Strandskydd, skog och staden som norm

Av , , 6 kommentarer 9

Jag blir bra brydd när jag hör miljöpartister i dag prata om strandskyddet och skogen. Det är långt från den sanning jag känner när jag hör Mp språkröret säga:

’Arter riskerar att dö ut och allemansrätten hotas’ Andra förståsigpåare för fram lite diverse som att vattenkvaliteten i älvarna i Norrland är hotade om strandskyddsutredningens förslag genomförs. En miljöorganisation pratar om skövling av svensk natur och att ’Centerpartiets krav hotar vår framtid’.

Jag tycker det vi nu kan höra om skog och strandskydd handlar om stad mot land. Om stadsbors syn på landsbygd och om staden som norm.

Kristina Yngwe som har koll på frågorna förklarar hur det i verkligheten ser ut: ”I både skog och strandskydd handlar det om att genomföra förslag som utredningarna presenterat. Utredningar som följer Januariavtalets formuleringar som alla fyra partier gått med på, och de direktiv som alla fyra partier förhandlat fram.

Ett sådant förslag som strandskyddsutredningen presenterat är att det generella strandskyddet för små sjöar under 1 ha och vattendrag under 2 m ska tas bort. Detta motiverar utredningen bland annat med att exploateringen vid sådana små sjöar och vattendrag är liten, och att det i 12 av 21 län redan finns liknande undantag vilket gör att legitimiteten för strandskyddet undergrävs när regelverket ser olika ut i olika län. Mig verkligen pågår varken skövling eller massdöd av arter i de län som redan idag tillämpar dessa undantag.

Ett annat förslag är ’landsbygdsområden’ som är en utveckling av dagens LiS-områden med möjlighet att helt eller delvis upphäva strandskyddet eller ge betydligt mer generösa dispensmöjligheter än idag. Dessa ska kunna införas i hela landet och baseras på de lokala förutsättningarna i det specifika området för att skapa ett mer differentierat strandskydd och göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden. Ventiler för särskilt värdefull natur eller viktiga allemansrättsliga värden föreslås dock av utredningen, och även här har jag genuint svårt att se på vilket sätt möjligheten att införa landsbygdsområden skulle leda till att vår framtid är hotad.

Tycker C att strandskyddsutredningens och skogsutredningens förslag på liberaliseringar och förstärkning av äganderätten räcker? Nej. Vi ser detta som viktiga steg mot ett verkligt differentierat och decentraliserat strandskydd samt en stärkt äganderätt i skogen. Vi ser fortfarande att ytterligare liberaliseringar behöver göras. Men hellre garanterade förbättringar nu än eventuella någon gång i framtiden.

Om detta kan ju såväl MP som diverse miljöorganisationer tycka vad de vill. Men att utifrån utredningens förslag slänga sig med ord som ’skövling’ eller ’hotad framtid’ när riktiga miljö- och klimatkatastrofer pågår runtomkring i världen i detta nu känns faktiskt bara oseriöst.”

Hur tänker du kring frågan?

Var Alliansregeringen odemokratisk?

Av , , Bli först att kommentera 7

VAR ALLIANSREGERINGEN ODEMOKRATISK? Så skriver en av mina fd kollegor Fredrik Jarl i ett inlägg i sociala medier. Tänker att ni borde få ta del av hans tankar så jag klipper in det här.

När allianspartierna efter valet 2006 tog makten och bildade regering fanns det ingen som helst tanke på att låta Socialdemokraterna – det största partiet i riksdagen med 35 procent av väljarkåren – något som helst inflytande över politiken. Var det odemokratiskt?

Det är naturligtvis en retorisk fråga. Sjävklart var det allt annat än odemokratiskt. Allianspartierna samlade en majoritet av väljarkåren, och det betyder att väldigt många väljare röstade på partier som inte fick inflytande över makten. Så fungerar vår representativa demokrati.

Det är alltså inget odemokratiskt i att inte vilja samarbeta och förhandla om det politiska innehållet med andra partier – och detta oavsett hur många väljare de har stöd av. Ju större väljarstöd ett parti har desto större är chansen för att partiet ska få inflytande, givet att partiet har förmåga och vilja till samarbete och att partiets sakpolitik och värderingar inte är alltför långt ifrån övriga partiers.

Lyckas man då inte samla tillräckligt stöd hos övriga partier för att bilda regering så spelar det ingen roll hur många väljare man har stöd av, och det är inget odemokratiskt med det.

Således är det inget odemokratiskt med att inte vilja samarbeta eller förhandla med V och SD. De båda partierna har genom ageranden, uttalanden och sakpolitik visat att de är två partier som inte bör ha något inflytande över regeringsmakten. Låt vara på varsina sätt.

Vi har två partiledare i riksdagen som gör anspråk på statsministerposten. Med sådana anspråk kommer också ett ansvar att skapa grund för en sådan regering. Man det låter lite som ”jag är beredd att regera och bestämma bara ni röstar fram mig”. Ansvaret för att skapa underlaget som krävs för att nå makten ligger på den som har sådana anspråk. Ansvaret ligger inte på någon annan.

Och om läget är låst och ingen av de båda lyckas att nå det som de eftersträvar så borde de – som jag ser det – sätta sig ner tillsammans för att se om det går att hitta en väg ut ur det låsta läget. Det vore i min mening ansvarstagande på riktigt, vilket är något helt annat än att bara prata om ansvar, kompromissvilja och att vara den ”vuxne i rummet”.

Tack Fredrik för texten 😀

Jag hoppas verkligen att de som nu sitter och förhandlar för att komma vidare i denna helt märkliga situationen lyckas. Ingen vill ha ett nyval! Eller så finns det?

Själv håller jag med majoriteten av svenska folket – vi har annat viktigt att hantera än ett nyval. Låt oss vänta till nästa år som är reguljärt ett valår.