Stötta manliga företagare!

Av , , 1 kommentar 12

Idag så var jag på en lunchföreläsning med Genusfotografen som berättade om sin väg framåt som journalist och fotograf mot ett mer genusmedvetet agerande.

Han visar på exempel på hur kvinnors företagande hanteras genusmedvetet. Han säger att Tillväxtverkets sidor på nätet om stöttning av kvinnors företagande är lite puttinuttigt och handlar om att stötta det svaga könet. Käcka bilder med könade bilder något man aldrig ser i sammanhang när manligt dominerade företagsbranscher presenteras. När såg du rubriken för den här bloggen tex?

Kvinnor får ofta frågor som inte ställs till män, Hur känns det att vara manlig företagare? tycker folk du gör det bra som startar företag som man? Du vet väl att du är viktig för att du är du och att de spelar roll. Du vet väl att det finns hjälp av änglar, företagsägare. Dessa frågor kopierade från Tillväxtverkets egna sida. Jag sitter där och funderar om utvecklingen har gått bakåt sedan de år vi jobba de med Emma Resurscentra med Tillväxtverkets hjälp?

Han visar på bilder från diverse tidningar och medier på kvinnor respektive män i sina yrkesroller. Man blir berörd och förtvivlad samtidigt som man känner att man tagit av sig sina genusglasögon och att det är dax att sätta tillbaka dem på näsan igen.

När man frågar ett antal 13-åringar hur man ska se ut på en selfie så vet de hur könsroller ska spelas. Glad, söt, cool eller stoneface eller duckface. Att jaga bekräftelse är negativt då det upplevs som feminint. Att vara tjej är att tänka på en massa grejer för hur du ser ut. Att vara kille är att inte tänka på någonting och vara cool. Allt detta enligt de 13 åringar som var med i studien.

Man kan räkna representation, alltså antal kvinnor och män och de övriga diskrimineringsgrunderna som sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, etnicitet, etc. Man kan kolla hur människor presenteras och man kan se hur resurser fördelas utifrån kön. Man kan även se om människorna är aktiva eller passiva på bilderna.

Vad är det för fel på samhället? Som fortfarande idag utgår från förlegade normer om både sexualitet, etnicitet och kön. Vi skapar kön med bilder i bilder och i vardagen hela tiden.

Men det finns som tur var goda exempel, Gävle kommun, IKEA och faktiskt Svenska Kyrkan. Tänker även på en broschyr om kombiterminalen när den öppnades i Stensele där det var bilder på företrädesvis unga kvinnor. När jag frågade om det så var det ett strategiskt sätt då Storumans kommun vill få fler unga kvinnor att vilja bo i kommunen.

Men det måste bli fler! Alla har vi ett ansvar att öppna ögonen och se hur vi är med och skapar det samhälle vi lever i. Vi måste ta på oss glasögon som vågar se.

Genus = historiskt, kulturellt och socialt konstruerat kön.
Mannen är norm och det som räknas som man har högre status i samhället. Det är en risk för män att ta till kvinnligt normerade attribut.

Våra gemensamma pengar måste prioriteras rätt!

Av , , 2 kommentarer 10

Igår lade vi i Landstinget vår skuggbudget som jämförelse mot den budget som majoriteten S, V och MP lagt. Den innehåller andra prioriteringar och ett annat fokus. Vi vill ha en nära vård i hela länet där vi lägger mer pengar på vårdcentraler, sjukstugor och vården som finns nära människor.

I stort så ser vårt budgetfröslag ut såhär: Vi satsar 15 miljoner mer på primärvården än de rödgröna. En viktig prioritering för oss. Sen lägger vi 8 miljoner ytterligare på utbildningsplatser för läkare och sjuksköterskor. 8 miljoner satsas på fler vårdplatser för att röja undan köer inom främst geriatrik och ortoped, där det främst är äldre personer som behöver vård. Dessutom så satsar vi på psykiatrin och så vill vi införa vårdval även inom barn- och ungdomspsykiatrin. Naturligtvis ligger det pengar för att återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

Landstingets ekonomi är i kris och för att hantera den så ser vi att det behövs ett målmedvetet arbete att få vårdkonsumtion på rätt vårdnivå. Som att hantera så mycket som möjligt så nära som möjligt. Här är glesbygdsmedicin ett exempel på hur man kan bedriva vård som man kan föra över till vården i hela länet. Man ska inte behöva åka in till sjukhus om man kan få hjälp närmare hemmet. Vi vill också minska administrationen och konkurrensutsätta allt som går att bedriva i annan form.

Vi vill också minska kostnaderna för lokaler och minska kvadratmeterytorna överlag inom Landstingets verksamheter där mycket nu är luftigt. Sen vill vi minska kostnaden för Region Västerbotten som svällt mycket de senaste åren, region Västerbotten ägs av landstinget och alla kommuner. Om kommunerna och Landstinget har mindre pengar och drar ner på verksamheter så måste även region Västerbotten minska.

Västerbotten måste söka för att bilda region! Att det ska vara folket som i demokratiska val väljer de som ska bestämma över våra gemensamma resurser på regionnivå är det viktigaste argumentet. Landstinget, region Västerbotten och delar av länsstyrelsens uppdrag ska ingå i en sån regionbildning. Jag gillar demokrati och jag gillar att människor själva ska kunna bestämma över sånt som berör dem. Därför vill jag se både en regionbildning och en vård nära dig.

Förtvivlat läge i kommunens ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 13

I veckan har vi haft gruppmöten inför kommunfullmäktige i juni där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ber om hjälp att få budgeten i balans. Att vi alla hjälps åt och att alla lägger förslag på besparingar. Det är ju trevligt att de vill ha oppositionens hjälp och att de förstår att den politik de drivit inte kan fortsätta då de underskott som nu ska hanteras kommer att ta tid och kosta blod, svett och tårar för att få bukt med. Ett tips är att återgå till den linje vi i Alliansen startade under vår tid som majoritet, så hade vi haft ett bättre läge idag.

Vi fick höra i valrörelsen i hösts att med en röd regering så skulle kommunen få mer pengar, samma sa landstingsföreträdarna. En röd regering skulle se om kommunerna och landstingen. Men nu när S inte längre kan skylla på att de varit tvungna att regera med en Alliansbudget så är det upp till bevis. Vad är det för pengar de röda kommunerna i Sverige får från sin regering? Småsmulor eller inte nåt enligt min prognos.

Delårsrapporten visar att det kommer att bli ett minus på 17 miljoner kronor 2015 och det ligger ett underskott sen ifjol på 29 miljoner. Fullmäktige har sagt att budgeten ska gå med ett överskott men det ser ut att gå åt helt fel håll. Det är socialnämnden och utbildningsnämnden som går minus och det är ju inte så konstigt då de är där de stora pengarna finns. Den stora kostnaden är personalkostnader som drar iväg snabbt.

Den tänkta stängningen av Strandbacka har man inte kunnat göra då behoven av platser fortfarande är stort. Inte så oväntat med den demografiska situationen vi har i kommunen så där tänkte S helt fel. Det kommer som jag ser det däremot att bli ett allt större behov av äldreboenden. Sjuktalet ökar, personalkostnaderna ökar och allt ser allt annat än ljust ut.
Likviditeten har legat under 30 miljoner vilket är gränsen för vad som måste finnas i kassakistan för att man ska klara av löpande utgifter. Så det är väldigt oroande.

Jag har tillsammans med mina kompisar i Centerpartiet satt ihop en lista med förslag, många tuffa, många nytänkande, många kontroversiella men dock fullt genomförbara. Det är förslag som grundar sig på att det är jobb, miljö och hela kommunen som är det viktigaste. Så vi ska verkligen göra allt vi kan för att få till en mer hållbar kommun utifrån det vi tror på.

Vad tycker du vi politiker ska göra för att spara in alla dessa miljoner? och vad ska prioriteras?

Återställ ambulansen i Åsele!

Av , , 3 kommentarer 12

Vid senaste hälso och sjukvårdsnämnd, HSN, antecknade jag ner det jag tyckte var det mest intressanta. Du kan läsa vad jag skrev nedan. Hör gärna av dig om du vill veta mera.

Vi fick veta hur det ser ut inför sommaren. Sommarplaneringen ser ut så att det blir färre vårdplatser jämfört med i fjol, I Lycksele blir det tio färre platser på medicinkliniken. I Skellefteå blir det sex färre inom psykiatrin. I Umeå dras ner det inom medicin och geriatrik och kirurgi. Vid kirurgen dras det ner också platser. Detta är neddragningar utöver de permanente neddragningar som görs. Att man drar ner handlar både om personalbrist men även om att Västerbotten har högt antal vårdplatser utifrån befolkning i jämförelse med andra landsting. Några hälsocentraler stänger i sommar, några samarbetar med andra och flera drar ner på verksamhet. Det är svårast att anställa i Lycksele och lättast i Umeå.

Jag tycker det låter väldigt tufft med tio färre platser vid medicin i Lycksele och ställer frågor kring det. Resonemanget är att det krävs samordning, att vi har väl fungerande sjukstugor, hemsjukvård och att kommunerna tar tillbaka de som är färdigbehandlade.

Då det gäller BB i Lycksele får vi veta att det aldrig varit ett beslut utan ett resonemang med Lycksele och Skellefteå om hur de ska lösa situationen i Umeå. Det har inte varit något beslut förrän förra veckan. Man tycker att det blev en skev bild i media då det aldrig varit något beslut att stänga BB, det var ett av förslagen från tjänstemän som arbetade med att samordna BB verksamheten i hela länet. Jag tycker att det är bra att medborgare engagerar sig i politiska frågor och att det finns en politisk medvetenhet och en skepticism. Många har erfarenhet av att man använder personalbrist som ett argument för att lägga ner en verksamhet och att sommarstängning är ett första tecken på nedläggning så det är inte konstigt om människor reagerar utan helt sunt. Det är tjänstemän som lägger förslag men det är politiker som beslutar!

Sociala medier ger idag många människor en möjlighet att säga vad man tycker. Det tycker jag är fenomenalt bra. Ju fler som lägger sig i en fråga som ska beslutas politiskt dess bättre. Tror dock inte att alla som var med vid nämndens sammanträde höll med.

Delårsrapport redovisas med att det är överbeläggningar, många sjukskrivna och stafettläkare i massor. Samtidigt som det är många problem så visar medarbetarenkäten att 46 av 49 indikatorer förbättrats.

Landstinget har fått 50 miljoner tillbaka på AFA som är pengar som avsatts för att finansiera sjukskrivna men som inte behövt användas, vilket gör att det blir mer pengar att fördela till personalkostnader inom alla områden. Det går dock minus med 69 miljoner gentemot budget. HSN går minus på personalkostnader med 26 miljoner.

Landstinget har lyckats placera sina pengar bra och höjt skatten. Det gör att man ändå trots att verksamheter inte håller budget, får ekonomin att gå ihop. Budgeten för detta år är lagd beräknad på att ingen behöver ta in extra personal och stafettpersonal. Tyvärr vet vi ju alla att ingen verksamhet klarar sig utan stafetter. Så budgeten blir inte det verktyg den skulle kunna vara då den inte är realistisk.

Överlag så ökar personalkostnaderna och sjukfrånvaron samtidigt som produktiviteten minskar. Då vi har 70 vårdplatser färre så är det inte konstigt att produktiviteten minskar. Problemet är att kostnaderna ökar så snabbt främst på personalkostnader och att antalet anställda ökar.
Umeåborna konsumerar mest vård och Skellefteåbor och inlandsbor minst.

Vi får information om Patientnämnden. Antal ärenden till patientnämnden ökar väldigt snabbt. Både vården och patienternas krav förändras. Patienter idag är välinformerade och kunniga. Det ställer höga krav på bemötande och på information.

Vi fick en redovisning av lagen om utbyte av sprutor och kanyler till missbrukare av narkotika. Det som ett sätt att minska hepatit och HIV smitta. Det är viktigt att se att det inte handlar om drogpolitik utan det handlar om hälsoåtgärder för utsatta människor. Jag tycker det är viktigt att ett sånt program genomförs i länet.

Vi lade ett förslag från Alliansen, då det gäller översyn av ambulanserna, att uppdra till direktören att ambulansen i Åsele ska återställas. Vi fick dock inte med oss S, V och Mp i detta. Alliansen reserverade sig mot förslaget.

En bra dag med intressanta frågor. Landstingsvärlden är en värld i sig där analysen av statistiken, den politiska styrningen och omvärldsorienteringen kan bli bättre. Jag försöker se och lära samtidigt som jag ifrågasätter och försöker se alternativa lösningar. Det viktigaste för mig är att företräda inlandsborna som röstat in mig i den här politiska församlingen, lyssna till vad de säger och vad de behöver, det är mitt uppdrag.

Men Landstinget är en trög elefant att förflytta! Jag tror att det behövs en annan politisk styrning för att få till en mer snabbfotad elefant.

Jorden slutar att snurra!

Av , , 2 kommentarer 10

Förra helgen hade vi vårt barnbarn Toivo hos oss, en förkyld liten grabb som sov oroligt och var mindre nöjd än vanligt. På fredagmorgon när han vaknade och jag hämtade upp honom så kunde han inte gå ordentligt på en fot. Oron spred sig i vårt hem och föräldrarna som skulle åka hemåt den dagen åkte iväg men stannade i Åsele och uppsökte vårdcentralen. De lugnade familjen som åkte vidare hem med uppmaningen att invänta måndagen och gå till sin egen vårdcentral. Så i måndags åkte de in till vårdcentralen men fick fortsätta upp till Norrlands Universitetssjukhus och barnkliniken. Där blev de kvar. Lille Toivo har undersökts, sövts och tagit många många prover. Idag fick han permission och fick åka hem för att vara tillbaka imorgonbitti, för än mer prover. Han är mycket piggare av den antibiotika han fått. Så vi tror och hoppas att det är en infektion som går att medicinera bort.

När ett barn blir sjukt så stannar jorden upp och ingenting annat fyller familjens tankar. Oron gnager och man ser alla hemska scenarion på farliga sjukdomar framför sig.

Min syster hon Hanterar oron genom att Googla och söka info på nätet, jag gör tvärtom, tar reda på så lite som möjligt för att inte bli än mer orolig. Min mamma sa att den dagen man blir förälder så startar oron. Först för barnen, sen för barnbarnen och sen för barnbarnsbarnen, det tar aldrig slut. Precis så är det, oron som förälder sträcker sig genom livet.

När man ser om alla barn som flyr över Medelhavet med sina familjer så inser man det oerhörda dessa människor utsätts för. Deras värld har nog slutat att snurra för länge sen.

Vem ska bestämma över dig?

Av , , Bli först att kommentera 6

När landsbygden hotas av diverse stängningar, nedläggningar och utflyttningar så står vi som Centerpartister på barrikaderna och säger NEJ! Det är inte så konstigt när en bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Det är därför så viktigt att fungerande service finns för att människor ska kunna ta detta ansvar och att beslut ska tas av de som berörs av besluten. Tror inte att ett beslut om stängning av BB skulle ha kunnat komma fram till diskusson ens om inlandsborna varit med och beslutat.

Vi som bor och verkar på landsbygden upplever att makten att påverka vår vardag och vår närmaste miljö blir allt mer avlägsen, det blir ett problem då beslut tas som påverkar oss varje dag. Det måste vi ändra på så att alla oavsett vart man valt att bo har likvärdiga möjligheter att bli född, växa upp, gå i skolan, arbeta, bo och driva företag i hela vårt land. Människors frihet att välja var och hur man vill leva sitt liv ska inte begränsas av det allmänna har tagit sin hand från den grundläggande service som behövs. En central fråga för landsbygdens utveckling är därför hur vi kan skapa förutsättningar för människor att leva, verka och bo i hela landet.

Vi ser naturligtvis även att staden är en förutsättning för landsbygden och tvärtom. Vi tror att ett framtida hållbart Sverige måste ha en bättre balans mellan land och stad. Gröna, hållbara städer och en levande, modern landsbygd är inte varandras motpoler, utan de är en förutsättning för varandra.

Tack för det beskedet!

Av , , Bli först att kommentera 14

Så glad och nöjd över dagens besked om att Landstinget inte kommer att stänga ner BB i Lycksele i sommar. Känns som om den kamp som personalen startade på facebook varit en bidragande orsak till dagens besked. Det är viktigt att bilda opinion för en fråga som är viktig för många, som behöver lyftas till ett demokratiskt plan till politiken.
Det är allt för många frågor som singlar iväg långt bort där besluten tas långt från de som berörs, den här frågan kunde ha blivit en sådan.

Vi som är valda som politiker har en främsta uppgift, att företräda våra väljare. Vi ska inte företräda tjänstemännen i landstinget eller landstingets personal främst utan det är väljarna som ska gå först. Nu kan ju väljaren och personalen vara samma personer, men som princip är det viktigt som politiker att komma ihåg varför du är politiker, för att du valts att företräda människor som bor där du bor.

Jag känner mig nöjd och belåten med beskedet då jag försökt påverka allt jag kunnat och jag har fått många mail och telefonsamtal som vittnat om Landstingets personalpolitik där det finns en hel del att göra. Allt från att hålla goda kontakter med studenter under deras utbildningstid till att forma system för att ta hand om nyexaminerade på ett bra sätt så att de kan tryggt komma in i jobbet till att ragga lokalt boende läkare till de lokala jobben.

BB ska finnas när barn ska komma…

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är en stor utmaning att klara av en likvärdig vård i vårt vidsträckta och glest befolkade län. Vi har stora avstånd och de 220 föräldrar som väntar barn i inlandet nu i sommar så bor många av dem i andra kommuner än Lycksele, långt från Lycksele BB och än längre från Umeå. En likvärdig vård kräver att vi tar ansvar för hela länet och alla länets medborgare och inte gör skillnad på människor utifrån vart man valt att bosätta sig. Det kallar vi för närodlad politik!

Lycksele lasarett ligger bra kvalitetsmässigt och gör ett mycket bra arbete inom många områden där de ligger i framkant inte bara i länet utan även i landet. BB i Lycksele är ett varmt uppskattat BB där många föräldrar strör rosor över verksamheten och det bemötande man får som föräldrar.

Nu hotar landstingsledningen att stänga Lycksele BB under sommaren, och menar att personalen från Lycksele ska bemanna Umeå BB eftersom man saknar barnmorskor där. En mycket märklig politik. Det är alltid ett dåligt alternativ att stänga en avdelning eftersom det är väldigt svårt att öppna upp igen efter en stängning. Det är också så att medarbetarna vid kliniken i Lycksele själva löst sommar situationen och nu tvingas de av landstingsledningen till helt andra lösningar.

Det är en stor utmaning att klara av en likvärdig vård i vårt vidsträckta och glest befolkade län. Vi har stora avstånd och de 220 föräldrar som väntar barn i inlandet nu i sommar så bor många av dem i andra kommuner än Lycksele, långt från Lycksele BB och än längre från Umeå.

Men det är fortfarande så att alla i vårt län har rätt till en likvärdig vård och rätt till lika behandling även då det gäller att föda barn och bli förälder. Det är inte en bra lösning att göra avstånden till BB och förlossningsvården förlossning ännu längre än va d det redan är idag till Lycksele för alla blivande mammor och pappor i inlandet.

Jag tycker därför att man vänder på steken och ser till att föräldrar som bor i Umeå kommun ska kunna åka de 11 milen från Umeå till Lycksele BB som ett alternativ när barnet är på väg. Det är faktiskt en kortare resa i jämförelse med de avstånd många av de väntande mammorna och papporna i inlandet har.

En likvärdig vård kräver att vi tar ansvar för hela länet och alla länets medborgare och inte gör skillnad på människor utifrån vart man valt att bosätta sig. Det kallar vi för närodlad politik!

Lika långt till BB från Umeå som från Vilhelmina!

Av , , 4 kommentarer 21

Nu är det dax att mobilisera för nästa centralisering. Stoppa sommarstängningen av Lycksele BB heter en grupp på Facebook som gör det! De mobiliserar på samma sätt som den grupp som mobiliserade mot flytten av Skattekontoret med Malin Ackerman i spetsen, mot det förslag som Landstinget nu för fram om att stänga i Lycksele för att personalen där ska jobba i Umeå.

Det är 110 barn som ska födas under sommaren i inlandet. Det vore förödande för dessa mammor och pappor med så stora avstånd till BB. Det är redan idag de som har 35 mil till Lycksele. Det måste gå att köra från Umeå till Lycksele för att föda sitt barn. Det är 12 mil.

Alla har rätt till en jämlik vård i vårt län. Vi måste stå upp för den rätten även för blivande föräldrar i inlandet! Så gå med i gruppen som mobiliserar.

Rut och Rot och otur när man tänker….

Av , , 2 kommentarer 9

När Rot och Rut avdragen kom så minskade svartjobben och staten fick in mer skattekronor än någonsin då folk valde att anlita företag lagligt då det blev lika billigt som att köpa tjänster svart. Det har gjort att det varit en bra affär för staten. Men det går emot den ideologi som S företräder där de vill ha höga skatter som främsta insats även om det innebär att svartjobben skulle öka och intäkterna till staten därmed skulle minska. En märklig och omvänd politik om man ska försöka få in så mycket pengar som möjligt till staten.

Igår så gick två av regeringens egna parter emot dessa förslag. Regeringens egen expertmyndighet Ekonomistyrningsverket säger att det skulle leda till mer svartjobb och att kvinnor skulle få det tuffare då det fortfarande är kvinnor som har det främsta ansvaret för hemmet.

Den andra parten Ekobrottsmyndigheten underkänner också förslaget som säger att det finns ”risk för att svartarbetet kommer att öka i väsentlig mån och därigenom den ekonomiska brottsligheten”. Men det räcker inte, även Arbetsförmedlingen sågar tankarna på att minska Rot och Rut då det kan leda till färre jobb i delar av landet med hög arbetslöshet.

Den här regeringen har det inte lätt.