Nu är det stängt på BB!

Av , , Bli först att kommentera 5

Sveriges bästa förlossningsvård! Det är det vi i Centerpartiet driver på för att nå. Nu är BB i Lycksele stängt och det oroar människorna i Södra lappland. Inte bara de som ska ha barn nu utan även de som planerar barn i framtiden, dess mor och farföräldrar, vänner och andra. Ja, frågan rör alla.
Idag är det ingen som ska föda riktigt trygg, både de som bor i Umeå som oroar sig för att de inte ska få plats liksom de som bor i Södra Lappland som är oroade över att BB i Lycksele ska vara stängt.

Jag engagerade mig i politiken och stod på barrikaderna när BB i Vilhelmina lades ner. Så frågan är extremt viktig för mig och har format ,mitt politiska engagemang genom livet. För att nå en trygg förlossningsvård oavsett vart man bor i länet så måste det till fler barnmorskor. Både att fler barnmorskor stannar kvar i jobbet och att fler vill utbilda sig. Det måste till bättre arbetsvillkor, högre löner, fler karriärvägar.

Centerpartiet vill att de som vill vidareutbilda sig både ska få lön under utbildningstiden och att regionen köper i uppdragsutbildningar för de som vill bli barnmorskor. Vi vill också ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för en mer jämlik förlossningsvård både före, under och efter förlossning.

Vi vill också att varje familj ska ha en egen barnmorska som följer dem genom graviditeten. Vi står även bakom att barnmorskor ska få ha egna barnmorskeledda kliniker men då i närhet till ett sjukhus där specialistsjukvård finns om det skulle hända något oförutsett under förlossningen.
Så förlossningsvården måste prioriteras, vi i västerbotten ska ha sveriges bästa förlossningsvård. det är ett vallöfte från oss i Centerpartiet.

Att WILHJA något som ingen annan velat…

Av , , Bli först att kommentera 2

Att förundras vöer människors skaparkraft och vilja att göra det en tror på gör mig glad och förväntansfull inför framtiden. det finns så mycket kraft i människor. Det finns så mycket lust, skapande poch energi runt omkring oss som vi behvöer se, lyssna in och förstå. Tänk så mycket som ändå är ogjort!
Nu finns ett nytt avsnitt i min pod att lyssna till finns här: här.

Om du söker på wilhja på nätet så hittar du en sida med fantastiska kreationer som bärs av personer runt om i världen. Varumärket får sin inspiration från den rena, kreativa kraften, viljestyrkan och att vara sann mot sig själv och det en står upp för. Verksam i Södra Lappland skapar en exklusivitet till designen som präglas av nordlig miljö och vildmark.

Naturen är enligt WILHJAs mening den mest värdefulla skatten på jorden. De tror starkt på att ta mer ansvarsfulla beslut för att åstadkomma nödvändiga förändringar.
I podden berättar Carolina om hennes resa i en värld så långt från den hon växte upp i och om det ursprung som ger henne inspiration och skaparlust. #couture

Funktionshindrade ska inte straffas

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är en självklarhet att alla med funktionshinder ska ges möjligheten till ett aktivt liv och deltagande i samhället. I Vilhelmina har vi många unga med olika typer av funktionshinder där samhället inte har ställt upp fullt ut. Utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Rätten till personlig assistens har försvagats och politiken på andra områden har släpat efter. Centerpartiet lanserar därför ett funktionshindermanifest, med 29 konkreta förslag för att underlätta livet för människor med olika funktionshinder.

För att se till att människor kan leva det liv man vill krävs omtag inom frågor som skola, sjukvård, jämställdhet, arbetsmarknad och assistens. I vårt funktionhindermanifest samlar vi vår politik som skulle underlätta livet för människor med olika funktionshinder.

Centerpartiet vill bland annat att staten tar över ansvaret för personlig assistens, och att rätten till fritidshjälpmedel och färdtjänst säkras. Färdtjänst är verkligt viktigt i glesbygd där kollektivtrafik inte finns. Under de senaste åren har rätten till den här sorts stöd kraftigt försämrats. Bättre stöd krävs också i skolan och på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten bland människor med funktionshinder är alldeles för hög. Staten, regioner, kommuner och näringslivet måste samarbeta för att sänka trösklarna och arbeta mer aktivt med inkludering. Men det handlar också om att skolan ska möta elevers behov bättre så att man har en god utbildning med sig ut i arbetslivet.

Läs mer om alla våra förslag i funktionshindermanifestet här

Ha en fin motorvecka….

Av , , Bli först att kommentera 5

Till veckan är det motorveckan i Lycksele
Vi i centerpartiet kommer att vara ute på stan allt för att prata motor, epa och klassiska fordon. Vi kan alla reta oss på de långsamma epa traktorerna som vi hamnar bakom men vi i Centerpartiet menar att A-traktorer innebär en fantastisk möjlighet för många ungdomar, inte minst för de som lever här i glesbygd, att kunna ta sig runt obehindrat. Vi har jobbat för bland annat regelförenklingar kring konvertering av fordon till EPA- och A-traktorer samt konvertering till hybrid- och eldrift av desamma.
Vi har även lagt förslag som rör en ökad trafiksäkerhet. På så sätt kommer fler kunna hålla på med dessa fordon även i framtiden, samtidigt som vi höjer säkerheten för dem.

Att ha fordon som hobby skapar både jobb, fordonsträffar och uppvisningar som Motorveckan nu i Lycksele. A-traktorhobbyn väcker intresse hos unga för fordonsbranschens yrken vilket är viktigt för förmågan att rekrytera arbetskraft till dessa yrken. Jag vet att företag i gruvbranschen till exempel bjuder in epa ungdomar för att skapa relationer för att få framtida anställda, smart.

Då det handlar om veteran- och klassikerfordon så är de en mycket viktig del av vårt kulturarv och tillgången på drivmedel till dessa är därför central. Vi har själva i min familj ett långt motorintresse och den gamla dragracinglicensen jag själv har ligger i en dammig låda.

Flera av dessa motorer är byggda för bränslen och bränslekvaliteter som inte självklart finns tillgängliga i framtiden. Det är viktigt att möjliggöra att dessa fordon kan köras och visas upp, utan att miljöregler blir alltför tunga.

Att värna historiska fordon är en viktig aspekt i en framtida lagstiftning för att skydda det rörliga kulturarvet. Import- och handelsfrågor ser vi som en typisk fråga där tydliga gemensamma regler bör finnas på EU-nivå. Därutöver måste det göras en konsekvent tillämpning av regelverken. Vi arbetar aktivt för att se över och förenkla regelverk både i Sverige och på den gemensamma europeiska marknaden
Vill du veta mer så gå in på centerpartiet.se

Ha en fin motorvecka!