Tillit, trygghet och tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Innan du läser det här tycker jag du ska läsa det här:

Jag vill prata om de tre T, na, ledstjärnor för hur vi bygger starka samhällen där människor jobbar tillsammans för samhällets bästa.

T som i TILLIT: Grunden för samhället är tilliten till demokratin och den representativa demokratin. Den bärs av att människor vill andras och samhällets bästa. Inte den egnas bästa, eller den egna sfärens bästa. Tilliten måste även finnas till de vi valt in i styrelser, nämnder, bolag. Att de tar sitt ansvar och gör det de är satta att göra. Tillit till att det offentliga gör sitt bästa för det allmännas bästa. Att lita på varandra och tro på varandra. Inte minst inom de olika politiska partierna, att lita till varandra, att vilja varandras bästa och att ha en öppen och ärlig kommunikation. Inte som i USA där vi såg en demagog som skriker och gapar och får tiotusentals människor att tro att valet var riggat. Som drar människor bakom ljuset, som polariserar och som bygger upp misstroenden.

T som i TRYGGHET: Trygghet, att vi litar på varandra, att samhället fungerar att vi känner oss trygga med att samhället finns där när vi behöver det. Att förskolan funkar, att skolan ger barnen det bästa inför vuxenlivet, att familjeomsorgen finns där om det brister likväl som att man får hjälp när man blir gammal eller sjuk. Trygghet måste finna. Att samhället tar sitt ansvar inte minst nu i en pandemi där vi som medborgare verkligen prövas. De som är satta i de ledande majoriteterna tillsammans måste tar de svåra besluten och har ett långsiktigt tänk inför framtiden. Att beslut tas idag för att hantera utmaningarna som även finns framåt. Vi behöver hantera framtiden redan idag! De politiker vi valt ska göra det bästa det kan för att skapa trygghet och stabilitet över tid. Det är viktigt inte minst för de kommunala verksamheterna att de kan förlita sig på att majoriteten håller, att det är ett stabilt samarbete som håller det de utlovat. En stabil majoritet är oerhört viktig i en pandemi. Då kräver det att alla tar sitt ansvar och gör sitt för att skapa trygghet.

T som i TLLVÄXT: Tillväxten är grunden för att få in mer pengar till kommunen. Effektiva företag, med tilltro till framtiden där de kan hantera ekonomin för att ha pengar för att främst överleva men även på sikt kunna skapa tillväxt. Företagen är basen för tillväxten där vi ser hur det skakar inte minst bland de som jobbar i företag i Norrbotten, i gruvor och vindparker där arbetet hämmas av pandemin. Många betalar skatt i vår kommun men jobbar någon annan stans. Vilhelminas små företag är basen för vårt samhälle där vi tillsammans kan se till att vi lägger våra pengar i de lokala företagen.
Tillväxt handlar även om att människor ska kunna bo, jobba och verka där de vill. Det handlar också om att hantera ekonomin långsiktigt. (Som företaget Vibo gör, för att på sikt kunna bygga nya anpassade lägenheter som passar för att kunna bo i hela livet.)

Om vi kan ta ansvar för tilliten, för tryggheten och för tillväxten så kommer vi att möta framtiden an med tillförsikt. Hur tänker du inför framtiden vilka ord är viktiga för dig? Vilka ledstjärnor har du?

Var med i Vaccin till alla!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag kan vi ge världen möjligheten att med några enkla knapptryckningar vara med och köpa vaccination till medmänniskor i de länder som inte kommer att ha råd att vaccinera sin befolkning. Pengarna går oavkortat till COVAX AMC som den globala vaccinalliansen (GAVI) hanterar på WHOs uppdrag!

Så här gör du:

1. Börja med att klicka på länken, välj antal vaccinationer och Swisha. Och se hur vaccinationsräknare stiger!
2. Dela Vaccine Forward och utmana familj och vänner att göra detsamma.
3. Välj en affisch på siten, printa ut och sätt upp den där du kan och får!

Tillsammans stoppar vi pandemin både i Sverige och Globalt.

Varför gjorde vi det här?

Under väldigt kalla nyårsdagar i Jämtlandsfjällen började en bekant till mig fundera på om det fanns något smart sätt skänka en vaccination. Särskilt som vi skulle få dem gratis. När hon insåg att det var lätt för länder och stora stiftelser, men svårt för henne som privatperson eller litet företag, så tänkte hon – det här borde ju någon fixa. Och eftersom hon jobbat för vaccinalliansen (GAVI) tidigare, kunde en del om fintech startups och har ett spretigt, men för det här initiativet, bra nätverk så tänkte hon att det borde ju inte vara så svårt.

Tillsammans med 20 andra stjärnor och hjältar har de på 45 dagar dragit ihop en global kampanj och betalningsplattform för att vi alla ska kunna bidra till att skänka de miljarder vaccin som behövs.

Donera


#vaccineforward #covax

Tandläkare I Sorsele?

Av , , Bli först att kommentera 8

I veckans regionfullmäktige hade jag ställt frågor om tandläkare i Sorsele. Hur ser planerna ut för personer i Sorsele som vill ha friska tänder och uppsöka förebyggande tandvård, samt de som blir i behov av akut tandvård? Hur ser planerna ut för folktandvården i Sorsele? Hur arbetar regionen för tandvården med ambitionen om en likvärdig vård från kust till fjäll?

Det jag ser är att Sorseleborna känner sig oroade över vad som händer med folktandvården i Sorsele. Sorseleborna befarar att de blir ytterligare diskriminerade då tillgång till tandvård inte blir tillgänglig för alla medborgare.

Jag tycker att regionledningen bör vara mer lyhörda till medborgarnas upplevelser och lyssna till medborgarna som berörs. Det är hög tid att skicka en tydlig politisk signal som kan skingra oron och slå fast Region Västerbottens ambitioner för Sorseleborna.

Idag huserar folktandvården i tillfälliga lokaler i sjukstugan. Där har utrusningen en begränsad kapacitet vilket innebär att all typ av tandvård inte kan utföras. Detta innebär att patienter erbjuds tid i Malå, Storuman och Lycksele.

Sorseles befolkning kan behöva åka till Lycksele, en resa på 15 mil enkel väg för att få tandvård och upp till 24 mil om man bor i kommunens västra delar. Det finns inte på denna sträcka så många kollektiva alternativ vilket gör att ett tandläkarbesök kan ta en hel dag. Det är som om Umeåborna skulle åka till Åsele för att få tandvård.

Det finns inga tider för akut tandvård och förebyggande tandvård idag. Det finns ingen tandläkare anställd i Sorsele. Tjänsten på 60% har varit utannonserad, men vem söker en så liten tjänst? På den tjänsten ska man enbart jobba med barn och hemsjukvård, dvs patienter med grönt kort. Sorseleborna börjar känna sig tveksamma och får nu veta att det inte kommer att finnas utrymme för undersökningar, förebyggande tandvård och akut tandvård även efter ombyggnationen, då tandläkartjänsten på 60% inte har det utrymmet. Dessutom så har det inte varit sökande till tjänsten, så Sorseleborna står utan egen tandläkare idag.

Regionen har tidigare varit tydliga med att de inte ska stänga eller avveckla folktandvården i Sorsele. Men vi Centerpartister och Sorseleborna börjar känna oss tveksamma.

Det var en av många frågor som inte besvarades vid fullmäktige,,,,så jag får väl fortsätta jaga på…

Rädda liv i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 4

Fick detta i ett mail häromdan ” Jag vill skriva ett kort tack för att du lyfte frågan om naxalontillgänglighet över hela länet i regionfullmäktige. Även om frågan ”ansågs besvarad” tror jag det kan ha bidragit till att bilda övriga ledamöter kring hur vi kan minska antalet drogrelaterade dödsfall. Svaret gav också bilden att förändring är på gång.
Människors chans till överlevnad skulle öka med ökad tillgänglighet av naxalon. Tack för att du står upp för deras liv och hälsa.

Så tacksam för att få feedback av människor i länet. Det känns som att man gör nytta då.

I regionfullmäktige i veckan hade jag en motion om Naloxon. Jag skrev den ifjol när vi hade så många unga män som dog av överdoser i Vilhelmina. Den förtvivlan som föräldrar, syskon, kompisar och närstående då upplevde ska ingen behöva vara med om. Vi måste göra allt vi kan för att rädda liv.

Den motionen ansågs besvarad då man nu kan ge Naloxon i Ambulans och även i de kommuner där arbetet med IVPA, I väntan på ambulans, fungerar och finns. Det var ju bra att man utvecklar arbetet så att det går att rädda liv på fler sätt. Men jag tycker ändå att man borde titta mer på räddningstjänsten överlag, den finns ju överallt, från kust till fjäll. Det kanske är så att de kan utföra fler livräddande insatser.
Där skrev jag såhär: Rädda liv i hela länet!

Man ska möta människor i den situation de befinner sig oavsett vart de bor i regionen. Därför är det lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation, som att förebygga att personer hamnar i ett missbruk. Majoriteten av narkotikamissbrukarna har en bakomliggande psykisk eller fysisk sjukdom. Därför måste missbruksvården utgå från att både behandla sjukdomen och i största möjliga mån lindra symptomen.

All annan sjukvård utgår från det perspektivet. Missbruksvården ska inte vara något undantag. Därför ska inte politiken sätta upp några hinder för att sjukvården i större utsträckning ska kunna använda sig av läkemedelsbehandling för personer som missbrukat oavsett vart de bor i länet.

I sprutbytesprogrammet i Umeå så får de som ingår där tillgång till Naloxon. Men med ett stort län med stora avstånd så måste vi se till att hitta lösningar som fungerar även i glesa delar av länet. Vi skulle kunna ansöka hos Socialstyrelsen om att bli ett pilotlän för att pröva Naloxon inom räddningstjänsten.
Vi vill att Naloxon blir tillgänglig för att rädda liv i hela länet.

Centerpartiet föreslår därför regionfullmäktige besluta: att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ansöka om att bli ett pilotlän för att pröva Naloxon inom Räddningstjänsten.

Motionen ansågs besvarad. Det är bra att det påbörjats ett arbete att utbilda räddningstjänst att använda Naloxon. Så det går åt rätt håll.

Hittepåsiffror i fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 8

Debatten om rivning av ett hus på Strandvägen blev måndagens fullmäktiges mest verklighetfrånvända och elakaste debatt. Påhopp, misstänkliggöranden och argument som var långt från sanning och fakta. Många tyckanden och många åsikter, åsikter om underlag där några tyckte det var för lite underlag och några tyckte det var tillräckligt. Det är oavsett, än hur mycket underlag som skulle lagts fram till fullmäktige, för många tomma lägenheter som dränerar ekonomin i bostadsbolaget. Det drabbar hyresgästerna först och främst med sämre service, mindre snöskottning, underhåll osv. Men även ägaren, kommunen drabbas. Om bolaget inte håller ihop måste kommunen lägga in pengar som då tas från nån annan verksamhet i kommunen som tex. äldreomsorg och skola. Bolaget måste alltså fortsätta vara välskött, stabilt och ha en ekonomi som håller ihop.

Där finns det några ledamöter som tycker att allt ska vara som det alltid har varit, som inte kan ta in att befolkningen och behoven ser annorlunda ut. Medan andra inser att det ser annorlunda ut idag jämfört med när husen byggdes. De som var med och bygga till husen på 90 talet känner naturligtvis sorg när deras livsverk berörs. Men sanningen att de argument som är tyngst är ekonomin och att det finns för många lägenheter som står tomma, att människor vill bo där de lätt kan nå service centralt och att unga kan köpa sig ett hus för en liten peng, är det kraftfullaste.

Annika berättade att beståndet av lägenheter måste anpassas och att bolaget gjort allt de kan för att hålla ekonomin samt att hon har fullt förtroende för bolaget och dess styrelse. Den som främst argumenterade emot henne tyckte att bolaget tagit fel beslut och att hen visste bättre än bolaget styrelse och ledning. I ett bolag så är styrelses ledamöter personligt ansvariga för bolaget och dess ekonomi och därmed måste de agera för att bolaget fortsatt ska vara välskött.

Gillar inte fullmäktige det bolagets styrelse gör så ska de utse en ny styrelse.

Idag är det 58 lägenheter utan hyresgäster varav 56 stycken är på Strandvägen. Det betyder att det är ungefär två hus för mycket på Strandvägen. ett fint område med fina lägenheter som vi vill göra än finare men mer öppna ytor, parkeringar och utemiljöer. Det 55 plus boende som ställts iordning på strandvägen är populärt och där flyttar det in folk löpande. En trivsam utemiljö bidrar till dess popularitet. Vi skulle behöva nya lägenheter centralt som är anpassade till att äldre ska kunna bo, även om de behöver rullator eller andra hjälpmedel. Där det är lätt att ta en promenad till service, apotek eller andra affärer. De hus som finns idag uppe på ”plassn” är äldre och få ha hiss och breda dörrar.

Det är en vikande befolkningskurva som gör att vi blir färre i kommunen. Färre efterfrågar en lägenhet. Vi ser också att det är billigt att köpa ett hus som gör att många väljer hus istället för att hyra lägenhet.

Bolagets styrelse är ansvariga för bolaget och dess hyresgäster. Går ekonomin åt fel håll måste bolaget styrelse anpassa beståndet som det heter, dvs antalet lägenheter och lokaler för att hålla ekonomin. Det finns så mycket fakta i det här ärendet där styrelsen verkligen stött och blött hur man ska kunna ta sig an framtiden. Som tur var så var det fler insatta och förståndiga personer som röstade för förslaget. Så nu går vi vidare med att fortsätta skapa ett attraktivt område med fina lägenheter. Jag som ordförande är ytterst ansvarig tillsammans med de andra i styrelsen som varit helt eniga om att vi ska se till att ha ett välskött bolag som kan hantera ekonomin och även satsa på att i framtiden bygga nya mer anpassade bostäder. Jag var med och beslutade i fullmäktige med deltog inte i debatten, det kan ha uppfattats som opassande, vilket var tufft då jag verkligen fick bita mig i tungan och hålla tillbaka alla de känslor som susade runt.

Det mest intressanta var kanske värderingarna som framkom. Det blev tydligt att vänstern och några socialdemokrater ansåg att de har makten att styra människor till att bo på Strandvägen medan centerpartister, kristdemokrater, politiskt alternativ, feministiskt initiativ och några socialdemokrater tyckte att människor själva ska få välja vart de vill bo. En intressant debatt alltså för den demokratiskt intresserade. Den kan du se på kommunens hemsida i två veckor framåt.

Mer mot 5500 än 8000

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid gårdagens fullmäktige fick vi veta att året 2020 gått hyfsat, det kommer att bli att underskott men så mycket, mycket mindre än det vi först trodde. Vi såg ett minus på 38 miljoner tidigare i år men nu ligger vi runt en fjärdedel av det. Så skönt och så bra jobbat av alla verksamheter. De beslut som är tagna har gett resultat. Så skönt! Ekonomichefen var mycket lättad och det kan jag förstå. Han gav cred både till politiken som tagit svåra beslut och även till all personal som jobbat fram detta.

Befolkningen går mot att bli 5500 personer så långt mycket förre än vad det var jag lärt mig att vi är runt 8000 personer i kommunen. Vi blir flest äldre och barn och unga minskar. Det gör att vi kommer att behöva anpassa kostymen med mer pengar till äldre och mindre till förskola och skola. Det har fötts ungefär lika många som har dött men det har bara flyttat in 120 medborgare vilket är mycket färre än vanligt samtidigt som 220 st har flyttat ut. Så det är där vi ser det stora tappet. Många unga flyttar till utbildning och till andra jobb än de som finns i vår kommun. Befolkningstappet gör att vi får mindre i skatteintäkter och i generella statsbidrag. De som flyttar är alltså de yngre, de vi behöver allra mest kvar i vår kommun.

Så även om vi kan vara nöjda med att vi styr ekonomin åt rätt håll så ser vi att utmaningarna fortsätter. Vi ser att 2021 så kommer vi att ha balans i ekonomin, det känns bra. Annika berättar om hur vi ska fortsätta jobba då det gäller den tillväxt som sker i fjälldalarna där vatten och avlopp ska byggas och stora investeringar kommer att ske.
Annika säger också att vi kommer att jobba fram en inflyttarservice och jobba för inflyttning likväl som vi ska jobba för att få fler att stanna i kommunen. Vi behöver också veta varför människor väljer att flytta. Är det kvinnorna som flyttar? Vad är det i kommunen som gör att man väljer att bosätta sig i en annan kommun? Om människor kunde deltidsbosätta sig i sin fjällstuga, skulle det hjälpa till? Vi har högt skattetryck, är det en faktor? Det är frågor vi behöver få svar på. Har du tankar om det så hör av dig.

Vi pratade om den naturreservat som Länsstyrelsen ska bilda i Södra Gardfjället där vi vill se mer av övernattningsmöjligheter, vindskydd, toaletter och parkeringar liksom att vi vill se att snöskoterkörningen ska få fortsätta som idag. Kommunen har skrivit ett svar på remissen där vi utgått från vad som behövs för kommunen, dess medborgare och dess företag och besökare. Hoppas nu Länsstyrelsen lyssnar.

Vi skrev också under de medborgarlöften vi ger tillsammans med polisen om att jobba förebyggande mot narkotika, jobba emot störande körning, mot brott och för att öka polisens närvaro i kommunen för att öka tryggheten och informera medborgarna mera.

Det barnvänligaste länet!

Av , , 2 kommentarer 2

I region Västerbotten finns ett arbete som kallas Salut. Det handlar om att jobba för ett friskare liv där man lägger fokus på barn och unga. Ett arbete som utgår från trygga uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor med barnet i centrum. Ett arbete som också minskar sjukvårdskostnader på lång sikt. Vid beredningen för demokrati och folkhälsa i veckan så fick vi lära oss mer om det. Vi fick också träffa folkhälsosamordnare från Sorsele, Storuman och Lycksele. Jag blev så imponerad av deras arbete där de lyfter hur de jobbar för att medborgarna ska leva ett friskare liv, äta bra, röra sig mer, skapa trygga familjer utan väld och främja både fysisk och psykisk hälsa hos unga.

Det är olika mellan kommuner hur förutsättningarna ser ut för att jobba förebyggande för att medborgarna ska ha en bra hälsa och att barn ska leva id et barnvänligaste länet. För att nå framgång så måste högsta chefen visa och agera för att det här är viktigt. Kommunchefen tex i en kommun.
Idag får föräldrar fylla i enkäter löpande från att de blir gravida till dess barnen blir 16 år som sen följs av forskare. Hälsosamtal som sker i skolorna där kan skolsköterskorna nu lägga in dem i samma databas. Skellefteå och Umeå gör det men inte de övriga kommunerna. Det är flera kommuner som uppmärksammat att fakta saknas för deras del i länets gemensamma siffror. Vi i beredningen lyfte det i vår förra rapport som en viktig faktor för att få fram hur det ser ut för barn och unga i HELA länet. Inte bara i städerna.

Tänderna är en del av hälsan där konceptet Bodil Krokodil är ett sätt att jobba för att lära barn om hur viktigt det är med friska tänder. Ett annat arbete är YAM som fokuserar på psykisk hälsa.
Våld är en fråga som lyfts allt mer. Vi vet att det är vanligt att som kvinna vara våldsutsatt.
Var tionde treåring har nån sorts socioemotionellt problem, där pojkar ligger sämre till än flickor. Föräldrar är så oerhört viktiga för ett barn och dess uppväxt till att bli vuxen. Jämställdhet är så otroligt viktigt på så många sätt. Att jobba tillsammans med barnen i centrum där alla krafter runt ett barn hjälps åt.

Det finns så mycket att jobba med för att förbättra för barn och unga. Inte minst då det gäller machokultur, våld i hemmet. Där måste vi som vuxna våga se och våga fråga om vi misstänker att barn far illa.

Trygga barn och unga!

Av , , Bli först att kommentera 2

I veckan har jag varit med på en träff med ungdomsmottagningen i Vilhelmina. En träff där jag blir stolt och tacksam likväl som jag inser hur mycket som fortfarande måste göras. Vi måste verkligen kämpa på för att gifta ihop kommunen och regionens arbete för barn och ungas hälsa. Du kan följa ungdomsmottagningen via deras sociala medier här.

De är aktiva i de forum där unga finns som Instagram. De gör korta enkla filmer om allt som berör oss människor som om oro, preventivmedel men även om våld och andra frågor som påverkar vår hälsa. Våld och missbruk är ett verkligt problem. Machokulturen skapar normer som är svåra att leva under både för tjejer och killar. Normer som påverkar även vuxna människor i deras liv. 70% av de som själva avslutar sina liv är män. Män är överrepresenterade i missbruk, i våld, i olyckor och många självbehandlar sin psykiska ohälsa genom missbruk på olika sätt.

Ungdomsmottagningen åker ut i kommunen för att vara tillgängliga för de barn och unga som bor i fjälldalarna. Så viktigt och så bra. Vi vet att den samiska befolkningen har sämre siffror då det gäller hälsa så oerhört viktigt att arbeta förebyggande på alla platser där barn och unga i samiska familjer bor.

Det behövs olika professioner som kan jobba för att knäcka tabun och sänka trösklar och som kan stötta upp för människor som vill skapa och leva hälsosamma, trygga liv.

Jag blir så glad över att se hur smart de jobbar och de ambitioner de har de som jobbar vid ungdomsmottagningen. Inte minst de jobb de gör i sociala medier. Det de gör är ett gott exempel för andra för att nå ut till unga och skapa relationer som på sikt ger en bättre hälsa. Att jobba förebyggande i samarbete i samhället är en framgångsfaktor där Ungdomsmottagningen i Vilhelmina visar vägen framåt. Heja er!

Är E-handel nåt att ha för landsbygdens företag?

Av , , Bli först att kommentera 3

När pandemin ställer det mesta på ända så får vi alla tänka om. Att hitta nya sätt att som företagare att få företaget att rulla på är en överlevnadsfråga. Det är verkligt tufft för många företagare idag.

Sara Idenfors som driver bl.a. e-handelsföretaget Västerbottenssåpa och som hjälper andra företag att starta e-handel berättar i poden hur det ser ut. Du hittar den här:

E-handeln i Sverige växte med 39 procent under tredje kvartalet 2020, jämfört med samma period 2019. En historiskt hög tillväxt som delvis är en konsekvens av coronapandemin. Men hur ska vi tänka framåt?

Hur tänker du och vad har du för tankar om den framtida e-handeln?

Grön galamiddag och grön omstart

Av , , 2 kommentarer 2

I helgen har det varit galamiddag, bakelsebakning, diskussioner med bla Skolverkets generaldirektör om små skolor, resonemang om jobben, migrationen, äldreomsorgen och mycket annat på de kommundagar som Centerpartiet haft. Annie presenterade också en rapport om klimatet och miljön. Jag var på ett seminarium om upphandling med Agenda 2030 som mål som var mycket intressant. Seminariet om små skolor var också hoppingivande där vi nu driver på allt vi kan. Madelaine Jakobsson från Nordmaling håller i det jobbet som jag tror kommer att ge konkreta förslag framåt för just de små skolorna.

Vi tror att coronapandemin kommer att kräva en omstart av ekonomin i världen. Det behöver satsas på grön teknik, innovationer och hållbara företag och grönare jobb. Bland annat vill vi se en riktad vätgassatsning inom industriklivet och insatser som garanterar den långsiktiga leveranssäkerheten och kapaciteten i elsystemet. Att testa vätgas som drivmedel på inlandsbanan är ett projekt som jag tycker är väldigt intressant tex.

Vi vill också se en stabilare elnät. Vi behöver se till att vi kan säkerställa en ökad försörjningstrygghet och stabil och trygg överföring av el både idag och på lång sikt.

Så här ser de fem nya förslagen ut för en grön omstart:

1. Nytt nationellt mål för minusutsläpp.
Vi vill införa ett skarpt mål för minusutsläpp som utgår från Sveriges nationella klimatmål, och som säkerställer att vi verkligen når netto-nollutsläpp i Sverige till 2045.

2. Gör koldioxidlagring möjligt i Sverige.
Lagring av koldioxid i Sverige skulle göra det möjligt att säkerställa högsta möjliga säkerhet och skydd för miljön.

3. Inför ett bonussystem på EU-nivå för minusutsläpp.
Klimatfrågan kräver samarbete och en ekonomisk bonus för företag på EU-nivå skulle snabba på arbetet med att plocka bort skadliga utsläpp från atmosfären.

4. Säkra kapaciteten och säkerställ leveranssäkerheten av el i hela landet.
Det måste finnas tillräckligt med el när och där den behövs. Det är viktigt både för industrin och för den gröna omställningen. Vi vill se en ökad elproduktion utan kapacitetsproblem och att Svenska Kraftnät får ansvaret att säkra den långsiktiga leveranssäkerheten. Vi måste helt enkelt ha el i hela landet.

5. Bredda industriklivet med en riktad vätgassatsning.
Vätgas och vätgasteknologi är en fantastisk möjlighet för mer förnybar energi. Det är en viktig energibärare och kan användas för att bland annat lagra och transportera energi. En viktig pusselbit i ett hållbart, förnybart energisystem.