#65 Move up north!

Av , , 1 kommentar 3

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta! Det finns möjlighet att hitta balansen mellan arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet Västerbotten finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma. Lyssna gärna till Sofie och Marica som berättar om deras viktiga arbete i projektet Move up north.

Lyssna här ellr där poddar finns Rak rygg genom Västerbotten

Sofie P From, projektkommunikatör, och Marica Lagerström, projektledare, är två av tolvanställda i Move Up North. Sedan februari 2024 drivs projektet i Region 10 där åtta kommuner i Västerbotten och två kommuner i Norrbotten samverkar.
Move Up North är ett treårigt arbete där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftandeinlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då de som inflyttarlotsar vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

Det är en region på charmoffensiven. Kommunerna ska hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande.
Många företag i region 10 växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet, det bästa av två världar.

Marica och Sofie och deras kollegor ska hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens – kanske är det du?
#framtidstro #rakrygggenomvasterbotten #södralappland #vilhelminanorrasameby #lycksele #vilhelmina #dorotea #storuman # sorsele #åsele #dorotea

Tappade sugar

Av , , 1 kommentar 4

Drygt 10000 anställda gör sitt bästa i sjukvården, gör sitt yttersta för att hjälpa sina medmänniskor och göra ett bra jobb. De som hamnar inom vården vittnar om hur väl de tagits om hand och fått hjälp. Det måste vi komma ihåg när vi pratar om hur dåligt regionen går. Det revisorerna trycker på är att slarv och dåliga rutiner, en miss i deklarationen kostar regionen 23 miljoner kronor där en person haft ensamansvar som gjort att det missades 23 miljoner kronor. En annan sak är att alla fakturor inte betalas i tid och miljoner i kronor betalas ut i förseningsavgifter. Det är verkligen inte så det ska vara. Det måste till bättre rutiner och funktioner.

I veckan är det regionfullmäktige i Umeå där årets ekonomiska resultat presenteras och revisorerna berättar om hur de ser på styrning, ledning och hur regionen s ekonomi och verksamhet hanteras av majoriteten som styr.
Det finns en massa mål som är uppsatta som redovisas att de nås. De mål som är relevanta för hur regionen styrs nås inte. Revisorerna säger att målen som är uppsatta inte är relevanta för att se hur verkligheten ser ut. De säger att det är riktigt illa i både ekonomiska styrning och hantering av mål och resultat.
Revisorerna har ju som uppgift att hjälpa till att se till att verksamheten går bra och förbättras. Det är ju för medborgarnas bästa alla ska jobba.

I alla år jag varit politiker i regionen har revisorerna varit starkt kritiska till styrning och ledning. Det här året har Västerbotten drabbats hårt på samma sätt som andra regioner, pensionsuppskrivningar, pandemi, krig, stora ekonomiska underskott. Det är på riktigt illa och det värsta är väl att jag inte ser det rejäla viljan att styra upp skutan på rätt köl. Även om vi i oppositionen gör vårt bästa i våra yrkanden och förslag.

Det finns även som ni som följt media, att det har begåtts brott i kapitalhanteringen där personer skott sig rejält på regionens bekostnad. De är inte helt utrett och klart ännu, men det ser illa ut. Det måste till bättre rutiner, bättre ordning och reda är det revisorerna säger åt oss.

Det finns brister i styrningen, det måste bli bättre då underskottet i miljardbelopp kan inte fortsätta. Det underskottet ska återställas på sikt, det går inte att göra på de tre år som lagen säger. Revisorerna säger att regioner bör återställa hela underskottet och inte göra som majoriteten nu vill göra, avskriva det mesta utifrån särskilda skäl. Det köper inte revisorerna.
Om du läser revisorernas rapport så finns en hel del kritik som regionen måste ta till sig och göra mer för att komma på rätt köl när det gäller både ekonomi och styrning.