Öppenhet och kontroll!

Av , , 2 kommentarer 7

Öppenhet är det viktigaste att arbeta för i alla länder, även i vårt land. populistiska partier, extremister och Sverigedemokraterna står för det motsatta, det stängda det slutna och det förvridna. DEt öppna, mångkulturella och tillåtande samhället skapar demokrati. Snacket om att bara värna det egna landet är inneslutande och bakåtsträvande. Globaliseringen kräver att vi anpassar samhället till det öppna med många olikheter, det finns ingen annan väg. Humanism, rättvisa, öppenhet är vad vi vill våra barn ska växa upp i där ekonomi och hållbarhet skapar tillväxt. Och om det är nåt vi behöver just nu i världen så är det tillväxt! 

Den djupa kris vi är inne i just nu är svårare än många tror. Vi har gjort ett antal stora misstag när vi konstruerade euron som nu måste göra om. Om länder kan missbruka sin ekonomi som länder nu gör och gjort så måste något vara fel. 

Vi måste ha ekonomiska marknader som fungerar där politiken i länderna inte har makten när den missbrukas. Vi måste ha en global ansats där vi i Sverige kan visa vägen med den politik som vi fört. Vi måste se tillbaka och se på de goda exempel, där Sverige är ett, och forma en ekonomisk politik som klarast ut de problem som vi står inför. Idag investerar företag från Europa utanför Europa, vi måste få dessa företag att vilja investera här. 

Det har varit tuffa förhandlingar i EU där liberalerna och Lena ek varit väldigt drivande. Med råg i ryggen från den Svenska ekonomiska politiken som verkligen lyckats.

Det måste vara ett gemensamt intresse för oss i Europa att de villkor som ställs upp för ett ekonomiskt samarbete och som länderna ska uppnå inte kan missbrukas. När länder inte lever upp till kraven, då måste de andra länderna i Europa kunna agera. 

Maud slutar..och börjar…

Av , , Bli först att kommentera 15

Det var väl inte någon nyhet för oss som redan känt signalerna att Maud slutar i regeringen. Men hon slutar inte med att driva på utveckling och förnyelsefrågor i politiken, där har hon mycket mer att göra både inom landet och internationellt.  

För mig som haft ett nära samarbete med Maud så innebär det att jag mister den direkta kontakten. Om jag sänt ett sms så har hon alltid svarat inom ett par timmar, ringt upp på väg emellan det ena och det andra eller ringt i sena kvällen. Hon har verkligen brytt sig om de frågor som varit viktiga för oss i Vilhelmina och Västerbotten.  Med den nya näringsministern har jag inte samma personliga kontakt så den måste jag bygga upp.

Det är klokt av regeringen att Anna-Karin får ett förnyat och breddat förtroende i regeringen. Att hon fortsätter med region, energi och it frågorna är klokt då hon brinner för att driva denna för Centerpartisterna så viktiga frågor som hänger samman på flera sätt. Att bygga en politik som lägger grund för landsbygden utifrån de resurser som regionerna, där energi är en viktig del har, och att nyttja It- tekniken för att utveckla service och tillväxt.

Det här kommer att bli bra. Men vem ska ta efter Lena Ek i EU?? Hon har varit så enorm stark så det blir ingen lät match….

Barnhemsbarnen..

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag får erkänna att jag är kritisk till regeringen…Jag gillar inte det sätt de jobbat med frågan om ersättning och att ge ursäkter till de som varit banhemsplacerade och farit illa innan 1980. Min teori är at KD, C och FP fått kriga i regeringen mot M för att få igenom frågan.

Jag tror att det var därför som det kom ett beslut att inte ge ersättning mitt i budgetförhandlingarna, M ville ha pengarna till annat..Men jag kan ha fel men magkänslan säger att det var så.

Men nu ändrade regeringen sig, som tur var och jag tror att det varit en rejäl kamp från de små partierna mot det stora för att få igenom detta. Det behövs fler borgerliga parter är M för att få en nyanserad borgerlig politik,,,,

Inställt fullmäktige…

Av , , 14 kommentarer 35

Nästa kommunfullmäktige har Socialdemokraterna ställt in. Så det dröjer innan vi får veta hur de tänker lägga budget för nästa år. Det är säkerligen ett tufft jobb då prognosen för det här året säger att kommunen gjort av med 3,5 miljoner mer än vad man hade. Då är inte alla lån som de tagit inräknade.  

Det krävs en ny politik som tar vara på alla de resurser som vi har för att få kommunen på ekonomiska trygga ben. Det krävs även en ny politik för att skapa ett välmående samhälle med ett bra samarbetsklimat, framtidsanda och framtidstro.

Vilket party!

Av , , 1 kommentar 7

Igårkväll var det stämmobankett med påmpa och ståt. Någon som Centerpartisterna kan det är att ha kul och partaja. Vi dansade så att svetten lackade. En annan sak Centerpartisterna är bra på det är att vara morgonpigga trots lite sömn.

Idag ska vi bestämma hur politiken ska formas för infrastruktur, barn, familj, sjukvård och äldrevård, företagande, arbetsmarknad,skog, jakt oc integritet…Många stora frågor där vi jobbat i olika kommiteer för att diskutera oss igenom förslagen så att programmen blir genomtänkta och kloka

Så förslagen är väl diskuterade i flera omgångar, många kompromisser och många nya förslag ska rymmas. Just nu diskuteras kostnaden för glasögon och nyss utvecklingen av vård för de äldre, så det är både stort och smått som tas upp.

Partiledaren visar vägen vidare.

Av , , Bli först att kommentera 8

Lyssnar på Annies första tal som partiledare och märker en tydlig riktning. Under hennes ledarskap ska Centerpertiet tydligare lyfta fram den varma politiken. Centerpartiet ska bli bättre på att föra en politik som ser de som har det tuffast. Alla ska få arbeta utifrån sina förutsättningar. Hon lyfter fram alla människors lika rätt och värde. Hon lyfter fram att alla barn ska ha rätt till trygghet, gemenskap och en bra skola där var och en får utmana sina egna möjligheter.

Hon är även väldig tydlig att politiken ska formas för hela vårt avlånga land där vi måste ha möjlighet att bygga på det unika och speciella och på de resurser som människor har.

Sverige ska leda kampen om en grönare ekonomi med målet att lämna vidare ett arv som är bättre till våra barn då det gäller miljö. Den miljöriktiga viljan i vardagen måste bli varje människas egen vilja. Närproducerat mat, grön tillväxt och en politik som sätter människors möjligheter i fokus. Centerpartiet ska vara Sveriges tydliga grönaröst!

Det måste vara tillåtet, uppskattat att försörja sig själv och försörja andra. Att vara företagare ska vara kul, lätt och givande. Att testa sin dröm måste vara möjligt för alla oavsett vad man brinner för.
Centerpartiet ska se till attnya, gröna entreprenörer ska kunna lyckas och växa.

Vi ska se möjligheter där andra ser hinder, vi ska våga utmana och göra det oväntade, det som ingen vågat förut. Som energiuppgörelsen som gör att kärnkraften nu sakta dör sotdöden. Att våga vara framsynt är att vara modig och Eurosamarbetet är ett sådant område där vi ska vara modiga. Retlighet mycket modigt arbete framför oss där vi ska gå nya stigar och förnya och förändra. Centerpartiet ska sätta än mer prägel på Svensk politik. Vi ska vara framtidsmotorn i Svensk politik, en motor som drivs av grön energi!,

Vi ska bli Sveriges mest öppna parti!

Service på landsbygd och annat viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår jobbade vi med ett av de viktigaste delarna i programmet, hur bygger vi ett starkt land med tillväxt i hela landet. En av mina kompisar har beskrivit arbetet såhär:”

Det blev en lång och bra debatt där vi vände och vred på hur vi på bästa sätt kan decentralisera skattebaser för att stärka den regionala och lokala utvecklingskraften, hur vi ska kunna garantera en grundläggande nivå när det gäller tillgång till viktig samhällsservice som t.ex. post, el, telefoni och annat men framför allt hur en stark politik som fokuserar på att se möjligheter och stärka utvecklingskraften så att människor och delar av landet kan växa och utvecklas av egen kraft.

Sverige är ett rikt land. Vi är rika på innovationer. Vi är rika på teknik. Vi ligger i topp inom it och miljö. Vi är rika på kunskap, med ett väl utbyggt system av högskolor och universitet runt om i landet. Och vi har naturresurser som andra länder bara kan drömma om: friskt och rikligt med vatten. Djupa, energirika skogar. Värdefulla åker- och betesmarker. Rika resurser. Från norr till söder. Från väster till öster.

Sverige är ett rikt land. Men vi vet att vi kan så mycket mer. Och faktum är att möjligheterna finns där. Om vi tar till vara hela vårt land, om vi ger människor chansen, och om vi ser till att människor kan bo och driva företag i hela landet. I storstaden såväl som på landsbygden.

För världen efterfrågar det vi i Sverige har.

Vi vet, via FN, att världens matproduktion kommer behöva fördubblas inom bara några decennier. Vi ser hur jordbruksmark blir en allt hetare placering när finansfrossan ökar. Vi vet att växthuseffekten kräver en omställning från ändlig till förnybar energi. Och vi ser hur turismen blivit en allt mer snabbväxande näringsgren, där både stadens puls och landsbygdens lugn lockar.

Världen efterfrågar vår kunskap, vår erfarenhet och vår teknik.

Vi har verkligen alla förutsättningar. Om vi tar till vara människors kraft, om vi använder hela vårt land, och om vi gräver ner gammalt stuprörstänkande där vi ställt stad mot land och tvärtom, då  har vi alla förutsättningar att åstadkomma en verkligt hållbar tillväxt i hela landet.

Om det finns något som är glasklart från stämmodebatten igår så är det att det är Centerpartiet som har idéerna, lusten och engagemanget för hela landet. Vi tror på utveckling, vi ser möjligheterna och vi vill ta ansvar. Med vårt nya förnyelseprogram för hållbar tillväxt i hela landet tar vi, tillsammans i hela den samlade centerrörelsen, ledningen för att skapa en verkligt hållbar tillväxt i hela landet.”

förstår ni de. Stolthet man känner som Vilhelminaborna att få vara med i detta?

närproducerat och landsbygd i centrum

Av , , 1 kommentar 4

Just nu jobbar stämman i Åre med miljöprogrammet. Ett Program som har landsbygden i landet som norm och staden som de som skiljer sig, ett nytt perspektiv på hur vi lägger fram politiken.

Jag undrade länge innan jag verkligen förstod och tydligt såg det tydligt. Att hela det nya programmet som vi nu jobbar med, verkligen har hela landet som utgångspunkt. Vi har alla varit med och jobbat i förnyelsearbetet och det har verhligen gett effekt. Programmet har ett underifrånperspektiv som är gediget och som ger en tydlig prioritering av det Centerpartisterna brinner för, landsbygden och kopplingen mellan stad och land.

Vi säger tex att lagen om offentlig upphandling ska gå att nyttja som en hävstång för miljö som att kunna prioritera närproducerat.