Företagare är hjältar!

Av , , 4 kommentarer 10

Det går bra för Vilhelminas företag vilket gör att det går bra för oss alla Vilhelminabor. Idag kan du läsa om en stororder från Kina till ett av de företag som kämpat på i många år. Från att ha startat med en idé och att försöka få fram kapital till att idag vara börsnoterade så är det mycket arbete nedlagt. Inga framgångar kommer gratis, alla har tungt och slitsamt arbete bakom. Så vi ska alla vara tacksamma för allt det slit våra företagare lägger ner. Det ger både arbete till oss som bor här, service kan utvecklas och skattepengar kommer in i kommunkassan.

Det som oroar är att det är så många företag som inte får tag på den arbetskraft de behöver, kompetenserna finns inte och utbildade människor är en bristvara i många branscher. Det bromsar utvecklingen och tillväxten.

Det andra som oroar är att kommunen ligger så långt mer på rankingen om näringslivsklimat. Kommunen måste lyfta företagen som de hjältar de är och inse att utan företag finns int förutsättningar för att få ett samhälle att gå runt.

Jag hoppas det nya kommunalrådet tar sig an frågan. Det finns god hjälp att få från de kommuner som klättrat som Nordmaling och från företagens egna organisationer om man vill skapa ett bättre klimat för företagande. Jag hoppas få se såna steg tas….

Barn och unga som mår dåligt…

Av , , 4 kommentarer 7

I veckan fick jag lyssna till barn och ungdomspsykiatrin i länet som berättade hur de jobbat för att förbättra sin verksamhet. Det är ett stort problem i landet att köerna växer till BUP. Centerpartiet har föreslagit mer pengar till just barn och ungas psykiska hälsa. Det behövs även i vårt län, kan vi få en ung människa att må bra så blir de friskare vuxna.

Jag ställer frågor om varför det upplevs som att hälsocentraler och sjukstugor i inlandet anser att de gjort allt de kan men ändå får patienten inte komma in till BUP. Familjer som kämpar och känner förtvivlan över att de inte känner att de får någon hjälp.

De som berättar säger att det är skillnader hur hälsocentralerna och sjukstugorna jobbar men att de har ett projekt som jobbar med frågan. Man tittar på om remisser hanterats rätt och om det finns brister som går att hantera.

Jag tror vi politiker måste fortsätta ha lite extra ögon på det här. Barn och unga som mår dåligt måste få rätt hjälp och alla måste hjälpas,åt så att de kan få må bra. Skolan, hälsocentralen och BUP måste jobba närmare tillsammans.

Minus och minus måste nån gång bli plus…

Av , , 6 kommentarer 10

Har idag varit på Hälso och sjukvårdsnämnd i landstinget. Samma ekonomiska minusrapporter som vi fått hela min tid i nämnden. Totalt 320 miljoner minus mot de pengar som finns det här året. I min nämnd är det minus 251 miljoner där hyrpersonal kostat 55 miljoner. Det saknas personal vilket kostar mer än planerat. Så det är en del att göra för att pengarna ska räcka till för de verksamheter vi har.

Det som jag tycker är svårt är att landstingsledningen tar till sparpaket som akuta åtgärder när man borde förändra systemet. Vi i Centerpartiet vill stärka vården nära människor och specialisera sjukvården. Vi tror att det finns mycket att spara i administration och att vård ges på rätt nivå. Det skiljer stort i vad man fixar på vårdcentralerna där inlandet klarar så mycket mer på sin vårdcentral än vad man gör i Umeå. Den skillnaden måste bort.

Idag jämför alla landsting sina verksamhet med andra och där behöver vi jobba för att de som behöver vård snabbare får vård, där ligger vi under riket i övrigt.

Det måste bli ett annat synsätt och ett annat system där ekonomin hanteras utifrån verkligheten. Det kan inte vara så att budget och utfall efter 12 år fortfarande aldrig hängt ihop.

Ambulans i Dikanäs, tandtekniker i Inlandet och lite av varje….

Av , , Bli först att kommentera 4

Rapport från dagens hälso och sjukvårdsnämnd innehåller både ambulans i Dikanäs, förtroende för vården och tandtekniker.

Västerbottningen har bra förtroende för vården i länet. Det kan man se när man läser jämförelser mellan alla landsting i landet. Det finns på Www.vardenisiffror.se
Gå in där och surfa runt så kan du se på hur våra sjukhus ligger till och utifrån olika sjukdomar hur vi ligger till. Gå in och kolla om du vill veta mera.

Det är en spretig bild där vi ligger bra till i vissa fall och illa till i andra. Det är verkligt olika mellan olika områden. Länet ligger i nivå med riket i vissa områden, sämre eller bättre till i andra. Som exempel så är vi sämre än riket på en fjärdedel av områdena. T.ex. Diabetes där vi är sämre till, bättre till är vi när det gäller hjärtsjukvård och palliativa vård vilket är vård i livets slutskede.

För mig som inlandsbo så är det intressant att få veta hur landstinget jobbar för att se till att de som blir akut sjuka i inlandet får hjälp så fort det bara går. I Vilhelmina når man nästan 65% av befolkningen inom 20 minuter om ambulansen finns på plats i garaget i Vilhelmina. Det här är inte minst viktigt för oss som har en ökad befolkning under helger då folk från kusten åker till sina fjällstugor. Det skulle då löna sig att ha en ambulans i Dikanäs. Idag har vi räddningstjänst som rycker ut i både Saxnäs och Dikanäs i väntan på ambulansen eller helikoptern. Idag har vi två projekt, akutsjukvård i extrem glesbygd och i väntan på ambulans. Räddningstjänsten rycker ut i väntan på att ambulansen kommer. I väglöst land finns det ett samarbete där,man också kan få,hjälp av lokala helikopterföretag i väntan på ambulans.

Vi har velat ha en bättre akutvård inte minst sedan landstinget utredde ambulanssjukvården och lade ner ambulansen i Åsele. Så vi i Centerpartiet tycker det är viktigt att vi nu ser till att de flesta nås av hjälp i rimlig tid om man blir sjuk. Burträsk, Boliden, Rusksele, Dikanäs är några av de orter i inlandet som vi nu lyfter fram som orter som behöver mer för att kunna rycka ut om någon blir akut sjuk.

Vi pratade om tandtekniker som idag finns runt om i länet där Behovet har minskat Idag gör varje tandläkare ca tre proteser per år, det är svårt att hålla kompetensen igång då. Idag är det få som har tandprotes i jämförelse med på 70-talet. Så behovet av tandtekniker har minskat. Samtidigt så är det enkelt och billigt att köpa från leverantörer både privata i Sverige och i andra länder. Förslaget S,V och Mp lägger är att lägga ner i Lycksele och Vilhelmina och centralisera till kusten. Jag vänder mig emot förslaget.

Jag tycker att man ska lägga verksamhet, som går att ha vart som helst, till inlandet och se till att jobb finns över hela länet. Några sossar tycker som jag men……Vi i Alliansen föreslår att landstinget upphandlar de här tjänsterna. Då kan privata företag startas upp vart som helst i länet. Det är bara några landsting i landet som har den här verksamheten själva. De flesta köper det här av privata då privata gör det långt mycket billigare till lika kvalité.

När det gäller att spara så lägger Alliansen förslag som handlar om att minska hyrpersonal, följa upp besluten om minskade kostnader bättre och se till att de beslut som tas verkligen blir av.

Vi beslutar även att jobba mer med att lära de som jobbar i vården om kvinnors hälsa så att de kan jobba mer kring förlossningsvård, sexualitet, preventivmedel och jämställt föräldraskap. Mer information och mer kunskap till personal överlag. Viktigt att jobba med detta och extra viktigt till de som nyligen kommit till vårt land.

En lång dag med många olika informationer och viktiga frågor som berör oss alla i hela länet. Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller synpunkter.

Mäns våld och kvinnors rätt

Av , , Bli först att kommentera 13

När jag var socialnämndsordförande fick jag en helt ny bild av samhället än vad jag hade haft tidigare. Jag fick se en mörk del av vårt samhälle, som jag nog inte trott fanns. Där Kvinnojourens arbete fick en helt ny dimension i min världsbild. Jag som trott att jag visste hur samhället såg ut fick ett uppvaknande.

Det är så många barn som har det svårt i vår lilla kommun och så många kvinnor som utsätts för brott. Det är män som slår, misshandlar och våldtar, trakasserar och ger sig på. Det arbete Kvinnojourerna gör är så stort och så viktigt. Det är därför så märkligt att det är ett ideellt engagemang som håller dessa jourer uppe. Det borde vara samhällets ansvar att se till att kvinnojourer finns och fungerar så länge som det finns män som begår övergrepp och övertramp.

Idag skriver Annie Lööf i DN om hur viktigt det är att #metoo inte blir en dagslända, utan att den leder till en genomgripande förändring i värdering och attityder hur män och kvinnor behandlar varandra. Jag är glad och tacksam för att vi i Centerpartiet nu idag föreslår att fördubbla anslagen till kvinnojourerna och till stödtelefonen Kvinnofridslinjen.
Kvinnojourerna måste veta att det finns pengar för deras verksamhet långsiktigt, inte bara en pott då och då. Pengarna går ju till att ge kvinnor och barn nånstans att ta vägen och att det finns stöd. Samhället måste se till att de män som begår brott anmäls och att samhället stöttar upp de utsatta.

4 av 5

Av , , Bli först att kommentera 6

De som skapar jobb måste kunna få fortsätta skapa jobb. Nyanlända måste in i jobb, inte gå på bidrag. Den här regeringen försvårar för företagen att anställa och Centerpartiet jobbar på.
Centerpartiet vill ha ingångsjobb, ett jobb för de som behöver komma in i arbete där man får en lägre lön till en början. Vi vill att de som anställer en nyanländ ska slippa arbetsgivaravgifter. Samma för en ung person som inte kommit in i jobb. Vi vill att folk ska kunna försörja sig själva. De som läser svenska för invandrare, SFI, ska mätas vad de kan i början av utbildningen och sen mäter vi i slutet. De som lär ut får ersättning utifrån om eleverna lärt sig svenska. Naturligtvis måste det vara olika då de som är analfabeter behöver längre tid än den person som kan andra europeiska språk.

4 av 5 jobb skapas i små och växande företag! Det vet Centerpartisterna men de flesta verkar tro att det är stor företagen som ABB eller Skanska, kommunen eller landstingen som anställer folk.

Det är därför det är så viktigt att de små företagen verkligen kan anställa, att det är enkelt för små företag att anställa. Det är då vi kan få folk in i jobb. Nu säger regeringen att arbetslösheten aldrig tidigare varit så låg. Det är delvis sant. Det är högkonjunktur så de allra flesta som kan jobba de jobbar. Det är inte politiken som sett till att vi har låg arbetslöshet generellt, det är konjunkturen och företagen som anställer. Men problemet är att vi har väldigt många unga i olika åtgärder och inte i jobb.
Det måste vi göra något åt.

Inte ett rimligt system

Av , , 1 kommentar 6

De tar i snitt 9 år för en invandrare att komma in i ett jobb! Än längre tid för kvinnor. Det är ju förfärliga fakta. Det går allt för sakta att ta vara på de resurser som finns hos de som kommit till vårt land. De allra flesta av oss vill se en förändring för att göra det möjligt för människor att få jobb. Ingen gynnas av att människor går på bidrag eller att människor känner att de är en belastning för samhället.

Det är samtidigt ett stort behov av personal inom många områden. Bara i Vilhelmina finns det företag som inte finner folk att anställa. Inom vården och omsorgen behövs folk och inom skolan behövs det folk. Samtidigt har vi många som kommit till vår kommun som går och väntar på att få börja jobba. Flera av dem väntar på besked från Migrationsverket, de väntar och väntar och går på bidrag. Vi låter alltså människor som skulle behövas i samhället gå hemma på bidrag istället för att försörja sig själva. Det är något som är fel i det här systemet.

Det är svårt att begripa att Sverige skapat ett sånt är system.

Om du bryter nacken, vilken hjälp vill du då ha?

Av , , Bli först att kommentera 8

I helgen var det manifestationer för LSS runt om i landet. En fråga som engagerar många och som är en fråga om humanism och medmänsklighet. Detta stora engagemang visar på att regeringen måste backa från sina uppdrag till Försäkringskassan om att sänka kostnaderna för assistans.
Bakgrunden är att regeringen hösten 2015 sa att de måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen. Då lade de ett direktiv till Försäkringskassan för att minska kostnaderna för assistans som nu verkställs genom att FK drar in beslut om assistans.

Jag känner några som har assistans och som kan leva sina liv utifrån sina förutsättningar då de har assistans. En av dem är Maria som var med sin familj och kastade stövel en sommardag och föll så illa så hon bröt nacken. Hon säger att hon inte skulle kunna leva ett liv med sina barn och sin familj utan assistans då hon inte ens kan andas själv. Andra jag känner är födda med sina handikapp och kan trots dessa leva ett liv utan att vara beroende av föräldrarnas ork. Föräldrar till barn med behov av assistans gör fantastiska insatser och ger så mycket av sina egna liv för att barnen ska få det värdigt. Utan assistans skulle många föräldrar gå på knäna både bildligt och faktiskt. Människor som behöver assistans och deras anhöriga är de som är mest beroende av en fungerande välfärd. Den rädsla och den oro som regeringen utsätter dessa människor för idag är ovärdigt ett land som Sverige. Vi behöver ett nytt ledarskap för Sverige.

Vill du lyssna till Maria och vad hon tycker frågan så intervjuades hon i radion i veckan:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6834788