S, V och MP blir Centerpartister…

Av , , 4 kommentarer 11

Läser Lokaltidningen och ser att Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet i Dorotea bildat en allians inför nästa val och att de går till val på Centerpartifrågor…Himla kul!
Men vore det inte bättre att byta parti fullt ut och bli Centerpartister då ni lägger fram våra förslag?
vi skriver i vårt partiprogram; För att ett samhälle ska fungera och vara attraktivt för både boende, företag och besökare krävs en fungerande samhällsservice. Det offentliga ska garantera att en sådan grundläggande samhällsservice finns, i hela landet. Samtidigt behöver vi stimulera och pröva nya lösningar. (Tänk Glesbygdsmedicin i Slussfors) Människors rättigheter ska vara tydliga, men kan tillgodoses på olika sätt beroende på var man bor och vilka förutsättningar och möjligheter som finns lokalt.

Så kom med hos oss!

Adventstid, i väntan!

Av , , Bli först att kommentera 2

Ja, nu är det bara att börja vänta in den där Jesus! Advent betyder ju att vänta. Vi har pyntat, fejat, bakat, slagit in paket, postat julkort och kapat en gran. Så nu är bara väntan kvar. Eller, imorgon är det ju julskyltning och den 15 december är det ju Luciashow på stallet och så ska vi ju baka tunnbröd hemma i Golisen och så är det ju julavslutning på dotterns skola och så är det ju propositions debatt om rovdjur i riksdagen och så ska vi göras struvor med mormor och så ska jag ut på nån båt i Stockholms skärgård och äta julmat och så är det ju adventsmusik i kyrkan och så är det ju glöggkalas hos grannarna och så är det ju namngivningsceremoni för Toivo Tore och så ska jag ju operera mig och så ska vi lära barnbarnen åka skidor och så ska vi ju klä en gran. Men sen får den däringa Jesus komma!

Ja, det där med att vänta i adventstid verkar inte vara så mycket för den här familjen.

Piloten för digitala lärtekniker

Av , , 1 kommentar 11

Igår beslutade region Västerbottens förbundsstyrelse att bifalla en motion av EWA-May Karlsson som är gruppledare för Centerpartiet i regionfullmäktige. Hon vill att Västerbotten ska få ta fram och testa tekniklösningar för att man ska kunna ge barn och unga ute i skolorna i länet en bra högkvalitativ utbildning där man tar hjälp av distanslösningar.

I Vilhelmina så ha eleverna i Saxnäs och Dikanäs kunnat läsa Språk med läraren uppkopplad från Vilhelmina. Det har gjort att de barn som velat läsa ett språk har kunnat få det trots att det inte funnits lärare med behörighet. Det måste naturligtvis finnas lärare till hands på plats men specifika kompetenser kan man få på distans.

Barn och unga idag använder internet och sociala medier på ett sätt som vi vuxna inte alltid förstår. Vi måste våga hänga med och nyttja de möjligheter som öppnar sig. En lärare i Storuman kan undervisa barn i Australien. Precis det jobbar Glesbygdsmedicin i Storuman med. De kopplar upp sig mot universitet i Australien för att lära sig nya sätt att jobba. Om vi vågar öppna upp bilden av hur lärande ska se ut så öppnar sig hela världen med mängder av möjligheter.

Jag är glad över att region Västerbotten nu går i bräschen för att utveckla digitala lästekniker. Det kommer att göra att barn och unga kan bo kvar i byarna och att byskolorna kan erbjuda breda kompetensfält för sina elever. Bra jobbat EWA-May!,

Det går lysande bra för Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 12

Följer regionfullmäktige på webben idag,( www.regionvastrbotten.se/direkt) då jag drabbats av influensan. Hör med intresse på dragningen av årets konjunkturrapport. Den säger att läget ser att det är en svag positiv tillväxt under 2013. I landet i stort är det en starkare tillväxt och Sverige går bra. Det är fotfarande så att tillväxten styrs av att i som privatpersoner och företag konsumerar. Exporten är fortfarande lite svagare. Men totalt så går länet och landet bra i flera avseenden. Det är en ökad sysselsättning och minskning v arbetslösheten. Nyregistrerade personbilar används som indikator för framtiden, och den ökar i Västerbotten, antal flygpassagerare ökar och gästnätterna har den starkaste positiva ökningen sedan 2008.

På kommunal nivå så ser det lite mer varierat ut. Totalt är det fyra kommuner som ökar i alla indikatorer. Bara en kommun visar på en minskning i alla indikatorer. Många kommuner har en ökning av nyanmälda platser dvs nya jobb. Arbetsmarknaden ser positiv ut i majoriteten av kommunerna och få kommuner ser en negativ trend på arbetsmarknaden.

Befolkningsprognosen visar att Umeå, Skellefteå, Vännäs kommer att öka och resten av kommunerna kommer att minska men inte lika stor som det varit idag. Takten halveras. Om man tittar på åldersgrupper så ser man att de som flyttar är de unga och de äldre stannar kvar. Så andelen som ska försörja befolkningen blir färre. De allra flesta kommunerna i Sverige kommer att se en ökning av andelen äldre. Det är en gemensam utmaning i hela västvärlden där Europa har den äldsta befolkningen. De kommuner som minskar mest i Sverige så finns två i Västerbotten, 6 i Norrbotten och 9 i Värmland. Här gäller det att ta till vara de som kommer inflyttande till Sverige. De som har högst utbildning är de som flyttar in samtidigt som de är den grupp som har högre arbetslöshet.

Vi har behov av mer vård och omsorg så där behöver vi utbilda fler. Det finns en databas över Västerbottens befolkning där vi kan se hur det ser ut. De som jobbar i yrken som kräver längre utbildning i vården är 55 år eller äldre idag.

Ett sätt att lösa kompetensförsörjning är pendling, men då måste det finnas kommunikationer. Skellefteå har den minsta pendlingen och Umeå har den högsta, (det kan ju bero på hur kommunikationerna byggts ut)

Tillgäng till tillväxt är tillgång till personal och andelen små företag. De flesta företagen i Västerbotten är de små företagen med få anställda. En potentil är at alla små företag växer med en anställd.

Då det gäller generationsväxlingar så ser den olika ut i olika branscher och yrken och det planeras en rapport för att ta fram mer tydlig siffror.
Det är härligt att hör att länet och landet går bra och att det är fler och fler som får jobb, köper ny bil och har råd att ta flyget. Det är härligt att höra att den svartmålning som Socialdemokraterna ägnar sig åt, inte är sann.

Stormhurv!

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag har alltid gillat ruskväder, blåst och skyfall har lockat mig utomhus. Gillar motståndet och virvlet. Men efter Hilde så känner jag mest bara oro inför den nya storm som visade sig igår och inatt. Det känns otryggt och tankarna går till vad som blåst omkull, försvunnit eller krossats under fallna träd. Trodde aldrig jag skulle sluta gilla oväder, men tydligen ändrade Hilde på det.

Kommentarer som går bort…

Av , , 3 kommentarer 9

Jag har prövat att lägga in alla kommentarer, besvara allt jag kunnat och försökt hålla en hyfsad nivå i min blogg. Men jag gav upp för rätt så länge sedan. Det går inte att hålla nivå om man lägger ut alla anonyma kommentarer som skrivs. Så i min blogg så lägger jag bara ut kommentarer som inte är anonyma.

Rasister och homofober

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag ser med förfäran att Sverigedemokraterna rekryterar i inlandet. Jag förstår inte att människor kan tycka att deras politik skulle vara bra för Sverige! I helgen som gick var jag och mina syster och såg Jerry Williams avskedsshow. en show där han tydligt visade vad han stod för. I en återblick från 50 talet så pratades det om att finnarna kom hit och tog våra jobb och sänkte ackorden i fabrikerna, då var det finnarna som var problemet. Han berättade även en anekdot om rasism mot Cornelis Wresvik som inte fick följa med på en bussresa som barn. Jerry visade att han är humanism och emot rasism på ett enkelt och tydligt sätt. Det borde fler av oss göra för att mota de mörka krafter som vill få oss att se något annat än det som är sant.

Jag tror benhårt på att ett land dit människor vill flytta är ett framtidsland. De orter och länder som människor väljer att lämna får det svårt. Om vi inte fått nya svenskar så hade 234 av våra 290 kommuner i dag varit avfolkningsorter. Genom tillskott av nya invånare så har samhällsservice och näringsliv drabbats ännu värre än vad som idag är.

Att den enkla lösningen på stort sett alla problem i samhället skulle lösa sig med en annan migrationspolitik tror jag verkligen inte på. Det är ungefär samma politik som när nazisterna skyllde alla problem på judarna.

Det är klart att det finns en del problem i samhället. Men problemen beror inte på att det kommer människor från andra länder som vill bo i Sverige av olika anledningar, utan har politiska eller ekonomiska orsaker och som drabbar alla oavsett om du är nyinflyttad eller har bott i Sverige i hela ditt liv. Då problem finns ska vi inte blunda utan rätta till orsakerna till problemet och inte skylla på de som drabbas – avsett bakgrund.

I debatten florerar många myter och osanningar, men också sammanblandningar av fakta och vad som egentligen är. Jag skriver ner några av myterna och sanningarna här. Du kan själv leta fakta på www.migrationsinfo.se. Kontakta mig gärna om du vill diskutera.

Invandingen till Sverige bestäms utifrån 3 nivåer av direktiv och konventioner som Sverige och de flesta andra länder har bundit sig att följa. Sverige kan alltså inte vägra att ta emot asylsökande som omfattas av FN:s och EU:s direktiv. Sverige har också egen regel om möjlighet till asyl.
Asylreglerna är:
1. FN:s flyktingkonvention (från 1951)
2. EU-direktiv – om s.k. alternativt skyddsbehövande. Nästan hälften av de som kommer till Sverige söker uppehållstillstånd inom EU-direktivet.
3. Svensk utökad möjliget (beviljar de som anses ha övrigt skyddsbehövande uppehållstillstånd, s.k. synnerligen ömmande omståndigheter)
Under 2012 beviljades 15 552 asylsökande personer uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa hade 30 procent flyktingskäl och 58 procent skyddsskäl. Övriga 12 procent beviljades uppehållstillstånd till följd av synnerligen ömmande omständigheter (till exempel svår sjukdom) eller på grund av att det uppstått hinder att verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslut. Därutöver överfördes 1 728 kvotflyktingar inom ramen för vidarebosättning i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Det råder inte massinvandring i Sverige. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land och förväntas av SCB att öka något de närmaste åren för att sedan stabiliseras på en nivå kring 18 procent. Under 2012 var invandringen till Sverige högre än normalt då 103 059 personer folkbokfördes som invandrade (eller flyttade till Sverige) från utlandet. Från Sverige Flyttade 51 747 personer från Sverige till utlandet. Migrantnettot, det vill säga den sammantagna effekten av in- och utvandring till och från Sverige var följaktligen cirka 51 000 personer.

Hemvändande svenska medborgare var den enskilt största invandrargruppen och stod för en femtedel av invandringen (knappt 20 500 personer). Därtill kom arbetskraftsinvandrare, flyktingar, studenter, anhöriginvandrare och adoptivbarn.
Under 2013 och 2014 förväntas flyktinginvandringen öka på grund av konflikten i Syrien. Människor som riskerar livet på havet då de inte ser sig ha något alternativ. Svårt för oss i vår trygga del av världen att förstå, men synnerligen verklig för många som behöver vår hjälp.

Ta reda på fakta innan du går på den propaganda som SD sprider. Migrationsinfo.se är en bra sida som inte tar ställning utan bara levererar fakta.

Det mesta är faktiskt ogjort…

Av , , Bli först att kommentera 9

Jämför vi vår vardag med måna andra Européers så är det stora skillnader. I till exempel i Italien där var fjärde lärare nu får gå då det inte finns pengar till löner. I Storbritannien är arbestlösheten enorm och i Grekland är hela statsapparaten i omvälvning. Vi i Sverige har god ekonomi och fler har fått jobb. Och skiljer ut oss i Europa. Det har blivit lite enklare att driva företag och flera steg har tagits för att vi ska bli mer hållbara med förnybar energi. Men för den skull så är allting inte bra. Det finns så mycket kvar att göra, så många utmaningar att hantera och det roliga är att det mesta är ogjort.
Det finns så mycket som vi behöver ta tag i och det jag ser som det viktigaste är jobben! I den utmaningen ligger också skolan, utflyttning från landsbygden och företagens villkor. Ett annat viktigt spår är miljön och klimatet. Klimatet påverkas vi av vart vi än befinner oss i världen som tyfonen i Filipinerna och den storm vi drabbades av i helgen som gick. Det finns så mycket att göra…..

Budget hantering och hushållsekonomi

Av , , Bli först att kommentera 8

Ingen har väl missat att det pågår en maktkamp mellan regeringen och oppositionen i riksdagen då det gäller budget. Eller är det bara nördar som jag som gillar politik?
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tillsammans vill bryta upp de regelverk som styr hur budgeten ska hanteras i riksdagen. En maktkamp som inte handlar så mycket om ekonomi utan mer om prestige och makt. Det är ungefär som om man i familjen skulle ha en part som vill shoppa loss och resten av familjen vill hålla i det planerade utgifterna för att familjens ekonomi ska vara stabil över tid och att alla ska veta vart pengarna ska gå den närmaste tiden.

Svinhugg kan dock gå igen, så om Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna nu driver på den här frågan kan de själva hamna i ett läge där en opposition driver igenom enskilda förslag i en budget som gör att hela budgeten faller.
Jag sänder en tacksam tanke till Per-Ola Eriksson och Göran Persson som en gång drev igenom regelverket för hur budget ska hållas över tid. Då för att majoriteten i riksdagen skulle hålla oppositionen utanför och för att stabilisera den svenska ekonomin som då var oerhört skör. Så jag undrar ad Göran Persson tycker? och alla andra sossar som var med då det begav sig. Jag tror de är rätt så irriterade…

Varför ska man bry sig?

Av , , Bli först att kommentera 1

I veckan har Centerpartiet tagit sin lista till Europaparlmentsvalet som är i maj 2014.
För 75 år sedan upplevde Europa en av sina mörkaste nätter, synagogor brändes, butiker vandaliserades och människor mördades. Den natten var upprinnelse till att 60 miljoner människor miste livet i andra världskriget. Miljontals judar, romer, homosexuella, ryssar, polacker och oliktänkande mördades. Det får aldrig mer bli vi mot dom!

Grunden för mitt och andras engagemang för europafrågor handlar om fred. Samtidigt så handlar det om sammanhållning och samarbete och om välfärd och välstånd.

Nu skälver Europa ekonomiskt och flyktingströmmarna från Afrika är enorma och måna unga saknar jobb. Europa har stora problem att lösa samtidigt som de idag hanterar många små ”skitfrågor” som kvotering, vargar och lakritspipor. Vi måste vässa till vilka frågor EU ska arbeta med, som gifter som sprids över länders gränser, hur vi möter klimatförändringar, ungas möjligheter till jobb och integration. Det går inte att fortsätta som man gör nu. Vi måste styra upp europapolitiken så att den blir smalare men vassare.