tabussen.nu

Av , , 3 kommentarer 10

Att få till gemensamma taxor för att åka buss i Norrland är inte enkelt och i veckans regionfullmäktige var debatten het. Det förra kollektivtrafikutskottet har tagit in en konsult som tittat på hur resandet ser ut och hur vi ska ta betalt av de som reser så att det blir rättvist. Sen har den rapporten använts för att prata ihop oss i Västerbotten med de fyra andra länen, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten.

Jag var med i mitt första kollektivtrafikutskott som beslutade om förslaget och jag tycker att det arbete som lagts ner den förra mandatperioden måste få komma i mål. Det är viktigt att vi bygger system så att det blir enkelt för människor att både åka kollektivt och köpa biljetter. Idag kan man ladda ner en app tabussen.nu där man både köper biljetter och ser när och vart bussarna går.

Det hade ju varit enklare om alla fyra län ingått i en gemensam region, då hade vi kanske kunnat komma överens lättare. Fler och fler åker kollektivtrafik i Västerbotten där bussarna blir allt mer åkvänliga.
Ett bekymmer är att kollektivtrafiken över kommungränser ligger på landstinget som har som huvuduppdrag att ta hand om sjuka. Kommunerna står för trafiken inom kommunen som oftast är skolskjutsar. Dvs den trafik som startar och slutar inom kommunen. Vi har ingen kommersiell trafik mer än i städerna. I länet så kör Skellefteå kommun sin egen trafik så de ingår inte i länstrafiken.
Vi i Centerpartiet vill lyfta fram att man ska kunna köpa biljetter för en hel resa där man åker både buss och tåg. Som att man åker tåg till Lycksele och sen buss vidare hem till där man bor i inlandet.

Vi har fått veta att det ska vara på plats under våren så nu hoppas vi att det blir enkelt att köpa biljetter och att många fler väljer att åka kollektivt. Ladda hem appen idag så blir det lätt att både se när bussen går och att betala din nästa resa. Tabussen.nu

Det handlar om trygga vuxna människor!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det handlar om trygga vuxna människor! Så inleds presentationen av rapporten kring barn och ungas hälsa som hölls i veckan.

Alla barn har rätt till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa, trygga uppväxtvillkor och god utbildning. Därför har region Västerbotten tagit fram en rapport som ska ge länets kommuner och landsting information om hur barn och unga mår i länet och vilka förbättringar som behöver göras för att ge dem en bra start och ett gott liv.

Länk till rapporten :

För oss i Landstinget så är den ett bra underlag för att lägga upp strategier för hur vi organiserar och strukturerar vården för barn och unga. Det handlar om delaktighet både för oss som politiker men även för hur barn själva ska involveras i sin egen hälsa.
I rapporten finns flera tydliga diagram med fakta och jämförelser emellan kommunerna i länet. det är stora skillnader då det gäller Barn och ungas hälsa. Jag uppmanar er att ta del av dessa då det ger en så tydlig bild av hur hälsan hänger ihop med bl. a. socioekonomiska förutsättningar. Där det finns jobb och människor har en hållbar ekonomi, där mår även barnen bättre, det röks mindre och färre drabbas av karies. Så kopplingen mellan jobb och hälsa är mer än tydlig.

”Barn och unga i Västerbotten har ett något bättre hälsoläge än i riket. Västerbotten har lägre barnfattigdom, något lägre andel barn som föds med låg födelsevikt och en lägre grad av rökning kopplat till graviditet och spädbarn. Västerbottens stora utmaning är en fortsatt relativt hög skadeförekomst bland barn och unga. I ett internationellt perspektiv är hälsan och förutsättningarna för hälsa god i Västerbotten och i Sverige. År 2001 var andelen med gymnasiebehörighet drygt 90 procent i länet för att år 2014 ha sjunkit till cirka 87 procent. Minskningen har varit kraftigare i Västerbotten än i riket och Västerbotten ligger nu på ungefär samma andel som i riket.”
Alla som röker drabbas förr eller senare av ohälsa, därför är det så oroande att i min kommun Vilhelmina är det bara 4 av 10 elever i årskurs 9 som svarar att de inte röker. 6 av 10 röker redan då de är 15 år! Dessutom är rökning en ingång till andra droger, de som röker är även de som dricker i högre grad än andra i samma ålder. 70% av alla unga i årskurs 9 hr druckit alkohol.
Det kommer att komma kommunvisa informationsblad där man bryter ut resultaten i rapporten kommunvis. Vissa kommuner blir väldigt tydliga vart problemen ligger medan andra kommuner klarar sig ok.
Ett område som skrämmer mig är att behörigheten till gymnasieskolan dippar, fler och fler slutför inte sina gymnasiestudier. Det är mycket oroande då vi vet at det är just de som inte heller lyckas skaffa sig ett jobb.
Samverkan lokalt är oerhört viktig. Den samverkan som sker mellan vården, skolan, samhället i övrigt som föreningar, familjen, sociala myndigheter, skolhälsovård och engagerade vuxna är viktig.
Fråga vi måste diskutera i politiken är hur vi kan stärka upp det civila samhällets roll i samarbete med det offentliga ansvaret?
Det könsvisa mönstren är inte tydliga i rapporten och det skulle jag vilja se mer av.

kry.se en doktor på nätet

Av , , Bli först att kommentera 4

www.kry.se är en vårdcentral på nätet där man kan få en läkare på nätet för 300 kr. Du kan träffa din doktor via mobiltelefonen, läsplattan eller datorn. Du kan söka läkare när det passar dig och du kan själv bestämma när det passar din dag att träffa läkaren. Den digitala utvecklingen tar nu steg som utmanar strukturer och invanda mönster och det är bra.

I veckan har det varit regionfullmäktige där vi fick information om vad som är på gång i länet. Magnus Rudehäll , en gammal Vilhelminabo berättade om det digitala Västerbotten. Inom 20 år kommer 50 % av alla tjänster vi har idag att bytas ut till mer digitaliserade tjänster. Idag är det ingen som köper en CD eller DD, allt blir mer och mer digitalt. Det ställer om hela produktionskedjan från tanke, idé till tjänst eller vara.

Allt blir mer och mer mobilt och uppkopplat. Vi kommer att betala utan kort och utan pengar, vi kommer att betala med mobilen. Vi i Sverige är tidigt ute och är bra på att testa nya idéer tidigt, Västerbottningarna är långt framme och vi har haft ett bra bredband sedan 1993. Det gör att vi ligger bra till.

Grejer vi har omkring oss blir allt mer uppkopplade som bilar, tvättmaskiner och tandborstar. Men varför ska det vara så? Jo förväntningar på att samhället ska lösa utmaningarna. Att få en doktor på nätet handlar ju om att få service oavsett vart jag befinner mig, I en trång förort eller mitt ute på fjället.

Ett stort problem är att barnen i skolan inte har tillgång till teknik. I Vilhelminas skolor finns inte ens en modern dator per elev, knappt en läsplatta per klassrum. Barnen har ofta tillgång till en helt annan teknik hemma än vad de har i skolan. Det ger de barn som har hem där möjligheten till digitala verktyg finns får ett stort försprång gentemot de barn som inte har den tillgången hemma. Det är inte bra.

Den regionala digitala agendan var ett arbete som Anna-Karin Hatt drev på som IT minister. Sen hon slutade har det varit mycket tyst. Inte mycket har hänt i de här frågorna men idag kommer två förslag. Kommunala servicecenter är ett förslag som presenteras där kommunerna ska se till att medborgarna ska kunna få tillgång till digitala tjänster via kommunen. Det andra förslaget är ett förslag på RUT avdrag för digitala servicetjänster. Problemet blir då att de här förslagen inte löser att barn inta har tillgång till digitala verktyg i skolan. Jag tycker man skulle ha börjat där.
Jag ställer frågan i regionfullmäktige hur vi kan mobilsera i länet för att se till att våra barn och unga får tillgång till tekniken, att lärare får kompetensutveckling och att digitala lärverktyg kan finnas på plats för att lösa utbildning på distans.

Centerpartiet lade en motion i regionfullmäktige om att ansöka om att bli pilotlän för digitala lärverktyg som hela fullmäktige ställde sig bakom. Den motionen bifölls men inget har hänt sedan dess. Här måste vi som politiker driv på med både piska och morot.

Bombmatta av usla förslag….

Av , , Bli först att kommentera 9

Efter en intensiv vecka så är det lätt att gå i taket av alla de usla förslag som presenteras precis innan helgen….
Det är en hel bombmatta av usla förslag som nu rullas ut. Alla drabbar det naturligtvis landsbygden värst..

– sänkning av ROT, där det blir dyrare på landsbygd för en ”vanlig” familj medan lyxen i stan blir billig
– höjd bensinskatt, som slår direkt mot os som måste köra bil!
– slopad sänkning på arbetsgivaravgifter för unga, som direkt slår mot de kommuner där ungdomsarbetslösheten är stor. Dess utom blir alla unga inom kommunal verksamhet mycket dyrare så kommunerna kommer inte att ha råd att ha dem kvar som anställda.

Var och en gör mig dåligt humör tillsammans gör de mig på uruselt och när Lennart Holmlund försöker skuylla Socialdemokraternas skattehöjarpolitik på den borgerliga regeringen då börjar det ryka ur mina öron….

Frågor till Bucht idag…

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har Per-Ingvar Johnsson riksdagsledamot från C ställt frågor till landsbygdsminister Bucht i riksdagens frågestund där ledamöter får ställa frågor till ministrarna.

Per-Ingvar skriver så här:

Vid riksdagens frågestund i eftermiddag har jag debatterarat den av Skatteverket föreslagna nedläggningen av 9 skattekontor i landet, bland vilka ingår Lycksele och Ängelholm.

Efter den bakgrund jag gav om betydelsen av jobben i de orter där de nu finns, i jämförelse med de orter dit de flyttas, ställde jag två frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht, som i regeringen är ansvarig för frågor om regional utveckling:

Anser inte regeringen att statliga myndigheter ska ta regionalpolitiska hänsyn i sin verksamhet ?
Är statsrådet Bucht berett att i regeringen ta upp frågan om den föreslagna nedläggningen av 9 skattekontor ?

Av de svar jag fick från statsrådet framgick, att han inte avser ta några initiativ för att påverka Skatteverkets förslag. Jag kan bara beklaga detta. Både för personalen på skattekontoren och för de kommuner som förlorar sina skattekontor och många anställda är detta mycket allvarligt.

Min bakgrundsbeskrivning och mina frågor på frågestunden finns nedan.

Frågestund i riksdagen 2015-03-26

Fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht, ansvarig i regeringen för regional utveckling:

Herr/Fru talman

Skatteverket gav i tisdags besked till sina anställda på 9 orter i landet att deras jobb ska försvinna från orten. Ca 500 anställda berörs.

Alla Skatteverkets jobb försvinner från 9 orter: Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm. Orter där dessa jobb är mycket värdefulla för sina kommuner. Jobben flyttas till 9 stora orter, där de inte alls har samma betydelse för sina nya kommuner. De nya orterna har redan skattekontor. De tidigare orterna blir helt utan skattekontor.

Är det inte så, Sven-Erik Bucht, ansvarigt statsråd för regional utveckling och tidigare kommunstyrelseordförande i Haparanda, att 60 jobb i Haparanda är 7 gånger viktigare för Haparanda än för Luleå, som har 7 gånger större invånartal ?

På samma sätt är 30 jobb på Skattekontoret i Lycksele 10 gånger viktigare för Lycksele kommun än för Umeå kommun dit skattekontorets personal föreslås flytta.

Ur mitt perspektiv är med denna jämförelse 60 jobb på Skattekontoret i Simrishamn 4 gånger viktigare för Simrishamns kommun än för Kristianstad kommun, dit de föreslås flyttas. Och 60 jobb på Skattekontoret i Ängelholm är 3 gånger viktigare för Ängelholms kommun än för Helsingborg.

Min fråga : Anser inte regeringen att statliga myndigheter ska ta regionalpolitiska hänsyn i sin verksamhet ?

Herr/Fru talman

Gör man motsvarande vägning av jobbens betydelse för samtliga de 9 kommunerna där skattekontoren föreslås försvinna, så har jag kommit till att de kommunerna har i genomsnitt ca 30 000 invånare och de orter dit jobben flyttas har i genomsnitt ca 105 000 invånare.

Räknar man på detta sätt värdet av de 9 berörda skattekontorens jobb ur ett kommunalt perspektiv, blir jobben i kommunerna dit de flyttas värderade bara till mindre än en tredjedel än i de kommuner där de tidigare fanns.

Är statsrådet Bucht berett att i regeringen ta upp frågan om den föreslagna nedläggningen av 9 skattekontor ?

Skickat från min iPad

Sven-Erik Bucht!? är han bara minister för Norrbotten?

Av , , 2 kommentarer 13

Det är för bedrövligt!

Om en nedläggning av både Arbetsförmedlingskontor och Skattekontor kommit under den borgerliga regeringens tid hade kommunalrådet Lilli Bäcklund och Isak From rusat ner till departementen och protesterat. Näringsdepartementet, Finansdepartementet och Landsbygdsdepartementet skulle alla ha ställts mot väggen.

Det räcker inte med Element Six i Robertsfors, Volvo Lastvagnar, Isringhausen i Umeå och nu Husum fabriken i Ö-Vik utan även de statliga verken lägger ner i Norrland. Det är enormt många jobb som försvinner, i storlek med när SAAB försvann från Trollhättan. Då hängdes Maud ut som ansvarig, vem är ansvarig nu?

Sven-Erik Bucht som Landsbygdsminister och regiondirektören för Skatteverket tar bara regionalpolitiska hänsyn i Norrbotten. I Västerbotten gäller inte samma hänsyn?!

När Skatteverkets chef sitter i Luleå och lägger förslag på att lägga ner Lycksele men bevara alla kontor i Norrbotten så ser det väldigt illa ut. Jag tycker att Lilly Bäcklund och alla andra socialdemokrater, miljöpartister och vänsterartister ska åka ner till Stockholm och ställa sig på barrikaderna och protestera. Det gläder mig därför att se att framträdande Socialdemokrater vågar ställa sig på barrikaderna mot sin egen regering. Se:
http://regionvasterbotten.se/press/starkt-kritiska-mot-beslut-om-flytt-av-skattekontoret/
Jag säger bara, kämpa på!

Sjlv har vi i Centerpartiet begärt en allmän debatt i riksdagen för att diskutera statlig service på landsbygden. Ska bli en intressant debatt. den kan följas via nätet när den blir av. Så här tänker vi: Länk.

Nu centraliserar staten igen!

Av , , Bli först att kommentera 14

Allt vatten ska till havet brukade Gunnar Hörnlund säga och han får än en gång rätt. Skatteverket har nu bekräftat att myndigheten kommer att stänga kontor på flera orter, bl.a . i Lycksele. Det är bedrövligt att de statliga verken får göra som de gör. Det måste finnas en idé om att jobb betyder mer på landsbygden än i stan. Man lyfter fram rekryteringsbekymmer som en anledning till att lägga verksamheter i stan och så länge ingen säger emot så blir det en sanning. Men om man nu vill ta ett ansvar för hela landet så borde de små orterna bli kvar längs, distansöverbyggande tekniker nyttjas mer och etableringen av nya kontor borde ske i orter där jobben betyder mer än en lön.

Ett motiv som Skatteverket tar till är att företagsbeskattningen inte är tillräckligt bärkraftig ute i landet. Men hallå, om vi fick beskatta all de värden som skapas lokalt hade bärkraften varit högst i Norr och Västerbotten!!
Det är ju centraliseringen som driver på att företagbeskattningen minskar, ju fler statliga myndigheter som försvinner ju svårare att få en samhällstruktur som gagnar företagen och deras verksamhet. Det är ett stort samhällspussel som måste ha alla bitar på plats för att bli helt. Skatteverket ska finnas där företag finns och företag finns även utanför storstäderna. Dessutom är det bästa alternativet att lägga statlig verksamhet i små orter då lokalhyrorna och omkostnader ofta ligger långt under snittet i en stad.

Landsbygdens utmaningar löses de i TV på torsdag?

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är många som kliar sig i huvudet och försöker komma på hur vi löser de utmaningar som landsbygden slåss med. Kommunsammanslagningar, statligt ägande, regionaliserade skattebaser och annat lyfts fram som lösningar. Vi vet att många av de nya jobben idag och i framtiden finns och skapas i småföretag. Vi vet även att företag på landsbygden är motorn och ryggraden för landsbygdens utveckling.

De små företagen driver på inte bara att det skapas jobb och utveckling. De ser även till att skidbacken håller igång, att skidspår dras och att skoterleder underhålls. Den drivkraft många företagare har driver på det lokala samhället i så många av våra små orter.

Vi vet att vi måste hitta system för att koppla samman land och stad för att lösa dagens och morgondagens utmaningar. Det är en framgångsfaktor.

Men, hur gör vi då? Vilka behov har företagen, vilka hinder och möjligheter står de inför? Hur kan vi öka möjligheterna till tillväxt i hela landet? Hur gör vi som politiker och hur gr vi som medborgare? Att köpa lokalt är det en väg som är viktig eller är det andra saker som är viktigare?

På torsdag kl 9.00 -10.30 sänder SVT Forum ett seminarium om landsbygdens förutsättningar. Där kanske vi får några av svaren. Så sätt på TV,n.

Alkoholtillstånd på skolgården

Av , , Bli först att kommentera 16

Under WWW helgen hade jag och min man livet en liten dispyt. När vi var ute på lördgen och tittade på isstolpsittare, bilar till salu, iskyrkan och dess vackra blomsterarrangemang, snöskulpturer, museets gissningstävling och allt annat: Vi besökte även skogården, där var det utställning av gamla och nya snöskotrar. Många besökare, gamla och unga som samlades för att vara med på denna snöskoterhappening. Där serverades det även lättare förtäring och jag tror det var grillade hamburgare och korv med dryck.

När vi kom hem sa min man att det såldes öl och jag sa icke! Aldrig att det skulle ges ett alkoholtillstånd i den miljön,, på en skolgård och utan rejäla avskärmningar. Jag sa att han hade sååå fel och att den öl han tycktes ha sett nog var lättöl.

Men nu såhär i efterhand får jag medge att han hade rätt och jag hade fel. Trots att det, av oss två, är jag som gått utbildnigen om ansvarsfull alkoholhantering!

I framkant kvalitetsmässigt och på efterkälken ekonomiskt…

Av , , 3 kommentarer 9

I veckan har det varit sammanträde med landstingets hälso och sjukvårdsnämnd, där vi fick information om vad som är på gång i nämndens ansvarsområden. Vi fick höra hur landstinget ligger till i jämförelse med andra landsting i landet, där Västerbotten ligger i framkant inom många områden och man får känna sig både stolt och glad över det arbete som innovativa människor driver på. Glesbygdsmedicinskt centrum lyfts fram (såg att en läkare ska anställas i Holmsund som ska kunna jobba på distans mot patienter ute i länet via tekniken.) Mycket bra och mycket intressant för andra delar av världen.

Vi får ett material med siffror på hur rekryteringsbehovet prognostiseras för de kommande åren. Det är många som går i pension så det gäller att vara rädda om befintlig personal och inspirera unga att utbilda sig i vårdyrken.

Stafettläkarkostnaderna ökar och kommer att vara bestående de kommande åren. Det är ett tufft läge! Västerbotten har många vårdplatser utifrån länets befolkning och vi konsumerar mycket vård per befolkning i jämförelse med andra och vi påverkas av att vi har en stor andel av befolkningen som är äldre, vi har tex. långa vårdtider inom geriatrik. Samtidigt gör vi fina resultat inom väldigt många områden och ligger i framkant.

Vi fick en redovisning av ekonomin som sammanfattningsvis inte går bättre utan än sämre än förra året. Den politiska ledningen har under lång tid inte tagit det fulla ansvaret för att hålla budget. (De har under många år skyllt det ekonomiska läget på regeringen.) Det här betyder att det krävs än större budgetdiciplin där alla medarbetare involveras för att vi ska kunna få ekonomin i balans. Det är svårt och det krävs stora åtaganden. Vi i Alliansgruppen tycker det är orimligt med kortsiktiga åtgärder och det krävs en mer långsiktig budgetprocess där vi har en budget som alla som berörs känner är relevant.

I Alliansgruppen diskuterar vi hur vi ser på framtiden, vi behöver se över verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt hur vården organiseras och hur olika kompetenser nyttjas. Vi måste se över hur system kan byggas för att äldre som blir sjuka ska kunna få en läkarbedömning där de bor utan att behöva resa. Den nära vården är viktig och måste förstärkas för att spara både människor och pengar.

Som det ser ut idag så är det oerhört svårt för den här nämnden att klara av den omställning som krävs med den budget som majoriteten lagt fram. Så det blir till att förstärka det som ligger i framkant och hitta nya sätt att lösa de behov som finns där samverkan mellan landstingets olika verksamheter är ett ben och teknikutveckling ett annat.

Majoriteten har ett starkt hopp till att den S ledda regeringen ska komma med en penningsäck och rädda upp underskotten. Jag tror de kommer att bli ytterst besvikna. De problem som ledningen i landstinget själva satt sig i måste de själva lösa.