Sara for president!!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Heja Sara Larsson, bördig från Klimpfjäll, …första kvinnan i historien som leder Sametinget.

Det är härligt att den av tradition patrialkala strukturen äntligen det jämställda samhället börjar slå igenom. Jag gläds för det samiska samhällets skull och önskar dig Sara all lycka till, Du är kompetent och kunnig och kommer att klara uppdraget galant. Sametinget går framtiden till mötes stärkt med dig vid rodret!!

Unga ska gå först i kön….

Av , , 3 kommentarer 2

Idag har regeringen börjat släppa på nyheterna från höstpropositionen som släpps i sin helhet den 21 september. Från mitt parti så tar man nu krafttag mot ungdomsarbetslösheten genom stora satsningar på utbildningsplatser.

Det känns väldigt bra då även vi lokalt i vårt budgetförslag ahr barn och ungdomar som en röd tråd genom hela förslaget. Regeringen tillskjuter medel till olika universitet.

Till exempel får Universitietet i Umeå 300 nya platser. Att vi gör detta beror ju naturligtvis på att vi satsar på ungdomarna, de är vår framtid och ungdomsarbetslösheten är ett hot mot denna framtid. Vi satsar även på andra utbildningsvägar som yrkeshögskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Kommunerna kommer själva att få söka utökat antal platser i vuxenutbildningen utifrån olika behov.

En annan viktig del av propositionen är att låta ungdomar få stöd för att starta egna företag, det är en välkommen nyhet för mig som fd. affärsrådgivare. Jag har mött många ungdomar som velat starta men inte vågat ta steget. Nu ska man få stöd från det man är 18 år.

Regeringen vill även utveckla olika platser inom statlig, kommunal och ideell verksamhet. Tanken är att det ska vara kortare jobb inom miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola. Detta visar att regeringen satsar både på privata näringar och statlig och kommunal verksamhet inom ramen för jobbgarantin.

 

Offensiva satsningar och rejäla besparingar

Av , , Bli först att kommentera 2

Läs hela remiss svaret på denna länk.

http://www.vilhelmina.se/bilder/Alliansens%20Remisssvar%20budget%202010%20090824.pdf

 

Nu har Alliansen lämnat in sitt budgetförslag och haft presskonferens omkring förslaget.

Vilhelmina kommun har stått stark i jämförelse med många andra kommuner i rådande global finanskris och många företag i kommunen satsar offensivt på utveckling och tillväxt. Då det gäller den offentliga kommunala verksamheten så har det ekonomiska nuläget med rådande global finanskris och lågkonjunktur gjort att det inte varit enkelt att bedöma utvecklingen av kommunens ekonomi. De ekonomiska förutsättningarna för 2010 och 2011 förändrades radikalt hösten 2008 då den ekonomiska planen för 2010 fastställdes. Då SKL presenterat ett antal prognoser som redovisat kraftigt nedreviderade antaganden om utvecklingen av intäkter av skatter och statsbidrag. SKL:s senaste prognos, som presenterades i februari 2009 (cirka 09:10), innebär försämrade intäkter av skatter och statsbidrag jämfört med antagandena i plan 2009-2011.

Vilhelmina kommun har klarat av den ekonomiska krisen relativt bra, men en minskning av skattekraften med 7,4 miljoner kronor på fyra år kommer inte att gå kommunen omärkt förbi. Det är samtidigt en kick att förändra, förnya och effektivisera verksamheter och skapa utrymme för nytänk och innovativa samverkanslösningar.
Kommunens bruttokostnad 2009 uppgick till 578,2 Mkr inkl tilläggsanslag, det betyder att varje dag året runt använde Vilhelmina kommun 1,58 miljoner kronor för att driva de kommunala verksamheterna.

För att nå en ekonomi i balans de kommande åren krävs åtgärder för att antingen minska kostnaderna och öka intäkterna. Skattesatsen höjs under en period av tre år med en skattekrona till till 23.90 kr. Det gör det möjligt att fortsätta på den borgerliga linjen och skona kommunens kärnverksamheter från större besparingar.

Trots tuffa tider har vi i detta förslag lyckats värna om kärnverksamheter så som skola, handikapp och äldreomsorg, men det råder fortfarande i skrivande stund osäkerhet hur det ekonomiska läget utvecklar sig. Med hänsyn till det försämrade ekonomiska läget ser vi ingen möjlighet att tillmötesgå nämndernas begäran om utökade budgetramar för åren 2010-2012

Vilhelmina som en del i region Södra Lappland har en stor potential som resmål och destination på den internationella marknaden. Vilhelmina kommun ska tillsammans med Åsele och Dorotea prioritera arbetet med att skapa en attraktiv region och destination med flygplatsen som bas i samverkan med näringslivet. Målet är att 2020 ska destinationen vara väl känd på den internationella marknaden, besökarna ska vara många och besöksnäringen ska skapa arbete och tillväxt i regionen inom både samhällsservice, turism och servicenäringar. Vilhelmina kommun som en del i Region Södra Lappland har unika resurser som har ett stort internationellt intresse vilket lockar både företag och besökare vilket i sin tur ger inflyttare. Regionen har även stora resurser då det gäller energiförsörjning för att nå de antagna miljömålen i både vindkraft, vattenkraft och biobränslen.

 

Medaljregn över Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilhelminaföretagare har tagit storslam på Smaklust, matmässan som pågår i helgen i Stockholm.

Helen Gavlen tog hem medalj för sin Kråkbärsgele, Erland Gustafsson fick flera priser för sina rökta köttprodukter och Martin Bergman fick två medaljer för sina rökta fiskprodukter.

Vi har mycket duktiga matföretagare och produktutvecklare i kommuenen. Fantastisk kvalité, nytänk och upplevelser kopplat till mat… Jag önskar dem fortsatt lycka till och tackar samtidigt för den goda reklam de gör för vår kommun.

Umeåfieringen, hot eler möjlighet??

Av , , 2 kommentarer 0

I flera vändor har olika utredare funderat och analyserat vad Sverige och Norrland ska göra för att möta de utmaningar som väntar, och som vi redan är inne i då det gäller befolkningens fördelning mellan allt färre unga och allt fler äldre.

Norrland är på ett sätt en föregångsregion då vi redan är där många andra är på väg till. Vi ligger i framkanten av förändringen som kommer och kommer därför att vara de som finner lösningar och strategier först, för att mota effekterna av demografin. Till den demografiska utmaningen har vi sen bla globaliseringen.

En utredare vid namn Jan Edling har funnit fem olika recept för Norrland och Sverige. Jag gillar flera av slutsatserna men anser att han missat en väsentlig dimension då det gäller prioriteringar i regioner. Se bara på remissunderlaget för Länstransportplanen så förstår ni vad jag menar….

 
Så här säger utredaren som slutkläm; vi måste inse att hela Sverige inte kommer att överleva denna omvandling. Då regionerna ska prioritera så kommer medlen inte att räcka till. Frågan jag ställer mig är, vem prioriterar och på vilka grunder prioriterar man. Är det så att Umeåborna prioriterar upp efter Umeälven där de har sina stugor, släktingar och rötter? Det vill säga de prioriterar Tärna och Hemavan före Kittelfjäll, Borgafjäll, Ammarnäs, Saxnäs och Klimpfjäll.
 
I Vilhelmina kommun har Örnsköldsviksborna sina rötter, kontakter och stugor som följer efter Ångermanälven. Så om regionstaden var Ö-vik skulle prioriteringen landa i dessa orter?? Hur kommer regionernas prioriteringar att se ut i förlängningen och blir prioriteringen rätt utifrån der resurser som finns. I detta ger jag utredaren bakläxa.
 
Vi som idag är mitt i politiken måste våga förändra och prioritera med vidsynthet, öppenhet och med allas bästa för ögonen. Vi måste se en större region för ögonen än Västerbotten om prioriteringarna ska bli rätt. Risken är annars att det blir Umeåfieringar som dräper länet och inte globaliseringen och demografin.
 
Utredarens recept:
1. Bejaka globaliseringen. Han menar att vi måste inse att hemmamarknaden är för liten för att ge sysselsättning åt hela Sverige.
2. Innovation – ett måste. Han menar även att vi måste uppfinna mera och finna smarta lösningar.
 3. Gå i kluster. Att samarbeta är receptet inom många områden och utredaren säger att flera företag som samverkar för att gemensamt öppna en ny exportmarknad är det som ger innovationer och sparar kostnader.
4. Triple Helix. Det betyder att företag i det privata måste samarbeta med det offentliga och forskningen på ett jämbördigt angreppssätt. Det kräver både en politisk vilja och framsynta företagare som vågar släppa in nya tankar och idéer.
5. Starka regioner. Det betyder att vi måste våga lyfta det unika i den region vi företräder och våga prioritera.
 

Umeåfieringen, hot eler möjlighet??

Av , , Bli först att kommentera 0

I flera vändor har olika utredare funderat och analyserat vad Sverige och Norrland ska göra för att möta de utmaningar som väntar, och som vi redan är inne i då det gäller befolkningens fördelning mellan allt färre unga och allt fler äldre.

Norrland är på ett sätt en föregångsregion då vi redan är där många andra är på väg till. Vi ligger i framkanten av förändringen som kommer och kommer därför att vara de som finner lösningar och strategier först, för att mota effekterna av demografin. Till den demografiska utmaningen har vi sen bla globaliseringen.

En utredare vid namn Jan Edling har funnit fem olika recept för Norrland och Sverige. Jag gillar flera av slutsatserna men anser att han missat en väsentlig dimension då det gäller prioriteringar i regioner. Se bara på remissunderlaget för Länstransportplanen så förstår ni vad jag menar….

 
Så här säger utredaren som slutkläm; vi måste inse att hela Sverige inte kommer att överleva denna omvandling. Då regionerna ska prioritera så kommer medlen inte att räcka till. Frågan jag ställer mig är, vem prioriterar och på vilka grunder prioriterar man. Är det så att Umeåborna prioriterar upp efter Umeälven där de har sina stugor, släktingar och rötter? Det vill säga de prioriterar Tärna och Hemavan före Kittelfjäll, Borgafjäll, Ammarnäs, Saxnäs och Klimpfjäll.
 
I Vilhelmina kommun har Örnsköldsviksborna sina rötter, kontakter och stugor som följer efter Ångermanälven. Så om regionstaden var Ö-vik skulle prioriteringen landa i dessa orter?? Hur kommer regionernas prioriteringar att se ut i förlängningen och blir prioriteringen rätt utifrån der resurser som finns. I detta ger jag utredaren bakläxa.
 
Vi som idag är mitt i politiken måste våga förändra och prioritera med vidsynthet, öppenhet och med allas bästa för ögonen. Vi måste se en större region för ögonen än Västerbotten om prioriteringarna ska bli rätt. Risken är annars att det blir Umeåfieringar som dräper länet och inte globaliseringen och demografin.
 
Utredarens recept:
1. Bejaka globaliseringen. Han menar att vi måste inse att hemmamarknaden är för liten för att ge sysselsättning åt hela Sverige.
2. Innovation – ett måste. Han menar även att vi måste uppfinna mera och finna smarta lösningar.
 3. Gå i kluster. Att samarbeta är receptet inom många områden och utredaren säger att flera företag som samverkar för att gemensamt öppna en ny exportmarknad är det som ger innovationer och sparar kostnader.
4. Triple Helix. Det betyder att företag i det privata måste samarbeta med det offentliga och forskningen på ett jämbördigt angreppssätt. Det kräver både en politisk vilja och framsynta företagare som vågar släppa in nya tankar och idéer.
5. Starka regioner. Det betyder att vi måste våga lyfta det unika i den region vi företräder och våga prioritera.
 

Maria vs Telia vs Post och telestyrelsen

Av , , 1 kommentar 1

I veckan har det varit många samtal till både näringsdepartement, Post och telestyrelsen och Telia. Det jag bråkat om är att Telia är just nu i färd med att montera ner telefonledningar innan en fungerande mobiltelefoni installerats. Det har varit flera personer som hört av sig idag efter teveinslaget igår, både från vår egen kommun och andra som drabbats av detta. Det är bedrövligt att den lilla människan kommer i kläm på det här sättet. Alla har rätt till fungerande telefoni i sitt hem. Idag kan man inte sköta ett företag eller skolarbete utan telefon och internet och det skapr en enorm otrygghet att inte kunna kommunicera via telefonen. Tänk OM det händer något akut!!.

På onsdag har jag blivit lovad av PTS att de ska lösa problemet via ett möte omkring ny satellitteknik….

Jag fortsätter jaga på…. 

 Se TV inslaget på denna länk:

http://svt.se/2.33919/1.1661014/byar_utan_telefon_nar_telia_rev_ledningen?lid=puff_1661372&lpos=lasmer

 

Transporter för tillväxt…

Av , , Bli först att kommentera 2

Regionens politiker och regionstyrelsen måste ta sitt ansvar för att hela länet ska ha förutsättningar att utvecklas utifrån vilka näringar som växer. Tillväxt och regionförstoring är de främsta argumenten för hur medel ska fördelas över länet. Region Västerbottens prioriteringar ska ge förutsättningar för en utveckling av länets tillväxt och med det de glesa regionerna där kommunikation och infrastrukturåtgärder för att öka förutsättningar för basindustri, energisatsningar och besöksnäring är oerhört viktiga. Länspolitikerna måste här tydligt prioritera resurserna för länets utveckling för att hindra den demografiska öknen att sprida sig. Här ligger ett stort och viktigt ansvar på de politiska partierna att ta ansvar för att hela länet och landet ska leva.

På länken nedan läser du Region Västerbottens remissunderlag för transportplan för länet. Vi jobbar intensivt med denna och alla goda tankar emottas. Så läs och kommentera….

http://www.regionvasterbotten.se/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,442/Itemid,420/
 

låt oss bestämma

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Centerpartiets förslag med en sänkning av arbetsgivaravgifterna innebär ett nödvändigt tillskott till Västerbottens kommuner och landsting för att klara välfärden och ger samtidigt företagen en välbehövlig sänkning av kostnaderna i en tid av djup kris med varsel och arbetslöshet. Vi behöver allt stöd vi kan få för att både behålla och för att företag och kommunen ska kunna anställa ungdomar som vi verkligen behöver i kommunen.
 
Debatten har i stor del handlat om ungdomar vilket jag försökt lyfta fram på olika sätt.
Förslaget från C ger förutsättningar för färre varsel och fler jobb i både offentlig och privat sektor. En sänkning med en procentenhet av arbetsgivaravgifterna beräknas ge ett tillskott på 3 miljarder till kommuner och landsting samt 9 miljarder till näringslivet. För vår komuns del skulle det betyda 3 miljoner mer i kassan.
För att ta sig ur krisen behövs injektioner och långsiktighet och det här förslaget ger båda delarna. Jag hoppas att de övrig regeringspartierna har lika stort förtroende för sina kommun- och landstingsrepresentanter som vi i Centerpartiet och att vi i kommunerna själva tillåts prioritera de extra resurserna.