Lex carema!

Av , , 4 kommentarer 12

Centerpartiet vill införa en Lex carema för att skärpa upp omsorgen om de äldre. Vi vill skärpa kraven inom välfärdssektorn, både privata och offentliga.  Det är så eländigt att se olika exempel på när omsorgen brister. Dels inom kommuner som skurit ner på de äldre så till den milda grad att omsoren int längre är värdig. Likväl som privata företag som skor sig genom at spara på det de är satta att utföra.

Vi föreslår därför att staten inför en Lex carema för att se till att omsorgens kvalite säkerställs och att man kan anmäla när det brister. Omsorgen om äldre är en viktig del i ett välfärdssamhälle och än viktigare kommer den att bli.

Vi blir allt fler äldre och vi lever allt längre. Många över 80 år är pigga och lever ett rikt liv idag och det kommer att bli allt fler äldre som lever till över 100 år. Det innebär att omsorgen måste föränras och att fler aktörer måste in för att förnya och utveckla omsorgen på olika sätt.

Själv tror jag på en nära omsorg den dagen man behöver hjälp att få vardagen att fungera. Så nära de nära och kära som möjligt, så likt den miljö där man alltid bott som möjligt.

Jag hoppas min mamma får leva sitt liv i Golisen så länge som det bara är möjligt. Själv ska jag bo i ett kooperativ på Strandvägen har jag tänkt mig. Med bar och rockklubb på fredagarna, vin till middagen som producerats av lokala råvaror och med studiemöjligheter och ständig uppkoppling på nätet..

Upphandling är en strategi för tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att se till att kommunerna i landet tar upphandlingsfrågorna på allvar.

Upphandling är ett medel för tillväxt lokalt och det måste kommuner förstå och börja jobba utifrån.  Det får inte vara så att gamla förvaltande traditioner i våra kommuner gör att man fortsätter göra som man alltid gjort. DVS centralisera och gå samman i stora konstellationer som upphandlar. Det gör att det bara är stora jätteföretag som kan lägga in anbud och de små lokala företagen missgynnas. 

 Västra Götaland analyserar nu hur deras egna inköp ser ut då de ska jobba för en ökad uppdelat upphandling.  De ska analysera hur deras egna sätt att köpa grejer missgynnar eller gynnar det lokala företagen.

Det borde vara en bra ide även för Västerbotten att analysera de offentliga inköpen för att se om/hur de kan göras på ett sätt som stimulerar lokal och regional tillväxt.
 
De rekommendationer som finns är att man bör slå sönder stora upphandlingar och dela upp transporter och inköp. Man ska även fundera på vilka frågor som är viktiga i just den aktuella  upphandlingen? Hur gör vi för att få in fler anbud och från flera företag. 
Elektronisk handel och e system kommer att underlätta vid upphandling, det ska inte gå att göra fel och det ska underlätta för företag att kunna lägga anbud lättare i en enklare hantering. Jobbar man aktivt med  Lou så kommer landsbygdsfrågorna automatiskt med. Upphandling är en strategi för tillväxt och det msåse politiker och tjänstemän inse även i de små kommunerna i vårt län.

Sociala Innovationer, vad är det?

Av , , 2 kommentarer 7

Jag har funderat på vad EU vill då det gäller innovation? Sverige har som land gett stora inspel till EU, främst då det gäller att bredda innovationsbegreppet.  Vi har från vårt land fått EU att inse att innovationer finns i alla branscher och i alla företag som utvecklas. Sverige  och Finland är de länder som ligger i topp i Europa när det gäller innovationer.

EU jobbar idag mot ett hållbart samhääe och har satt mål mot 2020 där 3 % av BNP ligger på på forskning och utvecklingskontot. Det viktigaste är att öka antalet sysselsatta och få en högre utbildningsnivå i Europa.

Det kommer att satsas pengar på allt från Fou till kommersialisering för att få bukt med de stora samhällsutmaningarna, hälsa, demografi, transporter, livsmedel säkerhet, klimat, råvaruförsörjning.

Vi i vårt län har stora förutsättningar att ligga i topp inom flera av dessa områden då resurserna finns bara vi vågar släppa loss innovationslusten och längtan att bli bättre. Även inom idag offentliga verksamheter.

80 % av kommande strukturfonder ska gå till innovationer inom energieffektivisering, forskning och utveckling samt satsningar på små och medelstora företag (SME). 20 % av kommande strukturfonder ska gå till energieffektivisering.

Julens budskap

Av , , Bli först att kommentera 9

En skön och annorlunda julhelg har passerat. Ovanlig då vi har två nya livliga familjemedlemmar i Kaspian och Alvina på 16 månader som livat upp huset. Så julpyntningen blev lite annorlunda i år då tomten inte hängde upp några glasbollar i granen och de låga förnsterbrädorna fick stå tomma. Skön då vi varit hemmavid hela helgen och varit tillsammans med familjen. ( Läs dotterns blogg så ser du bilder från vår jul. www.vilahamn.blogspot.com

En väldigt rolig klapp var den från Harrieth, Hon och jag drev Emma Advice tillsammans i 10 år och hade ett fokus på tillväxt, jämställdhet och hållbarhet.) Hon gav mig möjligheten att låna ut pengar till någon företagare i världen. http://kiva.org/invitedby/maria9890

Jag valde Fillipinerna då jag tror att pengarna behövs där utifrån de katastrofer som varit. (Pengar behövs förvissa på många ställen….) En sömmerska fick mitt lån så jag hoppas att det kan hjälpa henne att utveckla sitt företag.

Noterar att jag haft inlägg i min blogg under helgen som saknat budskapet om julefrid och julens anda om kärlek och välvilja. Så jag valde helt sonika att radera de flesta av dessa. I julen ska vi ju vara snälla. Norterade även att dessa inlägg kom från samma hus…

Idag har jag jobbat med Sofi på kontoret. Hon läser en magister på distans vid Umeå Universitet och har ägnat dagen år plugg. Det har varit ovanligt men trevligt att ha en "arbetskompis"  på kontoret.

Har fått iväg alla inbjudningar till den konferens som vi håller i jobbet på Region Västerbotten under Västerbottensveckorna på Grand i Stockholm. Det är redan 42 anmälda och vi har bara 60 platser så jag hoppas vi ryms. Se  www.hallbarservice.se

 

Turismen ökar i vårt län….

Av , , 1 kommentar 7

Turismen i länet växer så det knakar, Västerbotten ligger etta på Sverigelistan i år. Till och med oktober har turismen i länet ökat med 8,4 % totalt. De utländska gästerna har ökat med drygt 10,5 % och de svenska med nära 7,8 %. Den totala ökningen av turismen i Sverige ligger på 0,9 %. Det kan du läsa om på Region Västerbottens hemsida. jag blir glad i hjärtat och känner att ett av de bästa jag varit med att skapa är Destinationsaretet Södra lappland och satsningen på flyget. Det måste prioriteras vidare och lyftas fram, drivas på och engagera flera.

Fortsätter det så här så kan det bara gå bra! Ända sedan 2009 har länets turism gått bättre än den nationella Den Svenska turismen omsätter uppgick förra året till 87 miljarder. Det väsentligt mycket mer än Sveriges export av järn och stål som är på 57 miljarder, på bilar tjänar vi 38 miljarder, och på trä 32 miljarder så turismen är störst fast det kan vara svårt att tro när mkan föäljer debatten och tillväxtdiskussioner på nätet.

Stekkenjokk och Länsstyrelserna?

Av , , 3 kommentarer 11

Gruvan i Stekkenjokk stängdes ner i slutet av 80 talet och återstälningsarbeten skedde under 90 talet. Idag ser det ut som en sjö.

Jag är ingen företrädare för gruvetableringar men jag kan ställa mig frågande till hur Länsstyrelsen främst i Jämtland tänker. De säger nej till en öppning av Stekkenjokk som en gammal gruva där man inte bröt några direkt livsfarliga mineral. (gruvbrytning är ju altid miljöfarligt på olik sätt) samtidigt som de säger ja till uranprospektering.

Jag tycker att det rimmar illa. Att bryta uran är den farligaste varianten av minerlabrytning, ska det vara okay? samtidigt som brytning i Stekkenjokk ska förbjudas?!

 

Den som kan tänka själv!

Av , , 4 kommentarer 19

Jag tycker att vi människor själva ska ta ställning och fundera över de val vi gör. Sen ska vi ha full frihet att diskutera, debattera och föra en öppen dialog om vad vi tycker och tänker. Det är då demokratin fungerar. Det fungerar inte när vi försöker stoppa den fria tanken genom att slå ner på de som tänkt efter själva och tagit ställning. Läs själva vad som skrivs i Dagens Industri om Juholt via denna länk: Sen kan du fundera över vad du själv tycker. Vad jag tycker skrev jag om i mitt förra blogginlägg..

 

 

Veckans affärer

Av , , 4 kommentarer 15

I fredags på väg hem från jobbet i huvudstaden så läste jag dagens industris weekend bilaga. De hade gjort ett redigt reportage om Juholt och de olika turerna som varit runt honom. Förtroendekrisen inom S diskuterrades på samma sätt som gjorts runt många fikabord där jag suttit med.

Det som förvånar mig är att han inte plockas bort. Det är märkligt då man har människor i partiet med både bildning och klokskap.

Jag mötte även weiderlich i morgonrusningen och även där känner jag stor förvåning över de val S gjort. Vad jag vet har han tvåårig social linje som högsta utbildningsnivå. samtidigt har man unga framåt kvinnor som är nationalekonomer som man inte släpper fram. Är det gubbifieringen i Partiet som formerar dessa märkliga val av ledare eller vad är det?