Resan som skapar minnen

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag har gjort en resa med mina barn när de tagit studentexamen. Olika resor med olika innehåll utifrån barnens intressen och önskningar. Natali som tog studenten nu, var på Europaresa i årskurs åtta på Strandskolan. Hon ville besöka några av de platser hon besökte med klassen. Så nu har Vi rest runt i dryga veckan Runt Franska rivieran och Toscana både inland och hav.

Tanken med att göra den här resan är att skapa minnen som vi sen kan komma tillbaka till och minnas tillsammans. Tanken är ju också att vara tillsammans, vara bara vi, vara nära och ha trevligt tillsammans och uppleva saker vi inte gör i vardagen.

Den här resan har innehållit så mycket och ni som vill kan kolla mina bilder på Facebook för att se vad vi sett. Allt från katedraler, renässansträdgårdar, familjen Mediccis livsverk och Leonardo Da Vinci till marknader, casinon och guldbarer.

Samtidigt har vi haft olika fokus sena kvällar när vi nått wi-FI på hotellen. Jag har kollat upp vad som hänt i politiken och under Almedalsveckan och hon har faceTimat med pojkvännen.

Nu börjar hon jobba på onsdag och hemma i Vilhelmina väntar Sofi vår äldsta dotter med sin familj. Nu blir det sol och bad i Volgsjön istället för i Medelhavet.

Jag hoppas att Mona och Mårten och alla andra som sliter för att Bottniabanan ska bli av firar lite extra ikväll.

Forts. ambassaden i Huvudstaden.

Av , , Bli först att kommentera 7

På min fråga på Facebook kring den Ambassar Region Västerbotten ska etablera i Stockholm fick jag flera svar. Ett var detta kloka:

”Lyssnade på PI och debatten mellan Bergqvist och Gran. Jag håller som princip med om att det är fel men utifrån hur politiken förs i Sverige, oavsett styre, är detta den väg som är nödvändig att gå. Vi är för få människor här uppe och de livsvillkor och tillgångar som vi bidrar med till övriga Sverige saknas det i mångt och mycket förståelse och kunskap om. Återbäringen från ex vattenkraften skulle för länge sedan varit annorlunda och att vi är ett ”stödområde” skulle aldrig få används i retoriken. För hur kan norra Sverige vara ett område anses behöva stöd när den delen av Sverige bidrar med grön- el och råvaror som får Sverige och Europa att rulla? Så nej som princip men ja utifrån att nya metoder måste prövas.”

Håller med om detta om naturresurserna och om utarmningen av landsbygden. Idéen om en fysisk representation är svår och kanske gammeldags. Förr kunde en man i 50 årsåldern i sober kostym vara det rätta för ett kontor av den här typen. Men de nätverk dessa män runt femtio har är inte de som skapar jobben. Det är kanske där problematiken ligger. Allt för många män runt 50 styr ju över länets utvecklingspolitik. Vi har där en allt för smal bas där i de viktiga frågorna och jag tror att vi måste få en bredare bas för att bra beslut ska kunna tas. Kanske är det därför jag är så fundersam om detta kontor är rätt?

Jag tror att vi behöver fundera över hur vi involverar befolkningen och ser till att kontakter knyts direkt företag mot företag, forskare, med företagare och innovatörer mot finansiärer. Politiker som möter andra politiker behövs också men basen bör vara möten mellan aktörer som har fokus på att skapa jobb och människor från olika delar av länet både geografiskt, erfarenhets, intresse och kompetensmässigt.

Min undran handlar även om det är i Stockholm vi ska söka kontakter och etablera nätverk. Kanske söker vi på fel plats. London, Dubai eller hong Kong kanske skulle ge något helt annat. Eller i cyberspace! Har Stockholm det vi söker?

Vad tycker du?

Region Västerbottens ambassad i Stockholm

Av , , 4 kommentarer 9

Jag är på semester men kan ändå inte låta bli att följa det som händer därhemma. En av de frågor som jag följer och funderar över är rimligheten och klokskapen bakom att öppna ” en ambassad” i Stockholm. Lade ut frågan på Facebook och många har svarat. Svaren från olika människor ser väldigt olika ut och gör mig inte mer övertygad åt något håll.

Min fundering är om det idag ska krävas fysisk närvaro på en plats i dyra förhyrda lokaler eller om det är en annan typ av närvaro som krävs? Möten mellan människor är det viktiga för att skapa relationer som kan skapa jobb och utveckling. Jag är dock inte säker på att det är i Stockholm dessa möten kommer att ske. Om förutsättningar ska skapas är det viktigt att det är människor som i sin vardag kan skapa jobben som möts. det är även oerhört viktigt att det är människor som ser olika ut som involveras,utifrån geografisk tillhörighet, intressemässig tillhörighet, kompetens, kön, etnicitet…

Att vi har ett representationskontor för Norra Sverige i Bryssel var viktigt när vi gick med i EU och har fyllt sin funktion som nod mot både beslut och påverkan.

Vilken roll ska detta kontor ha inom landet? Påverka politiken? Knyta band med företag? Eller är det forskningen vi vill åt?

Det viktigaste för länet är att det skapas fler jobb, att fler utbildas och söker jobben inom offentlig sektor som redan idag har kris inom många områden och att vi tar vara på miljön och naturresurserna på ett bra sätt.

Det ska bli spännande att se vad det här kontoret blir för något.

Tänk nytt, våga se på andra och lita till framtiden

Av , , Bli först att kommentera 5

Vad är det viktigaste för att Vilhelmina ska vara attraktivt att bo i, att besöka och att driva företag i?

Vad ska bevaras och utvecklas för att kunna vara motor för att fler vill skapa jobb och utveckling? De är de frågor vi ska ställa oss nu när kommunen måste skära ordentligt?

Vad kan vi göra annorlunda, upphandla, be någon annan kommun göra åt oss, låta företag sköta om, sluta att göra, göra på ett enklare sätt….vad gör kommunen idag som någon annan kan göra lika bra men billigare!

Samtidigt måste vi ställa oss frågan vad måste vi göra för att företag ska kunna skapa fler jobb. Vad kan vi göra för att fler företag ska starta? Hur gör vi för att få fler att vilja jobba inom äldreomsorgen? Vad behövs för att vi ska få starka och självständiga barn som går ut gymnasiet med goda betyg. Betyg som är grunden för att skaffa sig ett jobb. Hur skapar vi besöksmål och attraktioner som folk verkligen Vill besöka så att folk kommer hit både vinter och sommar?

Vi måste våga tänka annorlunda, lära oss av kommuner som lyckats behålla kärnverksamhet med bra kvalite samtidigt som företagandet och jobben ökat.

Vad tycker du är det viktigaste?

Skillnaderna finns men de är små i det stora

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckans landstingsfullmäktige så togs budget för kommande år. Det fanns två förslag som var väldigt lika varandra och det var bara mindre
skillnader i dessa två. Det var Alliansens förslag och Socialdemokraterna,

vänstern och Miljöpartiets förslag som låg så nära varandra. Jag var uppe i debatten kring detta och om att inga budgetar i världen spelar roll om inte de är rimliga och att de som ska hantera budgeten och ta ansvar för den känner att den är rimlig och hanterbar. Det pratar vi väldigt lite om.

Jag lyfte också upp Dorotea och Åsele som visat på orättvisor i välfärden och gett oss ansvariga möjlighet att debattera vad det är välfärden ska innehålla och vad som är likbil vård.

Det fanns naturligtvis skillnader men i stort var det rätt lika och vi fick anstränga oss för att lyfta fram de skillnaderna som ändå fanns. Landstingsrådet gick till hårt angrepp mot oss i Alliansen trots att förslagen var så lika.

Alla vill ju att landstinget ska komma bort från problemen med
stafettpersonal och brist på personal och att klara av att ge vård till
allt fler äldre i länet på ett bra sätt så nära som möjligt.

Socialdemokraterna har styrt allt för länge och det är aldrig bra att ha makt för lång tid. Det gör att man slutar se alternativen. Det är dock bara 2 % av budgeten som är skillnad i våra två förslag.

De skillnader som finns är synen på privata alternativ och att vi måste få ett stopp på
stuprörstänkandet i sjukvärden och att få bättre arbetsvillkor för
personal. Fokus ska ligga på patienten och för att få det så enkelt som
möjligt för den enskilde personer. Att slippa resa, att få hjälp hemma vid sin egen sjukstuga så långt det bara går måste utvecklas. Västerbotten är
det län som lägger minst pengar på primärvården, dvs vården nära dig. VI i Alliansen vill lägga mer pengar där.
Skillnaden är också synen på skattehöjning.

Ewa-May som är vår gruppledare i Centerpartiet lyfte fram personalen som den viktigaste resursen i landstinget. Hon lyfter även fram behovet av samsyn nationellt då det gäller tillgång till läkare, sjuksköterskor och specialiserad personal och utvecklingen av vården som glesbygdsmedicin så väl visar upp. Resurserna måste hanteras optimalt och Landstinget måste våga arbeta på nya sätt. Vi har mål att Sveriges bästa arbetsgivare, bästa sjukhusvård där patienten kan ha inflytande över sin egen vård och hon är övertygad om att dessa mål går att nå.

Förlorade striden om lokal mat!

Av , , Bli först att kommentera 13

Vid landstingsfullmäktige hade vi i Centerpartiet lämnat in en motion om att vi vill att landstinget ska köpa mer lokal och närodlad mat.
Landstinget är en stor upphandlare av mat. Mat som serveras vid våra
sjukhus. Vi tycker att det är så viktigt då maten skapar jobb i länet,
lokalt odlad potatis är så mycket mer värda än importerad potatis. För om vi köper lokalt så skapar vi både jobb, värnar vår miljö, håller landskapen öppna och ser till att sjuka får bra mat utan antibiotika.

Underdebatten debatterade miljöpartiet precis som vi, om hu viktigt det var för miljöns skull men ändå så yrkade de avslag! Vänsterpartiet
argumenterade som att det var böndernas eget fel att offentlig sektor inte handlar lokalt och socialdemokraterna skruvade sig i bänkarna och stod bakom avslag. Jag tror att socialdemokraterna själva hört sin egen minister de senaste veckorna som sagt att mat är viktigt och att upphandling ska ta hänsyn till svensk lagstiftning om djurskydd…Alla talar om vikten av att handla lokal mat men ändå vågar S, V och Mp inte ta beslutet. Märkligt!

Vi voterade och förlorade!

Jobben finns i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 6

Delårsrapporten för landstinget är inte heller det någon munter läsning.Svårt att få personal, ökade sjukskrivningar hos främst kvinnor ochpengarna räcker inte till.

Jag är orolig på riktigt för hur vården i länet ska kunna hållas uppe i en godtagbar nivå. Den största oron handlar om att det är så svårt att få personal både läkare, sjuksköterskor och andra specialister. Hur ska vi få fler människor att utbilda sig och hur tar vi tillvara alla de redan utbildade människor som nu flyr till Sverige? De behövs för att vi ska kunna vara säkra på att få den vård vi behöver när vi blir sjuka.
Bemanningsproblemen växer och stafettsystemet kostar så enormt mycket mer än anställd personal. Det kostar 70 % mer med stafettpersonal än med anställda.

Därför blir man så förbluffad över förslaget från Umeå universitet att dra ner på läkarprogrammet! Bakvänd politik i ett läge där alla landsting i norr ropar efter fler läkare. Det här förslaget kan vi inte acceptera.

När kommer yxan?

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid kommunfullmäktige så berättade kommunekonomen hur ekonomin ligger till. Inte kul kan man sammanfatta det med. Budgeten går år pipan rejält då det ser ut som det blir ett underskott på minus 17 miljoner det här året plus det underskott som läggs på från ifjol med 7 miljoner. Det är utbildningsnämnden och socialnämnden som går mest minus. Det är ju där de största kostnaderna finns.

Det ska alltså sparas in närapå 24 miljoner bara detta år….(av totalt 675 miljoner som hela kommunen kostar.) Det är inte rimligt att spara så mycket eller genomförbart. Inte en enda person är varslad tex. Då det är sån kris i kommunen och det inte finns några förslag på åtgärder så tas inget beslut om budget för nästa år i detta fullmäktige som det var tänkt, utan detta skjuts upp till i oktober.

Hur har de lyckats sätta oss så på pottkanten? Jag tyckte vi hade det tufft under lågkonjunkturen då vi styrde kommunen men lyckades få budgeten i balans. Men nu sitter vi än så mycket värre till. Det fattas till och med pengar på kommunens konto när lönerna ska betalas ut! Jag tror de själva trodde på att bara det blev regeringsbyte så skulle allt lösa sig. Då någon gång på 70 talet kanske det fungerade så men så är det inte idag.

Vi har en budget för att investera 31 miljoner men där är bara 3 miljoner drygt använda. Återvinningscentralen ska flyttas, landningsbanan på flyget ska fixas och vatten och avlopp i Kittelfjäll ska byggas som äter upp dryga 20 miljoner. Det gör att pengarna i kassan sjunker rejält. Viktiga investeringar som kanske skulle ha delats upp lite eftersom för att inte tömma kassan helt.

Kommunstyrelsens ordförande ur upp i talarstolen och säger att läget är så tufft att allapartier måste ta ansvar för besparingar och nedskärningar. Ja det kan man ju tycka men frågan är vem som borde ta ansvar? De som har makten eller de som är i opposition?

Att krympa en bygd!

Av , , Bli först att kommentera 9

Vid dagens fullmäktige var ärenden kring byskolorna i kommunen uppe. Svåra frågor att hantera då skolan är så enormt viktig för en bygd.

Mattias Ihrström, Centerpartist som suttit i den grupp som berett frågan, för fram vår politik, att vi vill att hela kommunen ska ha förutsättningar så krävs det att kommunen också ser hela kommunen. Latikbergs skola föreslås av majoriteten att bli en skola för förskola upp till årskurs 3. Centerpartiet föreslår att lokalerna ska samordnas men att alla elever upp till årskurs 6 ska vara kvar i Latikberg.

Vi tycker att kommunfullmäktige ska ta fram en långsiktig plan för byarna och de olika kommundelarna där byarna involveras. Att tillsammans se på alla möjligheter och prata ihop sig om hur framtiden ter sig är viktigt för hela kommunen och alla dess delar. Det handlarinte bara om skolan utan det handlar om helheten, företagen, föreningarna, servicen som hemtjänst och hemsändning av livsmedel tex.

En attraktiv kommun är där människor vill bo. I min hemby och där jag gick i skolan finns det tex. inga tomma hus, där vill människor bo. Det är vackert, trevligt och nära viktiga värden som natur och friluftsliv.

Det är klart att människor även vill ha service men idag kan man få service i många fall via ett bra internet. Men service i form av skola och äldreomsorg går inte att få via nätet, den behövs fysiskt på plats.

Om man inventerar och tänker tillsammans med de som bor och verkar i en bygd kanske man kommer fram till bra lösningar. Vi tror man hade kommit framåt på ett bättre sätt om man verkligen satt sig ner tillsammans och funderat på vilka alternativ som varit rimliga. Latikberg har enligt kommunalrådet till hösten bara 5 elever i årskurserna 4-6. Det är få för att få, så nånting måste till om den skolan ska leva på sikt. Vi tror att det bästa varit att behålla förskolan till årskurs 6 och lagt tid på att samla bygden i dialog.

Vi fick nu inte igenom våra förslag utan majoriteten drev igenom att Latikberg ska bli en F-årskurs 3 skola och att det inte ska göras några planer för byarna långsiktigt.