Att vara rädd för sin pappa och frukta för julen….

Av , , Bli först att kommentera 11

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Färska rapporter larmar om att våldet dessutom trappats upp under pandemin. Det är många barn som är oroliga inför julen, för vad ska pappa utsätta mamma för nu i jul? En oro som inget barn borde behöva uppleva.

I Vilhelmina har vi en kvinnojour som har tillgång till lägenheter dit kvinnor och barn kan ta sin tillflykt när mannen slår. Ett oerhört viktigt arbete där flera vilhelminabor hjälper till och jobbar ideellt för att hjälpa andra kvinnor. Stort tack till er som gör detta viktiga arbete.

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man som hon har eller har haft en relation med. Nästan 9 000 kvinnor har polisanmält våld i en nära relation bara i år. Mörkertalet är stort. Ofta krävs en stor kraftansamling för att lämna en våldsam relation, efter att ha utsatts för slag, kontrollerande beteende och kränkningar under en tid. Även efter ett uppbrott fortsätter ofta trakasserierna från den före detta partnern, och i de värsta fallen leder det till dödligt våld. Nu under julhelgen kan hemmets fyra väggar komma att bli ett fängelse för många som befinner sig i en våldsam relation.

Igår presenterades de förslag som Centerpartiet lägger för att stoppa våldet som män utsätter kvinnor för.
Under pandemin har våld i nära relationer ökat i var tredje kommun. Forskning visar att mäns våld mot kvinnor ofta ökar i samband med samhällskris och att isolering, arbetslöshet, ekonomisk oro och turbulens innebär en ökad utsatthet för våld i hemmet. Det betyder att många nu tvingas isolera sig tillsammans med den person som utsätter dem för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.
Det Annie presenterade igår är flera förslag som vi kommer att driva på för att de ska bli verklighet. Hon menar att hjälpen aldrig får vara längre bort än ett telefonsamtal. Att samhället ska finnas där, från rättsväsende till ideella instanser, är ett måste för att fler ska kunna bryta upp och hålla sig ifrån en våldsam man, och också för att minska hans möjligheter att fortsätta slå. Ingen ska behöva lida i tystnad medan omvärlden passivt ser på, säger Annie Lööf.

Centerpartiets förslag för att skydda våldsutsatta kvinnor

En stabil finansiering av kvinnojourer i hela landet
Alla som utsätts för våld i nära relationer måste fångas upp och få stöd. Det är dags att komma bort från tillfälliga satsningar och istället få till en långsiktig finansiering av landets ideela kvinnojourer.

Ett förstärkt uppdrag och långsiktig finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Det får aldrig vara upptaget när en våldsutsatt kvinna tar modet och ringa en stödtelefon. Kvinnofridslinjen, NCK:s nationella stödtelefon, är ett ovärderligt stöd. NCK:s arbete är också väldigt viktigt för att ge yrken som till exempel polis, jurister, socialsekreterare och läkare ökad kunskap i att möta våldsutsatta kvinnor. Centrumet behöver nu en permanent grundfinansiering för att kunna fortsätta sprida kunskap och utveckla metoder för att ta hand om utsatta kvinnor.

Obligatoriskt medlingsförfarande när det handlar om hantering av barn
Barn ska inte få användas som ett bricka i ett spel. Vi måste undvika långdragna vårdnadstvister i frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn. Därför behövs ett obligatoriskt medlingsförfarande innan en person får väcka talan i sådana mål. Det bästa är om samhället kan hitta alternativ till slitsamma domstolsprocesser.

Den som på nytt tar fall om vårdnad, boende eller umgänge till domstol och förlorar ska betala alla rättegångskostnader
Långdragna vårdnadstvister förlorar barnen och den utsatta på. För att minska kvinnors ekonomiska risker och undvika onödiga rättsprocesser vill vi att den part som tar redan avgjorda fall till domstol på nytt ska betala båda parternas rättegångskostnader.

Regelverket för bodelning måste bli skarpare
Det ska inte gå att försena processen medvetet. Bodelningar måste bli snabbare och mer effektiva, så att vi tar bort hinder för en kvinna att lämna. Den som försvårar en process bör också få bära en större del av kostnaderna.

Vid kontaktförbud ska elektronisk fotboja användas och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation
Idag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja. Det är inte rimligt. Om en gärningsman döms för ett allvarligt brott såsom misshandel vill vi att ett automatiskt kontaktförbud ska gälla. Utsatta ska skyddas redan från dag ett med den teknik som finns.

Har du frågor eller funderingar så hör av dig.

Bli först att kommentera

Vem vill inte bo vid en strand?

Av , , 2 kommentarer 3

Nu har utredningen om strandskydd kommit som vill förändra strandskyddet i grunden. Så bra! Det kommer att betyda mycket för glesbygd och landsbygd om vi själva får bestämma hur det ska byggas.

Centerpartiet har i många år drivit på för en mer nyanserad strandskyddslagstiftning, och vi drev på för att detta som en del av Januariavtalet. Det som nu lyfts är att kommuner ska kunna peka ut landsbygdsområden och ge generösa undantag från strandskyddet. Alltså att vi ska kunna bestämma att det får byggas runt sjöar där folk vill bygga och bo.

Utredningen föreslår också att strandskydd inte ska gälla vid små insjöar och vattendrag, vilket kommer innebära viktiga lättnader för oss. Det är viktigt för oss att den framtida lagstiftningen verkligen skapar möjligheter för tillväxt på riktigt och som för svensk landsbygd framåt.

Förslagen gör att kommunen kan skapa nya och attraktiva områden för folk att bo.

2 kommentarer

Fantastiskt fint område som kan bli än mer attraktivt

Av , , Bli först att kommentera 6

Under många år har vi i ViBOs styrelse diskuterat hur vi ska kunna ha lagom många lägenheter så att det både går bra att få ett boende för de som behöver någonstans att bo men samtidigt inte stå med stora kostnader för tomma lägenheter. Under senaste halvåret har antalet tomma lägenheter ökat drastiskt. Just nu finns 48 tomma lägenheter som kostar stora pengar varje år.

I vibos styrelses uppdrag ingår ansvaret att anpassa lägenhetsbeståndet efter behovet i kommunen och ha en balans mellan utbud och efterfrågan. Bolaget har rivit hus tidigare som har gjort att antalet tomma ledigheter hållits på en ok nivå. I stort sett finns samtliga tomma lägenheter på ett och samma område, Strandvägen. Det finns inte något behov av lägenheter, vi har för många. Därför har styrelsen nu bestämt att riva ett hus på det området. Att kallställa huset kostar även det och huset förstörs. Jag tror att området blir ännu finare med mer luft mellan husen med fler utemiljöer

Min förhoppning är att bolaget fortsatt ska ha en ekonomi som håller och som gör att man kan investera, reparera och underhålla lägenheter och hus så att hyresgästerna ska vara nöjda och trivas. Strandvägen är ett väldigt fint område. Det 55+ boende som startades ifjol har varit väldigt populärt och väldigt uppskattat. Så fler såna boenden kan behövas. Tänk så fint det är nu med utegym, grillplatser, julgranen, utsikten över sjön och närheten till strandpromenaden.

Bli först att kommentera

Medmänsklighet, ordning och reda

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag presenterar vår partiledare och vår talesperson i migrationsfrågor vad Centerpartiet står för och jobbar för i migrationsfrågor som varit aktuella nu. Vi vill att människor ska få stanna när de har en stark anknytning. Vi vill också se till att politiken blir långsiktig och tydlig. Det betyder att tex gruppen av ensamkommande unga människor som är på våg in i jobb, har levt laglydigt i Sverige, avslutat sina studier och har sitt liv i Sverige ha möjlighet att få stanna. Det handlar till exempel om de ungdomar som tagit chansen att bygga upp sina liv i Sverige genom gymnasielagen, men som på grund av pandemin inte kommer kunna nå upp till kraven för att stanna permanent.

Vi vill:
– Försvara asylrätten
Människor som flyr undan krig och förtryck måste alltid kunna få sin asylrätt prövad i Sverige
-Låt barn och föräldrar återförenas
Sedan tidigare har Centerpartiet drivit på för att föräldrar och barn måste kunna återförenas. Att det betänkande lagstiftningen nu ska vila på ger möjligheten för föräldrar och barn på flykt att återförenas är en mycket viktig humanitär seger som vi är stolta över.
-En mer rättssäker asylprocess
Den person som kommer till Sverige måste kunna lita på att få en rättssäker asylprocess, med en individuell bedömning. Därför säger Centerpartiet nej till generella amnestier, då de varken tar hänsyn till skyddsbehov eller enskilda människors situation.
-En utökad humanitär skyddsgrund

Vi hoppas nu att andra partier ska vara med på en politik byggd på medmänsklighet och ordning och reda.

Bli först att kommentera

Vadå Jämställdhet?

Av , , Bli först att kommentera 3

Igårkväll hade vi I Centerkvinnorna I Södra Lappland en kväll om jämställdhet digitalt som vi även sände i vår facebookgrupp, centerkvinnorna -södra lappland, här kan du se livesändningen

Vi hade med oss Sofia Jarl som är ordförande för Centerkvinnorna i landet och Petra Svedin som är ordförande i vår avdelning i Södra Lappland.

Vi pratade om de tre friheterna som Centerkvinnorna driver på. Ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet. Där så mycket fortfarande behöver göras.

Vi pratade om allt från mensmoms till lika lön för lika arbete och mycket annat. Vi pratade om ungas situation där sexualiserat våld i olika former skadar och hämmar unga. Vi tycker att skolans sex och samlevnadsämne ska bli ett eget ämne med egen studieplan och att den ska följas upp hur den fungerar. Vi vill att porrfilter ska finnas i skolan. Tänker på det vi pratat om i mitt politiska uppdrag om machokultur som styr många ungas vardag som för med sig psykisk ohälsa.

Vi pratade om kvinnojourernas viktiga arbete som fortfarande bygger på frivillighet och att kvinnor hjälper andra kvinnor. Vi pratade om löneskillnader, om kvinnodominerade arbeten och lönesättningar, vi pratade om de strukturer som formar samhället, normer, kultur, traditioner och vad vi kan göra för att skapa jämställdhet i samhället.

Vill du veta mer så hör av dig, gå in och lyssna på facebook eller sök mer info på centerkvinnorna.se

Bli först att kommentera

Med Eu i rygger och blicken mot det gröna

Av , , Bli först att kommentera 2

När man jobbar både för Norrland, Sverige och Europa fast utan mobiltäckning när strömmen går!

JAg spelade in en pod för en tid sedan och när vi skulle spela in podden gick strömmen och Lotta som jag intervjuade, blev då utan mobiltäckning. Det är verkligheten på landsbygden som gör att hon med sån kraft kan driva på för just landsbygdens frågor. Just nu har det varit mycket kring CAP, EUs gemensamma jordbrukspolitik och äganderättsfrågorna som handlar om vem som ska få bestämma över din skog. Hon menar att böndernas roll måste stärkas och att framtiden ligger i de gröna, från farm till gaffel,
En pod om framtiden på landsbygden med EU i ryggen och med klimatomställningen som drivkraft som du hittar där poddar finns och även här: www.rakrygggenomvasterbotten.se

Lotta är ordförande LRF Västerbotten, ordförande LRF Häst och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse samt ordförande på europanivå i Copas kvinnokommitté. Copa representerar EUs 60 olika bondeorganisationer och drygt 20 miljoner bönder. Det är den starkaste rösten i Bryssel för europeiska bönder. På agendan just nu står bland annat debatten om det nya CAP, EUs samlade jordbrukspolitik, en väl fungerande livsmedelskedja och den gemensamma skogspolitiken.

Bli först att kommentera

Alla måste ta ansvar i en pandemi!

Av , , Bli först att kommentera 3

I vårt land är det regionen och kommunerna som har ansvaret för vården. Regionen för sjukhus och primärvård och kommunerna för hemsjukvård och äldreomsorg. Vi har ju alla nivåer ett ansvar för den här otroligt svåra situationen. Anders W Jonsson som är vår talesperson för vårdfrågor, själv barnläkare och vice partiledare säger idag i en DN intervju att ” Vi i Centerpartiet sitter med och styr i både kommuner och regioner, och vi har ett ansvar. Att inte regeringen skulle ha ett ansvar är ofattbart.”

Det borde vara givet att en statsminister inte kan avsäga sig sitt ansvar. Inte heller för situationen på äldreboendena även om det ligger på kommunerna. Det finns under normala omständigheter en uppdelning i ansvar mellan kommunerna, staten och regionerna men nu är inte normala tider. Vi befinner oss mitt i en pandemi och då måste regeringen ta det yttersta ansvaret.

Läs hela artikeln här:

Vi kan ju se att det krävs en pandemilag som pekar ut ansvariga udner en pandemi, det här är inte den första och kommer inte att vara den sista.

Bli först att kommentera

Gleshet måste räknas in….

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är i små kommuner, glesa kommuner och kommuner långt från regioncentra som först visar att det är något galet i systemet. Det jag pratar om är det utjämningssystem som ska utjämna skillnader mellan kommuner. Ett system som fram till idag fungerat hyfsat men när skillnaderna blivit stora mellan både landsändar och kommuner måste det ske en översyn. Vad kan vi göra bättre?

Så jag är glad över att Centerpartiets förslag om att utreda hela skatteutjämningssystemet nu får stöd i finansutskottet. Det betyder att regeringen tillsätter en utredning som ska ge sig i kast emd systemet som är så svårt att förstå att det är få som verkligen kan det i vårt land.

Utredningen ska se över det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Där likvärdig service är en fråga som är oerhört viktig för oss. Vi ser i det system som finns idag så har vi egentligen råd med en enda skola! Det är ju omöjligt utifrån att vi har en så vid kommun som har stora avstånd och flera små centra.
Det är ju flera med mig som bloggat om att systemet måste ändras och nu kan vi berätta att vi fått frågan ända hit. Sen måste vi ju vänta in utredarna och se vad de säger.

Vi tycker att det är självklart att du ska få bo vart du vill och att du ska kunna få ta del av samhällsservice i hela landet, även om det kommer att se olika ut. Det ska inte spela någon roll om en kommun är gles, har få invånare är liten eller stor, eller om de som dör är fler än de som föds. För många glest befolkade kommuner är det uppenbart att det finns strukturella förutsättningar som gör det svårt att klara behovet av kommunal service utan ett system för skatteutjämning. Så därför är det så viktigt att just gleshet räknas in och tas hänsyn till i utjämningssystemet.

Vi i Centerpartiet vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. För att det ska fungera behövs ett rättvist kommunalt utjämningssystem. Det är något som beslutades om 2019 på vår partistämma att Centerpartiet ska driva frågan om en ny översyn av skatteutjämningssystemet. Nu blir detta verklighet.

Vi vill att systemet ska:
• -utgå från en garanterad servicenivå i hela landet.
• – vara utformat så att det skapar fler företag, fler jobb och tillväxt. Så det ska löna sig för en kommun att stärka företagsamhet och jobbskapande
• -att gleshet i högre grad ska beaktas inom ramen för utjämningssystemet

Bli först att kommentera

Nu behöver Nästansjötomten hjälp….

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag den första december så börjar kalendern, även Nästansjös egen kalender där tomten nu behöver hjälp.. Se kalendern här:

Bli först att kommentera