När livet hejdar sig en stund

Av , , Bli först att kommentera 7

Förra veckan vakade vi hos min mans mamma, mina barns farmor och min svärmor. Efter en lång tids sjukdom fick hon äntligen fara. Livet stannar liksom upp en stund, allt annat blir oviktigt och närheten till de man älskar blir mer påtaglig. Tuffa dagar samtidgt som det var så skönt att se hennes lugn och trygghet i avskedet. Så helgen ahr gått åt att tacka livet, betänka vad som är viktigt och hur vi tar hand om det som har någon mening dvs relationerna, familjen och det nära.

Vi är oerhört tacksamma för den förståelse, det stöd och den omtanke personalen gav oss de här dagarna. Varma ögon, fikabrickor och ömma ord om farmor gjorde det liksom lite lättare. De gör ett så enormt fint arbete de här människorna som har den där omhändertagande, medmänskliga, empatiska förmågan som de också kan förmedla. Inte alla har den men många vi mött på Åsbacka, så tack!

Nu går livet vidare, en tid kommer vi säkert att vara bättre människor där vi fokuserar på det som har en verklig mening och tar hand om närheten och kärleken.

Oroas ej. Räds ej i uppbrottstimman.
En vänlig hand lugnt ordnar
båtens segel,
som för dig bort från
kvällens land till dagens.
Gå utan ängslan ner
i strandens tystnad,
den mjuka stigen genom
skymningsgräset.

Pär Lagerkvist

Idag var en bra dag i kommunfullmäktige

Av , , 2 kommentarer 1

Idag var det kommunfullmäktige i Vilhelmina. Vi diskuterade allt från varför personalen väljer att handla på Ica istället för på Coop, att kommunen blöder ekonomiskt och hur kommunen bör upphandla och en massa annat.
Annika Andersson vår ordförande i kommunstyrelsen var tyvärr sjuk, hon som kan ärendena bäst och är mest insatt i allt som händer. Så debatten blev något lam.
En lång debatt hölls om gratis kaffe på jobbet och om bidrag till friskvård. ”Det ena jag vill, det andra jag skall” Så sa Monika Gebart när hon förklarade varför vi ställer oss bakom att dra in dessa 800 000 kr som det kostar, ca två tjänster som måste bort. Vart ska dessa tjänster tas bort? Det är inget vi vill eller tycker är bra, men vi har inte pengar till någonting utanför det som verkligen måste prioriteras. Att få gratis fika på jobbet togs 2017 och har inte lyfts in i budgeten så därför dök det upp nu. Verkligen inte ett kul beslut att ta men det kommer att behövas ta så många än mer svåra beslut för att få kommunen i balans efter flera år av underskott.

4 av 5 kommunchefer säger att det ekonomiska läget i kommunen kommer att bli än värre 2020. Det vi förlorar på är att för få jobbar gentemot de som ska försörjas, dvs barn och äldre. Vi har lagt ramar för tre år på rad utifrån hur det sett ut tidigare. Men nu ska vi ta fram en ”rätt” budget utifrån hur det verkligen ser ut, hur befolkningen verkligen ser ut och vilka pengar som verkligen finns. Så det ska sättas en prislapp på allt som kommunen gör. Sen ska vi i politiken prioritera vad som ska göras och vad som inte längre ska göras av kommunen. Man kommer att räkna in hur kommunen ser ut och hur strukturen ser ut för oss i vår kommun. Det bästa med det här är öppenheten då alla kan se hur budgeten byggts upp och vilka prioriteringar som politiken gör. Här var vi alla eniga att kommunen ska göra detta.

Det blev en debatt kring lokaler för skolorna, en gäng politiker har jobbat i över ett år med att utreda lokalbehovet för skolan och nu var rapporten uppe för beslut. Den ville oppositionen fortsätta jobb med medan majoriteten tyckte att nu är det utrett klart. Så nus ak kommunen leta en ny lokal för Malgomajskolan 3 och titta på lokalbehovet i Malgovik.

Sen blev det en het debatt där oppositionen hotade oss i majoriteten att vi skulle ta olagliga beslut, trots att det är jämfört med andra kommuner och granskat av diverse jurister. Det handlade om hur stor makt vi skulle ge till bolagens VD och cheferna i förvaltningen. Det är ju alltid så att styrelsen i ett bolag liksom en styrelse eller nämnd alltid är ansvarig.

Det roligaste beslutet idag var om delar av Saxnäsgården som vi nu driver vidare både som boende för äldre och för allmänheten. Lägenheter ska byggas om så att vem som helst kan hyra. Det kommer att bli verkligt bra.

Vi väljer in några nya ledamöter i miljö och byggnadsnämnden där vi väljer in Fredrik Malmbo som ny ordförande, som ny ledamot i samma nämnd väljer vi Else Westerlund och som ny ersättare väljs Patrik Martin. I utbildningsnämnden går Emily Stighall upp som ordinarie och Mona Malmbo som ny ersättare. Tommy Streeling blir ny i kommunstyrelsen. Kul med nya människor i politiken, så varmt välkomna.

Sen pratade vi om det förslag som finns för avdrag på arbetsresor där vi sände in ett remissvar där vi försöker förklara hur oerhört hårt det här skulle slå mot vår befolkning som är så beroende av resor. Förslaget är inte realistiskt för oss i glesbygd. Det finns tex en övre gräns för kilometer man får göra avdrag på under ett år. Det skulle kosta upp till 36000 kr för en som pendlar till Kiruna.
En bra dag där vi höll en god ton.

Södra Lappland visar vägen! Regionresa dag 3.

Av , , Bli först att kommentera 2

Regionresans tredje dag, Södra Lappland går före!

Vi börjar med besök på Lycksele lasarett och får höra berättelsen om inlandets akutsjukhus. Vi träffar Peter Berggren som är chef för Södra Lapplands närsjukvårdsområdet.

Södra Lappland är lika stort som Schweiz men har bara 40 000 invånare. Vi har hälsocentraler där några har akutplatser, sjukstugor, samhällsrum som byggs upp på 8 platser med långt till vården och ett akutsjukhus.

Utmaningarna är stora och än större för inlandet så vi måste skynda på för att få till en bra nära vård där kommunen och regionen arbetar tillsammans för att medborgaren ska känna sig trygg och säker på att vård finns när de behöver den. Vi har en åldrande befolkning med allt för få yngre så vi måste hitta nya vägar för att vårdens ska fungera. Det måste vara människan som står i centrum och så löser vi systemen runt om så att man använder resurserna smart. Då vi vet att resurserna krymper och behoven ökar.

Jag ser verkligen fram emot det arbete som nu görs där Södra Lappland har fått pengar från Socialstyrelsen för att göra den här omställningen snabbare då vi redan ligger före. Jag brukar säga att glesbygden visar vägen då det är hos oss som behoven kommer först och vi måste lösa dem. Så det stämmer även här, vi måste lösa det och det NU!

Inom industrin har man effektiviserat sin verksamhet med 48% sen 1980 men offentlig sektor har bara effektiviserat med 1%. Så det finns lite att göra och nu har vi tekniken till hjälp. Allt måste digitaliseras och tekniseras som Peter säger. Vi pratar om hur viktiga medborgarna är då det är de som ska bestämma över den vård de äger. Så medborgardialog måste ske i alla verksamhet där medborgarna involveras. Exakt så känner även jag.

Sen åker vi till Länstrafiken och pratar om trafiken i länet, bussar och tåg och ringbilar. Länstrafiken upphandlar trafiken för regionen uppdelat vilket gör det möjligt för mindre företag att vara med och lägga in anbud på trafik. det här har varit en framgångsfaktor jämfört med andra län som gör en enda upphandling för all trafik samtidigt. Att vi ändå har kvar många mindre företag i länet är bra då de servar mer än den kollektiva trafiken.

Vi pratar även om Bussgods. Idag träffas kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som ska besluta om Bussgods framtid. Hur det blev får du inte veta förrän måndag. Men jag har stora förhoppningar på ett bra beslut för att hantera gods även framåt i hela vårt län och även i grannlänet. Det är ju smart att använda bussarna som redan går också för gods.

Bussgods har stationsverksamhet på busstationerna runt om i länet. Det är ofta upphandlat av lokala företag. Det här gör att det finns bemanning på busstationerna, utan Bussgods skulle det inte finnas.

Stadstrafiken i Umeå betalar Umeå kommun för precis som alla andra kommuner betalar för sin trafik inom kommunen. Men trafik mellan kommuner står regionen för. Skellefteå kommun vill hantera sin stadstrafik själva vilket de också gör.
Det är inte så enkelt att driva ett bussbolag idag då det saknas chaufförer, det är stora investeringar, det kräver mycket av ägarna.

Länstrafiken är också ansvarig att vara rådgivande för att kompetens för miljöfrågorna finns när kommunerna och regionen behöver den. Vi ska gå mot fossilfri trafik i länet och där ska Länstrafiken vara drivande. Kommunerna har stort inflytande för trafiken i länet, de äger och de styr.

Trafiken på E 45 från Gällivare mot Östersund är nu upphandlad där Vilhelmina Taxi kommer att köra stor del av sträckan och även mellan Umeå och Dorotea. Det känns tryggt och bra. Det är ett företag som kan trafik och som verkligen marknadsför Vilhelmina på ett bra sätt och som är kända för bra service.

Vi träffade kostchefen som jobbar i en nämnd md både kommunen och regionen som ordnar maten för både kommunen Och lasarettet. De kommer att säga upp avtalen och effektivisera, finna nya lösningar och se hur samarbetet kan se ut framåt. Det blir intressant att följa, förnyelse och nytänk är sånt vi gillar.

Sen var vi till en av mina favoriter, Skogsmuseet. Skogen är verkligt hett nu, det handlar om både klimat, hälsa och råvaror liksom samiska frågor blivit mer aktuella. Så skogsmuseet är väldigt viktiga, kanske aldrig varit så viktigt. De har det regionala ansvaret för skogsbrukets historia och den samiska historien i skogslandet. Man har även en trädgård som är ett arkiv för gamla kulturväxter. Särskilt ska man jobba med skogens roll i framtidens samhälle.

Man jobbar för att bli ett nationellt skogsmusens som inte finns idag.

Lycksele kommun står för mer än hälften av kostnaderna resten av regionen. Staten står för en liten del. Alldeles anför liten enligt mig. Jag tycker det här borde vara ett nationellt intresse. Man har 40 000 besökare på området varje år där ca 15000 besöker museet.

Kolla månadens film på www.skogsmuseet.se där de har massor av material och information. Rekommenderas!

Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse har testamenterat 250 samiska skatter som kommer att ställas ut när de packats upp. De jobbar med forskning och utveckling bl.a. för att utveckla besöksnäringen.

Vi som bor i Södra Lappland ska vara oerhört stolta överSkogsmuseet och den verksamhet de har. Det handlar ju om oss och vår historia.
Vi fick se oss om där jag fastnade för Kockorna. Mamma jobbade som kocka i skogen som ung så den historien och epoken ligger mig nära. Den samiska samlingen är unik, fantastiskt vacker och inspirerande. Man får lust att skapa själv. Från huggarepoken mot den maskinella epoken fram till idag, det har hänt en del. Så har ni inte varit hit så måste ni ta er för ett besök. Varför inte till julmarknaden nu i vinter.

Regionresan dag 2, en idéburen stad!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det som jag tar med mig från den här dagen är hur lite vi politiker själva hört i Region Västerbotten om det som sker i den här länsdelen. Hur mycket engagerar sig regionen för Skellefteå? Där krävs ett större engagemang från regionen av både politiker och tjänstemän. Det handlar om att stärka hela regionen med Skellefteå som motor för samhällsutveckling, attraktivitet, akademi, myndigheter, företag, föreningsliv och attraktivitet. Hur långt från Umeå ser region Västebotten?

Den andra dagen inleddes vid Barn och Ungdomspsykiatrin i Ursviken. De flyttade in i våras i nya fräscha lokaler efter flera år med sjuka husproblem. BUP har 120 anställda på länets tre kliniker och 5 slutenvårdsplatser i Umeå. Platser för de mest sjuka barnen och ungdomarna. De barn och unga som kommer får hjälp med allt från ADHD, asperger, ångest, självskadebeteenden, ätstörningar, depression. De har idag vissa möten digitalt så att de unga kan vara hemma för ett möte med vården, ett bra sätt att underlätta livet där man slipper resa där de unga är vana med mobilen för att prata med andra.

I vårt län har man remisstvång, det finns inte i andra län. Frågan är vad som är bäst? Att göra det så lätt som möjligt att få hjälp för den som behöver det så fort som möjligt. Remisserna från skolhälsovården ökar kraftigt där de kan se att skolorna jobbat under många år och gjort olika åtgärder och verkligen försökt lösa problemen innan de remitterar till BUP.

Den beredning jag jobbar i har fått i uppdrag att prata med medborgarna om barn och ungas psykiska hälsa. Ett viktigt uppdrag där vi redan börjat då vi träffat alla högstadieelever i Sorsele. Det var bra för mig att få en bild av hur BUP jobbar i för det uppdraget.

Sen åkte vi till den jättesatsning som görs av Nothvolt, en satsning som påverkar hela regionen. Det ska byggas en jätteanläggning på mer än 200 fotbollsplaner stort, stora mängder energi kommer att krävas och hamnen i Skellefteå byggs ut. Till det kommer bostäder, lägenheter, kulturhus och villor, infrastruktur och kollektivtrafik och allt annat som behövs när ett samhälle växer. Det behövs många nya människor för att fylla alla de jobb som skapas både i Northvolt men även i alla de företag som ska leverera varor och tjänster till dem. I november kommer det att hållas en dag där Northvolt informerar om vad de behöver er köpa in från andra. Jag hoppas många inlandsföretag åker dit för att lyssna vad de kan leverera. Näringskontoren, företagarföreningar och andra kanske kan samordna den typen av resor. Det vore bra

Näringslivschefen berättade att han fick uppdraget av kommunen att Sälja Skellefteå som han sålt skyltar. (han hade tidigare sålt såna i ett eget företag. ) han berättar att de jobbar med fokus på nyföretagande, etableringar men mest med befintliga företag. De satsar på ortens talanger även då det gäller företagande inte bara i hockey. Där de jobbar med företagsamhet från skolan och uppåt. Varannan gymnasieelev ska driva företag under skoltiden. Kommunen ska vara krängelfri, hjälpsam och svara på frågor inom 3 timmar. Vi får höra om resan fram till Northvolt där energin, marken och utbildningarna var bärande för att de skulle etablera sig men även att kommunen verkligen ville.

Sen åkte vi till Luleå Tekniska Universitet LTU som har en stor verksamhet på campus i Skellefteå men även har distansutbildningar ute i länet. De berättar om Bolidenfonden som startade utbildningar på 60 talet fram till det campus som finns idag. Jag frågar om gamification så jag tror att det kommer att påverkan både skolan och jobben framåt. Ett område där LTU ligger långt fram. Frågar även om hur vi gör utbildningar mer tillgängliga i hela länet där Umeå universitet drar sig tillbaka och lägger allt i Umeå men där LTU verkligen vill ut och finnas där människorna finns. Idag läser man ofta senare i livet då man har barn och familj och är mer bunden till en ort. Vi får höra om forskningen om trä som utvecklat sågverkstekniken till att ligga bäst till i världen. Där har LTU varit världsledande under en längre tid.

Resan gick vidare till Zerosun och Skellefteå kraft. Vi fick se den villa som är helt självförsörjande på energi. Från solceller, batterier och vätgas. Södra Sverige har inte förstått hur viktig energin är, den gärna miljövänliga energin. Vilka vill köpa tjänster som produceras med skitig el? Netflix kör sina servrar på kol och olja, det kommer de att ångra. De som förstått detta att grön el är det människor kommer att välja är vinnarna. Som Google, Facebook och andra som etablerar sig här i norr där vi har vattenkraft och vindkraft. Vi pratar om vattendirektivet och energiöverenskommelsen där jag ställer frågor om hur det påverkar deras anläggningar i Skellefteälven. Skellefteåkraft även själva 1200 mil elkraftnät vilket är en fördel då kraftnäten i landet är för klena.

Vattenkraften är ett jättebatteri som nu gör det möjligt att få en batterifabrik till Skellefteå. Företagen ska leverera 100% förnybar energi 2040. Det kommer att behövas solpaneler som tas fram energiklokt där jag tänker på det företag vi har i Vilhelmina.
På kvällen träffade vi Skellefteå drivecenter som berättar om den snabba utveckling de har både för stora tävlingar och för event och konferenser. I somras kom 17 000 människor på den tävling som kördes helgen före midsommar. Något som gav mersmak så nu kär man nästa år igen. Man får åka dit och testa sin egen bil vilket jag tror jag måste ta och göra. Vi hade också ett öppet möte där vi berättade om vårt arbete i regionen och diskuterade olika politiska frågor som regionens ekonomi och vad vi vill göra.

Det som jag tar med mig från den här dagen är hur lite vi hör från Region Västerbotten om det som sker i den här länsdelen. Hur mycket engagerar sig regionen för Skellefteå? Där krävs ett större engagemang från regionen av både politiker och tjänstemän. Det handlar om att stärka hela regionen med Skellefteå som motor för samhällsutveckling, attraktivitet, akademi, myndigheter, företag, föreningsliv och attraktivitet.

Regionresans dag 1. Otroligt vilken utveckling det varit sedan Gustav V fyllde 70!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår morse klev jag på tåget i Lycksele kvart i sex för att åka ner till Umeå och Centerpartiets regiongrupp som är på regionresa runt om i länet.
Vi började dagen på NUS och Cancercentrum. Arbetet startade 60 talet med en gåva från Gustav V 70 årsfond och även idag är det fonder och gåvor som gör det möjligt att investera i apparatur. Cancerforskningsfonden och Lions är stora givare. 2015 gjorde en gåva från Cancerfonden det möjligt att investera i en ny magnetröntgenapparat. (Om du följer mig i sociala medier kan du se bilder på den) Det gör verkligen skillnad att ge gåvor till organisationer som har goda syften. Vi fick se apparaturen och bilder på hur man kan lokalisera och behandla cancer. Cancercentrum behandlar människor från hela norra Sverige, 50% från länet, 25 % från Norrbotten och resten från Jämtland och Västernorrland. NUS har blivit Sveriges bästa sjukhus där Cancercentrum varit en viktig pusselbit.

Otroligt vilken utveckling det varit sedan Gustav V fyllde 70!

Sen åkte vi till Husläkarna , en privat driven vårdcentral. De berättar om ofrivillig ensamhet och om arbete med både barn och ungas hälsa och äldres. Ofrivillig ensamhet ger i snitt 10 års kortare liv. 29% av svenskarna tycker ensamhet är ett problem. De har sett att högen av journaler försvinner för en person som varit ensam som får en livskamrat, skaffar ett husdjur eller får en vän. Man behvöer inte vården längre på samma sätt. 19% av ungdomar har färre vänner idag än tidigare. Det är mindre ensamhet på landsbygd än i städerna. De mest sjuka äldre kräver stora resurser vilket de har tagit tag i. de genomför samtal med de äldre och deras anhöriga, ser över hälsan och mediciner, ser vilka behov som finns och vilka resurser som behövs. De kan vara ett socialt ett sammanhang som behövs. Man har kunnat minska medicinerna med 40% och ser att besöken vid vårdcentralen minskar. Alla får en kontaktperson vid vårdcentralen som håller kontakt löpande. Tryggheten ökar och människorna mår bättre.

Tredje besöket för dagen var Norrlandsoperan. De har hälften av sin verksamhet i huset i Umeå och resten runt om i länet. De har dans, opera, symfoniorkester, teater och konst. Hälften av besökarna ser annat än opera trots namnet. Vi får se lokalerna och alla de olika typer av jobb som finns där. Det är 110 anställda varav många är hantverkaryrken. Nu jobbar men med att göra distansföreställningar något jag tror kommer att ge fler möjlighet att få uppleva kultur. Regionen finansierar hälften och resten kommer från Umeå kommun. Just nu spelar man Hans och Greta där det kostar 60 kr för unga att se en föreställning. Jag blev verkligt sugen på att se den.

Fjärde besöket var vid Umeå hamn och Umeås infrastrukturkontor. Det satsas 1,4 miljarder i Umeå hamn som är en viktig del i Europas strategiska transportnät. Det ska komma en ny miljövänlig, klimatsmart färja på lats 2021 som nu byggs i Finland. Det är 240 000 resenärer per år och antalet ökar. Gästnätterna i Umeå ökar liksom i fjällvärlden som är intressant för resenärerna.

Vi får höra om två megatrender om Sidenvägen från Finland till ina där Umeå hamn blir en viktig del för att haka på den transportvägen. Man kan spara 32 dagar i transporttid genom att gå den vägen istället för via Suezkanalen som idag inte ses som en trygg transportväg. Vi får även höra om Nordostpassagen som ger möjligheter till ett helt annat flöde i transporterna från Europa. Att hamnen är isfri gör konkurrensfördelar som SCA behöver. De bygger nu e helt nu line vilket är en oerhört stor investering. Den nya färjan tar 32 långtradare fler än idag, den ska gå på biogas och el och kommer att ta kortare tid på sig över Kvarken. Vi pratar också om vikten av terminaler, av elektrifiering av tvärbanan och flödet mot norska hamnar och om transportstödets utformning.

Dagen avslutades med ett öppet möte på Ordenshuset i Umeå. Där startade den först Centerpartidistriktet 1929. Där pratade vi om regionens ekonomi, dess utmaningar och dess prioriteringar. Sen åkte vi mot Skellefteå där vi idag ska besöka Barn och Ungdomspsykiatrin som har kortare köer här än i Umeå, varför det? Sen sak vi träffa Skellefteå Kraft, Northvolt tokspännande satsning, näringslivskontoret, Luleå tekniska universitet och ikväll öppet möte där vi ska få höra om Fällforsbanan.

Kommer säkert att bli en spännande dag även idag. Har du funderingar så hör av dig.

Regionresa där vi lär om regionen

Av , , 4 kommentarer 4

Nu drar Centergruppen i Region Västerbotten på sin Regionresa. Jag satte mig precis på den tidiga turen från Lycksele mot Umeå. Har sovit över hos min syster i Lycksele då jag inte hunnit ner till Umeå om jag inte startat redan igår.

Vi åker samma dagar som region Västerbotten gör sin Regionresa. Den ledande majoriteten tänkte först åka till Hongkong men efter högljudda protester så blev det Italien. På den resan är det inte många inlandskommuner som har råd att följa med, det är tufft läge ekonomiskt och pengarna måste prioriteras klokt och rättvist.

Vi i C väljer att se oss om i länet och lära oss av det vi har för att se vad kan vi göra bättre för att se till att hela länet tas i bruk.

Själv er jag fram emot dagen i Skellefteå då jag inte kan så mycket om den länsdelen. Den utveckling som sker där kommer att påverka hela länet och det kommer att behöva prioriteras av länets samlade resurser för att möte den utvecklingen. Jag tror att det är många regionpolitiker som är bosatta vid kusten som liksom jag saknar kunskap om andra länsdelarna. Många Umebor har mycket att lära om inlandet, dess förutsättningar, avstånd, dess tillväxt och utveckling.

Ambitionen är att resan ska bli återkommande så att vi hinner beta av fler kommuner under den här mandatperioden. Vad tycker du är viktigt att lyfta och belysa i vårt län? Vad är viktigt för politiker att begripa? Vad tycker du vi ska lägga in på nästa resa?

Kom gärna och träffa oss på de öppna möten som är på kvällarna. Jag kommer att livesändning på facebook under resan så häng med där.

Programmet ser ut såhär:

Onsdag
Studiebesök Cancercentrum NUS
Studiebesök Husläkarna AB
Studiebesök Norrlandsoperan
​Studiebesök Umeå Hamn

Kom och träffa oss kl 18, 30 Öppet möte Från landsting till region – vad händer nu? Onsdag 16/10 kl 18.30 Sveasalen, Ordenshuset skolgatan 48


Torsdag
Studiebesök BUP Ursviken
Studiebesök Northvolt Bergsbyn
Först besök vid byggplatsen
sen information Näringslivskontoret Bengt Ivansson  näringslivschef
Studion, Campus
Studiebesök Luleå tekniska universitet
Studiebesök Skellefteå Kraft  

Vi ska bland annat få veta me om att bygga ett hus som klarar sig helt på solkraft. Att göra det på en plats där solen knappt lyser, är en helt annan. Att DESSUTOM göra det off-grid, det vill säga frånkopplad det vanliga elnätet där vi som energibolag historiskt sett har haft vår affär, är utmanande. Men det är också utmaningen vi söker i det här projektet. Genom att utmana oss själva med nya innovativa lösningar kan vi dra viktiga lärdomar om framtidens energiförsörjning. ”If we can make it here, we can make it everywhere”, säger Skellefteå Krft. Det ska bli spännande att få se live.

Kom och träffa oss kl 18,30 då vi har ett Öppet möte i Guldgruvan Aurum Dit kommer även Hans Westin från Fällfors DriveCenter för att berätta om den satsningen. Sen kör vi Landsting till region – vad händer nu?

Fredag
Studiebesök Lycksele lasarett
Möte med Peter Berggren – chef för närsjukvårdsområdet Lycksele/Södra Lappland om det viktiga arbetet gällande god och nära vård 
Studiebesök Länstrafiken Bussgods En fråga jag verkligen jobbat för att lösa,
Lunch Tannbergsskolan Med träff om köket på lasarettet
Skogsmuseet Gammplatsen med em kaffe
Hemresa

En intensiv vecka med långa dagar men jag tror det kommer att vara värt varenda minut…

Nu är 45:an öppen!

Av , , Bli först att kommentera 3

I måndags var det invigning av 45:an. En mötesplats för de som vill ha en vardag med mer mening. Där man kan ses, läsa en tidning, umgås och vara den man är oavsett vilka bekymmer, hinder eller vilken personlighet man har. Jag hoppas verkligen det här ska bli en plats för människor i vår kommun. Att bara droppa in för en stunds social samvaro, lite spel, tv eller surfing eller bara träffa en annan människa. Olika aktiviteter arrangeras olika dagar med träning, skapande och sånt som gör livet kul.

Jättefina lokaler som är lättillgängliga Mitt i centrum. Det är ett samarbete mellan socialtjänsten och kommunstyrelsen och igår klipptes banden av vår kommunstyrelse ordförande Annika Andersson. Jag svängde in på hemväg och fikade fick visning av lokalerna och mötte en mängd olika människor som alla var överens om att det här kan bli riktigt bra.

Att vara nyttig för allmänheten, allmännyttan och 45:an

Av , , Bli först att kommentera 1

I måndags träffade Vilhelmina Bostäders styrelse Allmännyttans VD Anders Nordstrand som åker runt och träffar bostadsbolag runt om i landet. Han träffade även de anställda i bolaget och kommunen som äger bolaget. Han berättar att det är en trend i kommunsverige att kommunerna överför sina lokaler till de kommunala bolagen. vi berättade om Vibo och vifab och om bolagens ambitioner. Vi har en strategidag i höst där vi ska sätta upp mål och klura ut hur vi ska nå dem. Vi ör en samspelt och enig styrelse där bi drar pt samma håll vilket känns både bra och viktigt. Vi ska ju vara vilhelnibabornas verktyg för framtiden.
Allmännyttans Vd pratar om vikten av digitalisering och om hållbarhet där vi kunde berätta om beslutet att installera laddstolpar utifrån behov. Vilhelmina som ort ligger efter då det gäller laddstruktur. Vi pratar om socialt ansvar som kvinnojourer, jobb till människor som inte fixar ett vanligt jobb och boenden för människor med olika bekymmer.

Senare på dagen åkte jag för att vara med på den invigningsdag som 45;an hade på storgatan. En fin , lättillgänglig lokal som kommunen köpt in för att människor med olika typer av hinder ska ha en mötesplats där man kan ses, träffa andra och vara med på olika aktiviteter. Så många besökare och så trevlig stämning. Det kommer att bli en fin mötesplats för Vilhelminaborna och jag hoppas att alla som passerar går in och slår sig ner för en pratstund, stannar till i vardagen och ser att alla vi behöver andra människor

Att kunna bo och verka i hela kommunen

Av , , 1 kommentar 2

Jag och styrelsen i Vibo har tagit flera bra beslut de få möten vi har haft. Ett av de största var att köpa del av både ett Saxnäsgården (under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar) Det behövs både ett äldreboende och lägenheter i Saxnäs. Man ska kunna bo i hela vår kommun utan att behöva köpa ett hus. Det behövs boenden för både lokalbefolkning men även för de som vill vara i fjällen men inte vill sköta om eller äga ett eget fritidshus. Jag tror de här lägenheterna kommer att bli efterfrågade.

Ett annat bra beslut är att göra om ett helt hyreshus på Strandvägen till ett +55 boende. Alltså ett boende för de som inte längre har småbarn, vill bo bekvämt men modern standard och fina lokaler. Det kommer att bli gemensamma utrymmen med både gym, spa, samlingslokal med kök, lokal för att laga och fixa saker, fin utemiljö med ute gym och ett rum där besökare kan bo när de hälsar på folk. Ett verkligt fint läge nära skidspår, skoterled och en magnifik utsikt gör inte saken sämre.

Ett tredje bra beslut är att installera elladdstolpar utifrån behov. Det behövs fler klimatåtgärder för att uppdatera och hänga med i utvecklingen och det jobbar vi vidare med. Så den korta tid jag varit ordförande har många viktiga beslut tagits för Vilhelminabornas bästa.
Jag får samtal från anhöriga till äldre som behöver ett mer tillgängligt, anpassat boende. Det behövs hissar och breda dörrar i våra lägenheter. Många fastigheter fungerar bra men de äldre områdena är inte anpassade utifrån det behovet. Det behovet kommer att öka då andelen äldre ökar. Så det får vi jobba vidare med.

Har du funderingar så hör av dig.

Ska barnmorskor få starta egna kliniker?

Av , , Bli först att kommentera 3

En fråga jag tyckte var svår under Centerpartiet stämma var frågan om barnmorskeledda förlossningskliniker. Jag tänkte på avstånd och att föda barn i en bil, på akutsnitt och akuta blödningar. Sånt som många i kvinnor har erfarenhet av. Sånt man önskar andra inte ska behöva uppleva. Centerpartiet vill att förlossningar även ska kunna ske på mindre, barnmorskeledda kliniker som ett komplement till våra stora sjukhuskliniker. Tanken är att mammor ska ha rätt till en trygg förlossning och en fungerande vård. Vi ska kunna erbjuda friska omföderskor möjlighet att föda på mindre kliniker där det finns specialiserad förlossningskunskap.

I debatten lytes Norge som exempel och att forskning visar att det faktiskt är säkrare för friska omföderskor att föda utanför sjukhus än på sjukhus. Vid lågriskförlossningar är det säkrare att föda utanför sjukhuskliniker, visar studier. För de som tidigare fött barn utan bekymmer är det väldigt ovanligt med snabbt ändrade förlopp, som leder till behov av akut vård. I Nederländerna är både mödradödlighet och förlossningskomplikationer såsom bristningar lägre bland lågriskförlossningar som sker utanför sjukhus än lågriskförlossningar som sker på sjukhus. Riskerna för barnet ligger på samma nivå i båda fallen.

Andra erfarenheter fanns från Danmark, Tyskland, Nederländerna, England och Australien som visar att barnmorskeledda kliniker fungerar mycket väl när det gäller just omföderskors förlossningar. Kvinnor som fött barn vid barnmorskeledda kliniker är inte bara mer nöjda med sin förlossningsupplevelse, det leder också till färre komplikationer i form av exempelvis bristningar, och patientsäkerheten är hög.
Jag tycker att det är bra om vi kan ha förlossningskliniker som leds av barnmorskor där det finns akutvård nära till. Jag är inte lika övertygad om att det skulle passa där man har långt till en akut sjukhusvård. Där lyftes det att vi ska ha en nationell ambulanshelikopterorganisation. Det är ju något som behövs generellt i svensk sjukvård, men som också blir en viktig del i ett nytt sätt att tänka kring förlossning. Jag tror dock inte på att helikoptrar är lösningen på avstånd då det finns dagar då det inte går att flyga. Vad tänker du id en här frågan?

Annat som vi bestämde om var:
• Fritt sjukhus val: Patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet i större utsträckning, även i en annan region. Mer öppen information om kvalitet och väntetider ska samlas i portalen 1177.se.
• Specialistsjuksköterskor ska i större utsträckning kunna skriva ut medicin. Definitionen av avancerad specialistsjuksköterska måste också bli mer tydlig.
• Vi vill utreda en standardiserad utbildning för undersköterskor och att undersköterskor ska tillåtas arbeta med fler medicinska och omvårdande uppgifter. Då krävs det att vi anställer fler vårdbiträden och nya yrkesgrupper såsom matvärdar och transportörer.
• En samlad barn- och ungdomshälsa med ansvar för barn mellan 0 och 18 år ska skapas.
• Elevhälsan ska utvecklas. Skollagen ska tydliggöra att rektorer ansvarar för detta och att elevhälsa ska ingå som ämne i Rektorsprogrammet.
• Vi vill skapa en sammanhållen vårdkedja för mödravård, förlossningsvård och eftervård.
• Förlossningsvården ska kunna bestå av både stora sjukhuskliniker och mindre barnmorskeledda förlossningskliniker.
• En nationell organisation för ambulanshelikoptrar skapas där regionernas och statens helikoptrar ingår.
• Hälsosamtal i mödravården ska erbjudas, förslagsvis i samband med cellprovtagning.