Hur ska kollektivtrafiken se ut i framtiden? Elmoppe?

Av , , Bli först att kommentera 3

För nån vecka sen kom ett förslag som fanns med i Januariavtalet där man presenterade att det ska bli ett nationellt biljettsystem så att man köpa biljetter på liknande sätt i hela landet. Vi har redan börjat på att jobba med ett gemensamt biljettsystem i norr så vi ligger bra till. Vi vill ju göra det billigare och enklare att åka kollektivt över länsgränserna. Vi ska även prata om gemensam beställningscentral och så Bussgods.

I veckan har de fyra nordligaste länens träffats för att prata kollektivtrafik. Temat var framtidens betalsystem i Norrland och Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik. Det är viktigt att vi som har politiska uppdrag i myndigheten för kollektivtrafik och de som jobbar i regionerna med just trafikfrågor träffas. Vi har ju lite att prata om! Med de här dagarna är det även personer med från Svensk Kollektivtrafik och Samtrafiken. Det känns bra att det är mänga kvinnor som jobbar med trafikfrågor där 3/5av de som är med är kvinnor.

Svensk kollektivtrafik är ett organ som samlar aktörer som jobbar med kollektivtrafik i alla regioner i Sverige. 1,6 miljarder åker kollektivt varje år, där har SJ ca 20 miljoner vilket är en liten del av det samlade resandet. Bra att komma ihåg när vi ser nyheter om tåg som står, det är lätt att tro att hela det kollektiva resandet är i kris. Läs mer på www.svenskkollektivtrafik.se

När vi planerar för kollektivtrafik så måste vi tänka både på att samhället förändras och hur vi kan påverka förändringen i positiv riktning. Allt fler bor i växande städer och det blir allt färre i glesa delar av landet. Det blir trångt i städerna och glest mellan folk på landsbygden så hur löser vi trafiken för alla? Självkörande bussar, samåkning andra fordon? Bussbiljett med sista delen av rean med elmoppe?

Klimatpåverkan kommer att slå allt hårdare mot mänskligheten och det kommer att bli problem med både luftkvalité, vattenförsörjning och brist på odlingsbar mark, där kan kollektivtrafiken vara en del av lösningen som ett klimatsmart alternativ.

Transportera ökar och tågresandet ökar. Det gör att utbyggnaden av tågtrafiken i norra Sverige ligger högt på den politiska agendan. Det kommer att bli brist på biodrivmedel då efterfrågan är större än tillgången. Kostnaderna ökar då det är fler som reser och folk reser längre sträckor, tågtrafiken ökar men bussarna minskar något, ökat användande av fossilfritt bränsle, tillgänglighetsanpassning, löneökningar för personal och färre företag som lägger in anbud driver upp priser. Slår man ut kostnad per kilometer en människa reser kollektivt så har den kostnaden minskat över tid. Så även om kostnaderna ökat så har den ökat då folk åker mer och längre, främst med tåg.

BoB biljett och betalsystem ska nationaliseras så att man kan boka biljetter för en resa genom hela landet. Google kan redan idag visa hur du ska resa från a till b kollektivt, kanske kommer de i framtiden även sälja biljetten?!

Vi får träffa utredaren för ett gemensamt biljettsystem berättar för oss om hur man kommer att jobba för att stimulera mer klimatsmart resande. Komma bort från att bilar med en resande, tomma bussar och flyg. Mycket intressant och utmanande.
Vi diskuterar bussgods med de andra länen och hettan var tydlig i rummet. Jag gjorde det jag kunde för att få de andra länen att förstå vikten av godshantering i hela länet. Så diskussionen fortsätter…

Viktiga steg för klimatsmartness

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu riggar Centerrörelsen för stämma. Det är ett rejält arrangemang med hundratals lokalpolitiker som grottar ner sig i alla de förslag på ny politik som stämman ska ta ställning till. Några nyheter som kommit ut handlar om miljön och vårt ansvar för vår påverkan av klimatet.
Centerpartiet hoppas att det ska tas fram en nationell strategi för att uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi. Att det blir ett minskat matsvinn genom högre satta mål tillsammans med skarpare krav på obligatorisk insamling av matavfall. Vi vill höja EU-krav på återanvändning, återvinning och återvinningsbara material och införa producentansvar för nedskräpning.
Viktiga steg föra tt klara av ett hållbart samhälle.

Ska man få leva och bo i hela landet? Eller ska man skylla sig själv om man valt att bosätta sig på landsbygd?

Av , , Bli först att kommentera 4

Skrev en fråga till regionrådet för några veckor sen. Den kommer att besvaras på nästa regionfullmäktige. Skrev såhär:
Vad gör region Västerbotten för att få bättre vägunderhåll i länet?

Ska man få leva och bo i hela landet? Eller ska man skylla sig själv om man valt att bosätta sig på landsbygd?

I Västerbotten finns ett samarbete mellan de kommunala räddningstjänsterna och ambulansverksamheten som kallas IVPA, I väntan på ambulans. Det innebär att räddningstjänsten rycker ut för att hjälpa den drabbade då väntan på ambulans kan bli läng. Men när det gäller liv så handlar det om sekunder, där en dålig väg eller en oplogad väg kan betyda liv eller död. Vägarnas underhåll börjar bli en fråga om trygghet och säkerhet för både bofasta, näringsliv och besökare i länet.

Vägarna är ett reellt bekymmer som staten faktiskt har ansvar för att lösa där regionen måste trycka på och förtydliga för staten att vägunderhåll blir ett hinder för utveckling, tillväxt en hotar trygghet och välfärd.

De senaste åren har det varit stora problem att få de enskilda vägarna plogade utifrån de krav Trafikverket ställer på entreprenörerna som plogar vägar. Detta arbetar REV Riksföreningen enskilda vägar med och vi hoppas på en lösning innan vintern kommer nu i oktober.
Frågan är vad gör region Västerbotten för att få till ett underhåll som säkerställer tryggheten i hela länet?

Psykisk ohälsa och när livspusslet inte går ihop

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är bra att vi som försöker hitta vägar att hantera den ökande psykiska ohälsan får hjälp i statens budget. Det är allt för många, inte minst unga kvinnor som mår dåligt. LIvet snúrrar på och man hinner inte med . Huvudet hänger inte riktigt med kroppen när det snurrar på för fullt i livet och vardagen.

Igår presenterades ett förslag på en ny vårdreform som ska göra det lättare för människor med psykisk ohälsa att söka och få hjälp. Utredningen ska vara klar i början av 2021 och är en fråga som vi i Centerpartiet har tagit beslut om tillsammans med regeringen och Liberalerna genom Januariavtalet.

Idag har vi i beredningen för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland träffats och klurat på hur vi ska jobba med nästa uppdrag som handlar om psykisk ohälsa och vad vi kan göra för att förebygga ohälsa.

Det som nu kommer handlar om att låta vårdcentraler kunna ta ett större ansvar gällande psykisk ohälsa. Redan idag kan man söka hjälp men nu ska man titta på hur tillgängligheten kan bli ännu bättre och på hur vårdcentraler ska kunna erbjuda vård till fler med lättare psykisk ohälsa.
Det är otroligt viktigt att människor som drabbas av psykisk ohälsa får snabb och bra hjälp. Så det här är ett steg i rätt riktning att vården kommer närmare människor som tidigt kan fånga upp dem som behöver hjälp. Utredningen ska också titta på vilka utbildningsbehov som finns inom vården, för att kunna behandla lättare fall av psykisk ohälsa på ett bra sätt.

Människor måste kunna känna sig trygga när de söker vård, vare sig det är på sin vårdcentral eller inom psykiatrin. Då är det extremt viktigt att det finns rätt kompetens för just deras bekymmer, så det här är verkligen bra.

Vi i beredningen för i södra Lappland kommer att vilja träffa människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och även anhöriga för att få veta vad som kan bli bättre. Har du tankar och idéer som hur vi gör det på bästa sätt, så hör gärna av dig.

I lagens namn

Av , , Bli först att kommentera 6

När en människa är misshandlad, pressad och hotad så rycker medmänniskor ut för att hjälpa till. När polisen finns långt bort är det det som gäller för de som engagerar sig i Kvinnojouren.

För er som ännu inte hört sveriges radios inslag från Vilhelmina med Kvinnojouren och polisen i Södra Lappland kan lyssna
här: ”https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1322038?programid=4702

Eva Risberg Abramsson och alla andra som engagerar sig i Kvinnojouren gör ett enormt jobb, ett jobb som inte går att uppskatta nog.

Det som lyfts i inslaget är något som vi jobbat med i Centerpartiet ndner många årocoh vi har krävt en debatt i riksdagen i frågan där ansvarig minister lovade fler utbildningsplatser. Men problemet är inte antalet utbildningsplatser när de som är utbildade poliser väljer andra jobb då arbetsvillkoren i glesbygd inte är rimliga för att leva ett normalt liv.

Vad tänker du? vad är det som behövs tänker du?

Bussgods

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu i veckan har vi skrivit om Bussgods och vad Centerpartiet står.

Idag har vi haft sammanträde med Region Västerbottens kollektivtrafikmyndighet. Vi pratade om Bussgods. Vi kommer att jobba vidare på flera fronter för att hitta lösningar för godshanteringen i norr.

Upphandlingen av trafiken måste göras då den senaste gäller 2020 ut. Det är bråttom få det behövs nya fordon och nya klimatsmarta lösningar. Många regioner upphandlar nu så det är högt tryck.

I slutet av augusti träffas politiker som har ansvar för trafiken i de fyra norra länen. Så då hoppas jag vi kommer framåt i frågan om gods i norr.

Centerpartiet kommer att göra allt vi kan. Det blev inget konkret beslut idag då det finns saker som måste göras. Så

Helena, Annika och jag jobbar på framåt för inlandet

Av , , 6 kommentarer 3

I veckan besökte riksdagsledamot Helena Lindahl Vilhelmina. Hon, jag och kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson träffade chefen för Räddningstjänsten Magnus Holmberg, Emily Stighall på Nästansjöstallet samt Busstationen där Bussgodsexpedtionen finns.

Vi pratade om hur undermåligt vägunderhåll påverkar trygghet och säkerhet, hur Jordbruksverkets sköter sitt uppdrag med distriktsveterinärerna, hur godshantering i inlandet skulle se ut om Bussgods inte fanns och hur kommunernas ekonomi ser ut framöver. Vi hann med en massa andra frågor åxå så det var en intensiv och viktig dag.

Innan besöker ringde jag runt till personer som bir efter de vägar dör vi har ett uselt vägunderhåll för att kolla upp läget detta år. Många vet inte hur vintern kommer att se ut då det gäller snöröjning då frågan ej ännu är löst. Andra ser att underhåll utförs men ifrågasätter metoderna och hur länge vägen kommer att hålla efter att vägunderhållet utförts. Vägar ör en fråga om trygghet och säkerhet inte bara en fråga om att ta sig från ett ställe till ett annat. Hur ser det ut dör du bor? Hör av dig.

Det finns inte mer än ett landsbygdsparti!

Av , , 2 kommentarer 3

Skrev en replik förra veckan på en insändare i VK. Du kan läsa den här eller här:

När jag läser en debattartikel i VK den 1 augusti tror jag närapå att det är en centerpartist som skrivit men det var Erik Axelsson Sverigedemokrat från Vilhelmina. Det räcker inte att beskriva klyftan, det parti man tillhör måste även rösta för eller lägga fram egna förslag i riksdagen som handlar om landsbygden och dess framtid. I riksdagen röstade Sd emot att få tillbaka delar av vinster från vattenkraften, de röstade också för att flytta Inlandsinnovations 2 miljarder från landsbygden till Stockholm. Sverigedemokraterna har ingen landsbygdspolitik! Så även om Erik lyfter fram de ökade klyftorna så har hans parti inga förslag att komma med för att ändra trenden.
Analysen om att landsbygden halkar efter, att service dras in och att landsbygdsborna känner sig bortglömda håller jag helt med om. Tyvärr väntas den här klyftan mellan stad och land att fortsätta öka, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Fler flyttar från landsbygden och de ekonomiska förutsättningarna blir sämre. Långa avstånd, unga vuxna som flyttar till städerna och en stor andel äldre resulterar i ett högre skattetryck i små glesa kommuner än i städerna. Våra små kommuner har nästan dubbla kostnader jämfört med Stockholm. Det är ju ohållbart. Det här är inte bara orättvist utan det leder också till försämrad livskvalitet, där vi i glesbygden har lägst medellivslängd i hela landet, gör färre besök hos läkare och folkhälsoläget är tydligt sämre i inlandet än vid kusten.
Centerpartiet vill bryta den här negativa trenden genom en mängd förslag. Jag och mina partikompisar gör det vi kan för att jobba för inlandets frågor i region Västerbotten och vår riksdagsledamot Helena Lindahl är en av de som dragit en tydlig lans för Västerbottens inlands frågor. Hon har kämpat som ingen annan riksdagsledamot från länet. Hennes och andras slit i bla den parlamentariska landsbygdskommitteen förändrar men det tar tid. Den här trenden har vuxit under lång tid och kommer att ta tid att bryta. Det behövs att fler partier förstår vikten av ett helt land där man brukar hela landet och tar vara på de resurser som finns. Att få fler partier att ställa sig bakom och driva igenom förslag som minskar klyftan som landsbygdskommittéens förslag är en rimlig väg framåt.
Centerpartiet har fått igenom flera förslag för landsbygden i januariavtalen. Det senaste förslaget vi presenterat handlar om ett höjt grundavdrag på inkomstskatten för landsbygdsbor. Ett sätt att vi landsbygdsbor kompenseras för de utmaningar vi står inför. Vi på landsbygd betalar alldeles för hög skatt i jämförelse med andra delar av Sverige. Det värsta är att vi trots att vi betalar mer får mindre ut av offentlig service och sjukvård. Det är en orättvisa som vi inte accepterar då det handlar om att bygga rättvisa i hela landet.

Att låna till ett hus och inte till en fastighet….

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår på Nolia träffade jag en engagerad människa från en by utanför Umeå som är väldigt framåt och drivande, Tavelsjö. Vi pratade om husbyggande och jag tänkte på den pod där vi pratade om det går att bygga hus på landsbygd?

Det är i ju princip omöjligt att bosätta sig på landsbygd idag. Få lediga hus och omöjligt att få låna att bygga sig sitt eget. Det här är ett rejält hinder för alla de som vill bo i en by. Vad kan vi göra åt det och finns det några kluriga lösningar?

I podden pratade jag med Christer Johansson bosatt i Hummelholm Nordmalings kommun är engagerad på fritiden ibland annat Hummelholms kulturförening och samverkansinitiativet D7 bygden. Han jobbar som lokal chef i Västerbotten och ansvarig för Västerbottens Byggförening som är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Förbundet Sveriges Byggindustrier organiserar ca 3.600 arbetsgivare i 25 lokala byggföreningar organiserade i 6 geografiska regioner.

Hör här vilka tips som finns för både dig i byggtankar och dig som politiker för att fler ska kunna bygga sig en egen bostad.

https://www.rakrygggenomvasterbotten.se/avsnitt/5-gar-det-att-bygga-hus-pa-landsbygden

Vid vilken ålder ska man få ha sex nuförtiden?

Av , , 2 kommentarer 4

Idag har jag fått frågor på Nolia om vad centerpartiets ungdomsförbund menar med att tillåta sex för de yngre än 15 år. Idag är det enligt lag förbjudet att ha sex om man inte fyllt 15 med en som fyllt 15. De som frågar, har läst i diverse alternativa media att Centerpartiet vill tillåta sex med barn. Som alltid vrids saker mer än ett varv för att få det att se ut som någonting annat än vad det handlar om. Men att alltid tänka att det är den 1 april är ett bra tips för den som läser saker som verkar märkliga, de är oftast osanna, precis som det är den 1 april.

Centerpartiets ungdomsförbund har en egen stämma där de beslutar om vilken politik de vill få Centerpartiet att gå med på. Ofta har ungdomsförbund en mer radikal, långtgående och innovativ politik än huvudpartiet. Den här gången handlar det om att unga ska få bestämma själva om när de vill ha sex. Den så kallade byxmyndighetsåldern.

I dag får en person över 15 år och en person under 15 år inte ha sex. Detta bestraffas som sexuellt utnyttjande av barn, vilket CUF menar devalverar betydelsen av sexuella övergrepp. CUF anser att det borde finnas en proportionerlig lagstiftning där brottet värderas olika beroende på hur mycket äldre den äldre av de två är än den som är under byxmyndig ålder. CUF som antagligen vet säger att ungdomar utforskar sin sexualitet långt tidigare idag än ungdomar gjorde när lagen utformades. Lagar bör vara till för att skydda människor, inte bestraffa ungdomars naturliga beteende. Därför anser CUF att byxmyndighetsåldern bör sänkas.

Det här kommer alldeles säkert att diskuteras på Centerpartiets stämma i höst. Vad tycker du?