Post- och telestyrelsen: Inlandets telefoner är driftssäkra!

Av , , 4 kommentarer 10

Jasåminsann! Det var ju bra!

Det är kanske så vi ska tänka, nöja oss med att en statlig myndighet säger åt oss att det är bra, ja då är det väl bra då. Det är väl bara jag och mina grannar som har dåliga telefoner!
Eller så är det en ful osanning som de sen själva går emot. De säger att driftsäkerheten i de elektroniska kommunikationsnäten på landsbygden är förhållandevis bra. Om man tittar på förebyggande arbete och hur snabbt de fixar fel och problem.

Men när det gäller dålig täckning som är det verkliga problemet, så säger det att det beror på outbyggt nät. De säger att det är en helt annan fråga som inte beror på brister i operatörernas driftsäkerhetsarbete men att de jobbar med att främja nätutbyggnaden.

Ja det här kräver en förklaring. OM nu telefonin är driftssäker, men inte fungerar pga att nätet inte är byggt klart. Varför säger man då inte att telefon fungerar dåligt och att näten måste byggas ut? Om det fungerar dåligt så fungerar det ju dåligt. Då kan man inte säga att det fungerar bra.
Och varför ska de som har dålig telefoni betala samma som de som har bra telefoni?

Här måste kommunerna som drabbas gå samman och driva frågan om utbyggnad av både el och telefoni. Våra riksdagsledamöter måste också de göra sitt för att förklara hur outbyggda nät drabbar människor. Helena Lindahl och Per Åsling riksdagsledamöter för C har drivit frågan och skrivit till Telias koncernledning kring den oro som finns för att telefonin inte ska fungera. De har även pekat på hur viktigt det är att Post och telestyrelsen följer frågan nog. PTS uppgift är att se till att Telia följer lagstiftningens intentioner så att inte företag och boende drabbas.
Det hjälper inte att PTS säger att de fixar problem snabbt, de måste även se till att det finns nät!

Om du fick bestämma?

Av , , Bli först att kommentera 4

På måndag är det kommunfullmäktigegrupp. Då ska vi få förutsättningarna för budget de kommande åren. Vi vet redan nu utifrån de prognoser som Sveriges kommuner och landsting räknat fram, att det blir tuffa tider för kommunen. Även om Sverige är i en fortsatt högkonjunktur så minskar kommunens ekonomi.

Det är under högkonjunktur en kommun som följer regelboken ska investera smart, spara och effektivisera och spara ihop för sämre tider.

Det blir intressant att höra hur de som jobbar med att hålla kolla på ekonomin och verksamheterna i kommunen ser på framtiden. Vi får säkert veta mer om de förslag som finns som det jag såg i VK om elevassistenter.

Om du fick bestämma vad skulle du då prioritera? Vad skulle du kunna tänka dig att skära ner? Vad skulle du kunna tänka dig att göra mer effektivt eller annorlunda?

Bill du inte kommentera här så maila. [email protected]

Öppen utfrågning om personlig assistans

Av , , 6 kommentarer 4

Idag kan du som är ledig se på TV från riksdagen om LSS. Det börjar kl 10.00. Det är socialutskottet som har en öppen utfrågning om personlig assistans och effekterna av rättsutvecklingen. Från Centerpartiet kommer Anders W Jonsson är vara med som är ledamot i Socialutskottet.
Du kan kolla via den här länken:
http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-personlig-assistans_H5C220180130ou1

Så här ser programmet ut
10.00 – 10.05 Emma Henriksson (KD), ordförande i socialutskottet, inleder
10.05 – 10.15 Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Socialdepartementet
10.15 – 10.25 Gunilla Malmborg, särskild utredare i LSS-utredningen (S 2016:03)
10.25 – 10.35 Lise Lidbäck, förbundsordförande, Neuroförbundet
10.35 – 10.45 Vilhelm Ekensteen, ordförande, Intressegruppen för Assistansberättigade
10.45 – 10.55 Maria Persdotter, förbundsordförande, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
10.55 – 11.05 Lennart Erlandsson, universitetslektor och forskare, Högskolan Kristianstad
11.05 – 11.15 Helene Wernöe von Granitz, statsvetare och forskare, Uppsala universitet
11.15 – 11.40 Paus
11.40 – 11.50 Försäkringskassan
11.50 – 12.00 Socialstyrelsen
12.00 – 12.15 Sveriges Kommuner och Landsting
12.15 – 12.55 Frågor från utskottets ledamöter
12.55 – 13.00 Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i socialutskottet, avslutar

Tack för ert slit, företagare!

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår var det företagargala i Vilhelmina, en fantastisk kväll säger de som var med. Vi ägnade oss åt takskottning i fjället i helgen så vi missade tyvärr festen. Vi såg dock på livesändningen på Facebook och vi blev glada över flera av pristagarna som var så rätt. Den vi blev mest glad över var nog Arne Winberg jordbrukaren på Malgonäset som drivit sitt företag framgångsrikt i flera sekel. Han har haft god hjälp av sin Ebba.

Så kul att ett företag som jobbat i traditionell grön näring får pris. Det Arne och Ebba visat är att det faktiskt går att driva jordbruk i inlandet. Deras slit dagarna i ända är värld all respekt. Deras arbete gör att det finns närodlad mat, att vi vet vad vi äter och att vi vet att djuren har mått gott innan de blev mat på vår tallrik. Nu ser vi fler små företag växa fram inom de gröna näringarna, så kul.

En annan pristagare var Musse Malke frisören som gett Vilhelmina ett nytt frisörtänk. Musse är en av de mest sociala, positiva och glada människor jag känner. Hans salong är en mix av Norrland och Orienten. En upplevelse bara det.

Vår lokala optiker fick pris som årets företagare. De har verkligen finfin service och man får alltid proffsig hjälp när man kommer dit. Fler gånger när vårt barnbarn Alvina kommit hit så har hennes glasögon gått sönder. Den service de då ger är fenomenal liksom deras bemötande.

Nytt för igår var årets influenser, dvs en person som på ett bra sätt sprider Vilhelmina ut i världen. Det blev Kristina Grahn som är designer och sömmerska och driver by Kristina Grahn design. Hon har verkligen gjort rätt för priset. Oerhört duktig på det hon gör och att följe henne i sociala medier är verkligen kul.

Fån mina trakter så vann XLkläder, de har tagit över Nästansjö Kooperativa butikens lokaler och driver därifrån en webbutik med kläder. Hela familjen är engagerad och deras idé utifrån ett behov de såg har gjort att det skapa både jobb och liv i den nedlagda byabutiken. Så kul att se och så bra jobbat.

Sen hängde jag inte med på om det var fler som vann. Men en av de som även hon borde få pris är företagarnas lokala ordförande, Sara Idenfors. Sånt slit och ett sånt engagemang för att få till den här galan är de få som har. Imponerande!

Tacksam för att det finns människor som gör allt de kan för att andra ska få ha det trevligt. Som nu alla de som sliter inför WWW helgen! Men det ni gör kräver en egen blogg!

Vad är operativt kapital?

Av , , 7 kommentarer 7

Varför måsta man förstå sig på ekonomiska termer när man ska prata om vinster i välfärden? Jo därför att det spelar så stor roll. Även om det är enkel retorik att säga förbjud vinster i välfärden vilket många tycker är helt rimligt. Problemet är att vinster och vinster är olika i olika bolag.

Operativt kapital handlar om det kapital som satsats i investeringar. För industriföretag är detta ofta högt eftersom det finns många utgifter för maskiner, lokaler, fordon och annat. När det kommer till tjänsteföretag är det annorlunda. Välfärdsföretag utmärks av litet behov av så kallade anläggningstillgångar och hög andel personalkostnader. Däremot finns stora värden i välfärdsföretag i form av många kunder, starkt varumärke, duktig personal och väl fungerande processer.

För vart fjärde välfärdsföretag är det bokförda operativa kapitalet till och med negativt, då rörelseskulderna, som bland annat utgörs av löneskatter för de anställda, är högre än rörelsetillgångarna, som bland annat består av ägda lokaler eller utrustning. Så det förslag som säger att företagen ska få a en vinst på 7% betyder i verkligheten att det inte kommer att finnas någon vinst.

Ett vinsttak för de här företagen blir ett vinstförbud för de allra flesta. Detta beror på att när vinsttaket sätts i relation deras låga bokförda operativa kapital blir den tillåtna rörelsemarginalen så låg att förslaget i praktiken kan betraktas som ett vinstförbud. Detta beror bland annat på att välfärdsföretag inte har något större eget kapital i företaget samt att företagen sällan äger sina fastigheter.

Det här är svårt att förklara och därför så lätt för V att få en bild av hungriga vinstkapitalister som skor sig välfärden. Men sanningen är att de flesta företagen som driver förskolor oh skolor behöver en vinst. För att få till en bra kvalitet så behöver företag en vinst. Ett företag FÅR inte gå minus då är det konkurs.

För att kunna hålla både hög kvalité och samtidigt vara kostnadseffektiva så krävs konkurrens. För konkurrens krävs rimliga förutsättningar för företagande. Överskott är resultatet av att ett företag har nöjda kunder och bedriver verksamheten på ett bra sätt. Det är också en förutsättning för att företaget ska kunna utveckla verksamheten och skapa en buffert för framtiden.

Vinst ska användas till återinvesteringar eller till att ersätta den eller de som investerat i företaget. Så sanningen om vinster i välfärden är inte det som V målar i nattsvart. Vinster i välfärden är en förutsättning för både en utveckling av skolor, förskolor och vård och omsorg och för att få mest pang för pengarna, dvs vara effektiva och använda resurser på bästa sätt.

Det som behövs är tydliga krav på kvalité och effektivitet både på offentliga och privata verksamheter. Det måste också följas upp ordentligt att de krav man ställer hålls. Ingen vill att var tredje pojke i högstadiet inte ska klara sina studier som statistiken säger att det är idag. Då är det inom den offentliga skolan de sämsta resultaten nås. Att barn och unga inte trivs i skolan, att barn och unga inte lär sig det de ska, det ärstörre problem för skolan än vinster.

Vart ska var tionde elev ta vägen om S får bestämma?

Av , , 6 kommentarer 8

Visste du att närapå var tionde elev i både förskolan och i grundskolan i Vilhelmina går i en privat verksamhet? Vart ska de barnen ta vägen om S och MP ser till att det blir omöjligt att bedriva skola och förkola som alternativ till den kommunala skolan? Vart ska alla de barnen ta vägen?

Vi vill se till att du som förälder kan fortsätta välja skola där det finns ett alternativ. För oss är kvalitén viktigast och att det finns en valfrihet. Vi har därför startat ett upprop för att du ska kunna välja det som är bäst för dig. www.centerpartiet.se/radda-valfriheten

Ser vi hela länet?

Av , , 3 kommentarer 12

I våras presenterade landsbygdskommittén sitt förslag. Min kompis Kristina Yngwe var vice ordförande i den kommittén som hade folk från alla partier. Där lades det fram en mängd olika förslag som tex. att decentralisera statlig verksamhet. Nu börjar regeringen utlokalisera statliga jobb. Det är bra oc något som vi i Centerpartiet verklige vill. Vi skulle önska att regeringen följde landsbygdskommitténs förslag lite bättre. Det är mindre orter och städer som behöver jobben bäst, inte Göteborg, Stockholm och Malmö som regeringen nu prioriterar.
Regeringen flyttar tex SIDA från en ända av den röda tunnelbanelinjen till den andra, inte för att de fått order av regeringen utan för att få billigare lokaler. Men påpassligt nog tar regeringen detta som en decentralisering och utlokalisering.

Frågan är om det inte är dags att vi i länet gör likadant? Är det inte dags att även landstinget och kommande Region Västerbotten gör likadant? Vi skulle kunna utlokalisera arbetsplatser från Umeå ut i kommunerna utifrån arbetsområde och lämplighet.
Landstinget har väldigt många anställda som jobbar med olika typ av ledning, planering, uppföljning och annan administration, regionen likaså. Det finns många tjänstemän med placering vid en central förvaltning som har länet som arbetsfält.

Med samma argument som regeringen och landsbygdskommittén använder så kan också vi se till att använda offentliga arbetsplatser till att skapa tillväxt även utanför stan. Kommunerna skulle kunna samverka bättre med den regionala nivån samtidigt som underlaget för lokal service skulle öka markant.

Jag träffar många som upplever att den offentliga servicen försvinner allt längre bort. Att det offentliga hamnar allt längre ifrån dom. Centraliseringsivern har gjort att landstingets och regionens förvaltningar uteslutande placerats i Umeå. Kan det vara dags att se över detta och återigen öka våra gemensamma offentliga tjänsters närvaro i hela länet?

LSS, tänk om det var ditt barn!

Av , , 4 kommentarer 12

Idag har Alliansen i riksdagen satt ner foten om LSS. Det är tyvärr ofta så att opinion som skapas av tv program biter bättre på de som bestämmer än raka fakta i en riksdagsdebatt. Gårdagens Kalla Fakta gav en opinion som gör att det blir hårdare tryck för det vi krävt sen länge, att regeringen ser över lagstiftningen. Det situation många med funktionshinder nu satts i är ovärdigt och regeringens riktlinjer till Försäkringskassan har satts bara för att spara pengar.

I Centerpartiet i Vilhelmina har vi en mycket kunnig och insatt medlem, Monika. Hon får oss att förstå baksidan av rubrikerna, om allt det där som inte kommer fram men som vi som är politiskt engagerade behöver veta för att kunna driva på. Vi har även föräldrar som Tommy, som driver på och får oss Vilhelminabor att förstå deras familjs situation, tack till er. Det slit ni gör för att få ljuset på problematiken är ovärderlig.

Det är ni som skapar opinionen. Opinionen som förhoppningsvis tvingar regeringen att backa.

Samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionshinder får inte vara ett hinder för människor i vardagen. Alla har rätt att leva sitt liv.

Centerpartiet driver på för att människor med funktionsnedsättning ska ha ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service. Vi är väldigt rädda om den personliga assistansen då den gör att man ska kunna få leva det liv man kan och vill leva, även med olika funktionshinder.

Vi vill också att det ska bli lättare att få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning och vi vill öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att arbeta eller studera.

När människor bevisligen far illa och de svagaste i samhället drabbas då måste vi alla hjälpas åt och säga ifrån. Även du som röstar rött!

Från en del av stan till en annan del av stan, är det utlokalisering?

Av , , 3 kommentarer 14

Idag får vi höra om hur regeringen fortsätter flytta ut statliga jobb från Stockholm. 500 jobb ska flyttas till Botkyrka från Stockholm! För mig är Botkyrka en del av Stockholm!

De som jobbat kommer att kunna ta samma tunnelbanelinje för att ta sig till sin nya ”utlokaliserade” arbetsplats. Botkyrka ligger nämligen efter samma tunnelbanelinje! Jag tycker det här är fult. Att låtsas som om man verkligen ser hela landet och verkligen vill utlokalisera från huvudstaden ut i landet. UT I LANDET borde åtminstone handla om att komma bort från tunnelbanestationerna i Stockholm!

När bättre kan ni om ni verkligen menar det ni sagt.

Det står såhär på regeringen.se: Regeringen ökar den statliga närvaron i Skåne och Västsverige genom att omlokalisera eller utöka nio myndigheters verksamhet till Malmö, Kristianstad, Mölndal, Borås, Botkyrka och Göteborg. De nio besluten omfattar cirka 900 årsarbetskrafter. Tillsammans med tidigare omlokaliseringar och vissa myndigheters utbyggnader har den statliga närvaron stärkts runt om i Sverige med över 2 000 jobb under mandatperioden.
För mig blir det fel, Mölndal är väl en del av Göteborg, Borås ligger väldigt nära Göteborg pendlingsmässigt, Botkyrka en del av Stockholm så den enda staden utanför storstäderna är Kristianstad. Övriga utlokaliseringar är inom de tre största städerna- Är det där de verkligen behövs? Eller är det i mindre svenska städer längre från de stora städerna jobben och statlig närvaro behövs?

Nä, jag tycker det är falsk marknadsföring av något som kunde ha varit så mycket bättre om den parlamentariska landsbygdskommittéens förslag verkligen fått gälla.

Ska staten bara få ta det du äger?

Av , , 2 kommentarer 18

Du kanske är en av de skogsägare som äger skog i inlandet, en ägare som vill avverka din fjällnära skog, men som får nej av staten, som inte ens ska få någon ersättning. Det här har vi Centerpartister fått samtal om nu några veckor. Samtal från de som drabbas. De som äger skogen har inte längre rätt till det de äger.

Det är häpnadsväckande, att staten förbjuder skogsägare från att avverka skog, men vägrar att ersätta dem för förlorad inkomst, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson i Centerpartiet. Han är den som driver frågan tillsammans med Helena Lindahl och andra riksdagsledamöter från Centerpartiet. Vi har ännu inte sett nån riksdagsledamot från S protestera. När Helena frågar landsbygdsministern Bucht så säger han; ja de får väl stämma staten om de är missnöjda.

Så här är det. Den som äger fjällnära skog måste ansöka om tillstånd från Skogsstyrelsen för att få avverka skog. Om avverkningen anses strida mot intressen som är av stor betydelse för natur och kultur, då kan skogsägaren få nej. Men då får markägaren normalt sett ersättning för att skogen inte kan brukas.

Men nu har staten satt stopp för ersättningarna. Det är myndigheten Kammarkollegiet som anser att ersättning inte bör utgå till markägaren.

Det är det här vi tycker är helt galet, att staten förbjuder skogsägare från att avverka skog, men vägrar att ersätta dem för förlorad inkomst. De som köpt skog som en investering och lagt sina besparingar på att investera i skog kan nu bli helt lottlösa.

Nu pågår som tur var flera rättsprocesser, där markägare driver den här frågan om ersättning. Vi tror att domarna kommer att överklagas och antagligen går de ända upp till EU-domstolen. Så du som drabbas kan driva frågan om din rätt och stämma staten. Det borde inte behöva vara så då det säkert kommer att ta flera år innan det här är klart.

Flera år så man som skogsägare får stå där och inte veta, inte kunna bruka sin skog eller våga investera. Det blir svårt att lämna över till nästa generation och i värsta fall kan stora pengar som investerats gå upp i rök.

Vi tycker det ska återgå till innan Kammarkollegiet tog över. Vi tycker att djur och natur ska skyddas i vissa områden men då ska också markägaren ha ersättning. Tidigare har det ju oftast fungerat bra och skogsägarna har kommit överens med Skogsstyrelsen i de flesta fall.

Så vi kämpar på och hör gärna av dig om även du är drabbad.