Datorer eller väghyvlar

Av , , 2 kommentarer 17

Om du fick bestämma, vad skulle du då tycka vara viktigast? Om du hade makten att bestämma och fick välja mellan dessa två saker:
-att köpa in datorer så att alla barn i kommunens skolor fick var sin egen dator
-att köpa in till kommunen en alldeles egen väghyvel

Vad skulle du då prioritera?

Jag skulle ha prioriterat datorer till alla barn i skolan, fungerande skoltoaletter och andra saker som jag tycker är viktigare. För mig är en väghyvel något jag kan köpa timmar av från ett väghyvelsföretag, när jag väl behöver en. Inte något jag måste ha ett garage till, personal som kör, laga när den är trasig och hålla efter och lägga energi på hela året om.
Det finns då andra som skulle ha valt väghyveln. Det är det här som är politik, att prioritera och det är där det blir så tydligt att vi tänker och tycker olika.

Lycksele och Malå vs Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag skriver några kompisar i tidningen Norran om de varsel som drabbar inlandet då IKEA Industries lägger ner. Flera små underleverantörer drabbas även de så många kommer att mista sina jobb. Frågan de ställer är hur regeringen skulle ha agerat om det drabbat en storstad, skulle Damberg vara tyst om 20 000 fick sparken i Stockholm?

De skriver: ”144 personer i kommunerna Malå och Lycksele motsvarar grovt räknat 20 000 personer i Stockholms kommun. I relativa termer är det alltså inget litet varsel som drabbar två kommuner som redan i dag kämpar med näbbar och klor. För att hela Sverige ska leva, utvecklas och ha tillgång till företag som anställer personal behövs det en näringspolitik som tar hänsyn till landet utanför storstäderna.”

Om man räknar om de 144 personer i kommunerna Malå och Lycksele som mister jobben så skulle det vara ca 20 000 personer i Stockholm. Frågan är hur ett sånt besked skulle ha tagits emot av både media och av regeringen. Det skulle säkert ha varit stora feta rubriker med krav på regeringen om insatser.

Helena Lindahl, Jon Essebro och Tomas Johansson skriver: ”Att den svenska industrin inte kan konkurrera ens när man säljer via ett gigantiskt företag som Ikea borde få alla varningsklockor att ringa inne på näringsdepartementet. Trots det sitter näringsminister Mikael Damberg tyst och nöjd när stora arbetsgivare på landsbygden avvecklas i en dramatisk takt. Det tycks faktiskt inte ens intressera regeringen.”

Jag hoppas verkligen att Lilly får gehör när hon pratar med sina partikompisar på departementet, men jag är rädd att hon slåss mot väderkvarnar. Jag hoppas jag har fel.

40% av dagens 3-5åringar använder internet varje dag!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår invigde SESNordic sitt nya kontor i Vilhelmina. Det är Rebecka, en fantastisk, kunnig och entreprenöriell kvinna som startade företaget för fyra år sedan. Hon är sökmotorsstrateg och åker land och rike runt och utbildar folk för att få företag och organisationer att nå ut på nätet. För en tid sedan berättade en av mina kollegor på riksdagen att han hade gått en utbildning med henne i sitt förra jobb. Han var mycket imponerad.

Rebecka har jobbat med detta i över 17 år och startade företaget som sitt eget för fyra är sedan som nu har åtta anställda, unga ambitiösa människor som fått jobb i det de är intresserade av på hemorten.

92% har idag tillgång till internet i Sverige idag och det gör att vi använder nätet mer och mer för allt i vår vardag. 40% av dagens 3-5åringar använder internet varje dag. Det som kommer mer och mer är de mobila lösningarna. Så det Rebecka och hennes anställda jobbar med är flera olika aktiviteter för att bli sedda i bruset på internet.

Det handlar om att ligga på rätt ställe, på rätt nivå och ha koll på hur både sökmotorer och människor beter sig på nätet. Att toppa placeringslistorna är kanske inte det rätta, det kan vara att bli hittad på Youtube eller annat som kan ge mer. Vi människor förväntar oss att en site ska ladda upp inom två sekunder annars lämnar vi sidan. Vi går inte heller tillbaka till en site som är långsam.

Hon berättar även om pressreleaser och hur man får spinn på dessa. Presentationen ligger på slideshare. SESNordic.se

Tack för en bra dag och varmt lycka till i fortsättningen. Det är företagsamma människor som skapar jobben och som utvecklar samhället. Låt oss stötta och lyfta fram dessa duktiga, drivande företagare och försöka göra allt vi kan för att de ska gå lättare för dem att driva sina företag. För att de ska våga anställa fler, våga utveckla och vilja växa. Det är när företag växer som kommunen går framåt. Du gör ett fantastiskt bra arbete Rebecka och är en bra förebild för andra som har en idé.

Ekonomi är det kreativt trolleri?

Av , , 1 kommentar 3

Igår var det kommunfullmäktigegrupp och ekonomin låg då i fokus. Det finns 6 olika budgetförslag där de olika partierna lagt fram sina förslag. Kul att så många lägger ner så mycket kraft och arbete för att hitta vägar framåt för kommunen. Vi i Centerpartiet har lagt fokus på jobb, miljön, hela kommunen, skolan och på personal.

När vi hade mötet så har några partier mer pengar att fördela än vad vi hade fått från kommunfullmäktige. Så diskussionerna handlade om vilka pengar har vi och vilka pengar har vi inte.
Frågan som ställdes var, är det klokt att tro att vi har mer pengar än SKL prognostiserar eller inte?

Det finns även olika synpunkter på om kommunen ska lägga in de utlovade pengarna från staten då det gäller integration där kommunen kommer att få 10,3 miljoner för att jobba med integration. Där säger kommunförbundet att man kan lägga in det i budget men många kommuner väljer att vänta in det formella beslutet i riksdagen som kommer i höst. Centerpartiet har i vår budgetremiss skrivit om hur vi vill att dessa pengar ska prioriteras när de väl kommer så att nämnderna ska veta hur vi tänker. Men vi lägger inte in dem i budget vi heller.

S och V har lagt till mer intäkter utifrån hur det sett ut tidigare år och analyserat att det kommit in mer pengar från staten till kommunen än vad vi räknat in. Det finns dock ingen garanti för att det blir så även kommande år. PA har lagt in pengar för pensionsskuld och medel från fastighetbolagen som intäkter. Genom åren har vi vanligtvis gått på de siffror kommunen fått av SKL som gör prognoser för att kommunerna ska kunna lägga budget utifrån det man vet. Så frågan är om det är klokast att gå på SKL,s prognoser eller om vi i kommunen ska göra egna där det finns mer pengar? Vad tycker du?

En kommentar under dagens möte: ”Min roll som politiker börjar handla mer om att hitta kreativa lösningar bokföringsmässigt istället för att ge ramar som hålls. De mest kreativa processerna får ihop ekonomin bäst. Att skriva budgetremisser blir inte särskilt givande för någon. De kreativa lösningarna i slutet av året blir ändå en överraskning för alla. Vi har alltså alltid fel underlag. Men de kreativa processeran håller på att ta slut. Vi får inte tappa bort att politiken ska styra, hitta på nya sätt att lösa ekonomin. Det är frustrerande! ”

Trollar fram egna pengar ur hatten

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det gruppmöte inför fullmäktige. Jag är mest nyfiken på hur de olika partierna ska förklara sina ambitioner i de budgetremisser som lämnats in och hur de förklarar hur de som har mer pengar in i sina budgetar hittat dem. Pengar som inte finns i prognoser från Sveriges kommuner och landsting, de prognoser som vi brukar hålla oss till vanligtvis. Det kanske finns någon som har en magisk hatt?

Centerpartiets svar inleds såhär: Det finns goda skäl för Vilhelminaborna att ha framtidstro. Vilhelmina är en kommun som befolkas av kreativa människor och duktiga småföretagare. En kommun som lockar inflyttare, med storslagen fjällmiljö och stor utvecklingspotential i våra byar och fjälldalar.

Vi vill ta vara på alla möjligheter som erbjuds och vara beredda att prioritera de välfärdsskapande krafterna i samhället. Det är människornas kunskaper, initiativförmåga och vilja att ta risker som driver kommunens positiva möjligheter framåt.

Centerpartiet för en närodlad politik. Begreppet närodlad anspelar både på vår historia och på vår ideologi. Den närodlade politiken, den odlade, handlar om vårt ursprung som parti för landsbygdens folk. Men det vittnar också om vårt engagemang för miljö och hållbarhet. Närodlat handlar om att vi vill att besluten ska fattas så nära de berörda som möjligt. Människor ska vara fria att avgöra vad som passar dem bäst, utan pekpinnar från offentliga myndigheter.

Centerpartiet driver på för att möjligheterna att leva och bo på landsbygden ska förbättras. Landsbygen ska sjuda av liv och rörelse och det betyder att det ska finnas byskolor och äldreomsorg liksom annan offentlig och kommersiell service. För att skapa det krävs egentligen inget annat än vad som krävs i övriga samhället för att skapa goda förutsättningar för näringsliv och välfärd. Det handlar om goda förutsättningar för företagande, om pålitlig kollektivtrafik, om att ta tillvara de möjligheter som finns i den gröna omställningen, om bra och nära skolor och om trygg omsorg för de gamla. Dessutom måste det finnas bostäder, även på landsbygden.

Den närodlade politiken innebär också att vi ska ha stor omsorg om de människor som behöver samhällets hjälp och stöd. Centerpartiets socialliberalism innebär att vi vill behålla friheten för den enskilde att avgöra vilken slags omsorg som passar bäst. Vi är övertygade om att enskilda vet bättre än kommunpolitiker eller kommunala tjänstemän om vem som ska hjälpa till på ålderdomen, på samma sätt som föräldrar har den bästa kunskapen om vilken skola som bäst möter de egna barnens behov.

Våra ekonomiska prioriteringar för 2017 innebär en annan färdriktning för kommunen. Om vi ska satsa på framtiden så måste vi satsa på de som växer upp idag. Vi vill energieffektivisera fastigheter på ett hållbart sätt. Vi vill att arbetsmarknaden ska växa – här handlar det till stora delar om att välkomna privata initiativ och göra det enklare för alla som på något sätt vill satsa i vår kommun. Vi vill öka jämställdheten. Vi vill även ta ställning för en bättre situation för de anställda inom äldreomsorgen. Vi satsar på deras arbetsmiljö.

Önskar jag kunde mer

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag önskar verkligen att jag kunde göra mer för att styra upp verksamheter som styrs politiskt. Jag fick höra att det fanns en insändare som tycker det är konstigt att jag klagar på tillgängligheten till vården samtidigt som jag är politiker i både kommun, landsting och region Västerbotten.

Ja, jag önskar jag fick bestämma. Jag är övertygad om att om vi i Centerpartiet fick bestämma så hade det sett annorlunda ut. Vi tror på Närodlad politik, en politik som gagnar hela länet och som lägger pengarna så också.

Nu är det ju i te så att Centerpartiet har makten än så länge. Den centralisering vi sett under så många år kommer att fortsätta om S får fortsätta att styra. Vi jobbar nu med budget i kommunen och i landstinget där vi lägger förslag för att behålla och utveckla service i byarna som byskolor i kommunen. I landstingsbudgeten lägger vi fokus på den nära vården dvs vården ute i kommunerna. Där skiljer vi centerpartister ut oss i jämförelse med flera andra partier, vi vill decentralisera på riktigt.

Så ge oss din röst nästa val så blir det en annan färdriktning.

När tog du cellprov senast?

Av , , Bli först att kommentera 7

Här kommer en viktig information till kvinnor i Västerbotten. Under hela maj månad blir det enklare att ta cellprov för oss kvinnor i Västerbotten. Du kan ringa 090-785 91 32 och få svar på när du tog cellprov senast. De som inte har tagit cellprov under de senaste sex åren erbjuds provtagning i samband med cellprovsveckan.

Du kan boka tid via samma telefonnummer eller på sin barnmorskemottagning. Telefonnummer till dessa hittas på www.vll.se/barnmorskemottagningar.

Vilhelmina kommuns budget

Av , , 2 kommentarer 7

De senaste veckorna har vi i Centerpartiet jobbat intensivt med kommunens budget för nästa år. Det är krångligt och svårt och nya siffror dyker upp i hanteringen. Svårt men samtidigt givande att verkligen fundera på hur vi vill att kommunens pengar ska prioriteras. Vi har ju en hel del att fördela. Vår gruppledare Annika håller i trådarna och tillsammans försöker vi se hela kommunen, alla olika intressen samtidigt som vi måste prioritera för att få ihop det på sista raden. Kommunen lever långt över sina resurser och där har vi olika syn på varför och på hur vi ska komma till rätta med det. Vi sneglar naturligtvis på grannkommunen Storuman som styrs av Centerpartiet där de går plus och har pengar över att lägga på personal, på attraktivitet och på barnen. Vi tittar också på Nordmaling som även den styrs av Centerpartiet där äldreomsorgen nu ligger i topp i jämförelser med andra Svenska kommuner och skolan har gått från botten upp i topp i Sverige.

Så det är klart att styrningen spelar roll i hur ekonomin och kvalitén utvecklas. Det krävs både en bra samsyn, en positiv konjunktur, en stöttande och bra ledning och bra motivation hos de anställda att förändra. Det ska bli kul att se hur vårt budgetförlag tas emot då vi blickar framåt. Du kommer att hitta det så småningom på vår hemsida och via sociala medier.

Valfrihet att välja tandläkare

Av , , 4 kommentarer 6

Så tacksam idag efter att ha stått på bron på Vilhelminakliniken när de öppnade i morse och fick hjälp. Vi har i vår kommun privat tandläkare som alternativ till folktandvården. Jag gillar verkligen valfrihet och jag gillar den service jag får lokalt.

Jag bet sönder en tand i helgen som gick och kände mig helt tandlös. Så skönt att få hjälp så snabbt. Tänker bara på de som inte listat sig privat utan går hos folktandvården, undrar hur länge de hade fått vänta med att få hjälp om de varit i samma sits som jag i morse?!

Hur ser det ut? Har du fått vänta?

Hur mår den Europeiska Unionen?

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan har jag haft förmånen att diskutera nåt jag ä intresserad av, Europapolitik. Jag har varit på Irland och träffat Fionna Fail, det konservativa partiet vars namn översatt till Engelska blir Soldiers of Destiny, så ni kan tänka er vilken historia det partiet har i sitt land.

”Det är bra att vi diskuterar den europeiska unionen” kan vara ett argument för att det kan vara något positivt i Brexit -Bremain diskussionen i England. Men det jag diskuterade i veckan med partiledaren för Fionna Fail på Irland, var enbart de negativa konsekvenser som de såg av vad ett utträde skulle inbära.

Unionen gör ju så mycket som behöver göra över nationsgränser och det måste bestå som utsläppsrätter, jobben, klimat och miljöhot. Samtidigt så behöver jordbrukspolitiken rensas upp där det finns mycket som kan få en jurist att gå igång.

Jag är en sann EU vän och känner en stor olust inför debatten i England. För mig är EU en garant om fred och samarbete. I måndags var det Europadagen till minne av Robert Schumans deklaration 9 maj 1950 om ett enat Europa för fred, den borde firats mer högljutt kan jag tycka.

Det EU ska fokusera på är de frågor som handlar om detta som globaliseringens effekter på vår nutid. Att nationalism ökar är en motkraft till globaliseringen tex. Den frågan bör EU fokusera sin kraft på nu och då behövs alla länder. De som flyr hit till Europa är de som kommer för att få andrum från krig och elände. Att röra sig över världen är idag inget främmande längre. Den politik som Putin för är ett annat hot mot fred och frihet, det som EU ska garantera.

I Sverige diskuterar vi inte Europafrågorna längre. Vi har vant oss med strukturfonder och stödprogram. Vi firar inte Europadagen särskilt väl och vi har vant oss vid att handla och resa fritt i Europa. Fred är för oss en självklarhet som vi aldrig tänker på. Men det kan komma att ändras fort utifrån Brexit-Bremain folkomröstningen ute i Atlanten.