Regionen bör ställa krav på giftfritt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som styren/bisfenol som kan återfinnas i vattnet vi dricker, i schampo och i tandkräm. Produkter som kan leda till försämrad spermiekvalitet och större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det borde därför vara självklart att region Västerbotten ser till att ställa krav och premierar produkter utan miljöfarliga och hälsoskadliga kemikalier när regionen upphandlar. Men så är idag inte fallet. Nu kommande regionfullmäktige ska en motion behandlas just om detta, en motion jag skrev i våras.

Det går att ställa miljökrav vid offentlig upphandling. Det som krävs är att vi i politiken styr och ger uppdrag i organisationen samt att vi följer utvecklingen som sker inom olika områden. Det räcker inte att ställa krav inom några sektioner, miljökrav som urvalskriterium måste gälla i alla upphandlingar som görs.

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med. Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag. Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv.
Som exempel har vi i Vilhelmina ett företag som jobbar med relining av rörsystem som vatten och avloppssystem. I Sverige byggdes VA näten under 50-60 tal vilket gör att det är många tusen mil ledningar som nu byts ut och relinas. En negativ aspekt av relining med styren- eller Bisfenolbaserade produkter är att det finns utsläpp av styren/bisfenol i naturen. Genom att tillverka en liner med polyester som inte innehåller styren/bisfenol finns en produkt som varken påverkar operatörer, boende eller miljön, varken under tillverkning, transport eller under installationen.

I de upphandlingar som ställs är inte miljökrav premierande, idag är det ofta pris som väger tyngst. Det leder till att företag som har hårda miljökrav på sina produkter inte vinner i upphandlingar. Detta måste vi se till att ändra på.

Genom att ta fram riktlinjer för hur regionen ska arbeta mot en giftfri vardag samt att ta fram riktlinjer för hur man ställer miljökrav och hur dessa premieras vid upphandling underlättas arbetet ur ett miljöperspektiv att skapa en trygg och giftfri vardag för både medarbetare och de människor som finns i våra verksamheter.

Idag lägger jag fram detta förslag i regionfullmäktige och det kan gå vägen….förslaget är ett bifall.

..och vad vilja C?

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har centerpartiet lagt fram sin budget och berättat vad vi ska kämpa för och vad ni fått för politik om ni röstat fram oss i regering. Den nuvarande regeringen har ju helt glömt sina vallöften och agerar inte för att få till det de lovat. Så jag tror många känner sig grundlurade. Vi såg ju affischerna med sänkt pris på drivmedel och satsningar på landsbygd men när budgeten presenteras finns inte löftena finansierade. De bränner 55 miljarder på att sänka priset med 14 öre, 55 miljarder som kunnat gå till skolan, förskolan, vården och äldreomsorgen…

Så här presenteras vårt budgetförslag:
Sverige går mot tuffa ekonomiska tider, när såväl priser, räntor och arbetslösheten stiger. Samtidigt ökar världens utsläpp. Nu måste politiken ta ansvar för klimatet, för jobben och för att människor i hela landet ska klara hushållsekonomin. När vi befinner oss i kristider måste vi lägga fokus på att få igång jobben, värna landsbygden och klara klimatomställningen. Sverige behöver nu ett kraftfullt liberalt och grönt alternativ som pekar ut en mer hoppfull väg framåt.

Centerpartiet presenterar ett budgetalternativ för större klimatansvar, genom en återinförd men justerad klimatbonus på elbilar, ett bredare grönt avdrag som gör det billigare att välja klimatsmart, och genom ökad biodrivmedelsproduktion. För fler jobb, genom sänkta arbetsgivaravgifter och en a-kassa som inte monterar ned arbetslinjen. Och för mer stöd till dem som verkligen behöver det, bland annat genom en sänkning riktat mot boende på landsbygden på 3 kronor av bränslepriserna.

Hushållsekonomin

Bränslepriserna är fortfarande skyhöga, och landsbygdsbor drabbas hårt. Istället för regeringens sänkning med en krona för alla, bör bränslepriserna sänkas med 3 kronor för dem som bor på landsbygden. Reseavdraget måste höjas ytterligare och bättre riktas till människor som bor på landsbygden.

 Sänkt bränslepris med 3 kronor vid pump som ska gälla för dem som bor på landsbygden
 Höjning av reseavdraget
• Ska riktas till landsbygden
• Bör öka från 18:50 kr till 30 kr, vilket är 5 kr mer än regeringen

Landsbygden

Det behövs mer vägunderhåll, snabbare bredband och bättre mobiltäckning runtom i landet. För att stötta svensk matproduktion måste det komma till mer krisstöd, tillsammans med långsiktiga skattesänkningar för landets bönder.

Skolan, vården och äldreomsorgen måste ges rätt förutsättningar i tider av kris. Vi vill öka de generella statsbidragen till kommunerna och regionerna med 10 miljarder kronor, 4 miljarder mer än regeringen.

 Snabbare bredband och bättre mobiltäckning
 Underhåll och förstärkning av enskilda vägar
 Matförsörjningspaket på tre miljarder över tre år
– 1,5 miljarder i skattesänkningar för svenska bönder
– 1,5 miljarder i stöd till svensk matproduktion
 Öka de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 10 miljarder

Jobb och företag

För att klara den ekonomiska krisen behövs insatser som får igång jobben, utan att inflationen förvärras. Vi vill därför sänka skatten på att anställa, när regeringen i sin budget höjer arbetsgivaravgifterna för unga och för de minsta företagen för att de måste finansiera sina kraftigt höjda nivåer i a-kassan.

Det Sverige egentligen behöver är fler jobb i växande småföretag, lägre skatter på jobb och företag, och en a-kassa som erbjuder trygghet samtidigt som den värnar arbetslinjen.

 Sänkt skatt på att anställa unga
 Halverad arbetsgivaravgift för anställda med låga löner
 Borttagen arbetsgivaravgift för andra anställda (växastöd)
 Regelförenklingar
 Satsningar på etableringsjobb och matchningstjänster
 Reformerad a-kassa med ny modell, utan ”pandemitak”

Klimatet

Regeringen har över en natt stoppat en av de mest framgångsrika klimatinsatserna: klimatbonusen för el-, hybrid- och gasbilar. Den måste nu återinföras, men göras mer träffsäker och fokuseras på bilar under 500 000 kr.

För att fler ska klara elräkningarna i vinter måste politiken också ge möjlighet till energieffektivisering, genom att bredda det ”gröna avdraget” som hjälper fler installera till exempel värmepumpar. Vindkraften måste också underlättas snarare än bromsas, och produktionen av svenskt biodrivmedel måste öka.

 Återinförd men justerad klimatbonus
 Breddat grönt avdrag och satsningar på energieffektiviseringar
 Satsning på vindkraft och på Industriklivet
 Ökad svensk biodrivmedelsproduktion
 Avskaffad solelsskatt

Bistånd- och flyktingpolitik

Det ukranska folket behöver akut mer humanitär hjälp. Naturkatastrofer kopplade till klimatkrisen drabbar miljontals människor och på flera håll i världen ökar risken för massvält. I det läget drar regeringen ned biståndet med 7,3 miljarder och säger nej till kvotflyktingar. Sverige måste istället bidra på de sätt vi kan, och stå fast vid enprocentsmålet för biståndet.

• Bibehåll biståndet på enprocentsmålet
• Bibehåll kvotflyktingar på 5 000 per år

Vi behöver ett samhälle fritt från våld

Av , , 2 kommentarer 1

Den 25 november är det Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är en global pandemi som skördar tusentals liv per år. Internationellt sett har en av tre kvinnor blivit utsatta fysiskt eller sexuellt våld under en livstid. Det handlar om våld i hemmet och i relationer, våld i offentliga miljöer och våld i konflikter där sexuellt våld används som vapen.

Om du ställer frågor till kvinnor i din omgivning så kan flera av dem berätta om våld och utsatthet. Frågar du män så är det konstigt nog förre män som kan berätta om de har erfarenhet av våld mot kvinnor.

En ny studie från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
visar att omkring 55 procent av kvinnorna i Sverige blivit utsatt för fysiskt våld, sexuellt våld och/eller hot från någon man efter sin 15-års dag. Våldet finns omkring oss, i alla samhällsklasser, i alla led och i hela världen.

Arbetet för att bekämpa våldet ska inte förpassas till en dag eller vecka, utan det måste pågå året om. Vi Centerkvinnor är gräsrotsfeminister och har gått längst fram i kampen i flera decennier och det kommer vi att fortsätta göra. Vi vill att arbetet närmast de utsatta stärks, så att hjälpen alltid finns nära och samhället upptäcker och stöttar den som blivit utsatt. För en långsiktig utveckling där våldet aldrig ska ske, måste vi satsa på förebyggande åtgärder där våld aldrig är ett alternativ. Det arbetet börjar redan på förskolan och i hemmen.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och nu måste det ta slut. De utsatta kvinnorna kan inte vänta längre. Vi behöver ett samhälle fritt från våld, helst igår men absolut snart – den politiska ambitionen måste vara att det ska ta slut imorgon.

Hur tänker du? Vad tycker du måste till för att stoppa våldet?

Lurendrejeri!

Av , , 3 kommentarer 9

Har ni läst regeringens budget? En blir ju lätt irriterad och besviken, främst på Moderaterna, Kd och L som ändå hade en politik som såg norra Sverige å länge de samarbetade med Centerpartiet. Men nu har de glömt oss. Våra prio är landsbygd, miljö, jobb och företagande.
I en lågkonjunktur behöves det jobbsatsningar, men då håller de fast vi a-kassan som är det som kostar mest i budgeten. Det som behövs finns inte med. Skattesänkningar är det sämsta en gör vilket visade sig i Storbritannien. Men de lägger ändå 6 miljarder på skattesänkningar som inte ger nån effekt ut till folk.

De sänker som sagt skatten med 6 miljarder på drivmedel som ger max 40 öre vid pump, de lovade 10 kr lägre pris per liter men nu blir det inget. Vi sa ju detta i valrörelsen att vi politiker inte bestämmer priserna, att staten inte kan bestämma priser. Men det ville väljarna inte höra. Nu får de se att det vi sa då gäller, vi luras inte vilket andra partier gör.
Det nya reseavdraget som skulle gynna landsbygd sänker de så de mesta pengarna går till män i suvar i storstaden Stockholm.

De väljer också att inte stötta jordbruket alla, inga extra pengar alls till landsbygd. Inget jordbruksavdrag för drivmedel och inga pengar alls på infrastruktur. Där tar de pengar från järnväg och lägger på landsväg runt städer. De har lovat 40 miljarder till inlandsbanan men jag har då inte sett något om det i budgeten, har ni? De här 40 miljonerna kommer de att lägga på vägar runt Stockholm, Göteborg och Malmö, inte på norra Sverige. De lägger inget alls till bredband på landsbygd.

Det är så illa hur de hanterar landsbygden först lurar de väljarna med fina ord i valrörelsen och nu gör de inget. Gårdsförsäljningen är en liten men viktig fråga. Det sänker de också, de kommer att utreda ihjäl den frågan. Det finns en färdig utredning som är positiva till att tillåta gårdsförsäljning, men den kastar de överbord och ska fortsätta utreda.

Klimatpolitiken är även skrämmande hur de nu agerar. De rycker undan mattan för all klimatpolitik där Eu inte kommer att sitta still utan Eu kommer att pressa Sverige. Orsaken att de stoppade klimatbonusen så snabbt som en dag var för att behålla a-kassan på den högre nivån så att SD skulle vara nöjda. Vindkraft till havs stoppar de också då de inte finns medel för svenska kraftnät att lägga kablar till vindkraftsparkerna. Så det kommer att få effekt på annat som skogen.

Vi centerpartister kommer att jaga på regeringen och fortsätta att lägga kloka förslag.

Är Norrlänningen grundlurad?

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag presenterar den nya höger-regeringen sin budget. Hur jag än letar hittar jag inte de där stora satsningarna på landsbygden som jag förväntade mig skulle komma, det lät ju så i somras. Däremot ser jag satsningar som inte gäller oss i norr utan bara premierar storstäderna som Stockholm. Vi norrlänningar vi får klara oss själva utan stöd från den nya regeringen.

Den stora frågan inför valet där löftena och budgivningen var stor var bränslepriser. Där stora sänkningar utlovades inför valet. När budgeten nu läggs visar det sig att dieseln blir 40 öre billigare vid pumpen och bensinpriset 14 öre. Det bidde en tummetott!

Det som regeringen nu presenterar är reformer som de säger, för att bland annat stötta svenska hushåll och företag, men de nämner inte att det bara är hushåll och företag i södra delen av landet som ska stöttas. De är bara de söder om Dalälven som ska få stöd.

De ska stärka välfärden, öka tryggheten och rusta försvaret. Men jag kan inte läsa ut hur mer än att det ska satsas på mer poliser och rättsväsende och att en nationell vårdkontakt ska införas.

Budgeten lyfter att de ska satsa på åtgärder för mer fossilfri elproduktion, minskade utsläpp och renare miljö men samtidigt redovisar miljöorganisationer att åtgärder som regeringen genomför ökar utsläppen i andra änden.

De som känner sig lurade och besvikna har all rätt att vara det. Det är en orättvis politik som förs fram.

En politik för alla söder om Dalälven!

Av , , 2 kommentarer 19

Karin Källström skriver i Östersundsposten så himla bra så jag tänkte ni också ville läsa det.
Länk till artikeln här:

Hon skriver: ”Det har inte gått ett år sedan Ebba Busch besökte Vemdalen. Det har inte gått många månader sedan en opinionsundersökning visade att Sverigedemokraterna var största parti bland Sveriges lantbrukare. Och alldeles nyss valdes Ulf Kristersson till statsminister och poängterade att han var det för hela landet.

Men är det något de senaste dagarna visat så är det att regeringen aldrig trott på konceptet ”Hjärtlandet”. I vart fall inte om det ligger i något av de norra länen.
Jag vill verkligen inte låta som Po Tidholm. Det har vi redan Po Tidholm till. Men det är något med Tidöavtalets skrivningar om att slopa elprisområden och det nya förslaget om elprisstöd som gör mig så gruvligt förbannad att jag nästan – nästan – vill börja skriva långa essäer om koloniseringen av vår nordliga landsända.

Den nya regeringen saknar både ministrar som bor i Norrland och en politik för alla som bor norr om Dalälven.

Om Sverige blir ett enda enhetligt elprisområde kommer konsumenter betala samma pris för el oavsett om man bor i Jämtland eller Skåne. Det är en fin tanke, om det inte vore för det faktum att alla ordningar som innebär nackdelar för norrlänningar anses vara naturlagar, medan motsvarande ordningar som innebär nackdelar för sörlänningar genast måste hanteras.
Det finns nämligen ett stort antal kostsamma nackdelar med att bo i, säg, Kälarne eller Hammerdal, som är fullt accepterat hos den nya regeringen. Skyhög kommunalskatt? Såklart. Att bo i ett område som inte ens nämns i Trafikverkets plan på satsningar de kommande decennierna? Naturligtvis. Högre elnätsavgifter för att bekosta överföringen söderut? Självfallet.
Fördelningspolitiskt är förslaget ett haveri: Miljardärer i Mälardalen får ta del av stödet för att betala elräkningen på sina gods och gårdar men villaägare i norr står utan hjälp.
Det faktum att skillnaden i vind- och vattenkraftsutbyggnaden är så skev att den faktiskt syns okulärt vill regeringen alltså bortse ifrån. Det har knappast varit okomplicerat att bygga vindkraft i norra Sverige (inte heller vattenkraften – men det är väl närmast glömt och förlåtet vid det här laget), men det har gjorts ändå. Det har bland annat lett till att det idag produceras mer el i Sverige än när kärnkraftsreaktorerna i Ringhals stängdes. Problemet är att utbyggnaden och satsningarna har uteblivit i södra Sverige. Så är det också framgent: nio svenska län har noll nya vindkraftverk planerade under de kommande åren. Nu ska moderater nationellt rädda ansiktet på moderater lokalt som blockerat satsningar under det senaste decenniet.
Därutöver ska 50 miljarder riktas i elprisstöd till de södra delarna av landet. Mer kalibrerat än så vill man inte göra stödet. Fördelningspolitiskt är förslaget ett haveri: Miljardärer i Mälardalen får ta del av stödet för att betala elräkningen på sina gods och gårdar men villaägare i norr står utan hjälp. Om man därtill lägger till norrlänningarnas begivenhet att behöva bilpendla till sitt arbete och det faktum att månadskostnaden kan ha ökat flera tusenlappar i månaden även av detta, säger det något om regeringens prioriteringar över landet.

Femtio miljarder! Det ska inte behöva sägas: men det är ohyggligt mycket pengar. Dessutom en del i en i grunden orättvis ordning. Norrbottningar, västerbottningar, jämtlänningar och västernorrlänningar har genom stor påverkan på sina landskap tagit ansvar för svensk elproduktion. Den bragden begravs nu i regeringens energipolitik.”

Håller ni med om det Karin skriver i Öp?