Olle säger som det är!

Av , , 1 kommentar 13

Idag skriver min kompis Olle Edblom om de osanningar som S för fram bara för att försvara en politik som gått snett. Är det inte ambulanser så är det polishundar de prompt ska centralisera till Umeå.

Olle skriver: Osanningar framförs av Vänsterns partiledare Jonas Sjöstedt och fd landstingsrådet Maria Grip. Det kan man läsa  i dagens Folkblad. De påstår att besparingarna i inlandet beror på minskade statsbidrag och att vi har infört ett vårdval för patienterna där de själva får välja sin hälsocentral. Nog borde man förvänta sig av en partiledare i vänstern och gruppledare i landstingat att de borde kunna hålla sig till sanningar. Inte bara skylla på andra.

Inte heller har statsbidragen minskat. Alliansregeringen tillförde 2011 5 miljarder varav landstingen fick 1,5 miljarder. Dessutom har vi fått riktade statsbidrag för finanskrisen, för vårdgarantin, för psykiatrinn och äldrevården. Men vill man skylla på någon annan så skyller man gärna och ofta på regering,riksdag istället för att ta ansvar för sin egen politik. En politik som faktiskt under många år har haft inriktningen på besparingar i vården istället för besparingar på områden som tex kukltur, regional utvecklig, projekt, administration och lokaler.

Olle har så rätt och det är märkligt så lätt det är för s och v att få fram osanningar som de tror medborgarna ska svälja!

Snabba fix!

Av , , Bli först att kommentera 11

Lyssnade på Peter Olofsson som pratar om hur Landstinget ska dra ner på helikoptrar och samverka med staten omkring helikoptrar. Tidigare när de drog in ambulanserna i små kommuner så pratade han om samverkan med kommunerna. Vi som följt frågan vet att det där med samverkan inte är Landstingets huvudnummer och verkligen inte Landstingsledningens bästa gren. Dessutom är det så att de regelverk som styr krav på ambulanser och blåljusfordon inte går ihop med vad som gäller en ”vanlig”bil som en kommun äger. Jag tror knappast att statens helikoptrar har den utrustning och de krav som ställs på en helikopterambulans. De snabba fix och de idéer som Peter Olofsson saluför är inte verklighetsbasererade och förutsättningarna för idéerna finns inte. Så backa nu och gör om och gör rätt. Landstinget är inne på en mycket farlig väg!

Snabba fix!

Av , , Bli först att kommentera 1

Lyssnade på Peter Olofsson som pratar om hur Landstinget ska dra ner på helikoptrar och samverka med staten omkring helikoptrar. Tidigare när de drog in ambulanserna i små kommuner så pratade han om samverkan med kommunerna. Vi som följt frågan vet att det där med samverkan inte är Landstingets huvudnummer och verkligen inte Landstingsledningens bästa gren. Dessutom är det så att de regelverk som styr krav på ambulanser och blåljusfordon inte går ihop med vad som gäller en ”vanlig”bil som en kommun äger. Jag tror knappast att statens helikoptrar har den utrustning och de krav som ställs på en helikopterambulans. De snabba fix och de idéer som Peter Olofsson saluför är inte verklighetsbasererade och förutsättningarna för idéerna finns inte. Så backa nu och gör om och gör rätt. Landstinget är inne på en mycket farlig väg!

Rättvis och trygg vård för hela inlandet!

Av , , 1 kommentar 11

Rättvis och trygg vård för hela inlandet!
 
De förändringar som landstinget i Västerbotten beslutat om avseende akutsjukvården och ambulanserna i inlandet är olycklig för Dorotea och Åsele och för hela inlandet. Det är början till att nedrusta en inlandssjukvård som bygger på akutplatser och ambulanser i alla kommuner i inlandet. Vi som bor i inlandet ska ha en likvärdig vård som övriga länet vilket kräver en god akutsjukvård för att våra kommuner ska kunna ges förutsättningar för överlevnad och tillväxt och en god och rättvis service.
 
Det som sker parallellt med neddragningarna på vissa ställen, med utökningar av akutsjukvården i Vilhelmina och Storuman är självfallet bra. Men det borde också kunna byggas upp i övriga inlandskommuner. Det är inga större åtaganden som krävs för att vid alla sjukstugor lokalisera såväl akutplatser, ambulanser som en utvecklad telemedicinsk verksamhet. Allt för att förbättra servicen och tryggheten på hemmaplan och förhindra onödiga besök och inläggningar på våra lasarett.  Vi ser gärna glesbygdssjukhusens möjligheter vid alla våra sjukstugor. Det är i långa loppet väl investerade och kostnadseffektiva vårdsatsningar.
 
Låt inte Västerbottens inland bli ännu ett exempel där man genom satsningar på några orter kan göra neddragningar på andra. Det är ingen bra strategi att vare sig sätta kommuner eller olika kommuninnevånare mot varandra. Det vi behöver göra i kampen för överlevnad är att samverka mellan kommuner och med landstinget så att vi tillsammans får bra och rättvisa vårdlösningar för alla som bor i länet. Det finns det förutsättningar för bara vi släpper på prestigen och sätter oss ned kommun och landstingsföreträdare och pratar igenom vad vi tillsammans kan åstadkomma för att trygga vården i inlandet. Där är det samarbete som bl.a. utvecklats i Storuman ett gott exempel som vi kan sprida till andra kommuner.
 
Det är ju helt klart, att sjukvården i inlandet och i länet står inför stora utmaningar framöver och att vi måste hitta nya sätt att säkerställa en trygg och nära vård för alla. Det finns väldigt stor potential i att arbeta ännu effektivare med egenvård och digitala lösningar via E-hälsa och nya utvecklade sätt att stärka samverkan mellan kommuner och landsting. Men det kräver att vi vågar bryta gamla murar och titta på nya sätt att organisera vården tillsammans för våra medborgare.
 
Tomas Mörtsell, Kommunalråd, Centerpartiet Storuman
Maria Kristoffersson , Centerpartiet Vilhelmina
 

Palt i Sagatun!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag ska jag inviga den nyrenoverade stugan i Sagatun. Den brann ifjol och skoterklubben och en mängd ideella har renoverat och fixat den till toppskick. Idag serveras palt så vi strax ta på uteoutfiten och dra iväg med skotrarna. Vintervädret ser mycket lovande ut så de blir nog en härlig dag.

ÖVRIGA FAMILJEN HAR HUNNIT VARA DÄR REDAN EN HELG NÄR JAG JOBBADE SÅ DE ÄR INTE LIKA NYFIKNA SOM JAG.

Grattis Ibbe, Torsten och kronprinsessparet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Ser med glädje att Ibrahim Baylan tar plats i socialdemokraternas nya lag. Han är väl värd den uppskattningen och det ska bli kul att se vilken plattform han får. Jag hoppas att Norrlandsfrågor blir hans game.

sedan det varit uppmärksammats att jag ska jobba med politik har min telefon gått varm från människor på landsbygden från Sillerud I söder till Arjeplog i norr.

Ett stort engagemang för landsbygdens frågor då utarmningen går snabbt i många glesa delar av vårt land. Det krävs krafttag för att mota denna utveckling där samarbete över gränser, sektorer, strukturer och nivåer är lösningen.
Det finns alla anledning till att kraftsamla kring vårt eget läns utmaningar som välfärdsfrågor, trygghet och omsorg. Det har gått för långt i nedmonteringen redan nu!

Så har vi på denna Torstens dag vi fått en replik att minnas-” mina känslor är all over the place. ”

Är vi ett humant land eller inte?

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag blir så oerhört upprörd då jag ser och hör om fallet med den unga killen som har behov av hjälp för att klara av sinvardag och nu förlorar det mesta av den tiden. Försäkringskassan har nya sätt att bedöma. HELT VANDINNIGT, dessa nya bedömningar ger oerhört ohumana konsekvenser. Det är inte värdigt ett land som vårt. Försäkringskassan ska ta sitt ansvar som den myndighet som ska se till människans bästa. Så här får det inte gå till!

Lennart kör en klassiker..

Av , , 2 kommentarer 13

Igår var Lennart Holmlund i blåsväder igen och fick kritik av både de egna partikamraterna i Umeå, av Aftonbladet och VF. Att de egna socialdemokratiska tidningarna och de internt kritiserar en av de ”egna”, är ett friskhetstecken i en demokrati. Det är ju aldrig bra att bli för länge på sin post eller att inte bli ifrågasatt, det leder direkt till maktfullkomlighet och korruption.

Lennart konstaterar i sin blogg att jag fått ett nytt jobb och ska jobba med politikutveckling. Att jag upplevs som en företrädare för landsbygdspoltik och norrlandsfrågor tackar jag för, det är ju det jag är. men även om Lennart ger mig cred för att partiet tar ansvar för landsbygden så är sanningen den att den linjen har varit och är partiets linje.

Under stämman i Åre i september så var det väldigt tydligt att partiet har landsbygden som norm och den täta staden som särart. Det är den värdegrunden som vi nu jobbar vidare på och utvecklar i ett nytt ideprogram.

Lennart ställer frågan omCenterpartiet har nåt självberättigande som parti då partiet byggdes upp av småbönder som inte längre finns. På samma sätt byggdes Socialdemokraterns upp av arbetarrörelse under 1930 talet. Trots det är de flesta av dagens LO anslutna inte trogna det Socialdemokratiska partiet.

Tiderna förändras, människors vardag ser inte längre ut som det gjorde under 1900 talet då partierna etablerades och partierna utvecklas och förnyas.

Just nu är Centerpartiet inne i ett förnyelsearbete som drogs igång under förra året. Valet av ny partiledare är en del i denna förnyelse och det öppna arbetssättet som vi då började med ska vi utveckla och fortsätta med. Se bara hur vi tar fram det nya Ide programmet där alla som bara vill är välkomna att var med och forma det. . Gå in och skriv vad du tycker är viktigt på www.centerpartiet.se.

Även du Lennart kan vara med och skriva!

Bromsande M?

Av , , Bli först att kommentera 5

 Som jag sagt tidigare så är det vi ser omkring oss i länet dåd et gäller indragning av service till emdborgarna en symtom på ett förlegat utjämningssystem. Det kom i april förra året ett nytt förslag till utjämningssystem som välkomnades av lokalpolitiker över hela Sverige och remissvaren är övervägande positiva. Den helt eniga kommitténs förslag var mycket positiva besked för många kommuner och landsting eftersom det rättar till många av de felaktigheter som finns i dag. Tanken var att det skulle vara infört nu i januari. Men inte!  Vi är mycket besvikna vi som jobbar med hela alndets intressen för ögonen. Varför, ska det vara sås vårt? Är det för att det även innebär förändringar för den täta staden?  Vill man inte att alla delar av landet ska ha samma möjligheter till samhällsservice?

Kommitténs förslag hade en tydlig glesbygds- och landsbygdsprofil, som kändes och var rätt. Den överensstämmer med mitt partis vision om att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Sverige. Så min fråga till Moderaterna som bromsar förslaget är, var är propositionen??