Destinationer, flyg och annat…

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår var jag på företagarfrukost som närings och utvecklingsenheten arrangerar sista fredagen varje månad. Ett bra initiativ för att både lära känna andra men även för att få veta vad som händer och vad som är på gång. Jag gillar verkligen att denna enhet drivs av kvinnor, engagerade, kunniga och erfarna kvinnor. Det betyder mycket.

Flygplatsen i Södra Lappland har blivit ett bolag som nu jobbar för att bygga ut flygtrafiken och flygplatsen. Johan Hagelberg berättar om deras arbete. Det är skillnad på att driva ett bolag och att driva en kommunal verksamhet. Det kom nya krav som gjorde att man klassificerat upp flygplatsen för att klara av kommande upphandlingar. Idag hindras en utbyggnad av flygplatsen av vägar och bebyggelse. Man räknar nu på att bygga ut i en banänden där man flyttar om vägen. Man har finansieringen löst trots att man i te fått något stöd från varken stat eller region.

Det destinationsbolaget som fanns över södra Lappland är idag borta så flygplatsrelaterade kommer även att jobba med destinationsutveckling. Om man gör detta så kan vi ta ner större flygplan och jetplan.

Jag frågar om servicen på Arlanda, går den att förbättra? Idag finns det inte möjlighet att ta en fika på terminal 3. Man får inte heller checka in för att kunna sätta sig vid ett bord och jobba. Det blir ingen bra start för de som ska flyga hit om resan startar med att man är hungrig och får sitta och vänta på incheckning.

Roger Wikström från Kittelfjäll utveckling berättar om deras destinationsarbete.
De jobbar för alla aktörer i Kittelfjäll under paraplyet Namnet Kittelfjäll. Man säljer destinationen inte ett och ett företag.

En destination består av många bitar, boende, aktiviteter, shopping, transporter, mat etc. så det lilla företaget som driver själva besöksanledningen genererar pengar in i andra företag. Så alla lokala aktörer måste jobba tillsammans där även kommunen, staten och regionen hjälps åt. Även resebolag och resebyråer och andra som säljer resor är viktiga. Att lyfta fram de unika i det lokala är väldigt viktigt för att skapa den där unika upplevelsen för besökaren.

Det finns mycket för oss i politiken att jobba med som att man ska kunna åka buss från Umeå till Kittelfjäll. Kunna ta sig från flyget på ett enkelt och säkert sätt. Att vägar går att köra bussar på. Att planerna som görs har tänkt på besökarens behov, att åka skidor, att shoppa, att köra skoter och att lätt kunna ta sig dit man vill.

Att driva destinationsutveckling hänger på att de som finns lokalt. Att lokala företag utvecklas, att kommunen prioriterar och samordnar, att regionen satsar på kommunikationer och infrastruktur och att samarbete mellan alla nivåer fungerar.

Jag tänker på det centerpartiet presenterade i vårt valprogram, att det ska gå att jobba i hela kommunen om man är kommunalt anställd och att jobbet möjliggör det. Tänk om delar av vårt närings och utvecklingskontor skulle finnas i fjället i Saxnäs eller Kittelfjäll. Vilka effekter skulle det ge?

Vilhelmina har så många företag i så många branscher. Att få lyssna på vad som händer och inse hur många goda krafter det finns som drar kommunen framåt är ett bra sätt att starta en fredag.

Om barnen går först1

Av , , Bli först att kommentera 3

Kollektivtrafiken hade i veckan en egen dag. En dag där politiker, intresseorganisationer och näringen samlas för att prata framtid.

Vi får en genomgång av hur det ser ut i länet då det gäller trafikförsörjningen. Kollektivtrafik går ut på att människor ska kunna ta sig dit de vill på ett hållbart sätt. Trafiken ökar och antal resande ökar samtidigt som andelen fossila drivmedel minskar. På rätt väg alltså.

Mest ökar resandet i Umeå. Inte så konstigt, det är ju där de flesta av länsborna bor och även där det går en buss var tionde minut. Målet är att leva ett bilsnålt liv där man kan välja andra sätt att komma dit man vill cykla, gå och åka tillsammans med andra. Samåkning är ju också kollektivt resande.

Vi fick en mycket intressant föreläsning från Lahti i Finland där det berättades hur viktigt det är att planera in mobilitet i våra samhällen. Planera för människor och inte för system. Se hela bilden och förstå hur helheten fungerar tillsammans. Intressant och viktigt inte minst för oss i inlandet.

Hur planerar vi trafik för att passa människorna? Att kunna gå, cykla och ta sig fram utan att köra bil måste stimuleras. Ingen som både bor och jobba inom Vilhelmina skulle behöva köra bil om det var enkelt att ta sig fram med cykel, spark eller att gå och att transporter av mat och annat kunde ske gemensamt. Hur skulle barnens gångväg till skolan kunna se ut om det inte fick köra några bilar efter deras skolväg? Skulle fler barn röra sig mer då? Skulle snöfria gångvägar hjälpa till? Hur skulle äldre kunna ta sig fram och få hem sina varor utan att behöva köra bil?

Att bara börja tänka tanken är spännande. Hur skulle det kunna se ut? Vad skulle vi behöva göra?
I Lahti jobbar de mycket med barn för att tänka på ett annat sätt än det vanliga. Barn tänker framsynt och nytt. Skolvägar är i fokus, att barn ska kunna gå eller cykla till skolan säkert och lätt.

Även förskolebarns möjlighet att ta del av naturen, att ta sig ut i skogen planeras in i deras planer och system. De prioriterar bilfria kommunikationer. Att prioritera olika transportsystem lika dvs. att biltrafik är lika viktig som att kunna cykla och gå gör att man prioriterar upp både utrymme för gående och cyklande och får en annan fördelning av pengar.

Det är klart att det är viktigare i en stad men jag tänker på alla föräldrar som idag skjutsar sina barn då det är det säkraste och enklaste sättet för barnen att ta sig till skolan. Skulle det inte gå att göra något åt barnens skolväg som skulle göra att föräldrar inte behövde skjutsa sina barn? Mer rörelse i vardagen skulle också då bli en positiv effekt. Hur tänker du? Skulle det vara möjligt?

Aldrig så illa ekonomiskt!!!

Av , , Bli först att kommentera 6

Måndagens fullmäktigegrupp i Vilhelmina gick igenom delårsrapporten som berättar hur ekonomin ser ut så här långt in i året. Den visar på 42 miljoner back vid årets slut. Jisses!!

Utbildningsnämnden närapå 30 miljoner och socialnämnden närapå 14 miljoner minus. Det kan ge hicka för vem som helst. Då vi har lagt undan under högkonjunkturen så har vi en del sparat. Det gör att vi kan använda en del av det för att täcka upp underskottet det här året. Det var dock inte så det var tänkt, de sparade pengarna skulle användas 2019 då vi redan i våras visste att det blir ett svårt år. Så oavsett så kommer det att behöva sparas mer än någonsin.

Det är verkligen inte ordning och reda i ekonomin! Minns inte att det någonsin varit såhär illa.

Problemet är att vi gör av med allt vi sparat och att kommunen måste anpassas efter hur den ser ut. Det finns rejält mindre pengar att röra oss med. Även om 2019 går ihop plus minus noll så måste årets minus ändå sparas in. Det är det dock ingen som tror i nuläget då prognoserna visar det motsatta.

Det är intäkter som minskat främst utifrån att vi inte längre får ersättning för invandringsmottagning då vi inte längre tar emot samma antal flyktingar. Så verksamheterna har ökat sina verksamheter för att matcha behovet då men när behovet inte längre är detsamma så är verksamheterna inte anpassade neråt. Verksamheterna har fått tid på sig för att anpassa sig men det verkar gå trögt. Politiken ville ge arbetsro för verksamheterna att jobba ner kostnaderna under 2019.

Det finns inte pengar som inte finns. Det måste alla inse oavsett partifärg. Ekonomichefen säger att det är stora utmaningar att hålla service till medborgarna och få ekonomin i balans. Ju färre vi blir i kommunen ju mindre pengar kommer in.

Kommunstyrelsen går plus minus norr. Utbildningsnämnden har gått minus länge och har varslat för att minska kostnader. Inte ens om man lägger ner Hembergsskolan eller gymnasieskolan så kommer man i ram. Så det kräver tuffa beslut över lag.

Det kommer att bli tufft oavsett vilka partier det är som kommer att ta på sig ledartröjan kommande mandatperiod.

Socialnämnden har mindre verksamhet men går ändå minus nästan 14 miljoner. Det är främst mindre intäkter från migrationsverket. Detta då ensamkommande flyttade härifrån när migrationsverkets boende försvann. Det är fortfarande så att migrationsverket inte betalat alla de kostnader som var 2017.
Socialdemokraterna i regeringen har den här mandatperioden dragit ner på den statliga assistansen för människor med behov. Det har gjort att kommunen nu tvingats ge stödet utan att få statlig ersättning. Ökade kostnader för barn och unga är en stor del av underskottet. Yngre äldre med demens och missbruksproblematik ökar också.

Så oavsett vilka partier som kommer att styra kommande mandatperiod så kommer det att kännas för alla kommunmedborgare. Jag har, som kommunmedborgare, önskat att de som haft ledningen de senaste åren tagit ett större ansvar för ekonomin och inte låtit det dra iväg så här. Nu blir det ett väldigt tufft uppdrag för de som tar över.

Nomineringar på G

Av , , Bli först att kommentera 3

Igårkväll hade centerpartiet i Vilhelmina möte där vi pratade om hur vi ska ta ansvar för ett nytt ledarskap i kommunen. Vi hade behövt några mandat till för att själva kunna leda kommunen. Nu försöker vi skapa samarbeten med andra partier för att tillsammans styra kommunen framåt.

Vi utsåg den grupp som ska ansvara för att knyta ihop arbetet, diskutera ihop och få fram ett bra underlag för att besluta om vem som ska göra vad kommande period.

Idag måndag är det fullmäktigegrupp där vi bland annat kommer att få ta del av delårsrapporten. Den visar att kommunen blöder ekonomiskt där både utbildningsnämnden och socialnämnden använder pengar som inte finns. Så det finns lite att jobba med.

Räknat klart!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är det äntligen färigräknat på val.se för Västerbottens del. Det har varit spännande dagar men nu har vi ett resultat.

Centeraprtiet ökar på alla nivåer. I kommunen tar vi två nya mandat och försöker nu få ihop stabila samarbeten i kommunen. Annika och Ivan blev båda inkryssade med fina siffror. Även jag fick 93 kryss och därmed inkryssad i kommunfullmäktige där jag kommer att jobba i de kommande fyra åren.

Helena Lindahl har verkligen gjort ett toppenjobb där hon jobbat för att göra Norrland starkt igen. Hon har drivit på de frågor som rör oss på ett tydligt och bra sätt. Jag är oerhört glad och stolt över att hon nu fortsätter jobba i riksdagen med våra frågor. En bättre riksdagsledamot kunde vi inte få.
I riksdagsvalet fick jag fler röster än i kommunvalet, 129 st, oväntat med verkligen roligt.

I det val där jag verkligen lade in krutet, region/landstingsvalet, fick jag 673 kryss. Så enormt tacksam och glad. Samtidigt lite pirrig om vad förtroednet kommer att innebära. Ewa-May Karlsson vår gruppledare fick långt fler röster, 908 st, och kommer att leda oss vidare i fullmäktigegruppen. Urban Larsson och jag kom in för Centerpartiet i inlandet.
Bi ökade med två mandat i landstingsfullmäktige så två nya kompisar kommer att jobba kommande period.

Det är så skönt att känna att vi fått ett starkt förtroende att driva vår politik i länet. För jobben, för rättvis och likvärdig vård, för tryggeht, för jämställdhet, för miljön och för hela länet.

Jag lovar jag ska göra allt jag kan för att leva upp till ert förtroende. jag vill ju finnas till för er och ni kan alltid kontakta mig det vet ni…

Räkna och räkna…

Av , , Bli först att kommentera 2

För oss nördar är det tuffa dagar att hela tiden försöka få till en tid att surfa in på val.se och se om de räknat personrösterna klart. Först räknades riksdagsrösterna så det är klart. Nu räknas kommunerna och sist ut av dessa i länet är Vilhelmina och Storuman. Så det är närapå alldeles klart. Vi är några som blivit inkryssade i kommunfullmäktige om jag räknat rätt. Det är extra fint att få väljarnas förtroende, att de valt just mig för sitt enda kryss. Stort och något att verkligen leva upp till.

Om jag räknat rätt så är det i centerpartiet tre inkryssade; Annika, Ivan och jag, i S är det Magnus, i SD Erik och i Fi Inez och Göran i Kd är ju borta så hans inkryssande gäller inte längre.

Sist av alla röster räknas landstingsrösterna. Så det är en oviss väntan fortfarande för många av oss.
Du kan se hur långt de räknat för Vilhelminas del här: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/24/62/personroster.html

Samtidigt som det räknas så pågår förhandlingar mellan partier om eventuella samarbeten. Centerpartiet har möte igen på söndagkväll. Vill du vara med och jobba i politiken så gå med som medlem. Engagera dig via Centerpartiet.se

Efter val funderingar

Av , , Bli först att kommentera 9

Så här dagarna efter valdagen så handlar det för min del om att rensa, tvätta och sortera. Det är mycket som inte blivit gjort här hemma om än mannen i mitt liv sköter hemmet lysande bra när jag gör annat. Att få ordning på garderoben som de senaste månaderna mest bestått av gröna kläder är ett projekt i sig.

Det är en hel del samtal och funderingar såhär efter valet. Vilka partier ska samarbeta med vilka och vad är det för politik som vi vill prioritera. Vi är i kommunen näst största parti med så här långs 8 mandat, men det kan bli fler när rösterna är färdigräknade. S har 10 mandat. Det är många småpartier med ett mandat var och så har Kd 3 mandat. Det är ju som sagt preliminära siffror så vi vet inte säkert förrän kanske imorgon eller på fredag hur mandaten slår.

De som ska jobba i vår fullmäktigegrupp och de som ska jobba som ledamöter i nämnder och styrelser är de som ska genomföra vårt partis politik. Vi ska driva det vi lovade i vårt valmanifest, arbeta för att genomföra våra politiska idéer för att göra kommunen ännu bättre.
Att ta över styret i kommunen och ge väljarna det nya ledarskapet, vi lovat och som väljarna röstat för, är målet.

Till riksdagen gör vi vårt bästa valresultat på 30 år, vi får många fler riksdagsmandat från hela landet, vi ökar över hela Sverige. I 54 kommuner har vi över 20%, i 16 kommuner över 30% och i 2 kommuner över 40%. Det är fantastiskt! I Vilhelmina har vi närapå 30% av rösterna.

Vi uppnår i riksdagsvalet den största ökningen mellan två val sedan 1970-talet, långt mer än en halv miljon människor har i detta val lagt sin röst på Centerpartiet.

Vi har verkligen jobbat för detta. Både genom att ta fram bra förslag på vad som behöver göras. Men vi har också pratat med väldigt många människor. Vi står rakryggat upp för grundläggande värderingar. Vi vet så väl att det går att förena medmänsklighet med ordning och reda. Att främlingsfientlighet och slutenhet inte kan bygga ett gott samhälle. Och att det krävs en jordnära, handfast politik för att korta vårdköer, skapa en bättre integration och minska de klimatfarliga utsläppen. Hur viktiga de små företagen är och att jobb är en väg in i samhället. Hur samhällets service ska finnas i hela landet och att de beslut som inte fungerar i norra Sverige måste dras tillbaka och anpassas. Att hela kommunen ska fungera och utvecklas och att rättvisa går före centralisering.
Nu jobbar vi för att göra det bästa av det förtroende som väljarna gett oss. Framåt!

Ditt val, vår framtid!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har bett om det förut, och nu ber jag om det igen. Tänk igenom vem du väljer att lägga din röst på i årets val.

De senaste sex åren har jag fått möjlighet att lägga all min kraft på ett bättre och tryggare Sverige genom mitt arbete. Ett arbete som jag tror och hoppas ska ge avtryck i min och andras vardag. Inte minst för oss som bor på landsbygd, i inland och i glesbygd.

Jag har haft turen att växa upp bland människor som med tydliga värderingar lotsat mig fram till där jag nu är i livet. Min mamma är fortfarande min stabilaste vägvisare då det gäller medmänsklighet, livsglädje och framtidstro.

Jag ska genom både mitt jobb och mitt politiska engagemang försöka ta ansvar att se till att den medmänsklighet och generositet som jag blivit given, ska få fortsatt bäring för andra.

Just nu haltar samhället. Ett samhälle där vi blivit jag och vårt blivit mitt. Ett samhälle mellan oss och de andra, mellan stad och land, mellan infödd och utlandsfödd och mellan de som har ett jobb och de som står utanför.

Jag tror på att vi alla bär ansvar för vilken framtid vi ser framför oss. Och att det är inom oss, i mig själv förändringen börjar. Det är i mitt eget engagemang, som jag tillsammans med andra skapar förutsättningarna för en mer hållbar framtid där medmänsklighet och rättvisa visar vägen. Där vi alla behövs, där vi alla gör det vi kan utifrån våra förutsättningar och villkor.

Vi ska inte räkna med att någon annan löser de bekymmer vi nu står inför. Och jag är helt säker på att bekymren inte blir bättre genom att sprida rädsla och oro. Utan genom smarta samarbeten och samtal. Där vi ser och tar tag i de resurser som finns i och omkring oss.

Jag har bett om det förut, och nu ber jag om det igen. Tänk igenom vem du väljer att lägga din röst på i årets val.

Du kan kryssa mig, på alla tre valsedlar men det finns andra människor än mig som vill väl, som ser framtiden an med tillförsikt, tror på människans kraft och vilja och som tror på att vi tillsammans går framåt. Välj din lokala Centerpartist. Alla de jag träffat, står med båda fötterna på jorden, de också. För vår skull.

Imorgon bestämmer du hur framtiden ska se ut!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi som bor i västerbotten har den senaste mandatperioden fått uppleva hur samhället drar sig tillbaka. Polisen som har en enda patrull i hela södra Lappland gör att du inte kan lita på att du får hjälp om du behöver den. När ambulansen först blir en akutbil och sedan står helt obemannad, när all personal vid folktandvården i Sorsele blir uppsagda pga. tandläkarbrist, när Doroteaborna tvingar ockupera sjukstugan för att få behålla akutplatserna så är det olika pusselbitar i ett större pussel. Ett pussel som även socialdemokraterna borde se!

Om man vill se ett helt pussel med en bild av ett levande län så måste alla bitar finnas på plats, passa in med varandra och vara tydliga i färgen. Ska samhället fungera så måste tilltron till samhällskontraktet finnas där, vara stabilt, pusslet helt och tryggheten inte naggas i kanten.

Det pussel som jag och Centerpartiet ser är just så, ljust i färgen, innehåller både företag, samhällsservice, framtidstro och framåtanda. Vi ser det redan nu. Vi ser tilltron till de gröna näringarna, till småföretagen, gårdsbutikerna, fjällanläggningarna och alla de som investerar miljoner i fritidshus i våra fjälldalar. Unga som väljer att bo i en by och små jordbruksföretag som startar upp trots motvind, dåligt företagsklimat och regelkrångel.

Tilltron till att de som idag har makten ska ta ansvar för sin del av samhällskontraktet sviktar. Inlandsbor känner sig övergivna och svikna. Det måste även Socialdemokrater förstå. Även om de skriver fina debattartiklar där de lovar guld och gröna skogar så ser inlandsborna vad socialdemokraterna gör, hur de prioriterar och hur de centraliserar. Problemet är inte vad Socialdemokraterna säger, problemet är det de gör!

Vi måste flytta fokus från stad till hela länet och dess landsbygder. Sommarens torka och bränder har gett insikt om att landsbygden behövs för att vi ska ha mat och att företag ska kunna verka. Aldrig förr har landsbygd, lantbruk och skogsägare fått sådan uppmärksamhet från politiska partier. Centerpartiet har dock alltid stått där och sagt att landet inte får klyvas, att landsbygden bygger Sveriges värden och bruttonationalprodukt. Landsbygden bygger Sverige.

Vi har blivit hånade som bondeförbundet, bönder och lantisar. Så jag ska väl vara glad att andra partier sneglar på vår politik och försöker bli trovärdiga i frågor som gäller landsbygd. Samtidigt som deras politik går åt ett annat håll. Som Sverigedemokraternas politik, skulle de få makt så skulle det vara förödande för landsbygd och glesbygd. Deras retorik säger en sak men deras förslag och ekonomi en annan.

Framtiden för länet och landsbygden ligger i politiken och de värderingar den bygger på. Att se hela länet och hela landet och att stoppa klyvningen både regionalt och socialt. Centerpartiet vill underlätta och riva hinder för att bo, verka och leva på landsbygd. Där är ambulanser i alla kommuner en viktig pusselbit liksom en trygg förlossningsvård, poliser och närvarande samhällsservice.

Att decentralisera handlar om att se hela länet och skapa förutsättningar att ta vara på hela länets och dess medborgares möjligheter. Då måste man se hela pusslet och förstå sitt ansvar för helheten. Det gör inte Socialdemokraterna idag.

Poliser även i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi som bor här betalar lika mycket i skatt som alla andra. Vi har samma rätt till trygghet som alla andra. En förutsättning för säkerhet och trygghet att inte behöva känna rädsla i sin vardag, det kan handla om oro för att utsättas för brott, en trygghet att vården finns när man behöver den, att det finns en närvarande och synlig polis. Det ska inte vara handlarn i Klimpfjäll som själv ska stoppa tjuvarna. Så det känns bra att Centeraprtiet föreslår 1000 fler poliser till Norrland. Västerbottens inland har visat sig vara den del av riket med den allra sämsta polisnärvaron. En partull ska ta hand om en yta lika stor som Danmark vissa tider.
Centerpartiet vill åxå:
• Att det finns närvarande och synliga poliser i länets alla kommuner
• Att länets akutsjukvård med ambulanser och helikopter alltid finns nära och tillgänglig
• Att statens ansvar för grundläggande infrastrukturen inte försämras som vägar, polis, f-kassa etc.