Idag slogs rekord i fullmäktie….

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag har vi slagit rekord, det kortaste fullmäktigemötet genom tiderna. Åke Nilsson var sjuk och Annika Andersson ar tagit time out så ingen av de främsta kommunstyrelseordförande var på plats förutom andra vice ordförande. Det gjorde att alla interpellationer plockades bort och det som återstod var motioner och några beredningar att välja företrädare till. Vi höll på i 1,5 timme med fullmäktigemötet, det har aldrig tidigare hänt vad jag vet att ett fullmäktige varit så kort. Det som tog lite mer tid var debatten om samisk språkundervisning i förskola och skola.

Marita Stinnerbom Centerpartiet hade lämnat in en motion där hon föreslår att utöka samisk undervisningstid i skolan utifrån att Vilhelmina kommun är en samisk förvaltningskommun. Marita gav en gedigen berättelse om ur den samiska undervisningen hanterats under åren och vad det innebär att vara en samisk förvaltningskommun. Som att det behövs minst 180 minuter i veckan för att lära sig ett språk och att man ska erbjuda samiska undervisning även i ett annat ämne än språk. Kommunstyrelsen hade beslutat att ge uppdrag till utbildningsnämnden att se hur det Marita vill ska kunna förverkligas. KS säger även att man ska samråda med föräldrarna till de samiska barnen. En väldigt bra motion som visar på att allt fler vill ta tillbaka sitt samiska arv och ett bra svar. Det var bra ett bra svar även om det blev knepigt att se hur kommunfullmäktige skulle kunna besluta när kommunstyrelsen redan fattat beslut.

Sen utsåg vi vilka som ska jobba fram nästa politiska organisation efter valet 2018. Vi valde även vilka som ska jobba fram en plan för utvecklingen av Kultsjödalen, från oss i C ska Niklas Andersson Saxnäs och Else Westerlund Klimpfjäll vara med.

Väntetider.nu

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan har jag varit på Landstingsfullmäktige. En av de frågor som lyftes var Vi diskuterar vad som händer nu då regionfrågan föll. Alla landsting i den form de har idag blir kvar till nästa år, landstinget kan ta beslut i juni om att ta tillbaka det regionala utvecklingsansvaret.

Ansökan till staten om att göra detta måste in innan den sista september. Alla kommuner måste dock innan dess även de ta beslut då de är delägare i region Västerbotten tillsammans med landstinget.

Vi får veta att regeringen inte tycker att staten ska ta över vården men de tycker att man ska styra upp den högspecialiserade vården.

Sjukvårdsministern tycker det behövs mer samverkan mellan regioner och staten och att det krävs gemensamma strategier för styrningen av sjukvården.

I en internationell jämförelse av sjukvården i Sverige så visar den att vården i Sverige försämrats rejält och från att Sverige legat i topp rankas vi nu som medel. Att Sverige ramlar efter beror på tillgängligheten, att det är svårare att komma in till den vård man behöver. Där andra länder gått förbi och har kortare vårdköer än Sverige. Västerbotten ligger väldigt dåligt till då det gäller vårdköer, Örebro och Västerbotten låg sämst till i Sverige 2013, Nu 2016 är närapå 75% av Sverige i de lägsta nivåerna och Västerbotten lyser rött i kartbilden. De län som ligger bäst till är Stockholm, Uppsala , Gävleborg.
Du kan kolla själv hur det ser ut i landet på Väntetider.nu

Det man kan fundera på är varför regeringen tog bort kömiljarden, den funkade ju och köerna krympte. Nu ökar de igen väldigt fort.

Sveriges kommuner och landsting SKL jämför även de siffror. Öppna Jämförelser, där ser vi att Västerbottningarna får vänta längre än andra till vård. Men att man är i det stora hela nöjda med den vård man får. Vi ligger rätt bra till inom många områden men faller efter då det gäller cancervården. Om man slår ihop alla mätningar så ligger Västerbotten ungefär i mitten av alla landsting i landet i hur vården fungerar.

Debatt om samers hälsa

Av , , Bli först att kommentera 10

Vid det dagens landstingsfullmäktigemötet hade jag en motion om samers hälsa. Det finns en mängd olika forskning om att samers hälsa är är sämre än befolkningen i övrigt. Jag ville att landstinget skulle se över vilka åtgärder man kan vidta för att öka samers hälsa och även följa upp och mäta om insatserna ger resultat dvs att samer får en bättre hälsa.

Som svar på motionen hade jag fått ett svar att man gjorde tillräckligt. Jag tyckte det var ett märkligt svar då landstinget samtidigt sänt in en ansökan i november där man lyfte precis samma åsikter och förslag som jag gjorde i motionen.

Så jag debatterade detta. I debatten lyfte jag de unga kulturutövarna som med stolthet lyfter sitt samiska ursprung och ifrågasätter hur det svenskas samhället hanterat samer genom tiderna. Maxida Märek, Sofia Jannok, Anders Sunna….

Debatten visade att vi är överens, det behövs insatser för denna grupp Västerbottningarna. Så det var väl bra att jag lyfte frågan via en motion då kanske det händer något…..även om svaret på motionen var ett helt annat än vad som sedan redovisades i debatten av den styrande landstingsmajoriteten.

Herpes och Alzheimers hänger de ihop?

Av , , Bli först att kommentera 14

Vid gruppmötet inför landstingsfullmäktige fick vi höra lite om forskningen som sker i Umeå kring herpes och alzheimers sjukdom. Alzheimers är starkt kopplad till stigande ålder och är mer vanlig över 65 år och när man är uppe i 90 årsåldern är det ungefär en tredjedel som har sjukdomen. Sjukdomen drabbar hårt och anhöriga har det svårt.

Vi får veta vad som sker i hjärnan hos den sjuke och hur sjukdomen utvecklas. Ärftligheten är inte så stor som jag trodde. Det är vanligare hos kvinnor än hos män. Kaffe minskar risken för sjukdomen, vilket ju låter lovande.

Herpesvirus som ger typiska munsår och bärs av många. Man smittas i barndomen och man blir aldrig av med det. Det gör att man under livet återkommande får munsår men även andra infektioner i ögon eller i huden. Viruset ligger gömt i en nervknuta som ligger i närheten av hjärnan där alzheimers startar.

Infektionen av herpes startar igång samma process som drar igång Alzheimers. Det är en fördubblad risk att få alzheimers om man är över 60 år, kvinna och har herpes i jämförelse med de som inte har herpes.

Skulle man kunna behandla herpes med mediciner som finns idag, som tex medicin mot bältros, så skulle antalet som drabbas av alzheimers sjukdom minska. Det här fortsätter man att forska på och just nu jobbar man med det i Västerbotten.
Fantastiskt! Forskningen går framåt och kommer att hjälpa många som drabbas av denna förfärliga sjukdom.

S är välkomna!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu presenteras nya opinionssiffror som även tittar på hur flöden mellan partier ser ut. Centerpartiet fortsätter att öka och nu är det människor som tidigare röstat på S som väljer Centerpartiet. C ligger i den här mätningen på 11,8%.
Ni är välkomna. Ni som tycker att Det behövs ett nytt ledarskap och som vill stoppa tudelningen av vårt land både socialt och geografiskt, kom till oss.

40 miljoner

Av , , Bli först att kommentera 8

40 miljoner är mycket pengar. För nån vecka sedan hade kommunfullmäktiges presidium dvs ordförande och vice en träff med kommunens revisorer. Vi frågade då om överskottet och om man hade någon hum om hur stort det skulle bli. Då visste de inte och vi fick ingen summa. Igår fick jag via medier veta att det var 40 miljoner.

Överskottet kan förklaras med den integrationsöverenskommelse som gjordes av flera riksdagspartier då den stora flyktingvågen kom. Riksdagen beslutade då om pengar till de kommuner som ställde upp och tog emot flyktingar. Där ligger de stora intäkterna från kommunen. Sen bor det ju människor i kommunens bostäder. Minns med fasa de år det stod mörka tomma fönster efter Strandvägen, öde och närapå tomt. Nu är det ett levande område där man hör barn leka, det är liv och rörelse. Likaså gymnasieskolan som idag ar så långt många fler elever än för några år sedan, det är verkligen kul.

Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är pengar som kommer varje år utan det är här och nu de finns. Så det gäller att både täppa till hål och lägga undan för framtiden. Min önskelista är dock klar, det behöver satsas i förskolan och skolan och på barn och ungas hälsa. Där har vi stora resursbrister som gjort att vi har en hel del att ta igen. Sen behöver vi även se över vår personalpolitik för att kunna rekrytera och behålla personal inom många områden men de stora behoven finns inom omsorgen och skolan.

Det vore ju också kul om vi kunde rusta våra fastigheter men det får vi nog se på längre sikt.
Det är ett skönt läge för alla Vilhelminabor att komunen går plus ekonomiskt, det är inte något vi varit vana med.

Nu är bara frågan hur vi ska prioritera resurserna så att vi gör det bästa av läget inför framtiden. I det har vi kanske lite olika förslag utifrån värdegrund. För oss i Centerpartiet så gäller satsningar i hela kommunen, för jobben och för barn och unga.

Regeringen beslutar och vi betalar.

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har det varit hälso och sjukvårdsnämnd. Då kliver jag upp i ottan,
fixar en kaffetermos, väcker mannan i mitt liv som skjutsar mig ner till
busstationen så att jag kan ta den tidigaste bussen mot Umeå. Då mötet
börjar halv tio så är jag alltid sen, något som inte alls känns bra.
Socialdemokraterna som styr i Landstinget har lovat att se över tider för
sammanträden utifrån att vi vill att alla ska åka kollektivt, även vi som
bor i inlandet.

Vi går igenom ekonomin som är ett ständigt dilemma. Att allt fler behöver
avancerad vård är ju inte konstigt då andelen äldre ökar och det är de som
främst behöver vård. Vården blir allt mer tekniskt avancerad vilket även
det kostar pengar. Hyrpersonal är det som kostar mest och där håller
Sveriges kommuner och landsting på att ta fram förslag för att komma till
rätta med detta, alla landsting har samma problem.
Den 1/1 2019 ska alla landsting säga upp all stafettpersonal enligt
förslaget. Det ska bli intressant att se hur det ska gå till.

Västerbotten har för låg finansiering av pensionsskulden och ligger lågt då
det gäller soliditeten utifrån att vi ändå investerar en hel del.
Utmaningen är intäkterna som minskar och kostnaderna ökar. Daniel min
kompis från Centerpartiet tycker att vi borde se över strukturella åtgärder
inom hela landstinget vilket skulle kräva en hel del jobb, men det är ett
måste.

Jag ställer frågan om landstingets fonder/portfölj som placerats bl.a. I
kärnkraft. Vi får veta att landstinget har väl formulerade krav vid
upphandling av de som ska hantera landstingets fonder. Det som saknas i
kraven är ökade krav på fossilfritt. Det gör att landstingets pengar nu kan
investeras i kolgruvor, kärnkraft och annan för miljön tveksam verksamhet.
Så kan vi inte ha det. I juni ska dessa riktlinjer skrivas om så vi får
jobba med frågan fram tills dess.

Vi går igenom nya tekniska lösningar för de med diabetes, hur
läkemedelskostnaderna kan minska och hur nya mediciner ska hanteras. Vi
pratar även om tandvården i länet där 26 % är privat drivna och resten är
offentligt driven tandvård. Regeringen har sagt att det ska vara fri
tandvård upp till 21 år, problemet är bara det att det kommer att saknas
över 5 miljoner kronor bara i Västerbotten om vi räknar på de antal vi har
idag. Det betyder att regeringen lovar runt men det är landstingen som får
betala.
Så det landstingen får göra är att kalla till undersökning mer sällan emot
vad de skulle ha gjort om inte regeringen lovat runt. Så det kanske inte
var så genomtänkt även om det låter bra med fri tandvård. Men det är ju
enkelt för en regering att lova om de inte behöver skjuta till alla de
statliga medel som det skulle kosta.

Vi får hoppas att de röda landstingen får den röda regeringen att backa
upp vad reformen verkligen kosta. Så att det inte är vi Västerbottningarna
som får stå för vad regeringens reformer kostar.

Nu blandar Socialdemokraterna i Vilhelmina äpplen och päron

Av , , 7 kommentarer 12

Just nu pågår en debatt på några lokala socialdemokraters sidor på facebook om varför en kommunfullmäktigeledamot i Vilhelmina föreslår att Sametinget ska placeras i Lycksele. Ja, det kan man ju fråga sig om man inte vet hur det fungerar eller har ett syfte att misstänkliggöra.

Marita Stinnerbom är partiledare och företräder ett av partierna i Sametinget. Där ska hon föra fram sitt partis ställningstaganden. Precis som det fungerar i alla andra parlament. Hon är inte vald av Vilhelminaborna i Sametinget, hon är vald av de som har rösträtt i Sametingsvalet. I hennes roll som partiledare handlar det om att föra fram det partiet kommit överens om. Hon företräder alltså inte sig själv, centerpartiet, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i Vilhelmina. I sametinget företräder hon sina väljare i det parti hon representerar. Hennes roll i Sametinget ar ingenting att göra med hennes roll som folkvald i Vilhelmina kommun eller som Centerpartist.

När Marita lade förslaget om att placera sametingsparlamentet i Lycksele så gjorde hon det som partiledare för sitt parti som företrädde den placeringen utifrån partiet samlade bedömning.

Marita är en mycket skolad parlamentariker och gör ett starkt och bra jobb i de församlingar där hon är vald av Vilhelminaborna och av Centerpartiet. Att ge sig på henne utifrån hennes roll som kvinna och politiker är ett sätt att misstänkliggöra henne i hennes roll som lokal politiker och som Centerpartist. En klassisk härskarteknik som heter just misstänkliggörande.

Om jag ska berätta lite om själva ärendet så har Sametinget inte tagit beslut i frågan utan återremitterat den. Det jag själv är rädd för är att varken Lycksele eller Vilhelmina kanske inte kommer på fråga på grund av kommunikationsmöjligheter, antal hotellbäddar och konferenslokaler. När jag pratar med folk i den samiska världen förstår jag att det är Östersund, Arvidsjaur och Kiruna som toppar önskelistan på placering utifrån flyg, tåg, läge i Sapmi, hotellfaciliteter och konferensanläggningar.

Så än hur mycket jag verkligen önskar att sametingets parlament skulle läggas i Vilhelmina så inser jag att vi får sätta till väldigt mycket arbete om vi ska lyckas övertyga alla sametingspartier om vår förträfflighet. Jag kommer att göra allt jag kan!

Tack för ert slit

Av , , Bli först att kommentera 6

Tack alla ni som slitit så denna helg för att skapa denna WWW helg. Jag är er evigt tacksam. det ideella arbetet ni gör skapar ett härligt Vilhelmina. Det har verkligen varit aktiviteter hela helgen runt om i samhället, i media och väldigt många har engagerat sig och varit med. Så kul och så väl kämpat. Tack!

Dina pengar går till kärnkraft och oljeindustri…

Av , , 2 kommentarer 14

Men man blir då så förbannad…
Västerbottens läns landsting äger andelar i en fond som investerat pengar i kärnkraftverket snett mitt emot Nordmaling i Olkiluoto, 27 mil bort. VA!!!???? Och det räcker inte med det. Landstinget är enligt Folkbladet även delägare i oljebolag också….
Det är förbluffande hur man kan gå ut med en policy och sätta mål för att bli Sveriges mest hållbara landsting till 2020 samtidigt som man mörkar om vart man läger sina fonder?
Att inte Miljöpartisterna i landstinsmajoriteten studsat till och opponerat sig är ju märkligt. Eller så är det så enkelt att de inte vet vad de själva styr över.
Jag som ledamot i Landstinget har även jag ett ansvar. Landstinget handlar inte själva sina foner utan har lagt det på en privat aktör som har vissa regler att följa som den förvaltningspolicy som jag och de andra i fullmäktige godkänt. Det är väl det minsta man kan begära att en sådan policy följs upp?