När miljöpartiet utgår från staden som norm så tar de ifrån människor på landsbygd möjligheter till utveckling och tillväxt.

Av , , 5 kommentarer 12

När miljöpartiet utgår från staden som norm så tar de ifrån människor på landsbygd möjligheter till utveckling och tillväxt.

Vem ska kunna leva i en landsbygd som ska bevaras för besökare från staden under få korta veckor av semestertider? De miljöpartiet lyfter som viktiga faktorer för landsbygden då det gäller strandskydd är bara ur besökaren från stadens intressen. De ser inte den verklighet som vi i landsbygd ser, ej heller den potential av utveckling som stränderna har för både oss som bor och för de som skulle vilja komma hit för att både bo, starta företag, skapa jobb och utveckling.

Den unika tillgång till stränderna som miljöpartiet pratar sig så varma för innebär också att de tusentals mil av stränder som vi har på landsbygd skulle undantas för all bebyggelse, alla möjligheter att få utveckla turism och ta tillvara den längtan många människor har av att få bo vid vatten.

Centerpartiet tycker att strandskyddet både ska lättas på landsbygd och att kommunerna ska få bestämma mer om vart man ska få bygga eller inte. Det är klart man ska fortsätta skydda områden som behöver skyddas och att sunt förnuft ska få gälla även fortsättningsvis för hur vi använder våra stränder. Strandskyddet ska vara kvar i täta städer och områden i skärgårdar, runt Stockholm, på Gotland och Bohuslän tex.

Det finns inget hot mot allemansrätten (förutom kanske om det fria fisket i Stockholms skärgård). Centerpartiet vill att vi människor ska få rör oss fritt i skog och mark, bada och vandra i fjällen. Vi vill bara att vi som bor på landsbygden också ska få utveckla de resurser som finns och skapa förutsättningar för företagande och service. For alla året om, inte bara för de som besöker landsbygden under sin semester.

Oj så viktigt det nu plötsligt blev med att vara könsneutral?

Av , , 2 kommentarer 3

I vårt samhälle finns det stora skillnader på hur behandlas utifrån kön. Både barn och vuxna. Det finns skillnader och som feminist så både ser jag skillnaderna och vill göra något åt dem.

För mig är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara sig själv. Som feminist ser en att det finns systematiska skillnader i villkor för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri och rättigheter. Så jag tror på demokrati och ett samhälle där villkor och maktförhållanden är könsneutrala. Det är dit jag vill nå.

Då vi idag ser diverse inlägg om att kön nu inte ska spela någon roll i val av ny ledare för Socialdemokraterna. Hur tänker man då? Ett parti som genom alla tider letts av män. Det borde väl vara självklart att man då aktivt måste bryta den historien.

Det finns inga argument för att utse ännu en man i denna långa lista av män. Oavsett kompetens så spelar kön roll i detta sammanhang. I 146 år har S letts av män det är dags att de börjar agera som de feminister Socialdemokrater uttalar sig vara.

Jesus gjorde inte skillnad på människor, det ska inte heller vi göra.

Av , , Bli först att kommentera 4

Alla medlemmar i Svenska kyrkan ska vara välkomna att rösta i kyrkovalet!
Det finns röster som menar att ”bara kristna ska få rösta i kyrkovalet”. För mig är det långt från den folkkyrka som jag vill se. Är man döpt kan man bli medlem i Svenska kyrkan, det är den enda ”inträdesbiljetten” vi har, och det räcker. När jag läser insändare och inlägg i sociala medier med tankar som skulle leda till en kyrka styrd av en elit av de främst intresserade med liten möjlighet för alla medlemmar att vara involverade.

Vi centerpartister som ställt oss på en lista i kyrkovalet har gjort det då vi känner att våra värderingar stämmer väl överens med det svenska kyrkan står upp för om alla människors lika värde. Vi tycker att partibeteckningen är en garant för att väljarna ska veta vad vi står för, vilka frågor som är viktiga för oss. Vi ska verka för en demokratiskt levande kyrka där alla medlemmar känner att de kan och vill delta. Då får vi en levande, vibrant och demokratisk folkkyrka.
Det som vill ha tuffare krav för att få rösta i kyrkovalet hur ska man då avgöra vilka som ska få rösta? Jag är döpt, konfirmerad, medlem i Svenska kyrkan och anser mig kristen, men hur ska det avgöras om jag kvalificerar mig om inte alla medlemmar skulle få rösta? Att gå i kyrkan varje söndag/ delta digitalt? Läsa Bibeln varje dag? Be till Gud? Försöka leva som en god människa i Jesus fotspår? Kunna rabbla upp budorden? Eller vad? Vad ska krävas för att få rösta om det inte ska vara medlemskapet i kyrkan som räknas?

Eller kanske det är så att de som säger att de är kristna och troende som ska få rösta i kyrkovalet. Så bara om jag säger, handen på hjärtat, eller genom att göra korstecknet, att jag är kristen så ska jag få lägga min röst. Men vad är det för mening med det? Det finns nog en ansenlig andel medlemmar som inte anser sig kristna om vi menar troende, men som ändå är medlemmar av olika anledningar. Självklart ska dessa inte uteslutas från kyrkans demokrati.

Jesus gjorde inte skillnad på människor, det ska inte heller vi göra.

Det är i Dorotea det händer!

Av , , 1 kommentar 5

Nästa vecka är det premiär för Demokratistugan i Sverige och det sker i Dorotea. Jag ska vara där de här dagarna tillsammans med mina kompisar i regionens bredning för just demokrati och folkhälsa. Vi ska prata och fråga er medborgare om hur regionen kan bli bättre på att förbättra folkhälsan och hur vi kan jobba mer med god och nära vård.

Det handlar om en nationell satsning för att stärka demokratin, Demokratin 100 år. Flertalet myndigheter och organisationer har fått uppdrag av regeringen för att stärka demokratin, vår demokrati – värd att värna varje dag.

Målet är att fler ska ha en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vårt demokratiska system innebär. Att fler engagerar sig i demokratin, påverkar lokala beslutsprocesser, röstar i val, engagerar sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en civilsamhällesorganisation på sin fritid. Och för att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick.
En del i det här arbetet är demokratistugan, ett mobilt kunskapscenter där alla kan ta del av material, utställningar, seminarier och annat.

I Västerbotten kommer stugan att stå tre dagar i Dorotea och tre dagar 16-18 augusti och i Robertsfors 19-21 augusti.

Program finns på denna länk.
Demokratistugans program i Dorotea i sin helhet med programblad. Pdf, 587.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kom dit och ta del av det som händer eller delta digitalt i det som sker på nätet. Kom och prata om hur vi kan jobba för att må bättre, hur god och nära vård ska se ut och hur vi kan skapa en likvärdig vård för alla.