Sverige blir jämställt 2020!

Av , , 1 kommentar 6

Sverige blir jämställt 2020!

Den rubriken läste jag i DN vid frukost bordet när jag var och jobbade i Luleå i veckan. Om man följer den statistik som där presenteras så kommer vi att ha nått jämställdhet 2020. Det känns ju upplyftande efter att ha varit med på en konferens om kommunikationers där panelen bestod av enbart män.

Jämställdhet är viktigare än många tror och väldigt viktig om man vill skapa hållbara samhällen. Unga kvinnor bestämmer var det ska ske tillväxt har jag fått lära mig. Det är så att de platser som attraherar unga kvinnor växer, Tillväxt skapas alltså på de platsers där unga kvinnor vill bo.

Det är utmaningen för oss. Hur ska vi tänka då? Mer hästar, mer attraktiva boenden med nära service och barnomsorg, hög kvalité i skolorna och bra utbud av trendiga cafeer,  sociala träffpunkter med bra internettillgång för e handel och e tjänster, bra gym, bra tillgång till högre utbildning och god tillgång till internet och därmed till även de mest  fashionabla butikerna….

Top of Europe! Luleå, Annie, jag och facebook

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår var jag Mittskandias vice ordförande och pratade på Kommunikationskonferens omTop of europe! och  vikten av samarbete över regioner för att klara av framtiden, utvecklingen av transporter, kommunikation och tilväxt.

Idag har jag varit i Luleå för att föreläsa för all personal inom Trafikverket hur region Västerbotten jobbar för tillväxt och service på landsbygden. En diger skara på närmare 400 personer satt bänkade. Det är rätt skönt att få prata på inför en skara som måste lyssna! och som inte kan protestera. Men de verkade nöjda över mitt budskap.

Det är så roligt att känna att man är del i ett sammanhang där man jobbar framåt för hela regionens bästa. Att utgå från Top of Europe för att sedan landa på landsbygden i inlandet känns bra, och det finns så tydliga kopplingar till tillväxt än vilken nivå man lägger diskussionen på.

Idag var Annie i Luleå och presenterade den satsning som Anna-karin hatt var med och startade där facebook ska etablera sina servrar där uppe i kylan. Det är den enda anläggningen utanför USA. Så vi sprang på varandra i Kulturens hus, på olika uppdrag för utveckling av Top of europe!!!

Nu sitter jag på tåget på väg via Boden till Umeå där jag har styrgrupp imorgon…Är den nån som kör hem från Umeå imorgon så hör gärna av er. Jag behöver komma hem till kl 17.00 för en tjejfest på Lilla!!! 

Orättvist!

Av , , Bli först att kommentera 14

Jag fick idag ett samtal från Länsstyrelsen som nog kände att jag varit orättvis i en blogg där jag efterfrågade det regionala intresset för matlandet Sverige.

Jag fick veta att de medfinansierar e mängd olika projekt i länet som jobbar för att stärka Matlandet och matlänet Västerbotten. Det är ju bra att pengarna nyttjas på ett bra sätt utifrån ett underifrånperspektiv där aktörerna som är engagerade får finansiering för att jobba.

Det jag ändå känner trots den gedigna redovisningen är att det kanske ändå behövs någon som håller fanan högre regionalt! Kanske flera nya ”Ellor” Med regionflaggan över huvudet som symbol för matlänet för att hålla samman och marknadsföra allt det jobb som sker lokalt och regionalt.

Västerbotten på Grand är ett bra tillfälle där vi gjort bra ifrån oss under åren då det gäller mat. Men det kanske inte räcker?! Hur går vi vidare tillsammans i länet?

Telia river utan att ha koll….

Av , , Bli först att kommentera 13

Vi pratar häromkvällen i centerpartiet om att Telias uppdrag helt kapsejsat på landsbygden. Vi kontaktar alla de kontakter vi har och berättar om hur det ser ut i vårt län idag. Post och telestyrelsen är de som upphandlat tjänsten att telia ska se till att alla hushåll ska ha rätt till telefoni. De vill veta hur Telia sköter sig. 

Flera fjäll byar saknar telefoni men även andra byar i länet har förlorat kontakten med yttervärlden. 

Jag har kontaktar de jag förde resonemang med då det gällde Hornsjö där jag kämpade hårt. Hornsjö var en av de byar där det fasta nätet revs ner först och där problemet blev tydliga. Telia lovade vitt och brett och lyckades till slut få till det något sånär. Men bra är det fortfarande inte. 

Det handlar ju inte bara om telenät, det handlar även om internet. Jag vet att det gamla teve nätet ska kunna nyttjas för telefoni och internet. Det tar bara för lång tid och näten rivs innan det finns någon annan teknik på plats. Bakvända världen kan man tycka. 

Så alla protester måste höras så att det blir en annan upphandling nästa gång det drar ihop sig att handla säkra telefonitjänster

Matlandet Sverige är det bara i Vilhelmina?

Av , , Bli först att kommentera 11

Det finns ett avstånd mellan den lokala nivåns arbete för att utveckla Matlandet Sverige. Små leverantörer och producenter gör ett gediget jobb för att öka förståelsen, intresset och köptroheten lokalt. De har fulltupp att lösa olika problemställningar allt från Ean-koder till leverans säkerhet. Sen sker det ett arbete på nationell nivå för Matlandet Sverige, men där emellan ser jag att det brister.

Var finns det övergripande intresset för att koppla ihop det lokala företagandet mot den nationella strategin? LRF och Gröna Navet i Västerbotten jobbbar med frågorna i vårt län men min uppfattning är att från det offentligas sida finns det en oförståelse och ett ointresse.
 
Länsstyrelsen har ansvaret och finansieringen men har de det intresse och engagemang som behövs för att arbetet ska bli framgångsrikt? Jag har inte sett det, har ni set det?
 
Hur ska vi strategisktkoppla samman den nationella strategin över alla nivåer mot den lokala nivån med det lilla lokala företaget? Det krävs att vi lägger manken till!
 
I Vilhelmina har vi väldigt många väldigt duktiga matproducenter. I Vilhelmina är det tydligt att vi är en del av Matlandet Sverige då maten bygger upplevelsen i en destination. Dessa företag gör ett ovärderligt jobb för oss Vilhelminabor.

Distriktsstyrelse med S protest!

Av , , Bli först att kommentera 15

Har telefon möte med centerpartiets distriktsstyrelse i Västerbotten. Vi följer upp stämman i Åre, pratar om Norrbotniabanan och nedskärningarna som S gör i Landstinget. Det är många tankar och synpunkter från länets alla hörn. Vi är glada och stolta över Botniabanan då vi drivit på i den frågan i många år.

Landstingets nedskärningar är en het fråga där vi ser andra besparingar före man drar in ambulanser i inlandet. Centerpartiet har andra förslag än att dra ner i inlandet för att klara budget.
Vi anser att en trygg och säker vård, oavsett var man bor i länet, är en grundläggande del i ett välfärdssamhälle.

Det är ett bedrövligt förslag att lägga ner ambulanserna i inlandet och som muta lägger S att man ska öka vårdplatserna i Storuman och Vilhelmina med två vardera. Men det ger ju ingen trygghet för de som bor i Åsele, Robertsfors och Malå.?..

Nä, nu e det dax att höja rösten som inlandsbo oavsett partitillhörighet !!!

Heder år ÅSA!!

Av , , Bli först att kommentera 5

Hatten av för beslutet som togs i veckan, att den fortsatta dragningen av Botniabanan uppåt efter kusten ska få Ten- status. Det var en av de frågor som vi drev på i våra samtal med Åsa Torstensson och hon gjorde ett bra jobb och kämpade på. Vi var bla annat och besökte Botniabanan under byggtiden och terminalen i Umeå tillsammans. Hennes och många fleras idoga arbete har nu gett resultat.  

 

I rapporten som presenterades nämns även E12 som en viktig anslutningsväg, så den här gången får vi hoppas på att det äntligen faller ut lite pengar till vår region och dess kommunikationer. I ett Europeiskt perspektiv är vi en mycket viktig region….

 

S och Mp lägger ner akutplatserna och ambulanser i inlandet!??

Av , , Bli först att kommentera 13

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Landstinget lägger nu ett förslag där de sparar rejält. Inte en dag för tidigt, då Landstinget levt över sina tillgångar länge utan att ta ekonomin på allvar. Men jag tycker de prioriterar väldigt konstigt. Är inlandsborna mindre värda än kustborna i deras ögon??

Är det den ultimata lösningen att driva allt i stordrift som varit S motto genom tiderna så kanske de snart beslutar att vi som bor i inlandet ska vara tvungna att flytta till kusten för att få offentlig service?!!  Varför inte se hela länet och prioritera ner på antalet vårdcentraler i städerna? Det kan ju inte vara så farligt om en Umeåbo får åka buss ett par hållplatser längre för att nå en vårdcentral, det finns ju några att välja på.

I sitt förslag så lägger de ner ambulanserna i flera inlandskommuner och drar ner eller lägger ner de akuta vårdplatserna som finns vid vårdcentraler i våra inlandskommuner.  Jag tycker att de ska tänka tvärtom. Alla medborgare i länet har rätt till en säker och trygg vård oavsett i vilken kommun man bor. (Det borde vara ett grundläggande demokratsikt och solidariskt argument, alla betalar vi landstingskatt!) Det är inte den politik jag vill föra som Centerpartist.

I Centerpartiet så tog vi vid stämman i Åre ett beslut om alla människors lika rätt till offentlig service Vi beslutade att införa en servicegaranti som i lag garanterar varje medborgare och varje permanent hushåll i Sverige tillgång till att grundläggande service, bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård, finns på rimligt avstånd.
Det är en de viktiga frågorna för oss som bor på landsbygd, att själva kunna välja var vi vill bo, verka och för att människor ska vilja och kunna besöka oss!

Ta ansvar eller glida vidare??

Av , , Bli först att kommentera 19

Vid valet 2006 så gick vi in med liv och lust att styra kommunen. ETT ARBETE SOM VISADE SIG VARA LÄTTARE SAGT ÄN GJORT. KOMMUNENS EKONOMI VAR I BOTTEN.

De första åren hade Gunnar som då var kommunalråd inget annat i huvudet än, hur hade det här kunnat gå till. Ekonomin föll som en sen och kommunen kunde inte balansera utgifterna med kostnaderna. Det berodde på att trots att antalet barn i skolan minskat så hade inte antalet lärare eller lokaler anpassats. Kommunen hade under många år gjort av med mer pengar än de hade haft i budget och det var kutym att verksamheterna inte skulle hålla budget.

Värst var kultur och utbildningsnämnden som ständigt gjorde av med mer pengar än de hade. Tiotals miljoner mer än de hade. Men de andra nämnderna var inte mycket bättre. Det här hade gjort att kommunen var i ett ”riskläge”. Det här hade pågått så länge att de mesta av kommunens medel gick till anställda och väldigt lite gick till annat som inköp av läromedel, underhåll och uppdateringar. I de jämförelser som gjordes av SKL så låg vi alltid högst på antalet personal men lågt i antal kronor till utveckling och underhåll. Bara på lokalsidan ligger vi fortfarande väldigt lågt, på bara en fjärdedel av vad andra kommuner lägger på underhåll.

 Inte blev det bättre av att lågkonjunkturen gjorde att vi fick mindre pengar i statsbidrag. Det gjorde att kommunen hamnade på ett underskott. Det är här underskottet på 17 miljoner skapades, mend et hade kunnat vara än värre om vi inte sparat så hårt soom vi gjorde. Då vi bestämde i kommunfullmäktige hur den underbalanserade budgeten skulle hanteras så var S överens med oss.
 
När jag började som kommunalråd så vred vi ett varv till, än hårdare, om i ekonomin. Under bara ett drygt år så blev det ca ett hundra personer färre i kommunen. Vi sade upp lärare, hemtjänsten drogs in och vi omorganiserade omsorgen. Vi var försiktiga med att investera då vi var tvungna att se till att det fanns pengar till löner. Vi sålde bort och vi beslutade om rivning av gamla hus. Vi var även frikostiga med att få förtida pension och vi lade ut verksamheter på entreprenad. Vi gnetade och slet. Det gjorde tillsammans att när jag lämnade ifrån mig ordförandeklubban så visade prognosen  att kommunen skulle gå med ett plus på ca 10 miljoner för 2010. Men under de knappa två månader som S sen drev politiken och ekonomin under 2010 så försvann detta överskott!?.
 
Dels så avsattes pengar utifall att Socialnämnden skulle få ett vite på 1,5 miloner då de inte kunnat erbjuda ett boende till personer som behövde det. Dels så avsattes pengar för att VIBO skulle kunna fakturera för förskolebygget på Strandvägen. Vart resten av de 10 miljonerna tog vägen kan jag inte svara på.
Det som oroar mig är att det vi ser nu är att nämnderna dragit iväg igen under 2011. Under min tid vid makten hade nämnderna kommit ikapp och till och med Kun nämnden höll sin budget, det hade aldrig tidigare hänt.
 
Men idag är det tillbaka på ruta ett. Nämnderna drar iväg rejält och det verkar som om S återgått till sin gamla politik – att ha många anställda, lite pengar till verksamhet och att investera för investerandets skull.
 
Vem av oss centerpartister tycker prioriteringarna de gör är rätt? Ska vi lägga våra pengar på att bygga trottoar efter Baksjöstrandsvägen? Är det där vägen är som sämst?? Och var det verkligen en tom bollhall som vi behövde lägga pengarna på?? Hade det inte varit bättre att rusta och modernisera??
 
Vi politiker från olika partier ser på världen genom olika typer av glasögon, vi har olika historiebeskrivningar och vi ser på framtiden från olika horisonter. Det är väl så politiken ska fungera, att vi ser på saker från olika håll, med olika perspektiv, och med olika idéer. Det är när människor tillsammans kan diskutera sig fram till en gemensam lösning de bästa besluten tas, när allas sypunkter är lika viktiga och när man respekterar att man tycker olika men ändå kan komma överens.
 
Det är då politiken blir fruktsam.