EU inget för Doroteaborna

Av , , Bli först att kommentera 0

Gunnar HörnlundHåkan Nej sägare, Maria coh Lena JA sägare. Alla valbara till Europaparlamentet.

Jag blev orolig när jag såg Västerbottensnytts inslag imorse om Doroteabornas ointresse för EU och för det val till Europaparlamentet som är den 7 Juni. Det må så vara att Bryssel är långt bort men ändå så berörs både Doroteaborna och vi andra av de beslut som fattas inom EU. I varje kommuns fullmäktige så berörs över 80% av de som beslut som tas av den politik som förs inom EU. Det innebär att du som bor och verkar i Norrland påverkas av politiken vare sig du vill eller inte, vare sig du röstade Nej till EMU eller inte. Din vardag påverkas av de beslut som tas i Bryssel. Det är därför så viktigt att du tar ditt ansvar och väljer de personer du vill ska representera dig och dina åsikter.

Positivt i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 0

mariaDet är mycket positivt för Vilhelmina att vi efter att i 13 år i följd haft en minskande befolkning nu lyckat bryta den trenden och bevarar samma folkmängd ifjol som året tidigare. 2008 har vi haft en oförändrad folkmängd, enligt statistik från SCB. Vilhelmina går emot trenden där de flesta små kommunerna i hela Europa minskar medan kommuner i tätare regioner ökar sitt invånarantal.

Vi får hoppas och tro att denna positiva trend håller i sig genom lågkonjunkturen och finanskrisen.

Utredaren själv

Av , , Bli först att kommentera 0

Ungefär så här säger Lars Högdahl Särskild utredare för ’Styr samverkan – för bättre service för medborgarna och vad de kan betyda för Västerbotten’.
Samverkan är svårt då vi alla lever i våra strukturer. Men om vi kan se över gränserna finns massor av kompetens, möjligheter och effektivisering.
Exempel: Om man blir sjuk och måste byta arbete så går man till AF som säger att du är för sjuk för att vi ska kunna finna ett jobb, du går till FK som säger att du kan ju jobba, då går du till socialkontoret som säger att du får sälja det du har för att få försörjningsstöd?..Du har svarte Petter som du får gå runt med ett par varv.
Lokala utvecklingsgruppen är deppiga för kassaservice har lagts ner liksom byabutiken.
Brandkåren är en timme bort, men jaktlaget är framme på en kvart om man kör på ett vildsvin, tänk om man skulle kunna koppla ihop ett nätverk för att få räddningstjänsten att arbeta ihop med lokala grupper då skulle tant Agda få hjälp fortare om hon ramlar?.

Lars berättar vidare om förslaget som jobbats fram som nu remissas. Grunden är medborgarnas behov som ska styra. Myndigheterna ska samverka tillsammans med kommunerna. Olika aktörer ska in och hjälpa till både privata och ideella. Styrsignalerna ska vara precisa. Landsbygden har ett eget behov. I varje kommun ska det finnas servicekontor som kan ge service i det stora och det ska finnas små lokala servicepunkter som kan ge en grundservice på distans. De som jobbar ska vara serviceperson och inte främst myndighetsperson och gilla att jobba med och för människor.

Kommunen får göra en serviceplan som går till Länsstyrelsen som lägger ett pussel av behoven. Detta går sedan till regeringen som ska ta myndighetsbeslut vad som är rimligt.

På landsbygden så ska det finnas mindre servicekontor i lanthandeln eller i bygdegården eller annan plats. Där ska det finnas webbteknik, kundarbetsplats med webbkamera. Det kan kompletteras med mobila servicepunkter via lantbrevbärarna som ska kunna hjälpa till med diverse service. Trygghetslösningar för landsbygd där den ideella sektorn ska kunna kopplas in.

Slutförslaget handlar om förtydliganden och preciseringar av medborgarperspektivet. Det är medborgarens behov som ska styra och inte myndigheternas. Det ska vara likvärdig service i hela landet och utförarna kan skilja sig mellan olika platser. Samarbeten mellan myndigheter och kommuner, privata och ideella måste förenklas. Servicestrukturen måste förtydligas och lagförslag måste till för att kunna styra upp detta.

Gamla uppifrån strukturen måste bort, länsstyrelsens roll måste förtydligas, regionerna måste in i samverkan och man ska inte kunna dra in service utan att ha diskuterat nya lösningar av samhällsservice.

Regeringen måste ta taktpinnen och styra upp detta. Samordningen i regeringskansliet måste bli bättre. Man måste vara tydlig och konkret.

Politiken måste sen få till en omställningsorganisation för att realisera arbetet. Pengarna kan tas från regeringsanslaget?..

Se mera här: www.sou.gov.se/lokalservice

Direktiv till generaler..

Av , , Bli först att kommentera 0

Risken med att få till grundläggande service är att det blir en låg grundnivå och att produktionen av servicen centraliseras till täta regioner, vi kommer alla ihåg kampen för Skattekontoret i Vilhelmina där vi var många som kämpade. Frågan jag ställer är om myndigheterna får direktiv att service ska läggas ut i glesa delar av Sverige. Centerpartiet tog på sin senaste stämma en motion som jag drev om att statlig service ska ligga i glesa regioner och att servicen ska vara tillgänglig i hela landet. Det är viktigt att generaldirektörerna får order att verka för decentralisering och inte för centralisering.

Chris och Mats sa ungefär så här….

Av , , 1 kommentar 0

Mina anteckningar av vad jag hörde Chris Heister Landshövding och Mats Odell Kommunminister sa…precis nyss….

Mellan 1996 och 2002 så försvann det affärer på 24 orter i Västerbotten, ungefär 4 per år. Det har fortsatt och ytterligare 16butiker har stängts sedan dess. Skolor läggs ner trots de långa avstånden och när skolan stänger så flyttar de unga familjerna. Den nya pumplagen har ökat på att mackar stänger ner pga för låg omsättning och för stora investeringskrav. Men glesbygden är fantastisk i fråga om livskvalité vilket kommer att vara betydelsefullt i framtiden utifrån klimatpåverkan och eftersträvan av ett gott liv. Ska vi skapa goda förutsättningar för näringsutveckling så måste även en grundläggande samhällsservice finnas och fungera. De råvaror vi har i skog, malm och energi finns här och måste förädlas här. De senaste 6 åren har Västerbotten lett tillväxtsligan i Sverige. Det fattas kompetens när konjunkturen vänder, det vet vi. Vi måste därför skapa goda förutsättningar för människor att vilja flytta till de glesa regionerna i Västerbotten och då är den lokala servicen betydelsefull där skolan har en strategisk betydelse.

Mats Odell Kommunminister (Kd)
Han berättar om allt det arbete som lagts ner för att hantera krisen på finansmarknaden och lågkonjunkturen. Han berättar om att många företag har svårt att få kredit för att klara sig igenom lågkonunkturen. Idag är temat service i glesbygd och hur vi kan samverka mellan myndigheter och med kommunerna. Även samverkan med kommersiell service och det civila samhället ska lyftas upp.

Finanskrisen har drabbat inlandet mycket hårt och många kommuner befinner sig därför i en mycket besvärlig situation. Landstingen har det än värre. I regeringen så tittar man på hur vi ska kunna stötta företag att kunna klara tiden fram till konjunkturen svänger. Det ska presenteras den 15 april då eventuella ökade statsbidrag till kommunerna, stöd till kompetensutveckling i företag och andra insatser som kan bli aktuella ska presenteras.

Möjligheter till samverkan och nyttjande av skattemedel mer effektivt är mycket viktigt. Det är enorma vattentäta skott mellan myndigheter idag vilket är mycket byråkratiskt och reglerat. Nu på torsdag presenteras ett förslag som bryter ner de Berlinmurar som finns mellan myndigheter. Detta är en stor och en viktig milstolpe för glesbygden. En fungerande service är en viktig dela v ett samhälles attraktionskraft så är det en fundamental fråga. Det måste vara det lokala behovet som man utgår ifrån och att de lokala behoven fylls. Det första delbetänkandet innehåller en hel del intressanta förslag som remissas just nu. Samverkan mellan statliga myndigheter är ett problem. Ett annat är samverkan mellan myndigheter och kommuner. Mats förhoppning är att vi får se fler och bättre servicekontor runt om i landet och i länet. Vi måste även hantera att även äldre i glesa regioner ska kunna betala sina räkningar, tanka bilar och handla. I delbetänkandet landsbygdsavsnitt föreslås ett grundservicepaket som ska stärka lanthandelns grundutbud. Att utveckla serviceinnehållet hos byabutiker med olika tjänster ska stimuleras där olika servicetjänster kompletterar varandra och ger grund för ekonomisk bärighet. Eskil Erlandsson Jordbruksminister och Maud Olofsson Näringsminister jobbar intensivt med detta. Jag som kommunminister jobbar med övrig statlig service och allt detta arbete ska föras samman i en helhet som ska fungera.

Det ska utses ett antal pilotlän där man ska se styrning av samhällsservice utifrån den lokala nivån. Det kommer även ett förslag för att bensinmackar ska finnas i hela landet och för att utveckla servicelösningar i glesbygd. Den ideella sektorn ska även de kunna vara delaktiga i arbetet för att utveckla samhällsservice. Den vargavinter vi nu har är den snabbaste inbromsning av konjunkturen som vi någonsin varit med om. Men efter vinter kommer det vår. Men du ska inte tro det blir sommar förrän nån sätter fart.

Service i glesbygd???

Av , , Bli först att kommentera 0

Samhällsservice och medborgarnytta Kommentarer: 0 st
I eftermiddag är det en konferens i Vilhelmina omkring kommunernas möjligheter att hålla samhällsservice ut till medborgarna i de små och krympande kommunerna. Både Länsstyrelsen s tjänstemän och Landshövdingen deltar liksom kommunminister Mats Odell och en mängd andra som är intresserade av frågan från våra grannkommuner och landsbygdsorganisationer.

Jag ska försöka blogga under dagen så ni får veta vad som händer.
Nu inleder vår ordförande i kommunstyrelsen Gunnar Hörnlund med att berätta om Vilhelmina kommun, allqa resurser vi har i vår stora kommun och vad det innebär att administrera ett stort geografiskt område. Vi måste klara av att behålla samhällsservice ute i hela kommunen och det kosar på. Vi har en mängd företag som jobbar intensivt och framåtsträvande inom en mängd näringar där turismen är på framfart.

Tre kommunalråd

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra helgen satt jag och trekommunalråd från Jämtland och väntade på natt tåget till Östersund på Stockholms central. Vi resonerade om de problem och de möjligheter vi ser i våra kommuner, problemen är väldigt lika och möjligheterna tangerar samma områden som energi, turism och utveckling av offentligt finansierad verksamhet. Det finns en enorm utvecklingspotential i våra kommuner men det finns även mörka krafter som är destruktiva som enbart sprider missnöje och skapar en felaktig bild av kommunernas framtid. Vi måste bara se att den strukturella kris som små kommuner befinner sig i är en kraft som skapar utveckling coh nya vägar att lösa problem. Flera av de små kommunerna har redan hittat nya välfärdslösningar som ger mer service till medborgarna för mindre skattepengar. Det var ett mycket kreativt möte, kanhända för att alla dessa kommunalråd hade åkt tjejvasan.

Vi skriver historia

Av , , 3 kommentarer 0

De senaste dagarnas händelser då det gäller politiken kommer att gå till historien. Att efter över 30 av osämja och olika riktningar inom klimatpolitiken så finns det en enighet inom borgerligheten. Det är häftigt att få vara mitt i, att diskutera via telefon och i möten och på nåt sätt vara med fast man är på avstånd när det började. Nu är jag på Gotland på Centerpartiets kommundagar och är mitt i, pratar med Mud och Anna-Karin som jobbat med förhandlingarna och förstår vilket jobb det varit. Det är ju inte så att jag jublade i början och det är väl så att jag nu kan gilla läget och förstå nyttan om än linje tre knappen med solen ligger kvar i skrivbordslådan?..

Det är nog rätt skrämmande för Mona och socialdemokraterna. Vad ska de nu göra för att vara trovärdiga gentemot sina medlemmar, facken och sina allianspartier?

Det var en häftig dag igår. Det fanns många känslor då kärnkraftsfrågan är och förblir en hjärtefråga för oss inom Centern. Maud säger att hon inte gillar kärnkraft nåt mer nu än hon gjort förut och så är det för oss alla. Kärnkraft är inget bra alternativ och kärnkraft är förödande för framtiden och det tycker vi fortfarande. Men det känslomässiga att inte gilla kärnkraft får övervägas av att kärnkraften finns och behövs tyvärr ett tag till. Det kommer dock att bli svårt att bygga nya reaktorer så inga statliga pengar ska gå till detta. De vi har idag är finansierade av staten. Företagen själva får ta beslut om de ska bygga nya eller om de ska satsa på subventionerade och statligt understödda förnyelsebara alternativ som vindkraft.

Igår kväll var det världens fest, som det alltid är när centern träffas. Men min hosta satte stopp för partandet så jag lade mig tidigt. Andra i gänget verkar lite slitna idag och de finns de som just nu sussar gott i stolen?

Kärnkraft???

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår kväll så ringde Centerns riksdagsman från länet upp mig då han var på väg till ett möte med riksdagsgruppen. Han undrade vad jag tyckte. Kärnkraften är en hjärtefråga för Centerpartiet och jag var med när jag gick i högstadiet och tyckte till i folkmoröstningen om kärnkraft där jag sa NEJ. Den uppgörelse som nu gjorts inom alliansens om energipolitiken är naturligtvis väldigt viktig. Inte minst för oss i norr som har fantastiska möjligheter att utveckla och producera förnybar energi, och samtidigt en industri som är beroende av en trygg energiförsörjning om än det smärtar i hjärteroten.

För det är ju fortfarande så att kärnkraften inte är någon långsiktigt hållbar lösning på vare sig klimat- och energiutmaningarna. Det har aldrig varit så tydligt att Sverige – och för den del världen – behöver en sammanhållen klimat- och energipolitik. Därför är den uppgörelse som alliansens partiledare presenterade idag trots allt, välkommen. Det nya i uppgörelsen är att nya kärnkraftsreaktorer kan få ersätta redan befintliga reaktorer på de platser där det redan finns kärnkraftverk. Eftersom kärnkraften i fortsättningen ska få bära sina egna kostnader är det ytterst osäker när och om nya kärnkraftsreaktorer kommer att byggas. Marknaden fixar kärnkraftens avveckling eftersom politiken inte klarat det.

Uppgörelsen kommer att ha global betydelse. I höst kommer världens länder att förhandla om ett nytt klimatavtal i Köpenhamn. Då kommer Sverige att vara ordförandeland i EU och kan då med en egen offensiv och långsiktig klimat- och energipolitik visa vägen globalt. Utan en egen politik är det mycket svårt att göra skillnad. Så därför var det bra att det kom en uppgörelse.

Trots flera partier och en tuff finansiell situation och många bekymmer så visar regeringen att man har förmåga att på ett konstruktivt och offensivt sätt lösa svåra partiskiljande frågor. Det är mycket inte minst eftersom valet 2010 mycket kommer att handla om regeringsduglighet.
Jag ska åka till kommundagarna nu i kväll där centerpartister från hela landet träffas. Jag ska blogga allteftersom så ni kan hänga med i vad som diskuteras.
Maria