När vardagen blir helg!

Av , , Bli först att kommentera 15

I helgen så är alla våra barn ute på vift. Den äldsta Sofi, åker till Köpenhamn med sin familj för att umgås med vänner. Nummer två i ordningen LottaKarin åker till Stockholm för att vara med på årets Restauranggala där hennes restaurang Socialize är finalist som årets hållbara restaurang. Se www.restauranggalan.se

Natali den yngsta åker även hon på tävling fast i en helt annan gren, armbrytning. Hon blev upphämtad hemma på morgonen för att åka till Gävle på blockbrytet Sveriges näst största tävling efter SM. Så i helgen får vi hålla alla tummar vi har att hålla.

Då jag fortfarande mest håller mig lugn och fin, (efter operation av en ny höftled,) hoppar på kryckor och får hålla mig inom hus så går dagarna åt till att se SVT Forum, läsa DN,S alla bilagor och några böcker. Så otroligt länge sedan dagarna var så här lugna, kommer inte på när det hänt. Kanske aldrig!

Det blir rätt så trist då hjärnan fungerar finfint men kroppen är lite trött. Så jag planerar att ta igen allt detta stillasittande efter jul med dubbelt så mycket spring då. Tänk att kunna röra på sig utan att ha ont! Bara det ska ju bli en upplevelse.

Nu har jag fredagens DN och tidningen Västerbottningen helt oläst framför mig, så jag ska nog fixa en skön förmiddag idag med!

Lägg ner AF!

Av , , Bli först att kommentera 18

När jag började jobba på Arbetsmarknadsinstitutet 1990 så handlade mitt jobb om att få de som var arbetslösa med diverse arbetshinder in i jobb. Ett viktigt och långsiktigt jobb. Så småningom lades AMI ner och blev en del av AF. Varje valår låg fokus på att hyfsa statistiken. Det viktigaste var att se till att få ner arbetslöshetssiffrorna och inte arbetslösheten. Något som retade mig otroligt.

Nu lägger regeringen förslag på att centralisera Af till antagligtvis de stora städerna och ta bort AF kontoren ute på landsbygden. Nog för att jag är rejält kritisk till den blytunga myndigheten men finns det inga bättre alternativ?

Vi i centerpartiet vill istället skapa ett system med effektivare och mer individanpassad matchning. Vi tycker att det behövs nya tag för att folk ska komma in i jobb. Vi vill därför öppna för fristående arbetsförmedlare och låta en jobbpeng följa den arbetssökande så att denna person själv får möjlighet att välja förmedlare. Det kan vara ett fack, en företagarförening, en lokal förmedlare eller någon annan som är bra på att hjälpa folk in i jobb.

Tanken är att man ska premiera goda resultat och arbetsförmedlaren ska få ersättning efter hur väl man lyckas matcha den arbetssökande till jobb. Betalt efter resultat alltså.

Jag tror inte att det är bra att den framtida förmedlingen ska samma arbetssätt oavsett vart människor bor, hur deras arbetsmarknad ser ut just där de bor. Jag tror att ett sånt system skulle utarma landsbygden än mer.

Vi i centerpartiet tror att fler specialiserade lokala aktörer leder till effektivare matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. Ett sånt här system har prövats med goda resultat i länder som Australien och Nederländerna.

Jag har länge efterfrågat en utvärdering av Af och vi har drivit på ett sånt förslag. Så tack vare Centerpartiet ska en utredning nu göra en bred översyn av AF. Bland annat ska man titta på möjligheten att konkurrensutsätta myndigheten och titta på erfarenheter från andra länder. Vi måste förnya systemet och en utredning Är en bra början.

Men vi har lite bråttom och vill redan nu få testa ett nytt sätt att jobba där AF fungerar sämst. Vi vill att AF ska låta ideella, privata och fackliga förmedlare få chansen att ta över förmedlingsverksamheten.

Det är inte värdigt ett rikt land att låta människor gå under i arbetslöshet. Det måste vara möjligtvatt bli mer effektiva och mer långsiktiga.

Julerier!

Av , , Bli först att kommentera 5

När nu all snö tinat bort och gräsmattan lyser grön så är det svårt att tänka att det ändå snart är jul.
Förra veckan så gick vi igång på juletiet. Vi Har spelat julmusik, skrivit julkort och slagit in paket. Dottern har gjort kakdegar och listor på vad som ska bakas. Men nu känns det plötsligt inte så juligt längre. Trots den tomtefilm som jag nyss såg på Facebook.

Vi som människor är nog rätt så väderberoende.

Skapa jobb genom kvinnors drivkraft!

Av , , Bli först att kommentera 9

År 2000 så tog jag tjänstledigt från AF och Startade företaget Emma Advice tillsammans med två kvinnor. Vi drev företaget i 10 år, väldigt roliga år där jag lärde mig så mycket inte minst via alla de universitetsstudier som företagandet krävde. Vi jobbade över hela landet och hade fokus på Europa, jämställdhet och tillväxt. Vi var engagerade i utvecklingsfrågor, i Företagarna och i kvinnors företagande.

Redan då då pratades det mycket om hur viktigt det var att kvinnor startade företag då bara ett av fyra företag då drevs av kvinnor. En av de satsningar som Maud startade var att främja kvinnors företagande. En satsning som verkligen har gett effekt.

Sedan dess, 2006, har kvinnors företagande ökat med 34 procent fram till 2012. Men nu så ser det illa ut för den utvecklingen då den nya regeringen vill ta bort denna satsning.

Om lika många kvinnor som män startade företag i Sverige skulle vi få 75 000 nya företag och 278 000 nya jobb. Så mycket bättre än de hittepåjobb som de skattefinansierade traineejobb i vården är.

4 av 5 jobb startas i små företag på landsbygden, det är där satsningar måste göras och inte i statliga åtgärder. Så snälla S, Fortsätt med stödet till Tillväxtverket och att ”Främja kvinnors företagande” då det bevisligen bidrar till att stärkta tillväxten och konkurrenskraften genom att fler företag startar och utvecklas av kvinnor!

Ju mer lika, ju mer inskränkt!

Av , , 3 kommentarer 7

Läser i söndagens DN som landar i min låda på måndagar att det för första gången finns det ingen man överst i styret i våra fem största kommuner.
Det spekuleras även om att samtliga Allianspartierna kan få kvinnor som partiledare. Det vore väl på tiden kan man tycka. Sverige har aldrig haft en kvinnlig statsminister tex. Kvinnor har alltid varit i minoritet bland partiledare. Centerpartiets Karin Söder var den första partiledaren som sedan följts av Maud och nu Annie. Så vi har gjort det bäst av alla partier då det gäller att få fram kvinnor i ledande positioner.

Det är inget självändamål att det enbart ska vara kvinnor utan målet är att makten ska delas lika mellan kvinnor och män, olika åldrar, olika etnicitet och med olika bakgrund.

Sen ska vi ju inta låta oss luras och tro att vi nu är jämställda i politiken utifrån det DN skriver. Det är allt för få kvinnor på ledande positioner runt om i landet, på Europa nivå och i världen. Det finns enorma barriärer som måste rivas och var och en av oss har ett ansvar att ta på de där jämställdhetsglasögonen och analysera och tänka till på vilket sätt man själv kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ett samhälle där beslutande församlingar består av människor som är så olika som det bara går. Ju mer olika ju bättre beslut då man får in fler människors olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder. Ju mer olika ju mer vidsynt. Ju mer lika ju mer inskränkt.

Maktordning mellan stad och land

Av , , 1 kommentar 10

Läste en artikel om en forskning från Umeå och min gamla bekant Malin Rönnblom. Den säger att den könsmaktsordning som ger män en överordnad ställning i vårt samhälle också finns i relationen stad och land. På landet får människorna själva lösa problem och fixa det som måste fixas medan stadsborna förväntar sig att staten och det offentliga samhället fixar och ordnar. Artikeln finns i Dagens Samhälle som kom i torsdags.

”Det finns en maktordning där stadens utveckling överordnas landsbygdens utveckling. I viktiga planer och styrdokument för Sverige syns denna maktordning. Detta får konsekvenser för hur vi utformar vårt samhälle och prioriterar för framtiden.

Vi hör allt oftare att det råder en storstadsnorm. Ett begrepp för att beskriva hur staden görs till den naturliga utgångspunkten i samhällsutvecklingen och debatten. Vi ville veta om och hur det går att se denna norm i viktiga dokument. För att få svar tog vi hjälp av forskaren Malin Rönnblom vid Umeå universitet. Malin har genom tidigare genusforskning metodik och kompetens för att studera maktordningar. Malin har studerat regeringens nationella innovationsstrategi, Boverkets vision för Sverige 2025 och regeringens landsbygdsstrategi.

I de studerade dokumenten menar forskaren att staden skapas i relation till landsbygden, och ofta på ett sätt som innebär att staden är vinnare i den relationen. Landsbygden betraktas i flera fall som problematisk, som särskild och bristfällig. Den blir en symbol för problem medan staden per automatik blir en symbol för potential, möjligheter, modernitet, framgång och utveckling. Landsbygden och dess invånare behöver förbättra allt från utvecklingskraft till flexibilitet. Stadens problem som trängsel och bristande infrastruktur nämns sällan, och det finns inga motsvarande förväntningar på att stadsborna själva ska lösa problemen. Det här tror jag många landsbygdsbor känner igen sig i. I en by kan man få rådet av kommunen att lösa förskolefrågan själva. ”Vill ni ha en förskola så finns ju möjligheten att starta en friförskola.” Motsvarande råd ges nog sällan till stadsbor.

STADSNORMEN ÄR INTE BARA EN NATIONELL FÖRETEELSE. ALINE KÄRRBÄCK ANALYSERADE I EN STUDENTUPPSATS SEX REGIONALA UTVECKLINGSPLANER. SLUTSATSEN I HENNES ANALYSER ÄR ATT ÄVEN DE REGIONALA PLANERNA GER UTTRYCK FÖR EN MAKTORDNING DÄR STADENS UTVECKLING ÖVERORDNAS LANDSBYGDENS. DET FINNS EN STARK TILLTRO TILL STADENS FÖRMÅGA ATT ENSAMT FÖRA HELA REGIONEN FRAMÅT. ATT STÄDERNAS TILLVÄXT I FLERA FALL HAR SKETT, OCH SKER, PÅ LANDSBYGDENS BEKOSTNAD DISKUTERAS DÄREMOT INTE. URBANISERINGEN FRAMSTÅR I GRUNDEN SOM EN POSITIV PROCESS SOM BYGGER PÅ NATURLIGA OCH SJÄLVKLARA MÖNSTER OCH DETTA IFRÅGASÄTTS ELLER KRITISERAS INTE. DET HAR BLIVIT EN NORM ATT ALLT HELT ENKELT ÄR STÖRRE OCH DÄRFÖR BÄTTRE I STÄDERNA.

När vi laddar landsbygden och staden med olika begrepp och värden får det effekt för hur vi investerar, fördelar och prioriterar. Det påverkar också oss som medborgare. Normen smittar av sig och påverkar hur vi ser på oss själva och andra. När orten jag bor i inte anses värd att satsas på är det indirekt mig och mina livsval det inte är värt att satsa på.

När vi medvetandegör stadsnormen och skillnader mellan stad och land får vi bättre möjligheter att se och utveckla hela landet. När staden blir utgångspunkt för hur vi löser samhällsproblem är det inte säkert att lösningarna är relevanta utanför staden. Rapporten blir därför ett viktigt kunskapsunderlag för oss, men även för andra myndigheter och aktörer som arbetar med samhällsutveckling. Den är viktig utifrån sina slutsatser. Men, den är även viktig som vägledning i hur vi kan arbeta normkritiskt kring stad och land. Med utgångspunkten att både stad och land behövs och är beroende av varandra, behöver vi granska de normer som förhindrar oss att göra just detta.”

Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg

Hur ska V kunna se inlandsborna i ögonen efter detta svek?

Av , , 4 kommentarer 21

Inför valet fick vi veta att bara det blir en ny regering så ska det komma pengar till kommuner och till landstinget. Slut på sparandet och gnetandet var löftet som gavs. Men nu när budgeten lagts så syns inte några av dessa löften infrias och resultatet för kommuner och landsting är magert.
Det som däremot sker är en rejäl fördyring av att arbetsgivaravgifterna för unga tas bort. Det ger bara i min kommun en 3-4 miljoner någonstans som måste tas från verksamheterna.

När det gäller vårt eget landsting så ser vi inte heller där några extra pengar som resultat av regeringsskiftet. Däremot så kommer det att bli långt mycket dyrare med den politiska organisationen som S, V och Mp kommit överens om. Lite märkligt då V kritiserat höjda kostnader för förtroendevalda. Men nu när de själva vill sitta på olika stolar så glömmer de bort det vallöftet.

Det värsta är att V verkar ha glömt bort alla de löften de gav då det gäller inlandssjukvården. vänsterpartiet fick många inlandsröster då de stod upp för inlandssjukvården i olika sammanhang. Inte minst deras partiledare som lyfte inlandssjukvården i en av debatterna i TV. Han använde Dorotea som dåvarande regerings misslyckande, trots att vården är en fråga för varje läns landsting.

Jag tycker vänstern ska skämmas! De har lurat väljarna och sålt sig till S. Hur ska de kunna stå rakryggade och se inlandsborna i ögonen efter detta svek?

Vänsterpartiet var, om ni inte minns, innan valet, oerhört kritiska och hoppade av den dåvarande majoriteten. I den politiska överenskommelsen mellan V, Mp och S så finns det ingenting om någon återställare vad gäller ambulansen i Åsele eller akutplatserna i Dorotea.

Det verkar som om det går trögt både för den nya regeringen och den nya landstingsledningen att få rätsida på ekonomin.

Ingen bra start för S!

Av , , 5 kommentarer 26

Det är faktiskt rätt synd om Stefan Lövfen. Ser på tuben hans första insats i EU nämnden och han gör det sannerligen inte lätt för sig
http://m.youtube.com/watch?v=tthnogDdRkI&feature=youtu.be

Gårdagens budgetdebatt var inte heller den särskilt lättsam för S. De är helt ifrånblåsta av V som vunnit många segrar. Den vänstervridna politik som nu ges utrymme kommer att ge stora hål i den svenska ekonomin, drabba företag, drabba landsbygdsbor och drabba unga.

Det kan verka symboliskt att Magdalena Andersson bar en tung lunta papper istället för den minnespinne som Anders Borg bar med sig. En syftning mot att vi nu går tillbaka till en svunnen tids politik. Högre skatter, mer åtgärder och mer statliga beslut över individen.

De som likt mig känner stor oro inför framtiden får hoppas att det blir tydligare när budgeten väl ska tas. Den debatt som var igår gjorde mig bara mer och mer orolig.

En budget som drabbar företag och unga

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har vänsterregeringen presenterat sin budget. En budget som är mer vänster än vad Socialdemokraterna nog hade tänkt sig. S har fått sälja sig dyrt till V! En budget som handlar mer om statliga åtgärder än om jobb. Min egen kommun kommer att få 4-5 miljoner dyrare arbetsgivaravgifter som nu måste sparas in någon annanstans.

Det finns i budgeten flera lovvärda åtgärder som jag tycker är bra och viktiga som tex. höjt stöd till ensamstående föräldrar. Riktigt kul är att så många Av förslagen på miljösidan är direkt copy paste av Centerpartiets förslag.

Det som är värst för oss i Västerbotten är den landsbygdsfientliga politik som skiner igenom i förslag efter förslag. Den lastbilsskatt som de nu för in under namnet vägslitageavgift kommer att drabba oss hårt. Våra företag får det tuffare med dyra transporter och allt det vi behöver kommer att bli dyrare att köpa. På punkt efter punkt presenterar vänsterregeringen nu skarp politik som drabbar precis de områden som Centerpartiet varnade för innan valet. Det är jobben, miljön och utvecklingen i hela landet som nu får stå tillbaka till förmån för åtgärder och bidrag.

Alla företag som har unga anställda kommer att drabbas och unga får gå från jobb till åtgärder. Det är unga människor med riktiga jobb som får betala för vänsterregeringens iver att sätta unga människor i statliga åtgärdsprogram.

Att samefrågorna läggs på kulturministern är en signal Som säger mycket om bilden av samer och rennäringen i norr. En annan stark signal är att S tillsätter en stadsutvecklingsminister istället för en landsbygdsminister. Man värderar alltså staden högre än landsbygden. Hela Landsbygdsdepartementet läggs ner.

Var det verkligen det här ni ville ha ni som röstade fram denna regering?

Vingligt trots många bra beslut!

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagarna släpps nyheter om de satsningar som ingår i den nya regeringens budget. Men är det satsningar som ligger i linje med ideologierna och vad de lovat väljarna?

Satsningar ligger på runt 20 miljarder ska tas ur de”tomma lador” som den gamla regeringen lämnade efter sig. Lite märklig retorik från den nya finansministern kan man tycka. Finns pengarna eller finns det inte?

Det är många bra satsningar som presenteras på Norrbottniabanan, på cancervård och på småföretagen. Satsningar som vi som Centerpartister gillar då det är vår egen politik sOm utgår från vår liberala ideologi.

Sen är flera åtgärder förfärliga för oss på landsbygd, mer om detta i en annan blogg.

Det är lätt att fatta beslut i enskilda frågor och göra sånt som man vet ger applåder hos väljarna medan de tär långt mycket svårare att stå vid sin ideologi, sina principer och att ha en långsiktig hållbar plan. Socialdemokraterna har i den nya regeringen fått lämna denna sin långsiktiga plan och ändra riktning i många frågor vilket för mig är en farlig väg. Risken är att de hamnar långt från den egna strategin och att de tappar styrningen. Det gör att politiken blir vinglig, ostabilt och att partiet kan hamna vart som helst och kanske långt från vad de lovat väljare, kommit överens med medlemmarna om och till slut tappar tron på sin egna politik.

Det är lätt att ta beslut för dagen och vända kappan efter vinden utan att tänka på den större långsiktiga planen som utgår från ens ideologi.

Just nu borde regeringspartierna ta och tänka efter, vad står de för, vad har de lovat väljarna och hur ser den egna långsiktiga planen ut som utgår från deras ideologi. Gör det inte det då kommer det att vara tre otydliga och oroliga partier om fyra är som söker nytt fotfäste.