Vad var ditt första riktiga jobb? Mitt var inom hemtjänsten.

Av , , Bli först att kommentera 4

För länge sedan jobbade jag på Arbetsmarknadsinstitutet med yrkesinriktad rehabilitering med målet att få människor som hade svårt att få jobb att komma in i jobb. Då var arbetslösheten uppe över 10% och än högre i södra Lappland. Nu som då är det så viktigt att unga människor kan skaffa sig ett jobb, det måste bli lättare för en ung människa att få ett riktigt jobb.

I Sverige kostar det mycket att anställa eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Vi i Centern vill skapa fler jobb genom att sänka kostnaderna, så att företagen kan anställa fler unga.

Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med riktiga jobb, rörlighet och omställningsförsäkringar som hjälper dig när du slutar eller byter jobb. Din trygghet på jobbet ska ligga i att du är duktig på det du gör, inte hur länge du haft ditt jobb.

Vi vill också att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner genom särskilda avtal för anställningar för dem som är nya på arbetsmarknaden. Det är naturligt att den som inte har någon arbetslivserfarenhet tjänar mindre än den som har jobbat i många år. Det blir då möjligt att få in en fot på arbetsmarknaden och därmed fortsätta sin lönekarriär.

Vi vill att det ska det finnas flera olika aktörer som hjälper till att stötta dig som är arbetssökande och som kan specialisera sig på olika områden. Genom reformeringen av Arbetsförmedlingen vill vi också att du som söker jobb ska kunna välja att gå till den aktör du tror kan hjälpa dig bäst. För att utbildningar, mer än i dag, ska leda till jobb behöver även skolorna och företagen samarbeta mer.

Praktisk kunskap är lika viktig för företag som teoretisk och vi vill göra det lättare att få ett jobb genom att utveckla och satsa mer på yrkes- och lärlingsutbildningar.

Det ska också vara lättare att starta och driva eget företag oavsett ålder.
Hur tänker du att det ska bli lättare för unga att skaffa sig ett jobb?

Det öppna demokratiska samhället måste vi vara rädda om

Av , , Bli först att kommentera 8

Först skulle de göra skillnad på Norrlänningar och Sörlänningar. Nu ska det hemlighålla sånt som vi alltid haft öppna kort om. Varför ska det vara hemligt vilka som får ta del av el-stödet? Är det för att den största andelen antagligen går till miljardärer i Skåne?

Vi i Centerpartiet har anmält regeringen till konstitutionsutskottet för hanteringen av lagförslaget om att hemlighålla el-stödet. Vi måste vara rädda om demokratin och dess spelregler. Det öppna samhället är ändå grunden för det vi bygger vårt land på.

Det viktigaste för oss är att el-stöd kommer ut till hela Sverige så fort som möjligt. Det är anmärkningsvärt att regeringen vill hemlighålla elstödsutbetalningar, men framför allt ser vi allvarligt på att man bara gett vissa remissinstanser en halv dag på sig att tycka till, det som vanligtvis brukar få ta ett par veckor.

Det här handlar om ett lagförslag där man vill strunta i offentlighetsprincipen och hemligstämpla el-stödet i 20 år. Det har Lagrådet och tunga remissinstanser tydligt kritiserat, men ändå väljer regeringen att gå vidare och har dessutom väldigt bråttom.

Efter att förslaget skickades på remiss avsattes ovanligt kort tid till svar från olika remissinstanser. Flera instanser har påpekat att de inte ens haft möjlighet att svara på remissen eftersom tidsramen var alldeles för kort. Justitiekanslern är starkt kritisk till remisstiden. Det här handlar om väldigt komplicerad lagstiftning, om ett undantag från allmänna handlingars offentlighet, vilket är en helt grundläggande princip för vårt demokratiska styre.

Enligt regeringsformen måste vissa krav uppfyllas på hur lagförslag bereds, där remissförfarandet är helt centralt. Lagrådet har uttryckt omfattande kritik till regeringens förslag om sekretessbelagt el-stöd och hur man valt att hantera det.

Så då beredningskraven inte uppfylls för det här lagförslaget så måste Konstitutionsutskottet kunna få se om det verkligen gått rätt till. Vi måste vara rädda om demokratin och dess spelregler. Det öppna samhället är ändå grunden för det vi bygger vårt land på.

Handla lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi lever i en tid med ökad sårbarhet där vi alla berörs, krig i Europa, pandemi, finansiella kriser och antibiotikaresistens. Samtidigt ser vi hur unga bönder satsar stort på jordbruket och djurhållningen. Bara i min kommun satsas mångmiljonbelopp av enskilda bönder för framtiden. En utveckling en blir glad av.

Vi behöver höja vår självförsörjningsgrad och återuppväcka många av de jordbruk som lagts i träda. Vi behöver mer lokaltillverkad mat och Sverige som land behöver mer inhemsk produktion. .
Landsbygden blev en av valets stora frågor och jag väntar på den landsbygdsreform som de nu regerande partierna lovade. En allmän oro för den fortsatta kostnadsutvecklingen samt osäkerhet kring om konsumenterna kommer att efterfråga de svenskproducerade produkterna oroar företag inte minst inom de gröna näringarna.

Det vi alla kan göra är att tänka till när vi handlar och välja det som är närproducerat. Det är viktigare än någonsin att vi köper mat som är producerad på ett hållbart sätt i vår närhet. Även kommuner och regionen måste välja mer närproducerat för att både garantera att maten inte innehåller antibiotika men även för att värna klimat och miljö samt att öka företagens möjlighet att överleva.

Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något!

Elmätaren tickar på….

Av , , 5 kommentarer 4

Det yr runt huset och många fasar för vad elräkningen kommer att hamna på. Här är en blogg om hur vi i C ser på saken.

”Vintertemperaturerna leder till ökad energianvändning för många, men det utlovade elstödet lyser med sin frånvaro. Centerpartiet vill nu se ett mer omfattande stöd för hela Sverige, och även inkludera företagen.

– Vi har inte råd att vänta när så många lever med en oro över elpriserna, eller att ens företag ska gå i konkurs, säger Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson.

För både hushåll och företag runt om i Sverige är det ekonomiska läget mycket svårt. Regeringen utlovade under valrörelsen ett elstöd redan till den 1 november, men fortfarande har man misslyckats med att rikta effektiv ekonomiskt hjälp mot de som drabbas värst av elkrisens kostnader.

– Elprisena slår nya rekord över hela kontinenten. Regeringspartierna har sedan länge vetat att den kalla vintern skapar en tuff situation, ändå planeras elstödet betalas ut först nästa år, och endast till halva Sverige – trots att hela Sverige är drabbat nu, säger Martin Ådahl.

Centerpartiet har länge varit drivande för elprisstöd som både ger akut kompensation till hushållen och företagen, och som också förbättrar elsystemet på längre sikt genom energieffektiviseringar – tillsammans med en plan för att få ny elproduktion på plats om minst 50 TWh kommande år.

– Vi tar situationen på största allvar och har därför gång på gång lyft behovet av krissamtal med alla partier om elpriserna. Det behövs mer samarbete för att hitta bra lösningar som kan ta landet igenom den kalla vintern, säger Rickard Nordin, energipolitisk talesperson.

Centerpartiet vill att regeringen omgående tar fram ett mer omfattande elprisstöd som ska gälla i hela Sverige, och dessutom kompenserar drabbade företag snabbare.

– Vi ser ett akut behov av åtgärder som ger fler och bättre svar på hur hushåll och företag ska klara kommande månader med ihållande kyla, och ihållande rekordpriser på el, säger Rickard Nordin.

Centerpartiets förslag:
Hela Sverige ska få stöd
I norra Sverige produceras stora mängder grön el. Men det elprisstöd som regeringen vill införa riktar sig i första hand till södra Sverige, trots att norra Sverige haft lika högra elpriser den senaste tiden. Med skenande elpriser och en hög elanvändning i norr ser vi ett behov av att Svenska kraftnät får i uppdrag att inkludera elprisområde 1 och 2 i stödet, samt att utbetalningarna ska göras omgående.

Snabbare utbetalning av stöd för företag
Många företag drabbas hårt av elpriserna, drar ner på verksamheten eller tvingas i konkurs. Våra företag har likviditetsbrist här och nu, och får de inte stöd snabbt riskerar jobb att gå förlorade. Dessutom riskeras ytterligare prishöjningar för hushållen, vilket spär på inflationen och leder till räntehöjningar. Regeringen har möjlighet att ge elhandelsbolagen kreditgarantier, som gör att man kan erbjuda avbetalningsplaner eller uppskjutna inbetalningar i väntan på stödet. Eller så kan Skatteverket tillåta företag att minska sina skatteinbetalningar med motsvarande belopp som de har rätt till i stöd.

Bonus på stödet för den som sparar el
Samtidigt som vi hanterar den mest akuta situationen är det viktigt att det ska vara lönsamt att spara el. Därför vill vi inkludera incitament för de hushåll som har möjlighet till det, det vill säga att en del av elprisstödet riktas om till en energibesparingsbonus. De hushåll som under 2022 har minskat sin konsumtion, jämfört med de senaste tre åren, med minst 5 procent får dela på pengarna proportionellt. Dessutom bör det gröna avdraget utvidgas till att omfatta energibesparingsåtgärder, som till installation av värmepumpar, till exempel.”

Stopp vid apoteket på väg hem från lassa

Av , , Bli först att kommentera 7

Skrev i VK förra veckan om att människor måste få hämta ut sin medicin på väg hem från sjukhus. Vad tänker du? Har de egna erfarenheter av detta så hör av dig.

Människor i hela Västerbotten måste kunna hämta ut sin medicin på väg hem från vårdgivaren när de åker från sjukhus/hälsocentral/sjukstuga, som det är nu kan det inte få fortsätta! Det skriver centerpartisterna Maria Kristoffersson, Vilhelmina, och Malin Svensson, Tärnaby.

Vid regionfullmäktige i november ställde jag en fråga om hur styret i region Västerbotten tänker kring stopp vid apotek när människor reser hem från sjukhusvård. Svaret jag fick var för bedrövligt.
De menar att när en människa som varit inne på sjukhus så får de antingen åka hem eller till apoteket. Om en då åker till apoteket får en fixa hemresan själv och väljer en att åka hem får en ordna resan till apoteket själv eller be om kommunens färdtjänst…
Helt horribelt. Så kan vi inte ha det, systemen kan inte få styra över vad som är bäst för människan och vårt uppdrag som politiker i Region Västerbotten är att se till hela länet, även de som bor långt ifrån ett apotek!
Vi ansvarar för att de människor som finns i vårt län får tillgång till den vård de behöver. När upphandling av sjukresor sker, borde stopp vid apotek ingå. Så är det inte idag. Idag förväntas gamla, sjuka människor åka hem utan medicin och boka kommunal färdtjänst om de ska få tag på sin medicin.
Ett av många exempel är Ella 86 år, som blev hänvisad av 1177 att komma in till hälsocentralen för läkarbedömning. Hon fick hjälp att boka sjukresor och kommer till hälsocentralen med taxi. För Ella är det en enkel resa på med än 3 mil. Hon träffar läkaren som skriver ut antibiotika och får sedan hjälp att boka återresan via reseservice. Ella påtalar att hon behöver åka förbi apoteket, men får svaret att det inte går. Konsekvensen för Ella är att hon måste åka hem med taxi för att sedan ta sig tillbaka till centralorten för att ta sig till apoteket.
Eftersom Ella inte har någon i sitt nätverk som kan köra henne till apoteket måste hon anlita färdtjänst. Ella är inte den enda som är äldre, sjuk och ensam med behov av stöd och hjälp i sin vardag.
Så här kan vi inte ha det, det är en likvärdighetsfråga. I Umeå och Skellefteå finns det apotek vid universitetssjukhuset och lasarettet, vilket underlättar att få med sig medicin hem efter läkarbesöket. Denna möjlighet finns inte i Lycksele eller vid alla de sjukstugor och hälsocentraler som finns runt om i länet. Apoteket ligger ofta en bit bort.

Region Västerbotten behöver ta stora kliv för att öka samverkan med kommunerna, för göra vardagen enklare för den enskilda medborgaren. Vi ska se till att vi får en fungerande god och nära vård i region Västerbotten. En vård som sätter människan i centrum som både underlättar människors vardag samt tar miljöhänsyn.
Människor i hela Västerbotten måste kunna hämta ut sin medicin på väg hem från vårdgivaren när de åker från sjukhus/hälsocentral/sjukstuga, som det är nu kan det inte få fortsätta!
Maria Kristoffersson. Vilhelmina
Malin Svensson,Tärnaby
Centerpartiet