När det stormar måste man våga stå upp….

Av , , 2 kommentarer 2

Idag på kommunfullmäktiges gruppmöte så hade vi besök av Sveriges kommuner och Landsting, SKL som berättade hur resursfördelningsmodellen fungerar och hur vi kan jobba med den. Alla partier var med och alla partiet kommer att behöva vara med och ta ansvar för de beslut som måste tas.
SKL gick igenom bilder på hur det ser ut hos oss och vad andra kommuner gjort som vi inte gjort.

Annika håller i gruppen och leder oss alla framåt med ett skönt humör trots de tuffa fakta som skrivs oss på näsan. Vilhelminas nettokostnader har ökat långt mycket mer än andra kommuners fram till 2018. Från 2016 till 2018 ökade kostnaderna väldigt brant. 2018 låg vi 8% över vad vi hade i skatter och bidrag, vi gjorde alltså av med 40 miljoner som vi inte hade. De senaste sju åren har kommunen gjort av med mer pengar än vad den har och det måste vi nu styra om. Vi har inte finansierat våra investeringar heller. När vi nu jämförs med jämförbara kommuner så ser det så illa ut för oss, andra kommuner har styrts annorlunda och har det inte lika illa som oss.

Vi ha lagt 17 miljoner för mycket jämfört med de intäkter vi har på förskola, 34 miljoner för mycket på grundskolan, 14 miljoner för mycket på gymnasiet, 16 miljoner för mycket på äldreomsorgen, 3,7 miljoner för mycket på individ och familjeomsorgen, lagt 100 000 kr för lite på LSS och på totalen har vi lagt ut 82,4 miljoner för mycket. 23% i avvikelse där vi borde ligga på noll.

Vilhelmina ligger bland de kommuner som har högst kostnader samtidigt som vi är en rik kommun med goda inkomster. För tio år sedan 2009 var vi en av de rikaste kommunerna. (Min kommentar var att vi sanerade ekonomin även då rejält och minskade personalen. Det var tuffa år då och min roll som kommunstyrelsens ordförande var tuff men nu är det mycket värre). Då låg vi bättre till och sedan 2010 har det gått stupt rätt ner. Nu är vi en av de kommuner i Sverige som ligger lägst ner på skalan.

Slutsatsen är att vi måste prioritera och fatta beslut. En tung sanning att höra för många i salen. Det kommer att vara tufft och vi som politiker kommer att kräva beslutsamhet, att kunna lita på underlag att lita på och politiker som vågar stå där när det blåser. För blåsa det kommer det att göra. Ingen medborgare kommer att gilla det som nu ska hanteras. Alla kommer att beröras. Så det är nu vi får se vilka politiker som har ryggrad och som klarar av att prioritera och vilka som kommer att krypa under sitt ansvar.

Jag hoppas att alla som nu är invalda politiker kommer att hjälpa varandra att ta dessa svåra beslut.
Så det kommunledningen nu gör är en modell för hur resurser fördelas utifrån de pengar vi har och vi kan vara jättesäkra på att kärnverksamheterna får rätt budget. Under februari och mars kommer verksamheterna att jobba fram hur de ska prioritera. Sen får vi politiker prioritera de pengar som finns kvar och besluta om budget i juni.
Har du frågor så hör av dig…

Bättre för oss i Södra Lappland

Av , , Bli först att kommentera 5

Har precis presenterat rapporten, tillsammans med Daniel Johansson från Storuman och Urban Lindström från Åsele. Rapporten handlar om södra Lappland där vi berättar om vad vi sett och vad vi tycker behöver göras någonting åt när det gäller när man åker hem från sjukhus. Som att det måste bli lättare att få med sig hjälpmedel när man åker hem från lasarettet, att taxin måste kunna stanna till vid apoteket och att system som finns för att kontakten mellan hemsjukvården, läkarna och lasaretten ska fungera bättre.

Jag berättade om Maud som gjort en stor hjärtoperation som inte fick någon rullator som var verkligt viktigt för att hon skulle kunna vara uppe och gå och träna sitt nyopererade hjärta. Jag berättade om personen som kom hem från psykiatrin till ett insnöat, kallt hem utan mat och utan medicin och närmaste affär och apotek låg 7 mil bort.

Vi tänker att regionen behöver bli bättre på att prata med medborgarna, att det måste finnas lokala samverkansformer även politiskt, att upphandling av taxi måste innehålla stopp vid apotek, att systemet som finns som Prator och SIP används, hur viktigt det är att man vet hur länet ser ut och att man tar hänsyn till avstånd då man skickar med mediciner och att hjälpmedel måste finnas på plats eller skickas med när man åker hem.
Näta uppdrag är att jobba med barn och ungas psykiska hälsa, och det ska bli spännande och ansvarsfullt .

Nu ska alla berörda nämnder och styrelser ta med sig våra rapporter och se vilka delar de ska ta tag i och förbättra. Sen kommer det upp igen i regionfullmäktige till våren där vi får se vad som blev det slutliga resultatet i verkligheten. Så demokrati tar tid men oj så roligt det är när man kan gör saker bättre för Väterbottningarna och att de varit me och tagit fram förslagen till dessa förbättringar.

Rapporten kan du få om du kontaktar mig eller leta på www.regionvasterbotten.se Den heter Beredning för folkhälsa och demokrati i Södra Lappland rapport till fullmäktige 2019

När länet växer måste regionen hänga med…

Av , , 2 kommentarer 3

Vid regionfullmäktige fick vi information om den regionala utvecklingstrategin. Det är ett uppdrag som alla regioner har att ta fram hur man ska jobba med att utveckla sin region. Det ska vara ett samarbete över regionen där kommuner och företag och medborgare är med och jobbar.

Utveckling drivs ju av företag de är de som skapar jobben och har drivkraften.

Men samtidigt så måste de offentliga aktörerna vara med och stötta och samordna. Det är många intressen som finns med många som ska lägga sig i och tycka till. Staten, företag, kommuner och myndigheter har kanske olika ambitioner som alla ska vägas in. Där har regionen en viktig roll att samordna.

I analysen har man tittat på och lyft fram både utmaningar och möjligheter så att vi ska ha en gemensam bild av vad som ska hanteras.

Från kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region är visionen där vi nu tittar ända fram till 2040. Den ska följas upp allt eftersom då det kommer att hända sker som måste tas hänsyn till. Inte minst beslut som tas på Europanivå.

Jämställdhet, klimat och miljö och hållbarhet ligger i fokus där verktygen för att verkligen nå resultat är bättre nu än då jag jobbade yrkesmässigt med den här typen av frågor.

Jag tänker på hur regionen ska ta vara på och driva på Skellefteås enorma tillväxt? Vilken roll tänker region Västbotten ta där för samordning, marknadsföring och samverkan för ta nytta möjligheterna för hela regionens företag?

Hur kan regionen ytterligare stötta fjällorternas tillväxt och ökande intresse för att öka service och aktiviteter i dessa orter?

Hur väver vi in infrastruktur och klimatsmarta lösningar när resurser och ambitioner från staten minskar?

Hur kan vi ytterligare utifrån den utveckling som sker inom akademin nyttja skogen och vattnet hållbart och smart?

Mobilitet, digitalisering, hållbarhet, urbanisering, klimatförändringar, demografi och serviceutarmning är viktigt att ta in och hitta strategier för i hela länet.

När man kan rädda liv men ändå inte gör det….

Av , , 1 kommentar 2

I debatten i regionfullmäktige nyss pratade vi om räddningstjänsten ska få hantera Naloxon, en nässpray som kan hjälpa vid överdos av av opiater. S röstade igenom att räddningstjänsten INTE ska få hantera denna nässpray.

Jag och många andra pratade för att man skulle få använda den där vi har räddningstjänst i väntan på ambulans. Ingen dör av en dos naloxon, det är inte farligt och det är lätt att använda. Isprutbytesprogrammet för missbrukare i Umeå får de som är med där själva hantera detta medel för att hindra att dö i en överdos. Men sossarna tyckte att trots att både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen rekommenderar det här medlet, nej!

Jag förstår verkligen inte hur de resonerar. Jag berättade om det som hänt i Vilhelmina, om Susannes stöd för unga på stan, om kommunens arbete och om civilsamhällets mobilisering. Jag berättade om mammor, pappor och syskon om oro och förtvivlan. Men ändå röstade de nej.
Jag är så besviken!

Minus plus minus är inte plus

Av , , Bli först att kommentera 2

I veckan är det regionfullmäktige där vi ska presentera den rapport om södra Lappland då det gäller hur det funkar när människor ska hem till kommunen från sjukhus. Den finns att läsa på www.regionvasterbotten.se Gå in på protokoll och handlingar. Eller följ med på webbsändningen dessa två dagar.

Det Ekonomiska läget är inte så kul att berätta om, en atlantångare som går mot undergång känns rätt så relevant som beskrivning. 289 miljoner mer kommer in till regionen i kostnadsutjämningssystemet vilket är bra, vi ligger även ok till då det gäller kömiljarden så det kommer in mer pengar tack vare den nationella politiken i januariavtalet. Men det räcker inte på långa vägar. Kömiljarden gillades inte av sossarna men nu tänker jag att de ändå är rätt nöjda med att den finns.

Men det är mer minus än plus och verksamheterna går back. Antalet anställda ökar och det är 144 fler som jobbar nu jämfört med ifjol men en del av förklaringen är att fler jobbar heltid. Hyrpersonal främst läkare ökar trots att det skulle minska. Andelen sjukskriva personal är låg och det är ju bra. Fler får vård i andra delar av landet främst då vi saknar specialistvård nom några få områden. Sam svårt sjuka barn och brännskador.

Det minus som vi nu ser är på en halv miljard! Enligt lagen så ska ett sådant underskott återställas inom tre år, så frågan är hur detta ska gå till. Atlantångaren tuffar på utan att vi ser nån större kursändring.

Södra Lappland kommer att behöva spara men där ligger det inte så stora summor då det redan idag är väldigt effektivt.
Största bekymret är att när det tas besparingspaket så följs de inte, det kanske kommer upp i hälften av vad som var tänkt och då saknas det ju ändå pengar. Så underskotten fortsätter bara.

Glam life!

Av , , Bli först att kommentera 1

Många frågar mig vad jag gör nu för tiden då de så sällan ser mig hemma. Min mamma oroar sig över att jag arbetar för mycket, mina syskon tycker jag flänger mer än lovligt och min man undrar stilla på söndagskvällen om jag är hemma något kommande vecka.
I drygt en vecka har jag turnerat runt om i landet i jobbet. Vi har hållit utbildningar för våra politiker, haft arbetsdagar tillsammans med alla kollegor i Stockholm och haft träffar med vår kommunstyrelseordföranden och fullmäktigeordföranden. Så både Annika som KSO och Marita som kommunfullmäktiges ordförande hemma i Vilhelmina har varit med.

Annie är alltid med och lyssnar och pratar. Vi vrider och vänder på frågor och sånt som vi vill genomföra. Vi har en mängd politik som vi tog på vår stämma nu i höst i Karlstad och vi har avtalat fram ett avtal med regeringen där vi får igenom massor av vår politik. Samtidigt löper politiken på därhemma både i regionen och i kommunen, och jag läser in underlag och rapporter, håller kontakt, justerar protokoll och planerar via mail och mess.
På den här turnén följer sen regionfullmäktige till veckan i tre dagar och sen ska jag hem där vi har begravning av mina barns farmor och min mans mamma.

Det är inte lätt att turnera såhär, det sliter att inte riktigt veta vart man är när man vaknar på morgonen. Sex olika hotell på en dryg vecka och träffar med många människor med olika virus. Så jag uppskattar verkligen att få vara hemma, sova i min egen säng och umgås med familjen. Glam life är inte så glammigt som man kanske tror.

Att jobba med konst, design och kreativitet mitt i fjällvärlden är det drömmen?

Av , , Bli först att kommentera 2

Att jobba med konst, design och kreativitet mitt i fjällvärlden är det drömmen? Lyssnade på podden med Tina Larsson nyss. Man blir bra tagen.
När mobilen inte längre fungerar eller då intrycken av omgivning tar över det är då kreativiteten kommer igång. Det är då man ska vara mitt på en kulle med vatten och fjäll åt alla håll, för att skapa, sånt som gör livet roligt att leva.

Du kan lyssna på henne här:
eller där du hittar poddar som Spotify, Podbean, Itunes etc Sök på rak rygg genom Västerbotten.

Tina Larsson en ung kvinna med en säregen förankrad drivkraft. Hon jobbar idag med flera spår som alla berör kultur och konstnärlig som att utveckla Ricklundgården. I det visionsarbetet har hon världen som ambition. Hon driver även en del av Nordli Design som grundades av Tina och hennes bror Björn. För några år sedan drev hon Norrlands Designkreativ tillsammans med Ida Hansson, en mötesplats främst för kvinnor som driver kreativa företag. En mötesplats där många kreativa tankar och samarbeten drevs vidare.

Idag är Tina ansvarig för Ricklundgården, ett konstresidens mitt i fjällvärlden. I början av 1930-talet träffade Emma som drev Saxnäsgårdens pensionat konstnären Folke Ricklund. Tillsammans byggde paret upp en funktionalistisk villa på en kulle med utsikt mot Marsfjället. I sitt hus tog de emot många konstnärsvänner och flera internationellt kända konstnärer som Asger Jorn ur Cobra-gruppen, samt svenska konstnärer som Helmer Osslund och Sven X:et Erixson.

Tina håller den fanan levande som ny verksamhetsledare vid Ricklundgården, som tillsammans med styrelsen har stora planer för framtiden. De ska bli Europas bästa konstresidens

En hållbar migrationspolitik behöver bygga på medmänsklighet och ordning och reda.

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår i rapport var det en imam som sa precis det jag tänker. Det blir mycket märkligt att när vi anser att människor är en fara för landets säkerhet inte kan låsa in dem eller utvisa dem. Det måste vi ju göra, människor som är en fara för andra får inte gå fria. Här måste det till en snabb förändring av lagstiftningen. Nu kan jag inte alla kringelikrokar i den men jag hoppas verkligen att regeringen tar tag i detta skyndsamt.

Då det gäller invandrarpolitiken så tycker vi i Centerpartiet att barn ska kunna få återförenas med sina föräldrar och att det är viktigt att asylrätten värnas. Asylsökande som kommer till Sverige på egen hand ska ha rätt att söka skydd, men ska automatiskt inte få tillgång till alla välfärdsförmåner utan att de själva bidragit till systemet. Etableringsersättningen bör tex göras om till ett lån. Det är något som Centerpartiet har drivit under lång tid. Vi vill också förbättra integrationen för att fler att få jobb, det är ju jobbet som ger grunden för att komma in i samhället och vi behöver varenda en.

Vi är en av de kommuner som har det tufft ekonomiskt. Det är många barn som behöver få stöd utanför familjen och skolan kostar liksom äldreomsorgen. Kommuner som oss som haft ett stort flyktingmottagande kommer att ges mer pengar i och med nästa års budget, där vi förhandlat med regeringen och Liberalerna. Vår ambition är att även framtida budgetar ska innehålla ökade medel till kommunerna. Så vi jobbar på.

Det är idag en parlamentarisk migrationskommitté som jobbar med att ta fram en ny migrationspolitik, där Jonny Cato är Centerpartiets nya representant. Där går vi in med följande:
• För Centerpartiet är det angeläget att få till stånd en bred överenskommelse om migrationspolitiken mellan ansvarsfulla partier.
• Samarbete, långsiktighet och stabilitet är särskilt viktigt när det kommer till migrationspolitiken.
• Människor som flyr från krig och förtryck måste kunna få skydd. De mest utsatta bör prioriteras.
• Europas länder och EU måste gemensamt ta ett mycket större ansvar för asylsökande.
• En hållbar migrationspolitik behöver bygga på medmänsklighet och ordning och reda.