I dagens VK

Av , , 2 kommentarer 12

Skrev en insändare i VK om den bild som SVT förmedlade om landsbygden i tisdagskväll tisdagskväll , blev sen intervjuad av Vk och idag var jag ned i Radions P4. Det är bra att media uppmärksammar det jag tycker och lyfter fram att det finns olika bilder av landsbygden. Men det räcker ju i te. Jag hoppas det Kommer andra vinklar i kommande program.

Tack till er som kommenterat, messat, ringt och mailat. Det är skönt att veta att ni känner samma besvikelse och frustration som jag.

Såhär skrev jag i VK idag.
Jag likt många andra Norrlänningar framför SVT och väntade på att få se ett program som skulle handla om oss på landsbygd. Men jag blev så besviken, jag kände inte igen mig. (Om än jag var glad för att tillhöra det parti som kämpade för att barnen i Latikberg skulle få ha kvar sin skola.)

Nog tror jag PO Tidholm har fått leta för att hitta alla ödehus, gamla bilar och kalhyggen. Jag känner liksom inte igen mig i den bild SVT förmedlar av min hembygd. Jag tycker det var samma grå smet som PO tidigare strukit ut över landsbygden, jämngrått och den tydligt socialistiska ideologi som PO förmedlar ger en fadd eftersmak.

Det som PO Tidholm försöker påvisa är att det är marknadens fel att landsbygden utarmas. Men där missar han målet. Det handlar även om globalisering, digitalisering och statens syn på vem som äger makten över naturresurserna och det är klart att det är politik.

Programmet lyfte fram industrilokaliseringar på 70 talet som något sorts exempel men vi vet ju att den typ av planekonomi inte fungerade. En annan analys än den PO försöker ge oss kan vara att det är den mångåriga socialistiskta politiken och tanken att allt ska planeras uppifrån staten som har utarmat landsbygden.

Det är ideologi och politik som styr hur skatter och regelverk utformas. Där skulle partierna kunna om viljan fanns utforma system som positivt särbehandlar landsbygden för att stimulera fram ett starkare, diversifierat och hållbart näringsliv. Vi behöver bättre villkor för företagande så att vi kan skapa jobben. Vi behöver bredband, vägar, och möjlighet att bygga nära stränderna tex. Vi behöver gruvor, jord och skogsbruk och vindkraft och bioenergi och vi behöver själva ta makten över besluten som rör vår landsände.

Jag väntar med spänning på det program där en marknadsliberal person ska få göra en programserie om landsbygden. Den landsbygd som jag faktiskt ser bara i min kommun där det växer upp nybyggda villor och fritidshus i alla fjällbyar, behovet av kommersiell service ökar, det startas nya företag i både traditionella och nya digitalt baserade näringar, företag växer och anställer. Det skulle jag vilja se mer av i nästa program med PO Tidholm på SVT, för min kommun är inte unik.

Det som händer är att det är drivande människor som tar steget att våga satsa. Människor som tror på landsbygden och inte håller med i den blir SVT och PO Tidholm vill smeta på oss. Det är kommunerna, landstinget och staten som inte vågar ge tilltro till dessa företagsamma människor. När politiken hindrar och försvårar varje dag för de företagsamma människorna som vill satsa och verka på landsbygden då är det inte lätt. Sverige och dess landsbygd behöver i sanning ett nytt ledarskap!

Maria Kristoffersson

Centerpartiet

Maria Kristoffersson

LTIKBERG OCH LYCKSELE LASARETT I SAMMA PÅSE…

Av , , Bli först att kommentera 7

I veckan har jag varit politiker i landstinget. Stora och viktiga frågor för länet som regionfrågan och frågor om hur vi organiserar vården har varit i fokus. Samtidigt så startar SVT sin serie om att landet delas. Det är väldigt skönt att tillhöra det partis om stod på barrikaderna när skolan i Latikberg lades ner. Vi håller en linje som känns så rätt om än inte alla medborgare tycker så än. Men förhoppningsvis gör tv programmet att fler förstår att det finns en annan linje för landsbygden. Det handlar om politik!.

Vi Centerpartister kämpar ju på för att decentralisera både då det gäller skolan och vården som när vi diskuterar hur makten och resurserna till norra Sverige ska fördelas men även då det gäller hur vi organiserar och styr över vården i länet mellan olika sjukhus.

När vi diskuterade regionfrågan i landstingsfullmäktige så tycker vi att en regionalisering ska leda till att lokalt och regionalt beslutsfattande stärks.

Vi vill se en mer närvarande nära makt så nära de som berörs av besluten som möjligt. Vi tror att genom nya besluts- och samarbetsformer gör att folk känner att deras synpunkter bättre tas tillvara. Vi tycker också att det är genom att decentralisera resurserna som att decentralisera skattebaser och statliga anslag som vi ser till att vi har råd med både sjukvård och resurser för tillväxt i företagen.

Vi tycker att det är viktigt att service finns i hela landet och att tillgång till både statlig och regional verksamhet och service ska finnas i hela landet för alla medborgare. Det gäller både vård, handel, skolor och barnomsorg och allt annat som det offentliga, stat, landsting och kommun har ansvar för.

Vi fick faktiskt med oss S i regionfrågan i vårt yrkande. JAg fick dock inte igenom att Landstinget ska annonsera även i Lokaltidningen och i tidningen Mellanbygdens när man annonserar i länsmedia. Men styrelsens ordförande lovade ta med det till nästa års beredning så jag fick väl ändå som jag ville om ändå det inte blir förrän nästa år.

26 kr mer per mil blir X kr mer för en liter mjölk!

Av , , 8 kommentarer 10

Visste du att regeringen har ett förslag om en kilometerskatt på 26 kr per mil. Jag ringde till en kompis, Roger Jakobsson och frågade vad han som åkare säger om förslaget. Han svarade att han och alla andra åkare i norr skulle få låsa dörren och gå hem. Jag hoppas att vi alla tillsammans kan påverka regeringen så att de inser att det här förslaget inte är förankrat i vad som är möjligt i verkligheten. Vi måste alla som bor i norra Sverige höja rösten i den här frågan. Det skulle få enorma konsekvenser i ökade priser på allt som måste transporteras.
Skatten ska betalas av transportföretagen. Men det är du som konsument som får stå för notan. För när transportföretagens kostnader ökar tvingas de också höja sina priser. Du får betala med bland annat högre matpriser.
Den här skatten slår extra hårt mot oss som bor i glesa trakter på landsbygden, för oss som är beroende av transporter för att få vardagen att fungera.

Förslaget måste stoppas. Tillsammans kan vi göra skillnad.Gå in och skriv under du också och sprid denna länk:
centerpartiet.se/stoppa-kilometerskatten

Här kan du skriva under uppropet om att STOPPA KILOMETERSKATTEN.

Det bidde en tummetott…

Av , , 2 kommentarer 6

Det var ett tag sedan jag bloggade. Lite semester och mycket jobb gör att man prioriterar viktiga saker som födelsedagskalas och skogspromenader.

De senaste dagarna ar jag som politisk nörd hängt med i frågorna kring budget. Madelaine Jakobsson kommunalråd i Nordmaling gjorde en bra analys i Västerbottensradion. Hon sa ungefär såhär: ”Det är många bra intentioner och det låter bra många saker av det som presenteras samtidigt som det blir så många områden så det blir så lite till vart och ett. ”

Det är så många områden som ska få lite mer så det blir en tummetott till alla. Norrbottniabanan är ett sånt exempel där man säger att NU BYGGER VI NORRBOTNIABANAN men sanningen är att man renoverar om ett gammalt spår mellan Umeå och Dåvamyran för att kunna frakta avfall till förbränning. Det är nog ingen som kommer att märka av det regeringen slår på den stora trumman för i den egna plånboken. Kommunerna kommer att få mindre pengar och inte mer. Inte ens de som lyfts fram som långtidssjukskrivna och arbetslösa. Det mest märkliga i budgeten och det som regeringen lovar är att det ska göras först efter nästa val. Det kan de ju inte lova! Förhoppningsvis har vi en annan regering efter nästa val som gör andra prioriteringar och då ka man ju inte stå här nu och lova.

Centerpartiet ska även vi lägga fram vårt budgetförslag där vi fokuserar på det vi tycker är viktigast, att människor kan skaffa sig ett jobb.

Alliansregeringen halverade som ni kanske kommer ihåg arbetsgivaravgifterna för unga, vilket innebar att ungdomsarbetslösheten föll med nästan sex procentenheter trots att det då var lågkonjunktur. Nu justerar vi förslaget utifrån kritiken som funnits och föreslår istället ett ingångsavdrag. Det innebär att vi helt tar bort arbetsgivaravgiften för alla som gör sina två första år på arbetsmarknaden, för de första 16 000 kronorna av månadslönen. Det här kommer att ge fler jobb, vilket ger mer pengar till kommunerna och landstingen och till välfärden. Så ser vi att vi ökar intäkterna så att vi kan få en starkare välfärd.

Vi kämpar också på med att få regeringen att backa på förslaget om skatt på avstånd i ett upprop mot kilometerskattehöjningar. Du kan vara med och påverka och skriva på uppropet här. Det är ju en ödesfråga för oss i norra Sverige.

Björn i skogen?

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag hade kalas häromdagen och hade vänner på besök. Fick höra två historier om två olika björnar som sades finnas i min närhet. Har någon fler hört om en björn runt stallet och en annan björn på Kyrkberget?

Läste samma dag om en grävling i Stockholm som det var skyddsjakt på då den angripit ett husdjur och funderade länge. Är vi i norr tryggare eller är vi mer härdade?
Vad tror du?

82% anser norrlänningen missgynnad

Av , , 4 kommentarer 6

I veckan presenteras en undersökning som jag hoppas fler med politisk makt ska läsa och fundera omkring. Det är den opinionsundersökning som KIT/Novus presenterar i veckan. Där svarar 82 % av de norrlänningar som fått frågan (533 st) att Norrland är missgynnat i förhållande till hur mycket regionen bidrar med i forma av naturtillgångar.

Novus har ställt frågan om de tillfrågade vill se ett självständigt Norrland där det är ett litet övertag för ja-sägarna. De som svarat ja tycker att det främsta skälet är att kunna behålla inkomster från naturresurserna. Bland motståndarna är en av de vanligaste motiveringarna att man inte tror att Norrland skulle klara sig ekonomiskt på egen hand.

Den här undersökningen handlar i mycket om frågan om en region Norrland. Och tron på central makt eller tron på en mer decentraliserad stat.
Man kan tolka den som att majoriteten vill få mer makt över naturresurser som norra Sverige bidrar med och mer makt att bestämma över dessa gemensamma resurser. Men att man samtidigt är rädda för att norra sverige inte kan stå ensamma då det gäller ekonomi.

Det här stärker tanken på ett mer decentraliserat enat Norra Sverige där vi själva styr över resurserna. Men samtidigt så pågår det både namninsamlingar för ett självständigt Norrland och aktioner för ett nej i regionfrågan. Jag förstår verkligen inte de som både driver frågan om ett självständigt Norrland och sen säger nej till en regionbildning. För mig handlar en regionbildning om ett mer självständigt och starkt Norrland.

Som liten lokal politiker i ett av norrlandslänen eller ett län med stor andel landsbygd så är det tufft att se hur resurserna tryter och servicen krymper till medborgarna. Det är inget av de fyra landstigen i norr som har en hållbar ekonomi, alla blöder i både sjukvård och kollektivtrafik men även då det gäller resurser till utveckling och tillväxt. Alla ser problemen och det är ju detta regionfrågan handlar om, att se till att det blir jämnare förhållanden mellan landets olika delar. Idag växer de tre stora städerna samtidigt som det är där som även sociala problem ökar, miljön påverkas negativt och trängsel problemen växer.

Att samla de fyra norra länen i en gemensam region där vi hanterar resurserna smartare är det alternativ som jag ser. Vilka andra alternativ finns?
Det handlar ju även om att decentralisera makt och mandat från statlig nivå till regional nivå. Det handlar om att använda våra resurser smartare, att specialisera oss och bli bättre tillsammans. Teknikutvecklingen har gjort att vi klarar mycket även på distans, även beslutfattande. Vi som är valda att företräda medborgarna i olika politiska sammanhang har ansvaret att ta beslut som gagnar medborgarna, säkrar god service till alla medborgare och att använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Så låt oss då också göra det.