En dag i vårdens tjänst….

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag var det hälso och sjukvårdsnämnd. Samma tema idag som hemma i Vilhelmina igår, en knagglig ekonomi likväl i landstinget som i kommunen. 136 miljoner minus so far! Samtidigt har landstinget klarat av att producera nästan all vård som man planerat, produktionen har bara minskat med 2,9 %. Det betyder att man jobbat som illrar. I sommar har man klarat av belastningen trots det var klart färre vårdplatser. Problemet ligger generellt i långa köer som det varit en lång tid, främst till barn och ungdomspsykiatrin. Alldeles för många stafettläkare och stora ekonomiska underskott i de flesta verksamheter. 118 fler personal jmf med i fjol. 5% mer i lönekostnad jmf med i fjol.

Vi hade en intressant dragning av företaget helseplan som gick igenom hur man kan göra bemanningsscheman som gör att man kan hålla budget utifrån den verksamhet man har och de behov som finns.
Det bygger på två olika modeller där man antingen har ett givet schema eller att personalen har bufferten, väljer själv arbetstider och hur man tillåter överlappningstid. Man följer upp bemanningen mot den ekonomiska uppföljningen månadsvis. Time care systemet har kontrollfunktioner som inte används riktigt då det inte riktigt stämmer med behoven. De som kan och använder det gillar det. Det krävs en kultur i att ta gemensamt ansvar om arvetstidsmodellerna ska fungera.
Båda modellerna fungerar om gruppen och ledarskapet fungerar.

Vi fick sedan en dragning från neuropsykiatriska teamet som jobbar med frågeställningar där det finns många olika problem och diagnoser. Autism, ADHD och liknande. Hälso och sjukvårdsnämnden lade mer pengar till deras arbete då köerna var så enormt stora. Ett viktigt arbete som gör att fler människor i länet får den hjälp de behöver för att få sin vardag att fungera. Ett tydligt samarbete finns med psykiatrin och habiliteringen. Ett viktigt och bra jobb. Vår kompis Sven-Oliv Edvinsson var med och presenterade det jobb som görs.

En intressant arbete är när psykiatrin ska uppdatera sina lokaler tillsammans med Philips. Former, färger, ljus och ljud, upplevelser, träning, aktivitet och retreat inbyggda tekniskt i lokalerna. Blir spännande att se.

Det finns så mycket att diskutera då det gäller sjukvården. Jag skulle vilja att de som jobbar med att styra primärvården och vi som styr sjukhusvården träffades mer. Känner att det finns mycket mer att både samsas om och göra.,

Styr eller avgå!

Av , , Bli först att kommentera 15

Styr eller avgå!
Så sa Axel Danielsson som utbildar politiker runt om i landet. Majoriteten ska styra, det är de uppdrag de tagit sig till utifrån de röster de fått i allmänna val. Nu är Vilhelmina kommun i ett enormt tufft läge där vi alla kommer att beröras på ett eller annat sätt. Ett gediget arbete har gjorts av tjänstemännen för att ta fram förslag alla partier i fullmäktige där vi i Centerpartiet tagit fram en lista på förslag som våra företrädare haft med sig i sina nämnder. Sen har vi diskuterat de förslag som tjänstemännen tagit fram och sagt ja eller nej till dem. Vi har också haft gemensamma träffar över partigränserna.

Majoriteten har haft ansvaret nu i sju år och riktningen för ekonomin har varit ständigt nedåtgående. Nu är krisen rejäl och alla partier försöker göra det de kan för att hjälpa till. Men vi tycker olika i olika frågor. Vi är olika partier med olika värderingar och idéer. Det går inte att vara överens om allt. Skulle vi ha varit det så skulle det ju inte vara någon mening med att ha olika politiska partier om vi ändå tyckte lika. En levande demokrati kräver en aktiv opposition och en tydlig majoritet.

Alla partier har diskuterat och kommenterat de förslag som tjänstemännen tagit fram. Det finns naturligtvis olika ideologier bakom förslagen. De borgerliga värdebaserade idéerna finns med då det inte varit någon mening att lägga förslag som tex upphandling av äldreomsorg eller utökade upphandlingar av välfärdstjänster som vi vet ändå aldrig skulle gå igenom utan bara betyda arbete i onödan för tjänstemännen.

Vi i Centerpartiet har fört fram kritik då vi tycker att man inte på allvar lagt upp planer utifrån det SKL pekat på. De kommuner jag tittat på som liksom Vilhelmina varit i kris har tagit fram tydliga åtgärdsprogram som de genomfört utifrån de SKL-rekommendationerna. När jag säger detta idag så får jag en uppläxning av KG på gammalt vanligt maner med samma gamla vanliga härskarteknik. Där får jag veta att jag inte hängt med i arbetet och att vi i Centerpartiet inte hade gjort något i detta! Hans bild stämmer verkligen inte med verkligheten.

Det är politik i all dess form. Vi tycker så olika. Att lägga ner byskolor är politik! Att upphandla tjänster är även det politik. Vi i Alliansen tycker att vi bör köpa tjänster av andra kommuner, samarbeta mer och dela uppdrag och pröva fler utförare i välfärden och det går emot socialdemokraternas värderingar. Att tycka olika är politik och det är demokrati!

Högvinst! att vara med och forma den nationella politiken.

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu är vi alla Centerpartister som varit i Falun på partistämma, på väg hem. Vi får leva i ett land där vi kan vara med och forma den nationella politiken utifrån den vardag och den verklighet vi ser. Vilken ynnest detta är. Det är något som vi ska vara stolta över, att få verka i en demokrati.

En stämma som verkligen varit på topp. En varm och härligt positiv stämning trots att det var stor spännvidd i åsikter i vissa frågor som i Nato frågan.

Själv är jag trött, nöjd och glad över främst det migrationspolitiska programmet, att värden som skapas i bygden ska tillbaka till bygden, läs vinst från vattenkraft och gruvor och att det ska vara möjligt att bygga hus nära vatten.

Här nedan ser en lista på beslut som tagits:
Skärpa handeln med utsläppsrätter i EU
Att Sverige ska bli fritt från fossila bränslen
Göra det enklare att bygga strandnära i hela landet
Göra det enklare att bygga i områden som inte är detaljplanelagda
Slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda i företaget
Införa introduktionsjobb med lärlingslön som omfattar nyanlända
Sänka momsen för bilpooler
Öka valfriheten och självbestämmandet för äldre
Införa en ny brottsrubricering för systematiska stölder
Se en roterande nationell kulturhuvudstad
Se till att yrkesutbildningarna bättre svarar mot branschens behov
Införa en VAB-bonus

Alla beslut som fattats finns på centerpartiet.se

Nu ska jag hem och vila upp mig tills imorgon bitti då vi ska träffas för kommunfullmäktigegruppen och diskutera hur i fridens dagar vi ska stoppa blödningen i Vilhelmina kommuns kassa. Bara i år ett minus med 30 miljoner sen årsskiftet tills den sista augusti.

Det är människor, det är människor, det är människor!

Av , , 1 kommentar 12

Just nu sitter jag och lyssnar till debatten om Centerpartiets program för integration och migration. Jag är så enormt stolt och glad över den enighet och det humana och mänskliga värden som lyfts fram av talare efter talare. Ett tydligt program för medmänsklighet och för alla människors lika rätt och värde.

När människor kommer, hälsa dem välkomna! Säger Ewa-May Karlsson, När vi efter andra världskriget tog emot 270 000 människor till Sverige klarade vi det, vi klarar det än en gång säger ett ombud från Östergötland. Öppenhet är inte bara rätt, det är en framgångssaga säger en annan.

Det är så många partier där diskussionen ser helt annorlunda ut. Men för oss i centerpartiet handlar det om samma linje som vi alltid hållit fast vid. För oss har alla människor samma rätt och värde och det viker vi inte en tum ifrån.

Det är människor, det är människor, det är människor!
Häng med på www.centerpartiet.se
#cstämma

#cstämma i Falun

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag har vi som är på Centerpartiets stämma i Falun tagit ett program som handlar om oss som bor i landets glesare delar. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för vilka möjligheter som finns att jobba, driva företag och leva. Det jag är gladast över är att vi sagt att statlig service ska finns i hela landet, att vinster från naturresurser ska återföras och att det ska bli lättare att bygga vid stränder. Du kan följa stämman via centerpartiet.se

Vi har sagt att statlig service och myndighetskontor ska finnas tillgänglig över hela landet, samt att en översyn av statliga myndigheternas lokalkostnader och lokalisering för effektivare myndigheter genomförs och att samtliga myndigheter ska utarbeta strategier för hur arbetet med regionalt tillväxtarbete kan stärkas. Människors tillgång till offentlig service i hela landet ska öka, bland annat genom skapande av lokala servicekontor. Staten skall lokalisera sina verksamheters servicekontor på mindre orter vilket ger underlag för lokal service.

Vi har också sagt att intäkterna från fastighetsskatten för industriella och elproducerande fastigheter regionaliseras för en hållbar utveckling i hela landet.

För att göra det lättare att bygga så vill vi förenkla reglerna i områden som inte är detaljplanelagda, och där strandskydd hindrar idag. Vi bestämde Att strandskyddet och tillämpningen av riksintressen förändras så att kommunernas möjlighet att utveckla sin attraktivitet stärks.

Jämför med andra, lär och gör!,

Av , , Bli först att kommentera 6

Igårkväll kallades alla partier in till en gemensam genomgång av besparingsförslag . Delårsbokslutet visar preliminärt ett underskott per den sista augusti på 30 miljoner cirka.
KOmmunstyrelsen 1,4 Mkr,
Utbildningsnämnden 8,5 Mkr
Socialnämnden17 Mkr

Till det kommer tidigare underskott som måste arbetas igen.

Vilhelmina klarar inte att finansiera sin verksamhet med de pengar som kommer in, vilhelmina har varit frikostiga och haft mer verksamhet än andra kommuner i Sverige. Vilhelmina tar ungefär ut en skattekrona mer per hundra kronor av Medborgarna än vad man gör i andra kommuner när man jämför med alla kommuner i Sverige.
Du kan själv göra jämförelser på kolade.se

Förskolan, skolan, individomsorgen lägger vi mer pengar på än andra kommuner. Äldreomsorgen ligger vi ungefär lika som andra. Vi har 3,3 barn per personal i förskolan där index ligger på 5 barn per personal.

Kommunen hade 2014 862 personer anställda.

Som jag tidigare berättat så hade vi upp experter från SKL, Sveriges kommuner och landsting som tittade på vår kommun och gav oss tips på vad som måste göras. Kommunen måste krympa sina verksamheter och krympa antalet anställda. Bli mer effektiva och konkurrensutsätta verksamheter mer. Majoriteten har inte tagits fram någon plan för hur vi skulle kunna styra upp detta. Något som vi i Centerpartiet efterlyst, saknar och efterfrågar.

Vi gick igenom en lista som tjänstemän tagit fram och pratade om de olika förslagen och om vilka förslag vi kunde enas om och presenterade nya förslag till ytterligare besparingar.
På måndag fortsätter diskussionerna.

Kraft och lust att vrida skutan mot en ljusare horisont

Av , , Bli först att kommentera 7

Träffade en företagare idag som frågade hur det egentligen var ställt i kommunen. Hen upplevde att politiken tappat sugen och framtidstron, att det inte fanns någon styrning eller någon kraft från de ansvariga i politiken. Jag kände mig träffad som en oppositionspolitiker då även vi i opposition legat lågt med kommunikationen ut mot medborgarna på vad vi ser, tror på och vill göra.

Allt fokus har legat på hur i all fridens dagar vi ska kunna komma ikapp ekonomiskt då kommunen verkligen blöder. Vi vill verkligen ta vårt ansvar och följa de rekommendationer som SKL gav oss i början av året.

Ett underskott har sedan dess skenat från ett tiotal miljoner till nånstans runt 30 miljoner minus. Det som är värst är att alla jag träffat som är anställda inom kommunen upplever en uppgivenhet då de ser stora behov av både investeringar i nya fordon, datorer till skolelever, boenden till äldre, aktiviteter för unga och stora behov av omsorg och stöd till både äldre och yngre. De jag pratat med ser stora behov och upplever att politiken inte tar dessa behov på allvar.

Svenskt Näringslivs ranking som visar att vi ligger i botten för femte året i rad, en av de fem sämsta av landets samtliga 290 kommuner. Det en viktig fråga som vi måste ta på allvar och förstå att den säger något viktigt om vår kommun. Vi måste ha en plan för hur vi ska jobba för att företagare ska känna att vi drar åt samma håll, att vi vill varandras bästa och att vi hjälps åt.

Nästa måndag har vi både gruppmöte inför kommunfullmäktige och medlemsmöte och ska prata om ekonomin.
Vad tycker du som läser denna blogg är det viktigaste vi kan göra både för att få ekonomin i balans men främst för att återfå kraften och lusten att utveckla och göra gott för vår kommun?

Jag får ibland kritik när jag skriver mina bloggar om det jag ser i min kommun och de brister jag ser i den förda politiken. Att jag svartmålar min kommun. Det vill jag verkligen inte göra samtidigt som jag måste ge min bild av det jag ser, det vi som parti vill och att det finns ett alternativt sätt att styr en kommun. Samtidigt försöker jag att lyfta in allt det positiva som händer där vi har enormt många starka, kloka, duktiga ,driftiga och engagerade människor i vår kommun. Tänk bara allt det frivilligarbete som nu görs för våra flyktingar och asylsökande. Eller så mycket reportaget om Sara Idenfors och Västerbottenssåpan i SJ,s egen tidning Kupé, eller reportaget om Martin Bergman och Vilhelmina Gårdsbutik i veckans Buffé, betyder för hela vår kommun. Eller det som händer i våra fjälldalar. Det finns så mycket gott att visa fram.

Centerapartiet tror på jobben och de små företagen som bas för välfärden. 4 av 5 jobb skapas i små företag! Arbetstillfällen genererar resurser till skola, vård och omsorg. Vilhelmina kommun behöver rättvisa villkor och spridning av jobbskapande uppdrag.

Vi vill att hela kommunen ska leva. Landsbygden utarmas på service, skolor vård och omsorg hotas. Butiker och mackar har svårt att överleva. Trots detta visar otaliga rapporter att fler vill leva på landsbygden!

Centerpartiet tror på Öppenhet. Vi som idag är i opposition upplever att informationen inte delges oss. Öppenhet och transparens är därför det viktigaste målet att nå för oss som politiskt demokratiskt parti.

Vi tycker att de rekommendationer vi fått från SKL, Sveriges kommuner och landstings experter på kommunekonomi måste tas på allvar och genomdrivas även om det blir tufft. Det är vårt främsta prio för att få en hållbar ekonomi och en kommun som kan investera och satsa på framtidstro i vår fina kommun för både medborgare, företagare och besökare.

Ropen skalla, sämre för alla!

Av , , 1 kommentar 12

Är det 60 % eller 80 % av befolkningen som drabbas av regeringens budget? Är den stora frågan idag. Men det är väl helt fel fokus, tanken med en regerings budget är väl att alla ska få det lite bättre inte sämre! Vi borde väl ha den bästa politiken för jobben som är det som allt annat hänger på och inte en politik som går åt helt fel håll?!

Nu har ju Alliansens politik gällt ända fram till nu då det varit vår budget som regeringen styrt efter. Men nu freakar regeringen med V och Mp som ledande kravmaskiner loss med att öka skatterna med miljard på miljard. S verkar ha tappat all styrning. Totalt sett kommer det att bli 28 miljarder högre skatter på jobb och företagande. Utöver det så ser vi en ökade regleringar och regelverk krångel i diverse system som byggsystem och Rutavdraget. De som driver företag inom välfärden vet inte alls hur de ska klara av att driva sina företag framöver.

Rot ersätts med subventioner som gagnar städerna mest, landsbygden drabbas. Kilometerskatten slår direkt på landsbygd. Böndernas gödsel blir dyrare vilket slår mot landsbygden. Det blir gratis att besöka statliga museer, finns inga gratis statliga muséer på landsbygd! Det blir krångligare att driva företag och det blir dyrare att anställa unga. Inga konkreta åtgärder för att klara av den stora flyktingvågen och den omställning som den kräver. Puh! Man blir helt kallsvettig!

Såhär sammanfattar Emil från Övik budgeten: I Sverige skapas fyra av fem jobb av småföretagen. När regeringen presenterar sin höstbudget slår 80 procent av skattehöjningarna mot landets jobbskapare. Detta är en jobbfientlig budget från första till sista sidan. Man gör det svårare för unga människor att få sitt första jobb genom att höja arbetsgivaravgiften. Man höjer skatten på jobb och företag med 28 miljarder. Och man tar pengar från hantverkare och ROT-köpare i hela landet för att ge till stora byggbolag i Stockholm.

Norrlänningen i m ig blir fly förbannad!

Av , , 3 kommentarer 8

Idag presenterar regeringen sin budget. Det känns verkligen som om Vänstern och Miljöpartiet sitter i baksätet och styr Socialdemokraterna. Skattehöjningar där 30 miljarder gillar ju V och kilometerskatt på avstånd gillar Mp. Det mesta av skattetrycket läggs på företagen och jobben. Vi i Norrland drabbas hårdast, antagligen för att vi inte är tillräckligt många som rösar så oss kan de behandla hur de vill.

Massor av med skattehöjningar, på allt ifrån inkomster och anställningar till drivmedel och pensionssparande till höjda avgifter på hemtjänst för alla äldre och höjd kilometerskatt på alla drivmedel. 50 öre litern! Regeringen höjer till och med skatten på vindkraft. I våras höjde regeringen skatterna på jobb och företagande med 27 miljarder. I höstbudgeten ser den siffran ut att stiga. Det blir tex dyrare att anställa unga! Idag när vi har så hög ungdomsarbetslöshet!

Arbetsgivaravgifterna för unga har redan höjts en gång och höjs nu igen. I undersökningen Handelsbarometern uppgav varannan handlare att de kommer tvingas sparka personal eller avstå från planerad nyanställning, enbart på grund av höjda arbetsgivaravgifter. Siffror från Svensk Handel visar att antalet ungdomar som jobbar i branschen ökade med 16 000 personer 2006-2013. Trots detta, och trots en ungdomsarbetslöshet på runt 15 procent, väljer regeringen att kraftigt höja arbetsgivaravgifterna för unga…..

När inte ens regeringens egna experter tror att denna skattehöjarpolitik ska skapa fler jobb varför inför det då dessa skatter? Är behovet av att tillgodose V så stort att man blir inkonsekvent.

Väg, flyg och tåg….

Av , , 2 kommentarer 6

Var med i veckan på en träff med Trafikverket som ansvarar för infrastruktur i vägar och järnvägar i norra Sverige. Regeringen ger uppdrag att ta fram en planering för 2018-2029 som ska vara klart nu i november. Så nu ska materialet ut på remiss. Där kan du vara med och tycka till via dina politiker i ditt län.

Just nu jobbar de även med regionala hastighetsanpassning utifrån antalet bilar som kör samt vägens standard och en översyn av vägnätet. Man ser även över vilka vägar som kan höjas till en högre bärighet för att klara av tyngre fordon.

Då det gäller flyget så upphandlas flyg till Hemavan, Vilhelmina och Lycksele med statliga pengar och ett bidrag ges till drift i Skellefteå. Nu är det precis upphandlat som gäller fram till 2019.

Ringleden runt Umeå ska nu göras klar nästan tio år försenad. Där betalar staten så pengarna tas inte från länets pengar.

Man byter ut järnvägsspåren mellan Bastuträsk och Boden med fyra mil per år. En prioritering som är långt mycket lägre än den prioritering som görs för storstäder. Det är politiska prioriteringar som avgör vad som ska göras först. Där ligger tyvärr gods efter persontransporter.
Att den här banan är den största godsstråket för det svenska stålet och stålindustrins export som ger kassaklirr in i den svenska statskassan. Märkliga prioriteringar som måste bero på att de som bestämmer inte förstår vart värden skapas.

Det har under alliansregeringen gått mycket mer pengar till underhåll för järnvägen än någonsin förr, samtidigt som järnvägstrafiken fördubblats. Så när det sägs att förra regeringen inte brydde sig så är det helt fel. Förra regeringen mer än fördubblade resurserna till järnväg jämfört med tidigare regeringar, men den enorma ökningen av trafiken har gjort att pengarna ändå inte räcker till. Medlen möter inte upp den ökande trafiken!

Staplarna på pengarna är rejält höga 2010-2013 men en pik 2013 men därefter sjunker de rejält för 2014 och framåt.

Trafikverket gör de uppgifter de får av regerande regering och vi kan som Norrlänningar se att de prioriteringar vi skulle önska e j syns inom den planeringsperiod vi har framför oss, dom Botniabanan. Det blir ett spår till förbränningsanläggningen på Fåvamyran men nån bana vidare norrut lär vi få vänta på..