Lova vattenkraftsåterbäring lokalt hjälper föga!

Av , , 8 kommentarer 6

Det här med återföring av vinst från vattenkraft är en fråga som behöver lyftas fram av fler. När frågan kom upp i den lokala valdebatten i Vilhelmina så sträckte Feministiskt initiativ upp handen att de jobbar för frågan nationellt. Det är ju bra men de finns idag inte i riksdagen. Även Politiskt alternativ och Sverigedemokraterna vill låta medborgarna tro att de driver frågan, även ifrån Kristdemokratiskt håll kommer synpunkter i den riktningen. Men det är Centerpartiet som drivit frågan i riksdagen men intresset från övriga partier har varit lågt.

I Norrland produceras varje år energi får flera miljarder. Under 2017 var stod de fyra nordligaste länen för 3,4 miljarder i fastighetsskatt på vattenkraftverk. Det är ett exempel på hur mycket Norrland bidrar med till den nationella kassan. Det är den fastighetsskatten vi vill återföra till de regioner där energin producerats.

Men om vi genomröde mer av regionala skattebaser skulle det bli tydligare hur mycket olika landsändar egentligen bidrar och att pengarna i större utsträckning än idag borde stanna kvar i de regioner där den betalas in. Så ser det ut i flera andra länder som i Norge. Norge har en ytterst levande landsbygd och det bor folk i varenda liten by. Det vet ni som kört över mot den norska kusten, det syns.

Centerpartiet tycker att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras. På samma sätt som att det är självklart att människor i stor utsträckning ska få behålla frukterna av sitt eget arbete bör regioner som bidrar med värdefull produktion få behålla delar av detta värde. Flera partier slår sig nu för bröstet och beskriver att de driver frågan av återbäring på vattenkraften, men det är inte sant. Så länge det inte är respektive partis politik på nationell nivå så blir det inget resultat. Då gör det större nytta att driva frågan internt. Så gör det istället för att prata om den lokalt.

För Centerpartiet är återbäring av vattenkraften i form av regionaliserade skattebaser den politik vi driver även i riksdagen. En röst på Centerpartiet innebär att frågan drivs på alla nivåer – lokalt, regionalt och nationellt! Då gör det skillnad på riktigt!

Skogsmuseet och den samiska kulturen

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi ser hela länet även då det gäller kulturen. Kulturen i Västerbotten har en lång tradition i folkbildningen, berättandet och de kulturella föreningslivet, i den myllan har det skapats en mångfald av kulturella uttryck som är värd att både bevara och utveckla

De kulturella institutionerna muserna, länsteatern och Norrlandsoperan är viktiga noder i den Västerbottniska kulturen och skall också i den mån det är möjligt verka i hela länet.

Centerpartiet vill:
• Att anslagen till ex skogsmuseet, företagsarkivet säkras
• Att norrlandsoperan ger fler föreställningar i hela länet
• Att uppmärksamma den samiska kulturen
• Utveckla arbetet med lokal kulturhistoria
• Att de mindre biografernas fortlevnad ute i länet säkras
• Att huvudmannaskapet för kulturinstitutionerna utreds (Museerna, Norrlandsoperan, Länsteatern)

Vilken framtid vill du se för dina barnbarn?

Av , , Bli först att kommentera 6

De som tycker Jimmie Åkesson låter redig i tv, läser det SD propagerar för och känner att de kan ju inte vara så farligt att rösta på SD. Det är ju upp till var och en men man måste se bakom den yta som levereras av SD. Som kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv och egna kroppar. Jimmie Åkesson vill inskränka aborträtten och införa samvetsfrihet för vårdpersonal som vägrar utföra aborter. Abort handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp och rätten att bestämma över sitt eget liv. Annie Lööf var i debatten här om kvällen politiskt glasklar om vad som står på spel för jämställdheten på valdagen den 9 september.

Lika illa är det när man riktar sig till äldre människor. De sänder nu ut en tidning, en skicklig propaganda som fångar äldres ängslan kring de samhällsproblem som de redovisar, påhittade, upplevda såväl som äkta, skruvas till hot och förses med en gärningsman invandraren.

SD löser alla problem inom sjukvård, pensioner, bostäder, rättssäkerhet med att stänga gränserna för invandring. Allt kan betalas med stängda gränser.

Tanken de har med sin propaganda är att man ska uppleva Sverige som hotat, ett land i kris och naturligtvis att man själv är hotad av massinvandring av främlingar, muslimer och böneutrop. När man ser den material som kommer i brevlådor så ser det ut som vanliga människor och inte ett nättroll så långt ökat når. Man vill få fram att andra partier misslyckats och att de står utanför etablissemanget.

Jag ser en KIT Film på facebook, om vad som skedde i Tyskland när nazisterna kom till makten. Det är samma sak vi ser nu. Många tyskar som röstade på nazisterna då har sen berättat att de resonerade exakt så, som de som röstar på SD gör idag. De såg sig inte själva som rasister, de hade inget särskilt emot judar, men de andra partierna hade misslyckats och då kunde väl Hitler åtminstone få en chans.

Skillnaden är att tyskarna hade ett förlorat världskrig och två djupa ekonomiska kriser bakom sig samt levde i ett verkligt politiskt kaos. Vi svenskar har som aldrig haft det bättre än vi har det nu. Sverigedemokraternas bild av Sverige är en lögn. Vem har vaknat om morgonen och verkligen känt att jag är hotad och landet är i kris?

Jag har de som stått mig nära som gått på lögnen, som tror att om Åkesson får bestämma ska även de få sin vilja igenom inom sitt område. Det är om något en lögn. Låt inte propaganda likt den på 30 talet få dig att tänka själv, att analysera och se bakom de fina bilderna.

Centerpartiet är den ideologiska motpolen till SD. Vi vill gå framåt, för medmänsklighet, framtidstro och jämställdhet. Du avgör vilken framtid dina barn och barnbarn ska få.

Fritt fram för tjuven!

Av , , Bli först att kommentera 3

För nån vecka sedan besökte jag Handlarn i Klimpfjäll och lyssnade på när Helena Lindahl intervjuade Eva Kristoffersson om det inbrott som de utsattes för i brinnande sommarsäsong.

Det försvann 200 000 kr från kassaskåpet, både butikens pengar men även byns föreningars kassor förvarades där. Det tog 10 timmar innan polisen kom och då kom de med helikopter från Kiruna. De lokala poliserna var på motorveckan i Lycksele så det fanns inga poliser att skicka. Det märkligaste var att när de väl ringt polisen som skulle ringa tillbaka så ringde aldrig polisen tillbaka. När de ringde igen så fick de veta att det var svårt att hitta någon att skicka då Klimpfjäll var så avlägset!

Sen kom nästa slag, att försäkringsbolaget inte skulle ersätta då de ansåg att kassaskåpet var för gammalt.
Men civilsamhället ställde upp och samlade in pengar så att Eva kunde gå rätt så skadeslös förutom förlorade inkomster och sådant.

Polisfacket säger att det är ett problem att det bara finns en patrull. Om det händer något så måste de ta tag i förövaren och de utsatta brottsoffren blir lämnade i sticket. Idag finns en patrull i Södra Lappland helger och kvällar, ett område lika stort som Danmark.

Eva berättar att det stora problemet idag för dem är vägarna. De är så dåliga att transportskadorna blir stora. De kan tex inte ta hem mjölk med skruvkork i rullvagnar då förpackningarna går sänder under transporten. Vi har förslagit ett åtgärdspaket för landets vägnät, det måste åtgärdas.

Vi har också föreslagit 1000 fler poliser till Norrland. Vi som bor i inlandet betalar lika mycket skatt som alla andra och har rätt till en samhällsservice som fungerar. Vi har rätt till samma trygghet och farbara vägar som andra. Polisen ska komma när du ringer och det ska inte ta över tio timmar att få hjälp.

7 förslag mot nazism

Av , , 2 kommentarer 4

Vi har presenterat förslag för att se till att nazister inte ska få gå runt i samhällen, sprida hat, hota och skrämma. Det är dessa sju förslag:

1. Kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationers verksamheter
2. Nolltolerans mot brott vid demonstrationer
3. Skarpare krav för demonstrationstillstånd
4. Kontakta hemmet om barn och unga visar tecken på extremism och radikalisering
5. Tillför resurser för utbildning om extremism och förintelsen till ideella organisationer
6. Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser
7. 90 miljoner över tre år på att stärka säkerheten i lokaler som tillhör trossamfund och utsatta organisationer i civilsamhället

Idag kan nazister marschera på våra gator och proklamera för att avskaffa demokratin. Vi måste sätta hårt mot hårt och ta detta hot på allvar. Det ska inte vara tillåtet att gå med i en organisation som vill använda våld för att få sin vilja igenom. De som marscherar i uniform, hotar och misshandlar oskyldiga och hindrar människor från att uttrycka sig fritt genom hot och våld.

För att möta detta med kraft presenterar Centerpartiet nu skarpa förslag för stärkt skydd mot nazism och extremism. Vi vill kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet, införa nolltolerans mot brott vid demonstrationer samt skarpare krav för demonstrationstillstånd.

Vi föreslår också åtgärder för att öka kunskapen och motståndskraften hos unga. Vi vill att skolan bör kontakta hemmet om ett barn visar tecken på extremism och radikalisering, vi vill skjuta till resurser till ideella organisationer för utbildning samt till hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. En som besökt ett koncentrationsläger förstår på ett annat plan

Italienarna i Klimpfjäll.

Av , , 4 kommentarer 4

Besökte i veckan Veronica Rossi med familj, ny ägare för Klimpfjällsgården tillsammans med sin familj. Hon tar över efter sina föräldrar Franco och Seija Rossi. Så kul att det kommer en ny generation turistföretagare till länet.

Men de möter direkt på problem som borde gå att lösa. För ett år sedan drygt ändrades reglerna för utländska jägare.
Ett hårt slag för Klimpfjällsgården och många andra företag både i Kultsjödalen men i hela inlandet.

Vi kämpade emot i den här frågan som handlar om att Sven-Erik Bucht drivit på för en förändring med hjälp av lobbyorganisationer för att utestänga utländsk jägare från fågeljakt från den 25 augusti till den 15 september. Därefter ska utländska jägare få komma men de första veckorna ska endast gälla för svenska jägare. Det låter kanske bra att låta svenskar jaga först men det får oerhörda konsekvenser för de företag som försöker överleva i en bransch som är beroende av olika säsonger. De utländska jägarna väljer andra länder och kommer inte längre i samma grad.

Det handlar om hyrbilsföretaget, om helikopterföretaget, om hotellet, om campingen, om matbutiken och de som säljer jaktgrejer och friluftssaker. Även samebyarna drabbas då jakten skjuts fram i älgjakts tider och dessutom blir det mindre pengar in på jaktkort.
Att kunna förlänga och variera sina tjänster utifrån säsong är en överlevnadsfråga för företag i fjällen.

När svenska jägare kommer så kommer de inte med samma börs, de handlar inte lika mycket, äter inte ute på samma sätt och hyr inte bilar eller flyger helikopter. Det går inte jämföra. Franco berättade om en gäst som först handlat för 25 000 kr på Jaktia och sen för 20 000 på Risfjells sameslöjd. Det är den typen av kunder som kommer från andra länder, de lämnar inkomster efter sig i de lokala företagen. Det skapar jobb, skatteintäkter och möjlighet att driva företag övriga året om. Fiskecentrum i Saxnäs tex har 1,5 personer mindre anställda pga. minskade jaktinkomster.
Det man kan ifrågasätta är att den utredning som förelåg beslutet så pekade man på att utländska jägare inte var något problem. De skjuter inte mer än de ska, de skjuter måhända en och annan gråsparv då det är en delikatess i Italien.

Det vi nu vill veta är om Länsstyrelsen gjort den utvärdering de lovade göra när detta infördes. Vad tänker ISF Länsstyrelsen göra utifrån de konsekvenser beslutet har fått? Både mot både företag och jakten.

Är man stor måste man vara snäll

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu blir länet en region där vi ska se till att företag växer, att människor jobbar, att det startas företag och att länet utvecklas.

Med regionbildningen så kommer de regionala utvecklingsfrågorna förhoppningsvis hamna mera i fokus. Förutsättningen för ett framgångsrikt arbete är att den nya regionen känns spännande och kräver ansvarstagande, samverkan, samsyn och samhandling kring det som oundvikligen kommer att handla om prioriteringar.

För Centerpartiet kommer jobb och tillväxtfrågorna vara högt upp på den politiska agendan. De regionala tillväxtmedlen ska fördelas i hela länet. de små kommunerna ska inte drabbas av att de stora vill se till enbart sin närhet.

Centerpartiet vill:
• Att regionala skattebaser införs
• Att projektmedel för företagsutveckling fördelas i hela länet
• Att en särskild satsning görs för besöks och turismföretagande
• Att grönt näringsföretagande prioriteras
• Att de regionala utvecklingsprojekten ska vara tydliga och ge långsiktig effekt

En proppfull biosalong

Av , , Bli först att kommentera 5

I onsdagskväll var det debatt mellan de åtta partier som ställer upp i kommunfullmäktigevalet i Vilhelmina. Två personer från varje parti. För Centerpartiet så var Annika Andersson och Ivan Larsson som är de två som toppar vår lista, för ett delat ledarskap.

En debatt där många vill väldigt mycket och lovar både det ena och det andra. Det enda som brinner till är vinster i välfärden. Där V och S gör allt för att få folk att tro att det är de privata företagen som skapar förlusterna i välfärden. Sanningen är att stafettläkarna arbetar inom den offentliga vården. Det största förlusterna i välfärden står den offentliga vården för. De privata vårdcentralerna har fasta läkare. Så om man förbjuder stafettläkare så står den offentliga vården utan läkare. 40 % av befolkningen i sverige går hos privata vårdcentraler så om man nu också ska förbjuda dem hur ska den offentliga vården kunna ta hand om dessa 40%. Centerpartiet har sagt att alla ska ha en fast läkarkontakt utifrån hur man gjort i Norge. Det är det vi vill se med både privata läkarmottagningar och landstingsdrivna.

Annika lyfter tre viktiga saker, barnomsorg på obekväm arbetstid då många pendlar till jobb och den förälder som är hemma behöver kunna få barnomsorg även kvällar och helg. Det adnra är trygg och säker förlossningsvård och det tredje är långtidssjukskrivningar där allt för många kommunanställda mår dåligt. Viktiga frågor som betyder så mycket för så många.
Kommunalrådet sa också att snöröjningen är så mycket bättre nu n är man driver den i kommunal regi. Sanningen är den att den drivs av både kommunens fordon och anställda och företag som kommunen köper tjänster av. Att det idag är bättre än då man bara hade privata företag handlade ju om att kommunen fick det man betalade för. Företagen levererade det de fick betalt för och det kommunen beställt. Så här var det partiretorik och inte kanske hela sanningen.

Jag skrev ner lite kort av partiernas presentation.

Annika berättar att vi bor i en fin kommun men vi har också problem. Dåliga vägar, en krympande befolkning, brist på personal, en ökande, psykisk ohälsa etc. Vi vill få ett starkare näringsliv, enklare och billigare att anställa personal, få fler företag och företag som kan anställa människor. Liknande spelplan för alla i hela kommunen. Centerpartiet vill se ett delat ledarskap där kommunstyrelseordförande rollen går att dela. Vi tror att det är ett framgångsrecept, vi tror att det är så vi tar oss framåt.

Fi pratade om regional orättvisa och att allt går till Stockholm och att de lämnat andra partier.
Kd säger att de vill skapa en attraktiv kommun där kommunal service är viktigt. De lyfter den egna personalen där de vill se extra resurser. Fokus ligger på skolan och vården. Det behövs investeringar i egna lokaler och i flygplatsen. De säger att de vill se återföring av resurser från vattenkraft. Men varför stödjer de då inte oss i den frågan i riksdagen? För de gör de inte.

M berättar om att han gått med i M för dess näringslivspolitik, för inkomster i Sverige, ett liberalkonservativt parti…han läser upp deras partiprogram. Han pratar även mycket om skog.

Politiskt alternativ ser att den kommunala beslutsgången ska vara direkt och öppen. De vill ha lokala röstning i viktiga frågor. De har jobbat i fyra år för jämnare fördelning av resurser mellan landsbygd och tätort. De jobbar för ett generationstänkande i företagandet med självförsörjning och lokal producerat.

Socialdemokraternas representant är stolt och berättar om vad han gjort i sitt liv. Näringsliv och tillväxt är viktiga frågor för S i Vilhelmina. Det ger skatteintäkter som ger välfärd. De satsar på näringslivet där de lagt förslag på ny upphandlingspolicy och livsmedelsstrategi. Bra att de äntligen förstår vikten av detta då C drivit på i dessa frågor i åratal.

Sd berättar att de är nya i politiken, efter 4 år i fullmäktige, men de älskar Vilhelmina. De vill ha en trygg skolgång och att man får välja skola. De pratar även om ålderns höst. Nytt tänk och på bästa möjliga vis och att man kan rösta på dem rationellt!

V berättar att de är ett socialistiskt parti där alla har ett lika värde. De värnar om barn och äldre. Alla ska ha lika, lika behandling. Viktiga frågor är näringslivet även för vänstern. Bra! De berättar om det näringskontor som kommunen har och att de göre tt bra jobb. De lyfter att allt ska drivas i egen regi i kommunen. De lyfter även Malgomajskolan.

De frågor som lyfts är tillgång till kultur och hur stat och region kan stötta kulturen som finns lokalt. Den samiska kulturen, Fatmomakke och Ricklundagården lyfts fram på ett tydligt sätt.

Kommunal service handlar om allt möjligt som sopor, bredband är en annan fråga. Där vill C ha en bättre sophantering i byar och fjälldalar. Vi tycker att bredband är en del av den infrastruktur som alla har rätt till även i byarna.

För min del tyckte jag att de frågor som ställdes kring Eu och Nato inte hörde hemma i den här lokala debatten. Frågorna var inte heller ställda på ett sänt sätt att de visade på de skillnader som ändå finns i hur man driver en kommun framåt. Lätt besviken på upplägget kännde jag att vi kan göra bättre nästa gång för att väljarna ska kunna ta ställning. En statsvetare hade säkert gjort detta bättre.

De som skötte sig bäst var naturligtvis mina partikompisar, än om jag nu är partisk. Tycker även att flera andra partier skötte sig bra.