Snyggt om regionstyret berättat att det var C som la förslaget…

Av , , 2 kommentarer 4

Läser i Lokaltidningen att regionen nu satsar på att bygga ladd-stolpar vid hälsocentraler, lasarett och sjukstugor. Så bra. Men det hade även varit klädsamt om de även berättat att det var vi i Centerpartiet som lade fram förslaget till fullmäktige.

Motion Laddstolpar
Många människor behöver bilen för att kunna hämta på förskolan, åka till vårdcentralen eller ta sig till jobbet. Vi vill att de ska göra det miljövänligt. Därför måste det löna sig att köpa och köra en miljövänlig bil. Det måste ju även vara möjligt att ladda sin bil. Den vanliga laddningen är ju i hemmet eller på jobbet men många behöver ladda däremellan.
För att klara av ett ökat elbilsägande så kommer det att behövas ladd-stolpar. Centerpartiet föreslår därför att regionen ser över ladd-infrastrukturen i länet och stimulerar och stöttar kommunen att bygger upp ladd-stolpar som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet.

Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har bra med ladd-möjligheter. I vårt län byggs det ladd-stationer i vissa delar medan andra delar av regionen är helt blanka. Om man tittar på de sammanställningar som gjorts finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland. Övriga landet har inte kommit riktigt lika långt.

Jag och Centerpartiet i föreslår därför regionfullmäktige besluta
Att uppdra till regionstyrelsen att ta fram förslag på vart ladd-stolpar kan byggas runt om i vår region.

Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till delfinansiering från staten.