South Lapland

Av , , Bli först att kommentera 3

Ett av de projekt som jag följer extra intresserat är South Lapland. Jag var med och startade samarbetet under min tid som kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina den 1:a december 2009. Det har varit många synpunkter om arbetet både rosor och ris. I veckan som gick fick vi i kommunfullmäktige information om projektet och hur det ser ut just nu.

Vi ser en utveckling som sakta går framåt med fjälldalarna som starka draglok. Det projektet nu jobbar med är allt som gör att besökare vill, kan och lockas att komma som kollektivtrafik, vandringsleder, skoterleder, information och allt annat som rör besöksnäringens villkor. Besöksnäringens omsättning är lika stor som gruvnäring, skogsnäring och jordbruk tillsammans.

Det som är speciellt i Vilhelmina är att vinsten och jobben stannar kvar, intäkter från aktiviteter, restaurang och livsmedel är större i andel av inkomsterna om man jämför med andra turistorter.
Mål är att få fler besökare, fler internationella besökare då de som kommer från andra länder kommer in med fräscha penar som ökar inkomsterna för Sverige som land.

Nyckel till att besöksnäringen ska ta fart är flygplatsen, som kan ta emot större plan. Just nu har flyget dispens till slutet av nästa år för att få ta ner den planstorlek som vi har idag. Ingen nyhet alltså, vi har vetat detta sedan vi startade, att flyget är nyckeln. Problemet är att hitta de pengar som behövs för att få en flygplats som ka ta ner de plan som krävs i närheten av marknaderna. Så ar du några tips på finansiering så hör av dig.
Kolla gärna på southlapland.se

ekonomi och trolleri

Av , , Bli först att kommentera 3

För dig som är intresserad av kommunens ekonomi kommer här en blogg om den ekonomiska redovisning vi fick förra måndagen. Sen sist har kommunen putsat till resultatet och prognosen för året svänger från ett rejält minus till ett rejält plus. Det beror främst på att intäkter kommit till från migrationsverksamheten som inte tagits upp tidigare. Utbildningsnämnden justeras med 2,496 miljoner. Socialnämnden justeras med dryga 12 miljoner. Kommunstyrelsen har lagt till intäkter från Länstrafiken som gått bättre än väntat, pengar kommer även in från fastighetsbolaget och en reavinst från markförsäljning i Kittelfjäll på 1,6 miljoner. Nu ser det ut som om kommunen som helhet går plus med 8,6 miljoner för det här året. Kommunen är skyldiga dryga 60 miljoner. Inför 2017 ligger kommunen 10 miljoner under det prognoser som SKL ger för finansieringen. Men det kan ändras då vi har tagit emot fler flyktingar än väntat så fördelningen av medel från staten kan även de justeras uppåt. Jag är glad att tillhöra en kommun som ser det positiva i att det kommer nya människor inflyttade. Det skapar jobb, skapar ett rikare samhällsliv och det ger pengar till välfärden i kommunen. Sen har vi mycket att göra då det gäller att få människor möjlighet att stanna här, jobba, utbilda sig, starta företag och engagera sig i föreningslivet.

Motion som blivit verklighet

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra måndagen hade vi gruppmöte inför kommunfullmäktige. Den dagens höjdpunkt var när Sara Liljekvist berättade hur hon jobbat fram en kommunikationsplan för kommunen. Annika Andersson Centerpartiet motionerade 2014 om att inrätta en kommunikatör och nu är det på G. Det är så otroligt viktigt hur vi syns, vad vi säger och vad som lyfts fram i medier om den plats där man bor. Vi har så mycket positivt att lyfta fram om både människor som är ett bra jobb, företag som ligger i framkant och byar som är attraktiva. Kommunen måste kommunicera öppet och lättillgängligt och bli bättre på att erbjuda invånarna digitala tjänster. Det här är sånt som Centerpartister gillar, att ligga i framkant och ta oss an framtida teknik.

Ge mig åtminstone ett alternativ!

Av , , 11 kommentarer 7

Så sorgligt och så oklokt. Hur ska norra Sverige kunna stå sig i konkurrens när vi blir ifrånsprungna? Jag är så besviken om det minister Shekarabi nu släppt om regionfrågan.

När vissa partier bara räknar vilka av de egna stolarna som skulle försvinna när antal politiker blir färre, när andra partier säger nej av bara farten och när vissa säger nej utan att ha ett alternativ. Jag har så svårt att se alternativet? Hur ska vi finansiera framtidens vård, tillväxt och stå starka i globaliteten?

Centerpartiet har varit beredd att diskutera frågan med det största regeringspartiet och vi har sett den som en verklig decentraliserngsreform. Först efter att Shekarabi berättat vad de tycker innehållet i en region ska vara har Centerpartiet varit beredda att diskutera geografi. Tyvärr ser vi här att Socialdemokraterna inte vill diskutera regionala skattebaser som återför vattenkraftspengar till regionen. I stället går man på kartan direkt och utesluter norra Sverige.

Jag hoppas verkligen att regeringen sänt ut ett skrämskott för att få nejsägarna att ta sig en funderare till. På vilket annat sätt än en regionalisering skulle ge norra Sverige rätt att behålla vinster från vatten, mineral, skog? Vilket annat alternativ skulle kunna decentralicera makt och resurser och skapa jobb i statliga myndigheter runt om i norra Sverige? Ge mig åtminstone ett alternativ!

Människor tar sig dit de vill leva.

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan som gick lyssnade jag påt intressant föredrag kring migration med Minos Mouzourakis vid European council of refugers and exiles. Han berättar om att det är många diskussioner kring hur visionen för Europa förändras utifrån migrationskrisen. Det handlar inte längre om gränshållning utan nu handlar det om hur vi på bästa sätt involverar de som kommit i att utveckla Europa och Europas länder. Det som vi nu har att hantera är ju helt nytt men samtidigt så ger det europeiska samarbetet möjligheter att klara av den här typen av utmaningar. Målet är att stärka Europa och där är människors trygghet väldigt viktigt. Ni får läsa mina oredigerade anteckningar nedan.

Idag försöker många länder att göra det svårare att komma in i Europa, att ändra flyktingströmmar för att få flyktingar att välja andra länder än de europeiska. Det här är svårt då vi ska utgå från människors rätt till trygghet och rättighet att fly undan krig och förtryck. Att få folk att åka till ett annan land handlar om att alla länder ska ta ansvar för sina medborgare och för den andel av flyktingar de lovat att ta emot.

Kommissionen vill få medlemsstater att se om personen som kommer ska söka i det land de kom in till först eller åka tillbaka till de land som har ansvar för dem. Sverige har sagt nej och sänkt trösklarna än mer än EU. Det här systemet kommer sig från den situation EU hamnat i det senaste året.
Problemet är att det inte fungerar. Idag hamnar folk i limbo medan de väntar på ett besked. Det måste gå snabbare att få besked om sina rättigheter.

Dublinfördraget har inte fungerat som det var tänkt. Människor ska stanna i det land de först kommer till. Nu vill man göra det systemet tuffare. Det gör att ansvaret för gränsländer kommer att öka än mer. Systemet att ta ett delat ansvar solidariskt har ju inte heller fungerat.

Människor tar sig dit de vill leva. Många åker till Sverige då människor vill leva i Sverige. Säkerhet och trygghet är det människor söker. Kommissionen vill nu ge uppehållstillstånd som är begränsade dvs gäller i ett till tre år.

De politiska budskapen är att varje enskilt medlemsland har kontroll över migrationen.

Det är realistiskt att hitta nya lösningar. De överenskommelser som finns med Turkiet och med afrikanska länder är svaga och riskabla.

Målet är att alla länder kan komma överens om det nya systemet under nästa år. Nya lagar, nya överenskommelser måste till som är hållbara och relevanta för människor som söker en ny framtid.

Det vi måste göra är att ändra inställning från att ta hand om människor som flyr till att låta människor som flyr skapa sin egna framtid. Samarbete med små företag, civilsamhälle och ideella föreningar är det som skapar snabbare integration.

Människor måste snabbare få börja skapa sina egna liv och inte institutionaliseras av Flyktinganläggningar i väntan på uppehållstillstånd och SFI.

Sveriges tester för att avgöra ålder håller inte. Det finns ännu inte tester som är glasklara för att avgöra ålder.

Kommunens bästa

Av , , 1 kommentar 7

I söndagskväll hade vi haft Centerpartiet i Vilhelmina möte. Vi fikade, pratade och hade sammanträde. Vi pratat om kommande fullmäktigemöte som har en väldigt tunn lista denna gång. Vi pratar också om kommunens byggen, läget i skolan, vindkraft, flyget, löneöversyn, miljö och byggärendens alla bygglov, socialnämndens verksamheter och allt möjligt annat denna kväll. Vi pratar länge om personalbristen som är ett gigantiskt problem. Vi pratar om lärarnas situation och regeringens lärarlyft som skapat bekymmer. En liten fråga i sammanhangen är de parkeringsavgifter som är på förslag på att införas.

Vi pratar kring det förlag som finns för att bygga baracker på Volgsjö skola för att alla elever inte ryms. Vi var emot att skolan i Latikberg lades ner då det varit billigare att ha den kvar istället för att bygga barackskola inne i tätorten. Vi hinner också prata om kommande kyrkoval och om regionfrågan där vi har olika infallsvinklar i frågan men är väldigt eniga om slutsatserna.

Det är ett skönt gäng som ses där engagemanget är starkt. Diskussionslusten är så stor att man har svårt för att få en syl i vädret. Jag gillar verkligen dessa möten, dessa engagerade människor och de kraft som finns för kommunens bästa. Vill du också vara med så slå en pling…

Skogen i europa

Av , , 2 kommentarer 7

De skogliga frågorna och antibiotikafrågan har stort fokus i Bryssel just nu. Problemet för oss som bor i ett land med stor andel skog är att så få andra länder ser ut som oss. Många har svårt att förstå frågor kring skog. Något som vi få kämpa med även nationellt är där länsstyrelser sätter bevarande främst och glömmer att för att människor sa kunna leva i en region så måste det finnas möjlighet att försörja sig. Där det inte finns ett tillväxtperspektiv balanserat mot ett hållbarhetsmål så går det inte ihop.

Här tror jag vi har mycket att göra tillsammans. Både för att lyfta skogen som den stora potential den har som koldioxidlagrare för ett hållbart Europa på europanivå. Men även för att vi själva ska förstå hur vi på ett bättre sätt kan nyttja skogen för både oss som bor i skogens närhet, för de som ska bo är i framtiden och får de företag som bygger sina företag kring skogen. .

Låt de som vill förverkliga sin dröm

Av , , Bli först att kommentera 7

Det investeras och byggs i våra fjälldalar som aldrig förr. När man berättar om detta och att det är brist på både arbetskraft, kapital och bostäder så förstår de man träffar frånstäderna ingenting. De har ju matats av media av at landsbygden är i förfall.

Ett av de svåraste problemen är att banker inte beviljar lån i områden med lägre värdetillväxt på grund av risk och krav på kapitaltäckning. Ett annat är att de som ändå bygger får tuffa nedskrivningar av värden då marknadspriset understiger produktionskostnaden.
Bankerna har idag kapitaltäckningskrav utifrån risk och kom till efter den fastighetsbubbla som sprack i USA 2008. För oss som inte ligger i starka tillväxtområden med säker värdetillväxt så har det fått stora negativa konsekvenser.

Det här måste ändras så att banker kan bevilja lån och att byggföretag kan bygga på landsbygden. Om ingenting händer så stärks en negativ spiral, som Klungan säger, där hela samhällen faller i värde. Investeringarna söker sig i stället till redan överhettade storstadsområden.
Landsbygden har inte samma problem som storstaden och landsbygden är det staden behöver för att fungera. Som nu senast vår migrationsutmaning. Ett tips är att regeringen börjar fundera på den här problembilden och börjar ta fram på åtgärder så att alla de som vill bo och verka på landsbygd också kan göra det.

Decentralisera NU!

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan gick både tidningen Land och ekot ut med att 10 000 statliga jobb kan flyttas från storstäderna till orter och småstäder på landsbygden. De säger att regeringen har slagit fast att statliga jobb ska flyttas från Stockholm till delar av landet där arbetsmarknaden är svagare. Det skulle enligt dem kunna handla om så många som 10 000 arbetstillfällen.

Är det därför S är så motiga att prata om decentralisering när vi pratar om en storregion? De vill kanske låtsas som om de kommit på det här själva, att decentralisera ut statliga myndigheter ut i landet som om det vore deras egen idé? Så att ordföranden i landsbygdskommittén Johan Persson (S), ska kunna stå där och stoltsera som Socialdemokrat. Han säger att samtal pågår inom och mellan partierna om alla olika förslag som den parlamentariska gruppen tagit fram. (en grupp där alla partier finns med.)

Min undran är om det inte vore läge för både honom och resten av hans partikompisar att prata mer med oss i Centerpartiet om just decentralisering då vi pratar regionfrågan….Det är ju nu den diskussionen behövs Inte när landsbygdskommittén ska presentera sitt förslag.

Mörka moln oc ljusa krafter

Av , , Bli först att kommentera 2

Några av de frågor som mina kompisar i Bryssel jobbar med är migration, säkerhet och trygghet.
Det är svårare idag att formera majoriteter i parlamentet då det är flera olika grupperingar. Trots det så har parlamentet starka fokus i d här frågorna som är viktiga för hela Europa. I veckan som gick hade Centerpartiet sin årliga Europadag där vi just diskuterar Europafrågor. Fredrick Federley berättade om både de mörka som breder ut skog och det som inger hopp.

De mörka som sker är att det blåser nationalistiska vindar över Europa och inte bara i USA. Det land vi trott varit ultimat resistent mot nationalism, Tyskland, har t.ex. fått ett nationalistiskt parti.

I den takt utvecklingen går framåt och vi inte behöver kämpa för maten för dagen, ju mer växer nationalistiska tankar. Öppenhet, demokrati och humanitet är inte länge självklart och den politiska logiken håller på att ta slut. De rättsliga systemen är bara gällande så länge vi följer dem. I ett internationellt sammanhang kan ett land ställa sig utanför rättsordningen. De mörka krafterna vill få Europa att bli, minnenas kontinent, och prata om fornstora dar och glömma morgondagen.
Det är de mörka molnen.

Men det ljusa finns också men lyfts kanske inte fram i den sociala media logik som finns idag. Vi kan se ett nytt ledarskap för Europa som i Spanien där den folkliga vreden har gett socialliberala partier makten. I Holland har D66 fått flest röster och i Polen har en motreaktion mot en växande populism vunnit mark. Bosnien går liberala krafter framåt. De mittenorienterade krafterna vinner mark.
Ett nytt ledarskap i åtta liberala premiärministrar i Europa ger hopp.

Många européer vill ha ett tydligt ledarskap, många vill bli ledda och många vill möta framtiden utifrån det de ser. I den digitala oron så måste människor känna att de har en plats i framtiden. Delningsekonomin växer och vissa länder hänger på och vissa länder försöker mota genom lagstiftning. Men i detta så skapas jobb, förändringarna ger arbetstillfällen och investeringar.

Det vi håller fram från Centerpartiet och vår ton i humanitet och migration är hållbart på sikt. Där vi finner lösningar på utmaningarna och där vi tar ledarskapet.
Det är skönt att vara en i ett parti som står stadigt i sina värderingar och som ser framtiden an med nyfikenhet och tillförsikt.