla julklappar fixade, sydde under semestern i sommar och har ett skåp fullt med grejer som ska bli fina julpaket.

Nu när det bara är två månader kvar till jul så åkte alla julens kakrecept fram på hyllan i köket. Så nu börjar julbaket!
Julkorten är beställda, julgranen huggen och idag ska jag köpa Blossas nya glögg. Idag lovar meterologerna att snön och kylan kommer och Ulf har köpt i mängder med ljus, kan det bli mysigare?

Kan Sossar hantera pengar?

Av , , 8 kommentarer 29

För ett par veckor sedan kom det fram hur Socialdemokrater i Norrbotten fuskat och fifflat för att komma åt pengar de inte hade rätt till. Toblerone och Mona Sahlin är fortfarande mediastoff likväl som fuskande socialdemokratiska ungdomsförbund. Idag är en välkänd Socialdemokrat i Umeå sparkad från ditt jobb inom COOP och anmäld till polisen pga ekonomiska transaktioner. Vilhelmina kommun är i ekonomisk kris med minnet färskt av storvulna sporthallskalas, projekt där man måste pumpa in miljoner och märkliga transaktioner. Är det nåt slags virus?

Kvinnor med makt, är det ett problem?

Av , , 2 kommentarer 15
Kvinnor med makt är en nagel i ögat på folk, kvinnor med makt provocerar. Unga kvinnor med makt ska vi inte tala om. Dem är det många som tycker om att ogilla, skriver Aftonbladets Lena Melin idag och jag klappar i händerna åt den analys hon gör. Lena är en av mina favoriter i att se saker ur en rättvis synvinkel.

Jag vet, med egen erfarenhet och utifrån det jag läst vid universiteten, att kvinnor med makt provocerar. Det är ett avsteg från normen att kvinnor ska ha makt, kvinnor ska helst inte "bete" sig som en man. Dvs en kvinna ska inte höja rösten i församlingen utan hels nicka snällt till det som männen säger.

Att dessutom vara ung och ha makt är ju än värre. Annie har stor makt och har tre mycket tunga poster; parti­ledare, departementschef och ledamot av regeringens inre kabinett, det sticker ut från normen att det borde vara en man. En man som helst skulle se ut som Reinfeldt.

Vi borde våga se borton kön, etnicitet och ålder och se vad människor står för och vad de säger. Ha en sorts sil som silade bort de normer som vi har som filter när vi bedömer. Tänk om alla politiska företrädare var avkönade, fick en kropp utifrån mallar som ändrades allt eftersom aticifiellt. Skulle vi bedöma vad som sägs annorlunda då? OM Löfven fick en mall som en liten kort, knubbig kvinna med rötter från Afrika i ett sammanhang och som lång ung kille med rött hår och fräknar i ett annat sammanhang.Skulle vi värdera det som sägs annorlunda då? 

Ska vi fortsätta att välja politiker utifrån hur de ser ut och inte utifrån vad de står för och vad de säger? Vilka konsekvenser får det isf för vårt samhälle?

Varför är du en sånär…?

Av , , Bli först att kommentera 12

Igårkväll var det folk i gamla Råsele skola. Centerpartister från Åsele, Dorotea och Vilhelmina hade en helkväll om framtiden. Vi började med att fundera över varför vi är just Centerpartister?
Svaren som kom var att det är det mest demokratiska partiet, född in i det, landsbygdsfrågor, familjepolitiken, landsbygdspolitiken, där man får vara fri att stå för det man tycker, högt i tak, småbrukarfamilj med hårt slit för att överleva, bloddopad, kommer från MUF som revolt mot V och pappa som var C, drev fotbollsplan som fråga etc.

Sen pratade vi om vad som skapar det ultimata samhället. läs mer om detta på www.centerpartietvilhelmina.se

Demokrati, öppenhet, närhet, trygghet, jämställdhet, företagsamhet och……inte minst……