Lång dags färd mot natt…men bra blev det!

Av , , 6 kommentarer 8

Nu fortsätter fullmäktige i Vilhelmina. Klockan är över nio på kvällen och vi har hållit på sedan kl 8 imorse. Nu är vi snart i mål med att välja styrelser och nämnder. Ivan ställde tidigare ikväll frågan om det är såhär politik ska bedrivas, att vi återupprepar det som redan är sagt och håller på timme ut och timme in utan att komma fram till beslut. En relevant fråga såhär på kvällskvisten.

Annika lyfter fram att vi alltid velat ha en levande opposition, ett bra samarbete och samtalsklimat och ett bra samverkansklimat. Det är extremt viktigt för oss men vi måste se hur det delade ledarskapet ska se ut. Det måste utredas. Vi ser att även Malå kommer att införa ett delat ledarskap. Så det kan vara så att vi i vår kommun visat vägen för ett mer demokratiskt ledarskap. Vi har inställningen att det finns plåster för det som gjort illa och skadat det demokratiska klimatet tidigare.

Vi beslutar till slut att utreda möjligheterna för ett delat ledarskap där kommunstyrelsen får se över reglementen. Det ska vara gjort innan februaris fullmäktige.

Annika väljs till kommunstyrelsens ordförande och jag har sällan varit så stolt. All denna kamp för kvinnors representation har äntligen kommit en bit framåt. Sen valdes allt annat utifrån valberedningens förslag. Så nu finns en ny majoritet med en klar uppgift att gå framåt.

Jag känner mig glad och nöjd efter en mycket lång dag med många argument och ivriga diskussioner. Det är inte helt lätt att för den nya majoriteten styra upp ekonomin som är under all kritik och en budget ska tas i december. Så nu gäller det hårt jobb för att komma i balans.

Valfullmäktige i halvtid!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det valfullmäktige i Vilhelmina. Vi började kl 8.00 med gruppmöten och fullmäktige körde igång kl 10.00.

Jag slutar som vice ordförande i fullmäktige efter 4 år. Den här mandatperioden har varit en av de bättre, ett mycket bättre politiskt klimat. Vilhelmina har varit n av de kommuner som märkt ut sig tillsammans med Nordmaling som kommuner med uselt klimat politiker emellan. Nu är det mycket bättre, en respekt mellan partier och mellan politiker har varit viktig för att få förtroende från vilhelminaborna. Jag tackar alla de som avgår som ledamöter för deras jobb de här fyra åren. Det finns ju förstås besvikelser då många partiet backat och mist platser. Men det är ju snart val igen, knappt 4 år till nästa.

Jag gratulerar alla nya förtroendevalda, det är stort att bli vald av vilhelminaborna. At andra Vilhelminabor valt just dig att ta vara på deras intressen, se till eras bästa och jobba för att kommunen sköts bra, går framåt, utvecklas och levererar det som jag som vilhelminabo behöver.
Att vara förtroendevald är fint och att vara en del i demokratin är stort och ansvarsfullt. Demokrati bygger på att vi tycker olika och resonerar oss fram till bra beslut, vänder och vrider på frågor. Vi behöver inte vara helt eniga men förhoppningsvis kan vi vara et i många frågor.
Jag tackar även KG som varit ordförande och hoppas att det goda politiska klimatet som jag hoppas vi ska fortsätta med. Inga krig ska föras i fullmäktige eller i politiken, Vi ska vara respektfulla och ödmjuka för andras synpunkter.

Det är flera som nu sluter och de får en samling böcker om Nybyggarnas liv och leverne.
När vi väl kommer igång, efter nära 5 timmars ajournering, med valen så väljer vi Marit Stinnerbom till ordförande i kommunfullmäktige. Tror det är första gången vi får en ordförande som är med i en av våra samebyar.

Sen kom vi in på kommunstyrelsen där vi föreslagit ett delat ledarskap mellan Annika och Ivan, båda centerpartiet, som ordförande och vice. Till andre vice ska oppositionen ha. Då kom det många tunga argument mot detta, inte oväntat. Trots att de gjorde på samma sätt efter valet 2010. Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta ha ett bra politiskt klimat där de som väljs inom kommunstyrelsens arbetsutskott och presidium kan hitta vägar fram för att få ett tätt samarbete och goda förutsättningar för en levande opposition.

Annika håller ett kraftfullt anförande om hur hon vill se på arbetet och debatten i fullmäktige. Hur många som påpekat hur svårt det verkar vara med ett delat ledarskap. Därför föreslår vi den här organisationen för att sedan utreda vilka arbetsformer som är möjliga. Det är ett metodval vi ska använda för att kunna genomföra ett delat ledarskap. Det handlar inte om att begränsa opposition.
Det var en lång dag och när jag lägger ut detta har vi en middagspaus, en pizzapaus på kvällskvisten för att orka.

Sista fullmäktiget någonsin

Av , , 2 kommentarer 5

Idag är det landstingsfullmäktige, det sista någonsin. Nästa gång vi samlas så är det ett regionfullmäktige, även om det vi valde var landsting. Krångligt! Region Västerbotten är det nya namnet på detta.

Igår var det förberedande möten och en avtackningsmiddag för alla de som slutar i fullmäktige. Kvällens höjdpunkt var när professor i statsvetenskap Anders Lidström reflekterade över valet, politiken och framtiden. Hans tips var att försöka få fram urskiljande frågor där politiken måste ta tydlig ställning. Det är alltid givande att lyssna till människor som har tänkt och klurat och vägt in olika perspektiv.

Idag är det inga större ärenden som ska hanteras. Det är främst beslut kring organisationsförändringar som blir utav att vi blir region efter nyår. Vi ska dock prata om frågor som vi i C lyft fram som ekonomi, fotvård i inlandet, psykoterapimottagning, virtuella vårdrum, team för Trötthetssyndrom och annat. Jag hade en motion om trygg förlossningsvård som beslutades att den ska beredas.

Revisorernas rapport är alltid lika läskig. De är så kritiska till hur landstinget styrs. De ger två råd, att ta sig an revisorernas råd och verkligen göra någon och inte bara säga att man ska agera. Revisorernas tålamod tryter. De brister som uppmärksammas måste rättas till. Så rådet blir att revisorernas råd tas på allvar och att åtgärder vidtas. Det andra rådet är att det ska vara tydligt vem som har ansvar för vad och har verktyg att styra resurser och verksamheten. Det här gäller tex Hälso och sjukvårdsnämnden som år efter år har ett stort uppdrag som inte har tillräckligt med resurser.

Vi debatterar en mängd olika frågor och du kan alltid hänga med på webben för att själv hänga med och lyssna på vad som sägs.

Det delades ut folkhälsopris där priserna i södra Lappland gick till Sorseles demensförening, Astrid Karlsson och till Lycksele konståkarförening.
Så kul att få höra om dessa föreningars stora ambitioner och omtanke om västerbottningarna, till både nytta och glädje.

En bra dag med livliga och delvis skarpa debatter. Nästa gång vi ses väljs det nya styret in.

Lång rapport om även kort….

Av , , Bli först att kommentera 6

Här kommer en lång men ändå kort rapport från dagens hälso och sjukvårdsnämnd. Du kan också se mina livesändningar på Facebook där jag berättar lite mer. Leta efter min politikersida: Rättvis vård i inlandet, Maria Kristoffersson till landstinget.

Efter åtta månader av året går vi minus med 190 miljoner, nära 24 miljoner minus varje månad för hälso och sjukvårdsnämnden.

Man kan gå in och titta på hur vården fungerar hos oss i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser. Du kan själv gå in och kolla. WWW.Kolada.se

Vi som bor i länet har högt förtroende för vårdguiden per telefon, för hjärtsjukvården och strokesjukvården. Lycksele får bra betyg av patienterna och sticker ut bra. Även Norrlands universitetssjukhus får bra betyg.

Köerna till barn och ungdomspsykiatrin har förbättrats och vård på distans ökar precis som vi vill. Antalet hyrläkare minskar dock inte lika mycket som det var tänkt.
Vi har idag allt sjukare patienter på sjukhusen och de multiresistenta bakterierna ökar vilket ger mer bekymmer för de som är sjuka och för de som ska vårda.

Personalförsörjningen är ett bekymmer, många som går i pension och få sökande till de tjänster som kommer ut. Sjukfrånvaron minskar och ligger på 5,7% men kvinnor ligger högre med 6,34%. Män har nästan hälften så hög sjukskrivning. Det måste vi prata om, hur ser kvinnors arbetsliv ut och hur stora krav ställs på kvinnor inom vården? Vad kan vi göra åt denna skillnad?

Ifjol väntade över tusen personer på hörapparat, nu har den kön minskat med hälften.
Det finns synpunkter främst från Lycksele på länskliniker dvs att man centraliserade ledningen och tog bort den lokala ledningen på Lycksele och Skellefteå lasarett.

Inom psykiatrin har det varit tufft i sommar liksom inom Cancercentrum som har haft fullt hela sommaren. Den varma sommaren har gett effekter inom vården både på människor som blivit sjuka av värmen men även på lokaler som inte fungerat.

Landstinget går plus på totalen med 95 miljoner detta då man placerat pengar bra på finansmarknaden och går i vinst på värdepapper. Men mot budget går man minus med 295 miljoner. Runt 30-40 miljoner mer går åt varje månad gentemot vad man har i budget. Så om man inte gått plus på finansmarknaden hade det varit rejält tufft ekonomiskt. Problemet är ju när vi inte längre går plus på värdepapper, lågkonjunktur! Då blir det svårt.

Tandvården går minus främst för att man saknar personal och att man prioriterar barn och unga. Det gör att besök av betalande vuxna minskar och då minskat intäkterna.

Medicinsk teknik är dyrt och nya tekniker då man opererar hjärtsjuka kostar mer än vad vi planerat. Även vård i andra län som transplantationer kostar mer än tänkt. Fler har vårdats och läkarbesöken har ökat. Västerbotten har en hög konsumtion av vård, vi ligger över andra län. Men vi ,inger även bra till på många sätt. Bästa universitetssjukhus, bra cancerforskning och bra cancervård och högt förtroende från befolkningen och bara 7% som röker varje dag. Ju färre dess bättre då rökning medför sjukdomar och svåra såna.

Du kan kolla på WWW.patientenkat.se och se vad människor tycker om vården. Nu måste man ta med i beräkningen hur många som svarat och vad de som inte svarat tycker. Det vet vi ju inte. 59% har svarat i Västerbotten. Många av de som svarat är nöjda och tycker de fått bra vård och bra bemötande. Över 85% tycker man fått den vård man behöver. Män är lite mer positiva i sina svar än kvinnor vilket vi kan göra en egen analys av. Det vi kan bli bättre på är att förklara hur hälsotillståndet kommer att påverka vardagen, förseningar och vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på. Lycksele får lite bättre betyg än övriga sjukhus i de flesta kategorierna vilket jag som inlandsbo är mycket glad över.

Vi fick en genomgång av hur man jobbet med kroniskt trötthetssyndrom. Man vet inte vad sjukdomen beror på och det finns få specialister och ingen behandlingsrutin. Tanken är att ha ett team som jobbar fram behandlingsmetoder. Som kan åka runt i länet till de som har sjukdomen. Vilket är bra och som kan visa väg för andra team för andra sjukdomar. Sär man jobbar i och omkring patientens vardag, arbetsliv, familj och fritid och använder tekniska lösningar.

Folktandvården berättade om sina utmaningar inför framtiden och den nya taxan för tandvård. Allmän tandvård höjs med 2,6%, specialisttandläkaren med 4,8% och munhälsobedömningar som görs av äldre höjs med 8%.

De som har sämre tandhälsa är de äldre, de som har sjukdomar eller mycket mediciner. De yngre har idag bra tandhälsa. Nu förlängs fri tandvård upp till 23 år men frågan är om inte de pengarna skulle ha lagts på de äldre. Sen är det också så att landstinget inte får full ersättning från staten. Så gör sossarna ofta, de ger uppdrag till kommuner och landsting och ställer krav men man skickar inte med full ersättning. Så det blir upp till kommunen eller landstinget att spara någon annanstans.

Jag frågar om Sorsele och får till svar att de jobbar på med frågan och att det finns tandläkare som kan bli aktuell. Så hoppas hoppas!

När det gäller handlingsplanen för förlossningsvården så fick jag med att man ska utforma hur man ska öka tryggheten för de föräldrar som har långt till BB. Så det kändes bra.