Förstatligande av vård och skola är inte lösningen!

Av , , 6 kommentarer 7

Den som hävdar att staten ska ta över skolor, sjukvård eller annat får först berätta för mig vilken myndighet staten ansvarar för som gör ett verkligt bra jobb? Ge exempel på där en statlig verksamhet verkligt gör nytta i människors vardag därhemma? Få är det som har svarat mig på den frågan. De som önskar att vården ska styras från innerstockholm, Rosenbad och ett antal myndigheter i Stockholm, är skyldiga att fördjupa sina argument.

Idag skriver en partikompis som är vice ordförande i Sveriges kommuner och regioner, Carola Gunnarsson tillsammans med andra i Aftonbladet. ”Drömmen om ”förstatligande” är den svenska varianten av ”en stark ledare” som pekar med hela handen. Hur god ledare är staten? Vem står som förebild för statlig ”rättvisa och jämlikhet” från norr till söder? Polisen? Arbetsförmedlingen? Försäkringskassan? Få statliga myndigheter får annat än svaga betyg när medborgarna rankar service och bemötande.”

De skriver att närhetsprincipen är nyckeln till att utveckla svensk sjukvård. Det är så vi bygger trygghet och insyn för patienter tillika medborgare i ett system som följer oss genom livet.

Jag håller helt med. Se bara på Glebygdsmedicinskt centrum som verkligen förstår de villkor som människor i Södra Lappland lever under och utvecklar vården utifrån det. När vi känner vår geografi, människor och villkoren vi lever i kan vi även forma den sjukvård som behövs just där och just då. Det skulle staten aldrig klara. Då skulle en modell råda och säkert en modell utformad för staden likt det är inom statliga verksamheter. En gleshet lider därför skada när staden är norm. Vi passar liksom inte in.

Att pandemin påverkat allas vår syn på vården är inte så svårt att räkna ut. Vi har en hög tilltro att vi får den vård vi behöver och i den tid vi behöver den. Nu har det fungerat bra för de allra flesta i vår region då vi inte haft så många i intensivvård som tex Stockholm. Men vi har även märkt att de råd som gått ut från staten utgått från Stockholm som norm. De restriktioner som förmedlats har gällt hela landet trots att det sett så olika ut i antal smittade och i smittspridning. Det är tydligt att en mer regional belysning måste till i framtiden. Det ser ju olika ut!

De lärdomar vi nu får under pandemin kommer att påverka vårt samhälle på många sätt. Men att ropa efter staten att lösa den omställning som måste till är inte lösningen.

Läs hela artikeln här: