Heja Norrland!

Av , , 1 kommentar 0


Det har hänt en del i Norrland sen 1600 talet då vi var ca 16 000 invånare fram till idag. Idag föds det dock för få och för många dör. De senaste 10 åren har över 300 000 flyttat till de fem norra länen. Det har flyttat ut 325 000. Det är inte så mycket som skiljer. Det betyder att om vi satsar och jobbar med inflyttning så bör vi klara av att få en inflyttning som överstiger utflyttningen. Det skiljer inte så mycket mellan norra Sverige och övriga om man tittar på andelen i försörjande ålder. Tittar man på 16-64 åringar så är de 63,2 % av befolkningen i Västerbotten där 64,3 % gäller för hela landet. Det skiljer alltså inte så mycket.

Det är en positiv inflyttning från andra länder till Norrland. Men de flesta som flyttar hit är svenskfödda. Från 2001 och framåt har det ökat 19,4 % inflyttning från andra länder till Sverige men det har ökat med hela 22 % i norrland.

Ekonomin har sin vagga i Norrland. Bruttoregionalprodukten har Norrbotten det tredje största bidraget till landet och Västerbotten kommer på sjätte plats. Vi bidrar alltså till väldigt stor del till landet i stort. Om vi räknar per person så har vi ökat BNP med över 29 % där landet i övrigt ligger på 25 %. Norrlandslänen ligger högre i förvärvsfrekvens jämfört med övriga landet. Det betyder att det är dags att slå hål på myten att norrlänningar lever på bidrag. Få norrlänningar som lever på bidrag som andra som jobbar finansierar.

Det är dock många sysselsatta inom offentlig sektor i norrland. Vi har många inom produktion av varor, lite färre inom tjänstesektorn men flest i offentlig sektor. Där Sveriges siffror ligger på 33 % och Norrland på 44 %.

Den andra myten vi ska slå hål på är att norrlänningen är arbetslös. Det är inte fler arbetslösa i norrland idag än i Sverige i övrigt. Det är däremot fler sjukskrivna i norr jämfört med Sverige i övrigt. Ohälsotalet i landet är på 36,6 dagar men det är 43,5 dagar i norr. Utvecklingen under de senaste fem åren visat att ohälsotalet har sjunkit i hela landet men de har sjunkit mest i norr. Det handlar om att fler är i jobb idag.

Skogen, vattenkraften och gruvnäringen har spelat stor roll för norrland. Det har varit ett storskaligt näringsliv. Näringslivestrukturen idag består av ett fåtal väldigt stora och så många, många små företag. Det är lite av mellanstora företag. I Norrland ökar antalet små företag, i Jämtland är det många företag per 1000 invånare. Det är 12 % av jämtarna som är företagare. I norrland är det 9,4 % och i landet 11,7%.
Då det gäller nyföretagande så ökar det i norr. Där antal nya företag i riket ökar med 0,48 % men i norr ökar det med mera med 0,51 %.

Då det gäller ranking om företagsklimat så har 11 kommuner i Norrland över riksgenomsnittet, vilket förklaras av en njugg inställning och attityd till företagande. Det är även ett problem då det är få kvinnor som startar och driver företag. Här har vi något att bita i.

I norrland har vi en mycket bra energibalans, energiförsörjningen i norr sker genom förnyelsebar energi med ca 80 % jämfört med 40 % i Sverige som helhet. Inom EU är det på 30 %.

Det finns alltså en hel del att slå oss för bröstet för och en hel del myter att slå hål på?

Film om Vojmån efter en överledning

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu kan man se hur det blir efter en överledning efter Vojmån från Guubbseleforsen och uppströms. Det i en film från en helikopter.
Det är filmat vid ett flöde på 15m3/s vid Vojmå Camping. Det är samma flöde som det blir efter en överledning i juni.

Du som tycker det är svårt att förstå vad olika siffror på flöden betyder kan nu själv bilda dig en uppfattning.

Under juli och augusti blir flödet mer än det är på filmen, då blir det 20 m3/s vid Vojmå Camping.

Klicka in på denna länk: mms://ms.vilhelmina.se/vojmanhkpt

SVT struntar i inlandet…

Av , , Bli först att kommentera 0

I de glesa delarna av Sverige har mediernas närvaro successivt glesats ut. Tidningarna och kommersiella medier har övergett stora delar sin bevakning till fördel för de mer täta regionerna där de stora läsarskarorna finns. Det är en logisk utveckling av en verksamhet styrd av ekonomi. Men vilken roll har Sveriges television som en offentligt finansierad verksamhet med ansvar för hela landet och hela befolkningen?
För de glesa delarna av Sverige har flykten av tidningarna gett de lokala tv-redaktionerna en allt större och viktigare roll och ett allt större ansvar för den lokala bevakningen, vilket gör det möjligt för medborgarna att kunna följa med i skeenden och händelser som påverkar deras vardag.
Dessa redaktioner har fungerat som en garant för att alla medborgares röster får möjlighet att höras i lokala och regionala frågor. Bevakningen har skett av lokala reportrar med stora geografiska ansvarsområden och därmed stora avstånd. Dessa avstånd och geografin har gjort att teknikutvecklingen skyndats på och även drivits av de lokala reportrarna.
De norra regionerna av Sverige har i dag god tillväxt och en utveckling som gagnar hela riket. Om lokalreportrarna försvinner och flyttas till enbart städerna vid kusten så försvinner möjligheterna för övriga regioner i Sverige att förstå och se dessa tillväxtregioner som den resurs de verkligen utgör, dess behov och möjligheter. Beslut som ska tas på nationell nivå får därmed ett grundare underlag då kunskapen och insikten brister till följd av att en reell massmediabevakning saknas. Detta leder på sikt till ett demokratiskt underskott.
SVT bör få sina direktiv från staten utifrån att ta ett regionalt ansvar och fungera som den tredje statsmakten även i glesa regioner. I dag ligger ett förslag på att ta bort Vilhelminas enda reporter – för att spara pengar. Är det rätt ur strategisk synpunkt att dra ner där det inte finns annan bevakning? Skulle det inte vara mer rätt att lokalisera offentligt finansierade media till de mer glesa regionerna där både lokaler och personal kostar mindre och där teknikutvecklingen ger lika möjligheter att rapportera som i täta regioner.
Vi som betalar tv-licensen borde få ut samma nytta oavsett var vi bor i landet. Om medias bevakning brister i glesa delar av landet bör även tv-avgiften diversifieras utifrån att täta regioner får en förhållandevis bättre bevakning och glesa delar en sämre.
Vi måste eftersträva en balans i Sverige i de offentligt finansierade verksamheterna. Eller är det bättre att snabbt lägga ner dem till förmån för privata verksamheter? Vi kan inte med offentliga medel driva en verksamhet som endast gagnar, lyfter fram och belyser Sveriges täta delar.
Åke Sandström (c)
riksdagsledamot
Maria Kristoffersson
ordförande
Centerpartiet i Vilhelmina

RÄTTSSÄKERHET.

Av , , Bli först att kommentera 0

Då det gäller tillbudshantering är riktlinjerna från Arbets­miljö­verket tydliga och lätta att följa i de flesta verksamheter. Då det gäller avvikelsehantering är de däremot inte alla lika.

Inom vården och omsorgen finns inarbetade system för avvikelsehantering när något brister. Detta är välkänt för anhöriga, personal och politiker.

Men då det gäller handikappomsorg och individ- och familjeomsorg så är avvikelsehanteringen inte lika självklar.

I Vilhelmina har socialnämnden därför initierat ett arbete för att se vilka riktlinjer som finns och hur vi själva ska kunna forma vår egen avvikelsehantering. Det ska inte vara så att en brukare väntar och väntar då den personliga assistenten inte kommer eller att en socialsekreterare är ensam när ett barn ska omhändertas.

Vi som ska besluta om resurser och metoder måste ha en möjlighet att få veta när det blir fel om vi ska kunna följa och utveckla en verksamhet.

Ni som läser detta – hur gör ni? Vilka tips kan ni ge?

RÄTTSSÄKERHET.

Av , , Bli först att kommentera 0

Då det gäller tillbudshantering är riktlinjerna från Arbets­miljö­verket tydliga och lätta att följa i de flesta verksamheter. Då det gäller avvikelsehantering är de däremot inte alla lika.

Inom vården och omsorgen finns inarbetade system för avvikelsehantering när något brister. Detta är välkänt för anhöriga, personal och politiker.

Men då det gäller handikappomsorg och individ- och familjeomsorg så är avvikelsehanteringen inte lika självklar.

I Vilhelmina har socialnämnden därför initierat ett arbete för att se vilka riktlinjer som finns och hur vi själva ska kunna forma vår egen avvikelsehantering. Det ska inte vara så att en brukare väntar och väntar då den personliga assistenten inte kommer eller att en socialsekreterare är ensam när ett barn ska omhändertas.

Vi som ska besluta om resurser och metoder måste ha en möjlighet att få veta när det blir fel om vi ska kunna följa och utveckla en verksamhet.

Ni som läser detta – hur gör ni? Vilka tips kan ni ge?

RÄTTSSÄKERHET.

Av , , Bli först att kommentera 0

Då det gäller tillbudshantering är riktlinjerna från Arbets­miljö­verket tydliga och lätta att följa i de flesta verksamheter. Då det gäller avvikelsehantering är de däremot inte alla lika.

Inom vården och omsorgen finns inarbetade system för avvikelsehantering när något brister. Detta är välkänt för anhöriga, personal och politiker.

Men då det gäller handikappomsorg och individ- och familjeomsorg så är avvikelsehanteringen inte lika självklar.

I Vilhelmina har socialnämnden därför initierat ett arbete för att se vilka riktlinjer som finns och hur vi själva ska kunna forma vår egen avvikelsehantering. Det ska inte vara så att en brukare väntar och väntar då den personliga assistenten inte kommer eller att en socialsekreterare är ensam när ett barn ska omhändertas.

Vi som ska besluta om resurser och metoder måste ha en möjlighet att få veta när det blir fel om vi ska kunna följa och utveckla en verksamhet.

Ni som läser detta – hur gör ni? Vilka tips kan ni ge?

Umeå VS Inlandet

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå skriver så här i sina mål för framtiden:

– Flyttningsöverskottet måste minst tredubblas (Vilka ska flytta dit undrar jag? Inlandsbor??)
– Förlusten mot övriga landet måste vändas till en vinst ( Ska de ha in sörlänningar då??)
– Invandringen måste radikalt öka (Bra tänkt)
– Den höga utflyttningen från Umeå måste stoppas ( Var ska alla ny examinerade jobba? Kan alla få jobb i Umeå??)
– Stor fokus måste sättas på 18-30 åringarna de kommande åren (INlandets ungdoamr då förstår jag..eller var ska de tas då ungdomskullarna minskat i dessa åldersgrupper i hela landet)
– Umeås regionfunktion måste bibehållas och utvecklas ( Likväl som jämtlands Östersund Västernorrlands Övik etc..)
– Umeå måste bli ett av landets starkaste tillväxtområden (OM Då gruv och skogsnäringen växer mest i länet…??)
– Minst 35 000 nya jobb måste tillskapas (De skaps ju nu i inlandet??)
– Jobben måste vara kunskapsintensiva (Men hur tänker ni nu det gälelr väl överallt?)
– Nu infrastruktur och transportförutsättningar måste nyttjas maximalt (Åsa Torstensson C kom ju med penningarna förra veckan..?)
– Bostadsbyggandet måste fördubblas mot idag (Det finns många tomma hus i länet..)

Jag och Centerpartiet anser att ett framtida Umeå mår bäst av att länet mår bra!

Lennart Holmlund verkar tro att detta bara är en fråga för Umeå men det rör hela länet..Det är även så att länet i stort växer då vi tar tillvara länets alla tillgångar inom de branscher som växer…som inlandets branscher…

SVT har tappat greppet om sin fundamentala uppgift

Av , , 1 kommentar 0

Hur ska demokratin överleva utan bevakning från massmedia? Hur ska inlandets frågor lyftas fram och belysas om all massmedia lämnar delar av regionen? Eller tvingas lägga ner? Vad har vi då kvar av den tredje statsmakten? För visst är det så att massmedia är en viktig faktor och en förutsättning för demokrati.

Inlandet har de senaste åren haft många neddragningar från statliga verksamheter då de statliga verken genomför en nödvändig omorganisering. Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Vattenfall etc. och nu sist i raden SVT. Det som ändock ska utföras lokaliseras till större orter där tillväxten redan idag är högre än ute i mindre orter. För mig är det väldigt märkligt att jobben samlas på hög i täta städer, då jobb kan lokaliseras oberoende av geografi utifrån den teknik vi har tillgång till idag. Det är även märkligt att staten via SVT som har som uppgift att bevaka demokratin och medborgarnas intressen lägger förslag på att lägga ner den bevakning som massmedia har för inlandet.

Änglar dom finns i Vilhelmina dvs i Golis´n

Av , , Bli först att kommentera 0

….’A Britta, N Agne och a Magareta ch N Ivar ha vöre her och tege opp perän ått mä. Kan int du skriv pån dan bloggen och tack för att jä ha sä fina granna?’

Igår skulle jag åka hem till mamma för att hjälpa till i hushållet då hon är lite värkvriden just nu. Jag gruvade för potatisen då ryggen redan värkte efter helgens bravader. Städning däremot och pyssel med håret är ju mest bara trevligt. Men såskönt det då var när mamma läst in meddelande ovan på mobilen…

När jag sen tackade Ivar så sa han att han fått lära sig att man skulle göra minste en god gärnaing om dagen för sin egen del, för att känna sig väl inombords…

SÅ KLOK HAN ÄR DEN MANNEN!!! Så nu kallar vi honom Dalai Ivar

Neg TV

Av , , 3 kommentarer 0

Förra veckan intervjuades jag då man ville veta vad jag tyckte om förslaget till ändringar då det gäller folkomröstning. Jag tog fram två negativa synpunkter:
– att det är mycket formalia för kommunen att hantera
– att 10% av befolkningen kan innebära att det bara behövs 200 namn för att driva igenom en folkomröstning i en liten kommun vilket ger susekta grupperingar spelutrymme.

Jag tog även upp två positiva saker:
– närheten för medborgarna till beslut
– att man skapar ett större lokalt engagemang

Gissa vad man tog upp? Det positiva? Nej icke…bara det negativa. Ingressen var även att ’politiekrna ställer sig negativa…’ Trots att jag tagit upp det som ’är positivt! Blir man lite trött….

Idag är det dax igen, jag intervjuas om kommunens ekonomi och även där lyfte jag fram positiva respektive negativa saker. OCH vad tror ni TV lyfter fram? Det positiva? Nej icke…bara det negativa.

Jag tror att medborgare även vill höra nåt positivt för att känna sig trygga coh tillfreds. Men istället är det bara negativt allt som lyfts fram..

Att kommunen fått mer än 3 miljoner bara i år för att staten sänkt arbetsgivaravgifter för unga är väl väldigt intressant att få veta. De pengarna har vi kunnat använda för bl a vård och omsorg. Att alla i kommunen som jobbar fått skattesänkningar med ca 1000 kr varje månad som de kunnat nyttja för egen konsumtion som bättrar på samhället är väl åxå bra. Men lyfts det fram? Nej icke!!! Jag tror vi måste starta ett uppror mot negativiseringen i media….