Tar du ansvar för din egen hälsa?

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid den utbildning vi regionpolitiker fick i veckan så handlade ett pass om folkhälsa. Alts å att titta på hur befolkningen mår i länet, generellt. Det handlar om befolkningen som grupp. Det handlar om hur vi lever och vilka möjligheter vi har att leva det liv vi vill. Ibland kan man påverka och ibland kan man inte. Vi har ärvt våra gener som påverkar vår hälsa men det handlar mest om hur man lever sitt liv, vilka förutsättningar man fått med sig som barn, om man har ett jobb man trivs med, om man har en harmonisk familj, att arbetsmiljön är dålig där man jobbar och om man gått ut skolan med godkända betyg. Det viktigaste för hälsan är att ha godkända betyg. Det är något som vi måste tänka på som både förälder, politiker och medmänniska. Hur kan vi se till att barn och unga kan få en trygg och bra skola?

Ett hot mot folkhälsan är antibiotikaresistens. Det är oerhört viktigt att vi inte överanvänder antibiotika att vi inte äter kött som är framtaget genom att ge köttdjur antibiotika som förebyggande.

Sverige har jobbat mycket med frågorna och politiken har varit fast oavsett regering. Men nu har man ett mål att skapa förutsättningar före en god hälsa och se till att klyftorna i hälsa i befolkningen ska stängas. Sjukvården måste arbete för att minska sociala skillnader som är det största folkhälsoproblemet.
I Västerbotten besiktar vi alla 40, 50 och 60 åringar vilket gjort att man upptäckt olika hälsoproblem tidigt och kunnat jobba förebyggande. Blodfetter var det vanliga tidigare men nu handlar det mer om stress. Idag är det väldigt olika över länet där vissa vårdcentraler inte kallar alla som borde kallas medan andra kallar alla. Så får det inte vara. Det är inte likvärdig vård. Så det måste vi göra något åt. Alla i länet ska ha rätt till samma stöd oavsett vart man bor. Att ha samtal via nätet är ett sätt att underlätta för vårdcentralerna att fixa uppdraget.

Tobaksfri duo jobbar nu med sociala media för att nå den unga befolkningen. Rökfritt Sverige jobbar för att det inte ska vara tillåtet att sälja cigaretter efter 2025. Flera länder har redan infört denna lag. Ett verkligt bra förslag. Varför ska vi få köpa något som kostar samhället så mycket i vård och hälsoproblem? Här kan kommuner gå med i Tobacco End game för att jobba för en rökfri kommun. Som medborgare i länet kan du gå till din läkare och säga att du vill få hjälp att sluta röka. Ska man opereras för något så måste man vara rökfri, man vet att det är en riskfaktor vid operationer att ha rökt veckorna innan. Så det handlar inte om hot utan det handlar om patientsäkerhet.

Att må psykiskt dåligt är något som ökar. Att jobba förebyggande och lyfta fram psykisk ohälsa är ett sätt att våga prata om att man mår dåligt. Det finns en metod man jobbar med där man går ut i årskurs 8 och pratar om hur man kan hantera när livet blir tungt.

Ett mål i Sveriges strategi är rörelserikedom. Att röra på sig och att barn får bra kost och rörelse är en viktig del för folkhälsan. Kvinnorna är bättre på att äta bra, män i inlandet är sämst på att äta frukt och grönt.

Sexuell hälsa är även det ett mål. Att få vara den man är oavsett sexualitet eller kön är oerhört viktigt för hälsan. Att jobba med HBTQ certifiering är ett sätt att se till att vården blir jämlik.

Det bästa för att du ska må bra är att du ser till att skaffa dig ett betyg från skolan, ett jobb du trivs på, att du rör på dig, att du äter frukt och grönt, att du inte röker och är måttlig med alkohol och att du har ett socialt sammanhang. Alla har vi ett ansvar för vår egen hälsa och det kommer att bli mer och mer tydligt att du måste ta ett större ansvar för din egen hälsa och ditt eget liv.

Du har ansvar för din egen hälsa

Av , , 2 kommentarer 5

I veckan fick vi regionpolitiker en genomgång av vad regionen gjort, vart vi är idag och vart vi är på väg. Regiondirektören med rötterna i Nästansjö, Kent Eliasson var den som höll i pratet tillsammans med Brita Vinsa direktör för hälso och sjukvården och utvecklingsdirektör Anna Pettersson. Jag skriver ner lite diverse av det jag fastnade för. Hör av dig om du funderar på något.

Några av de saker som lyftes upp:
Medicinsk utveckling går snabbt, nya läkemedel är bra och är extremt dyra. Läkemedelskostnaderna ökar drastiskt. Idag överlever nästan alla cancerpatienter, helt fantastiskt. Forskningen går framåt och nya tekniker för att se in i en människa gör att vi kan tex stråla precist och behandla bara det sjuka. När man väl kommit in i sjukvården så fungerar den bra. Men vi måste effektivisera processerna och förbättra så att fler kan behandlas snabbare och få ut mer för pengarna. Samma personalstyrka, samma teknik men att fler får hjälp.

Digitalisering är vi bra på i Västerbotten. Här har avstånden gjort att vi drivit på tekniken för att jobba över avstånd. De digitala vårdrummen runt om i länet är en framgång främst för de som använder dem. Att slippa åka mil-vis för att ta prover, prata med vårdpersonal och få hjälp är så uppskattat. Här ligger vi i framkant.

Vi har jobbat med hälsoundersökningar för 40, 50, 60 åringar som gjort att man tidigt kunnat upptäcka hälsorisker och förebygga dem.
2017 presenterade OECD en rapport om länet, dess möjligheter och problem. En verkligt bra rapport som satte fingret på vad som skulle behövas bland annat regionala stödstrukturer för tillväxt, ändrade regelsystem anpassade utifrån gleshet mm. Den rapporten gladde en Centerpartist då det den pekade på och lyfte fram stämde så bra med den politik för regional utveckling och tillväxt som mv driver. Jag undrar vad ur den rapporten som vi gjort något av?

I länet lägger vi stora pengar på vården på sjukhus men väldigt lite på den nära vården. Den prioriteringen måste vi vrida om. Vi måste också får alla människor att både träna och åta bra, inte röka och inte dricka för mycket alkohol. Det är där vi kan spara mest både i hälsa och i skattepengar.

Det ekonomiska läget löses inte av att vi själva tar större ansvar för vår hälsa på kort sikt. Det kommer att behöva sparas rejält, dras in och läggas ner för att komma i fas. Att S styrt i alla tider i vårt län har satt oss i en eländig sits som vi nu måste ta ansvar för. Så det kommer att svida, bli tufft och skulden ska läggas på de som satt oss i den här sitsen, den nuvarande majoriteten. Centerpartiet kommer att göra vårt för att även vi ta ansvar då vi vill se en hållbar ekonomi i ett hållbart län på sikt. Så alla kommer att behöva göra sitt, även du som Västerbottning.
I länet finns 815 vårdplatser både på sjukstugor och på sjukhus varav 500 är i Umeå, 200 i Skellefteå och 80 i Lycksele och 34 platser på sjukstugorna i inlandet. Vi ligger mer på sjukhus i länet jämfört med landet i övrigt. Äldre personer med kroniska problem tar 80 – 85% av sjukvårdskostnaderna. 50% av kvinnorna och 66% av männen har minst ett ohälsosamma vanor.

Att vara stillasittande, att röka, att dricka alkohol och äta ohälsosamt ger sämre levnadsvanor som ger hälsoproblem. Tillsammans gör kostar sånt 20% av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Det är sämre hälsovanor i inlandet jämfört med kusten.
Fokus kommer att ligga på hälsofrämjande insatser, dvs att du tar mer ansvar för din egen hälsa. Det kommer att vara viktigare att ha en bra och nära relation med sin vårdpersonal som inte behöver vara en doktor, utan den profession som ger bäst vård utifrån vad du behöver. Vården är gäst i patientens liv, inte tvärtom!

Närsjukvården kommer att delas in i tre områden med ett i inlandet, ett i Umeå och ett i Skellefteå. Där man håller bättre flöden och kontroll med närhet och samverkan som bas. Nu rekryteras chefer för dessa områden. Det tro jag kan bli mycket bra. Vi behöver tänka nytt, organisera mer nära och våga se nya lösningar och inte tro att allt ska vara som det alltid har varit.

Att våga misslyckas driver utvecklingen framåt.

Av , , Bli först att kommentera 4

I veckan är det utbildning av alla ledamöter i det nya Region Västerbotten dvs gamla Västerbottens läns landsting och det gamla kommunförbundet Region Västerbotten. Det är bra att vi nu är i en demokratiskt styrd organisation där det handlar om att väljarna ska kunna utkräva ansvar av de som sitter och beslutar. Vi som nu är valda har ansvar både för vård, kultur, infrastruktur, kollektivtrafik och tillväxt och utveckling. Där vi ska tänka på dig som bor i länet främst. Hur vill du att det ska se ut? Hur ska det funka? Vad behöver prioriteras?

Vi började med att få en genomgång av hur det regionala utvecklingsansvaret ska se ut och hur man ska tänka för att lyckas.
Det är ett komplext uppdrag men samtidigt är det oändligt med möjligheter. Vad vi vill ha gjort som rör alla vi som bor i Västerbotten? Vi som politiker har ju ansvaret för att stötta en hållbar utveckling i hela länet och det är vi som ska ta fram den regional utvecklingsstrategin. Så det är lite att ta tag i.

Det handlar om att få in mer pengar till välfärden. Det enda sättet att göra det är att företag blir fler, blir starkare och att företagen går bra. Dp kommer skattepengar in till välfärden. Det är när människor jobbar i dessa företag, att vi kan vara påhittiga, uppfinningsrika och skapa nya produkter då utvecklas länet med att fler vill komma hit både som besökare och för att bo jobba och driva fler företag.
Företagen är grunden för välfärden och det måste vi alla förstå. Därför är det så viktigt med lokala företagargalor, att vi visar företagare hur viktiga de är och att vi använder oss av de lokala företagens tjänster och produkter. Lokala upphandlingar är därför viktiga som motor för tillväxten på en ort.

Vi fick lära oss att det är viktigt att veta hur det ligger till innan man fattar beslut, rätt så självklart men ändå all för sällan som vi gör nulägesanalyser och spana efter trender. Att vi ska våga gå före och visa vägen framåt då det gäller utvecklingsarbete, innovationer och nytänk.
Mitt motto när jag jobbat med utvecklingsarbete är att man ska göra 20% fel för då gör man 80 % rätt. Är man orolig för att göra fel och tror att man måste göra 100% rätt så blir man rädd och vågar inte ta ut svängarna. Men om det är okay att misslyckas så vågar man så långt mycket mer. Då går man framåt. De som inte vägar misslyckas stagnerar. Jag tror det är ett bra sätt att tänka även för länets utvecklingsarbete, att våga!

Ny beredning, ny regering och kanske nya tag i Vilhelmina?

Av , , 4 kommentarer 5

En vecka har gått där telefonen ringt en hel del. Det är människor som läst VK som både är upprörda, ledsna och som undrar hur det kan bli såhär. Jag kan ju inte svara på det då det är frågor som KG Abramsson och Socialdemokraterna måste svara på.

Jag har ägnat mig åt regionpolitik i veckan och träffat både kompisar i partiet och i den beredning där jag ska jobba. Känns verkligen både ansvarsfullt och spännande. Det är svåra utmaningar att hantera i region Västerbotten där mitt ansvar kommer att vara att prata med medborgare, ta in deras behov, samla fakta och bereda ärenden till regionfullmäktige för att där ta beslut. Det betyder att jag och mina kompisar i beredningen ska vara nod för dig som medborgare. Främst i de frågor som vi får i uppdrag att jobba med. Just nu att skapa dialog med medborgare i olika forum och att titta på hur de som blivit utskrivna från ett sjukhus och fått komma hem till vården i kommunen fungerat, upplevts och hur människor tänker om hur det kan bli bättre.

Det ahr varit en skön vecka då vi äntligen har en regering. Det gick 134 dagar efter valdagen innan den var på plats. Jag kan tycka att Centerpartiet och Liberalerna tagit ett stort ansvar för att det blev en regering och att vi slapp ett nyval som kanske gett samma läge. Det har inte varit enkelt, det finns djupa sår som ska läka men det viktigaste för mig har varit att vi står upp för våra värderingar och den politik som vi gått till val på. Vi har lyckats driva igenom att regeringen ska genomföra liberala reformer som Sverige och inte minst för oss i Västerbotten.

I valrörelsen så pratade vi om värderingar om hopp, framtidstro, livsglädje, om ansvar för landet och ett starkare Norrland. Centerpartiet gick till val på att stå upp för medmänsklighet, jämställdhet och tolerans. Vi tog strid emot främlingsfientlighet, misstro och slutenhet. Något som våra väljare uppskattade och berättade hur mycket just medmänsklighet betyder för dem.

Tyvärr ökade inte alla partierna i Alliansen som vi gjorde. Hade alla partierna ökat hade vid ahft en borgerlig regering. Centerpartiet gjorde ju sitt bästa val på 30 år. Även i länet gick vi framtå och fick ett ökat förtroende både i regionen och i kommunen.

Det känns bra att vi håller oss så starkt i våra värderingar och fortsätter att jobba framåt, ta ansvar och styra åt rätt håll. De förslag vi fått igenom betyder förbättringar för småföretagen, klimatet och landsbygden. Vi kommer vara konstruktiva och driva på även fortsättningsvis för att Sverige ska få en konstruktiv politik. Vi kommer vara en liberal nagel i ögat på regeringen och inte släppa taget om att överenskommelsen verkligen blir verkliga beslut som gör skillnad. Som en medmänskligare LSS, sänkta kostnader för företag, medmänskligare migration , fler jobb, se hela landet och att kunna bo där man vill.

Socialdemokraterna har lite att jobba med

Av , , 2 kommentarer 26

Ingen Vilhelminabo med ett politiskt intresse har nog missat att VK granskar KG Abramsson. Idag en intervju med både de kommunala bolagens VD Maria Philipsson och kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson samt revisorernas fd. ordförande Lars Sjölin. Kloka uttalanden från samtliga av dessa.

Det är ett problem i ett litet samhälle när misstro skapas. Det är ju som Annika uttrycker det, att vi känt till en misstro från vilhelminaföretagare mot de kommunala bolagen och mot kommunens ambitioner att skapa ett bra klimat för företagare och nya företagare. Det har jobbats hårt från kommunens tjänstepersoners sida som verkligen gjort ett bra jobb. Det är inte där misstron har riktat sig, det är mot politiken.

Det som är ett större bekymmer än att KG borde fundera på sin framtid, är att ett företag som sliter för att utvecklas och gå framåt också skadas. Jag tänker på Aqua Support som säkert har det tufft nu också pga av den granskning som görs. Även om det bolaget verkligen inte har någon skuld i det som förs fram.

Det här måste vi alla tänka på att det är skillnad på att vara ansvarig politiker och att vara en drivande företagare. Som politiker är du en offentlig person som ska granskas, som ansvarar för någon annans pengar och som ska företräda alla medborgare. Där är det en stor skillnad mot alla andra som inte har tagit på sig ett politiskt förtroendeuppdrag. För det är precis det. Det handlar om, förtroende. Du har ett uppdrag för att människor har förtroende för dig. Du som politiker är en offentlig person i alla sammanhang och du ska vara medveten om att du kommer att granskas av både allmänhet och media.

Att vi under många år saknat en medial granskning har inte varit bra. Så jag välkomnar att VK nu intresserar sig för inlandspolitiken och tar tag i att se över och granska det som sker. Det är bra för demokratin, tilltron till politiken och till att själv ta del och engagera sig politiskt. Så fortsätt jobba på VK, det ni gör betyder mycket för framtiden.

Livet är inte slut!

Av , , 6 kommentarer 5

Livet kommer att gå vidare och politiska församlingar kommer att fortsätta ta politiska beslut både i landet, i regionen och i kommunerna. Livet går vidare och samarbeten kommer att fortsätta utifrån de frågor och överenskommelser som samarbeten byggts på. Både i Region Västerbotten och i länets kommuner.

Det gäller att nu vilja gå vidare, ge plats för egna politiska förslag och jobba på för att gå framåt i det politiska uppdrag man åtagit sig. Att grotta ner sig i alla de påhopp, elaka kommentarer och den spinn som varit i sociala medier gagnar inte någon.
Att vi nu får en statsminister är ett steg in i en ny vardag för många av oss. Valet av statsminister har verkligen värkts fram med rejält värkarbete hos många av oss. Men nu när vi vaknar till veckan på måndag så får vi gå vidare.

Den överenskommelse som finns och de punkter som är riktade till vår landsände kan vi tacka den politiker som verkligen jobbat för att driva på frågorna i både riksdag, media och allmän debatt. Jag tänker på en riksdagsledamot, Helena Lindahl som verkligen gjort nytta för oss. Hennes röst har blivit hörd då det gäller frågor som handlar om landsbygdens frågor som äganderätten till skogen, till att vägar inte plogas, att Norrbotniabanan behövs, att service ska finnas även på landsbygd om polis, helikopteranvändning vid akuta situationer och mycket mer. Flera av dessa punkter finns med i överenskommelsen där det också finns med tidsangivelser för när saker ska vara gjorda.

Jag tycker att Centerpartiet tagit ett stort ansvar för att förhandla fram en regering och förhandlat fram viktig liberal politik som är bra för Sverige. Den här överenskommelsen är inte det vi önskat oss, det är inte ens plan B eller C eller D…men det bästa utifrån de alternativ som funnits möjliga. För mig har det varit viktigt att Sverige inte ska bli som de länder där fascistiska partier vunnit mark. Jag vill inte se att SD ska ha påverkan på en styrande politik vilket nu blir verklighet.

Att vara vuxen i rummet har fått en ny innebörd de senaste veckorna och jag tror att eftertanke kommer att behövas. Vi tycker inte alltid lika inom ett parti eller i ett samarbete mellan partier och vi kan ta olika ställning i olika frågor. Öppenhet, tolerans och förståelse för varandras ställningstaganden måste ske med respekt. Centerpartiet kommer lägga sitt fokus på att vara en liberal opposition och säkerställa att den liberala politik vi förhandlat fram också genomförs. Vi kommer att fortsätta driva en borgerlig liberal politik.

Liberal politik ska nu driva på för att Sverige ska gå framåt där vi har goda relationer med våra alliansvänner. Centerpartiet tänker fortsätta att jobba för vår politik framåt och ägna vår energi åt att lösa de problem som vi ser och möter i vår vardag.

Kort om förslagen…

Av , , 8 kommentarer 4

En helg där många tankar snurrat hos mänga av oss centerpartister. Inte lätt att smälta överenskommelsen och svåra övervägande som så småningom blev klart igår.

Centerpartiet gör det här för att driva Sverige framåt med en liberal politik, och vi har fått med en lång rad centerpartistiska och liberala förslag. Och det finns tidskrav på allt vilket innebär att om inte Löfven levererar så sitter han illa till och åker ut. Det här gör att Sd och V hålls borta från inflytande. Vi får nu se vad de andra partierna säger och om V röstar för eller emot.,

Här kommer några av de saker som en sosseledd regering skulle släppa fram:
* Arbetsförmedlingen görs om i grunden baserat på LOV.
* Tredubblat och vidgat RUT
* Stora klimatsatsningar på elbilar etc
* Reformerad arbetsmarknad
* Skattereform med syfte att sänka skatt på jobb och företagande.
Färre ska betala statliga inkomstskatt och värnskatten tas bort.
* Skatteväxling om 15 miljarder där intäkter från miljöskatter motsvarar skattesänkningar på arbete och företagande.
* Familjeåterförening och ny migrationslagstiftning
* Bättre integration i grunden byggt på vår politik
* Fri hyressättning i nyproduktion
* Gårdsförsäljning
* Historiskt stora skattesänkningar
* Landsbygdspaket
* Förändrat strandskydd
* Stärkande av äganderätten
* Stopp för nyckelbiotopinventeringen
* Stopp för förslag om att stoppa vinster och valfrihet. Utökad valfrihet.
* Satsningar på skolan i utanförskapsområden.

Och mycket mer.

Medmänsklighet, tolerans, jämställdhet, företagsamhet och att se hela landet kommer att vara ledstjärnor. Allt vi Vill finns inte med i uppgörelsen så vi får fortsätta kämpa på för allt det vi vill se och göra i svensk politik. Det är ändå inte vi som ska styra om det här går i lås.

Har du frågor eller funderingar så hör av dig.

Nytt år, nya uppdrag och nya möjligheter

Av , , Bli först att kommentera 9

Efter en lång skön ledighet så går vi nu in i ett nytt år med för mig nya politiska uppdrag.

Landstinget blev igår Region Västerbotten, landstingets ansvar för vården i länet går nu ihop med regionens uppdrag om utveckling och tillväxt i hela länet. De två hänger ju så tätt ihop och är beroende av varandra. Där ingen samhällsservice fungerar är det också svårt att skapa utveckling, jobb och tillväxt.

Mitt nya uppdrag är som vice ordförande i en beredning direkt under fullmäktige, beredning för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland. Ordförande kommer vänsterpartisten Daniel Johansson från Storuman att vara. Min kompis från centerpartiet i beredningen är Jarl Folkesson Hemavan. Han har jobbat många är med folkhälsofrågor så det blir kul. Jag kommer även att vara ledamot i kollektivtrafikutskottet under regionala utvecklingsnämnden.

Det kommer att bli spännande då demokratin verkligen behöver stärkas. Inlandsbornas makt och rätt till likvärdiga förutsättningar behöver starka krafter för att motverka den utveckling vi sett de senaste åran. Så jag ser verkligen fram emot detta uppdrag. Ska bli kul att få jobba tillsammans med andra inlandsbor i detta från alla partier.

Det är ännu inte uppdaterad information på varken vll.se eller regionvästerbptten.se men det kommer säkert efter helgerna.

Det kommer att påverka mitt jobb på så sätt att jag kommer att jobba deltid på Centerpartiet på riksnivå och vara regionpolitiker på deltid här hemma. Vet inte riktigt hur livet kommer att förändras men det visar sig.

De frågor jag drivit på de senaste fyra åren har av naturliga skäl handlat om inlandet. Jag har fått fantastiskt bra hjälp av er medborgare att få veta vad som händer, hur vården sett ut och påverkats just där du bor. Jag hoppas att ni känner att ni alltid kan kontakta mig, att jag är er politiker och fortsätter att ringa, maila, sms,a och kontakta mig via sociala medier. Det är med er kunskap, vetskap och erfarenhet jag kan driva på frågor som handlar om inlandet. Det är ju vi tillsammans som kan förändra, driva på och visa vilka behov som finns. Så hör av er.

Ha nu en fin första vecka av 2019.