Brandgul knapp på kragen

Av , , Bli först att kommentera 8

Hur många är det som bar den gul/brandgula knappen med en sol och nej till kärnkraft på? Rätt så många kan jag tro. Det är inte konstigt att man som gammal kärnkraftsmotståndare livas upp lite av beskedet om att kärnkraftsverken Ringhals inte öppnar upp igen. Samtidigt är det lite märklig politik att man stänger ner kärnkraft och lägger skatt på solenergi i samma månad. Det är på något sätt två ändar av samma snöre.

Jag tycker att man borde stänga kärnkraft men samtidigt stimulera förnybar energi. Det var precis den politiken som Maud Olofsson drev på och som bevisligen förändrat energimarknaden. När hon jobbade för att komma överens inom Alliansen om energin så fick vi som Centerpartister höra både det ena och det andra om hur fel vi hade. Nu visar verkligheten hur rätt Maud och Centerpartiet hade. Att kärnkraftverken skulle lägga ner självmant skulle vi väl aldrig inbilla oss, men det var precis det vi sa och nu stänger Vattenfall ner sina verk.

För Centerpartiet är målet ett samhälle som, inom en generation, är helt fritt från kärnkraft och istället drivs helt med förnybar energi. Vi vill se ett långsiktigt hållbart energisystem och har jobbat hårt för det i den förra regeringen där både Maud och Lena Ek gjort ett mycket bra jobb. Under några år har vindkraften tiodubblats tex. De senaste årens kraftiga ökning av förnybar energi gör nu kärnkraften allt mer olönsam.

Jag ska leta reda på min gamla knapp och sätta den stolt på kragen på min brandgula kappa!

Grattis, förnuftet har vunnit en delseger! Skattekontoren utreds.

Av , , Bli först att kommentera 11

Skatteverket blir kvar! Åtminstone har den opinion som så många varit med och driva på gett resultat. Skatteverket skjuter upp sitt beslut då regeringen gett statskontoret uppdrag att utreda frågan om statens närvara i landet. Så sjukt skönt detta besked var att få. kampen har drivits på av så många, på olika nivåer och mot olika parter. Allt från Skatteutskottets ordförande i riksdagen, Per Åsling, till Malin Ackerman som lokal gräsrot som drivit på med en enorm styrka för sakens skull. Många är de kloka och genomtänkta argument som slipats fram via facebook och i andra sammanhang. tack även till ni Socialdemokrater som verkligen vågat ställa er upp emot er egen regering, det var starkt och det var viktigt.

Så jag vill tacka alla och visa på det jag skrev om i en tidigare blogg, hur viktigt det är att vi Norrlänningar jobbar tillsammans ´över partigränserna för Norrlands skull.
Alla riksdagspartier har ett ansvar och alla riksdagsledamöter från norr har ett uppdrag att se till sina medborgares bästa.

Så nu firar vi och sen kämpar vi vidare, för kampen för Norrland får aldrig avstanna!

Märkliga vändningar i dagens fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 9

En av frågorna i dagens fullmäktige är en hjärtefråga för oss Centerpartister. Ska skolorna i byarna finnas kvar eller ska de läggas ner?
Mattias Ihrström som suttit med från Centerpartiet i den grupp som utrett frågan från Centerpartiet berättar om varför Centerpartigruppen tagit ställning emot det förslag som S driver i dagens fullmäktige då det gäller skolorna. Han berättar att han varit med den grupp som jobbat med hur skolorna ska se ut i framtiden i kommunen. Mycket av det gruppen diskuterat handlar om vad man tror om framtiden, då det är ingen som vet hur framtiden ser ut.

Centerpartiet tror att skolor från förskolan till årskurs sex är den bästa skolformen för byarna. Nu ställs förslag att Latikberg ska bli en skola från förskola fram till årskurs tre. Argumentet är att det handlar om pengar och att det är bättre att spara på en skola än at dra ner i skolan på tätorten. Det är inte bara centerpartisterna som tror på skola fram till årskurs sex. Det är fler som ser meningen med att hålla skolan så gedigen som möjligt.

Vi tror inte att Vilhelminas skolor står och faller med att skära ner övergripande. Det vore mer ärligt av S att säga att de lägger ner skolan direkt istället för att skära en bit i taget. För Centerpartiet är skolan i byn ett nav som driver på och ser till att byn lever. Vi har tagit ställning för att skolan ska samordnas, men det ska vara förskola fram till årskurs sex.

Idag när debatten pågått i ära tre timmar och vi ska gå till beslut så tar ordföranden fram en lunta med enkäter. Han vill informera oss om att det kommit in enktesva från elever och föräldrar i Latikberg på en enkät där det står att den ska besvaras så att kommunfullmäktige hinner ta svaren i akt inför beslutet om besparingar! E…what! Jag känner mig lätt konfys och begär ordet och säger att om föräldrar fått en enkät där de tror sig skicka svaren till oss i fullmäktige så måste vi ta det i beaktan, Så jag begär en ajournering av mötet. Det betyder att fullmäktige stoppas så att vi kan prata ihop oss i partierna. Vi tycker det är märkligt att ordförande inte berättat om dessa enkäter innan vi debatterade, att inte ens vårt oppositionsråd fått se dem då de kom in redan i fredags och att de inte sammanställts så att vi kunnat få se dem innan fullmäktigemötet startade imorse. Märkligt hanterat av ordföranden.

När vi började fullmäktigemötet igen begär Åke ordet och säger att S föreslår att ärendet återremitteras. Oväntat, men bra. Han använder ungefär samma argument som jag om att demokratin förfaras om föräldrar tror att de haft möjlighet att föra fram sina synpunkter och sen förs de inte fram.

Det som bekymrar mig i detta är att nu flyttas hela processen fram tills i juni. Jag tror inte att S kommer att ändra sig utan det enda som kommer att ske är att barn, föräldrar och lärare får vänta och vänta och vara osäkra på hur skolan ser ut när höstterminen ska igång.

Ett märkligt hanterande och ett bra beslut att ta in synpunkterna samtidigt som det ger en än längre väntan på besked för alla som berörs. Vill du se vad som hände så finns webbsändningen på www.vilhelmina.se

Idag Vilhelminas riksdag

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag är det kommunfullmäktige i Vilhelmina, det högsta beslutande folkvalda organet lokalt. Det är idag vi som valts av folket för att representera deras vilja ska ta kloka genomtänkta beslut. Du kan följa mötet på www.vilhelmina.se

Det mest intressanta är diskussionen om skolan och skolans framtid där det finns en gedigen beredning där alla partier varit med. Det var dock en oenig kommunstyrelen som beslutade att anta några av de förslag som utredningen kom fram till. Sen ska vi besluta om årsredovisningen för 2014 som redovisar ett rejält minus på över 7 miljoner. Personalkostnaderna uppgår till 60% av kommunens kostnader, 1,6 miljoner går till Folkets Hus bara för hyra till föreningar. Antalet medborgare har minskat med 39 personer.
101,6 % av kommunens intäkter har använts. Dvs man använder mer penar än vad som finns. Det här går inte, det förstår alla och det måste till en kursändring. Vi kommer att få en redovisning av årsredovisningen idag och det finns många frågor som behöver ställas.
Du kan läsa årsredovisningen på kommunens hemsida så småningom.

Det blir nog en spännande dag.

Vedskatt införs av regeringen….

Av , , 4 kommentarer 22

Igår kom beskedet om att S och MP vill jnföra en ny skatt för de som tar vara på solenergin. Ännu en skatt som ska läggas på alla de andra skattehöjningarna som regeringen presenterat. Det jag funderar på är om det är så att S sitter och klurar på ett förslag om en vedskatt? Om man kan lägga skatt på solskenet som energikälla så är det ju också rimligt att man kan lägga skatt på ved som energikälla.

Så det är kanske det vi ska vänta oss som nästa skatteförslag från regeringen, att alla som eldar med ved kommer att bli skatteskyldiga?!

Alla partier har ett ansvar för Norrland!

Av , , 2 kommentarer 12

För någon vecka sedan hade Centerpartiet i Jämtland sin stämma där de valde företrädare och politisk inriktning för kommande år. De pratade också ihop sig om vad som är det viktigaste för länet. Jag gillar verkligen deras uttalande där de ställer krav inte bara på sig själva utan även på de andra riksdagsledamöterna från andra partier för att se till länets bästa. De bjuder in till ett regionalt samarbete om ett antal viktiga frågor, där de lägger de partipolitiska låsningarna åt sidan. Jämtlands har fyra riksdagsmandat där Centerpartiet tycker att de som sitter i riksdagen inte bara har ett ansvar för sitt parti och sina väljare utan att det handlar om att ta ett gemensamt ansvar för utveckling av hela länet.

De frågor som för oss Norrlänningar är särskilt viktiga oavsett politisk färg borde vi kunna mobilisera kring. Jag skulle vilja att vi kunde göra samma ansats i vårt län, inte bara kring det som nu sker kring statens närvaro utan även om att öka infrastruktursatsningarna i länet på väg, järnväg och bredband. Att växla upp trafikverkets insatser på våra vägar – glöm inte ett grusvägspaket, rusta Inlandsbanan, använda de medel för bredband som förhandlades fram av den förra regeringen. Stoppa bensin och dieselskattehöjningen då tillgång till fungerande kollektivtrafik inte finns mer än i de täta städerna. Säkra servicen på landsbygden och skapa ett ersättningssystem och lätta på statliga regelverk för post, kontanthantering, bensin och livsmedelsförsäljning så att smarta samordningar blir möjliga. Ingen ska ha 4 mil till brevlådan. Inför en stopplag mot myndighetscentralisering och se till att omlokaliseringen av statlig verksamhet till tätorterna stoppas i lag.

Det finns säkert mer att lägga till listan. Men det viktigaste är att vi faktiskt samlar oss och går i bred. Om viljan finns kan 2015 bli samarbetets år i länet, för länets skull.

Landsbygdssäkra landsbygdsministern!

Av , , Bli först att kommentera 13

Igår var det en debatt i riksdagen där Landsbygdsministern fick frågor om statlig närvaro ute i landet och då mer precist kring Skatteverket i Lycksele. Det var Kristina Yngwe som ställde frågorna. Det finns en Facebook grupp där både jag och Kristina frågade vilka frågor som var viktigast att ställa. Mycket bra frågor kom fram men problemet var bara att landsbygdsministern inte lyssnade och inte heller svarade på frågorna. Han malde bara på om att allt var Alliansens fel! Det kändes mycket märkligt att en minister inte förstår att hans parti inte längre är i opposition utan att han faktiskt är den som bestämmer.

Det positiva i det som sker runt Skatteverket är att partiföreträdare från olika partier samarbetar före n gemensam sak. Jag tror att samarbete måste till för att landsbygdsröster ska höras. Det är väldigt bra att Socialdemokrater höjer sina röster mot det egna partiet och försöker klargöra att de faktiskt kan bestämma, de är det största partiet i riksdagen och i regeringen och har all makt att ge uppdrag till statliga verk.

Landsbygdssäkring är ett gammalt Centerpartistiskt förslag som de kan ta upp igen där alla beslut måste analyseras hur de drabbar landsbygd. Om statliga verk skulle vara tvungna att landsbygdssäkra sina beslut så skulle inga neddragningar ske på just landsbygd. Det kanske är på tiden att Socialdemokraterna tar upp förslaget inte bara för de statliga verken utan även för sin egen landsbygdsminister!

Meningen med livet!

Av , , 1 kommentar 7

I fredags på väg från huvudstaden till Göteborg så hände något särdeles märkligt men väldigt kul. Tåget skulle stanna i Alingsås och därifrån skulle det utgå buss sista biten. Mycket riktigt tåget med sina 10 välfyllda vagnar stannade och släppte av folk. Problemet var bara att det först inte kom någon buss allas och när de väl kom var det två bussar. en cirka 500 personer på två bussar fungerade dåligt. Efter någon dryga timme ute i kylan och blåsten så tog jag och några till och ringde en taxi.

Väl taxin började vi fyra att prata om vad som är viktigt i livet, om att välja livsmål, vad som driver på i ens arbetsliv. Vi pratade om att vilja göra rätt, om att vilja göra gott för andra, att vilja leva ett bra liv och om att göra något som andra minns som en god gärning.
Vi pratade om att kontinuerligt uppdatera ens livsmål och fundera om man är på rätt väg och om man måste justera sitt liv för att nå det man verkligen vill med sitt liv.

Just den här dagen hade jag dåligt samvete för att jag lagt ut en bild av Expressens första sida på Facebook då jag blev så arg över regeringens flygresor mellan Bromma och Arlanda. En hastig ogenomtänkt handling som jag ångrade men inte ville ta bort.

Politik kan kritiseras, men man bör passa sig för att som politiker kritisera andra politiker, då det i förlängningen skvätter över på politiken och det vi minst av allt behöver nu är mer politikerförakt. Det slår bara tillbaks på oss själva och den seriösa debatt och beslut vi ägnar långa arbetsdagar åt.

Så jag ber om ursäkt samtidigt som jag är tacksam över att möten med människor kan bli just så där bra som i fredagskväll en taxi på väg in mot Göteborg. Möten som gör en till en bättre människa fÖr en stund. Fyra personer från olika delar av vårt land, med olika jobb och erfarenheter möttes i en djup och seriös diskussion om meningen med livet. Det var väl bra märkligt?

70 talets politik är tillbaka….

Av , , Bli först att kommentera 10

Den här veckan handlar mycket i mitt liv om ekonomi och landets framtid. Jobbet och politiken tar mycket tid denna vecka. Vårpropositionen presenterades häromdagen av regeringen. Deras första budget där de ska visa framfötterna och se till att de löften de gav i valrörelsen nu ska realiseras. Det har varit mycket gnäll om att regeringen varit tvungna att regera med en Alliansbudget så nu skulle det bli kul att se hur deras första egna budget skulle se ut. Och på ett sätt kan man säga att de håller vad de lovat, det är en vänsterpolitisk budget där storstaden ligger i fokus. Där pengar flyttas från landsbygden till städerna och där pengar flyttas om inom äldreomsorgen istället för att tillföra nya pengar, ändå kallar de det för en miljardsatsning på vården! Det är dock samma pengar som de flyttar till ett annat konto inom äldreomsorgens penningsäck.

Det jag tycker är värst är det återgång till 70 tals bidragspolitik som lyser fram. Att ge bidrag och konstruerade jobb istället för riktiga jobb känns så förlegat. Dess utom har det aldrig bevisats i något land att bidrag lett till färre arbetslösa.
Man gör det svårare för unga människor att få sitt första jobb genom att höja arbetsgivaravgiften. Man höjer skatten på jobb och företag med 27 miljarder. Och man tar pengar från hantverkare och ROT-köpare i hela landet för att ge till stora byggbolag i Stockholm, det känns verkligen inte bra eller rätt. 80 procent av regeringens skattehöjningar är på jobb och företagande.

Sen tror jag att många socialdemokrater känner sig rejält lurade då löfte efter löfte bryts. Vad blir det av den utlovade Norrbotniabanan? Ja inga pengar har jag då sett avdelade till detta bygge men stora ord i rubriker. Problemet är inte vad de säger, problemet är vad de gör. Att lova guld och gröna skogar som ska komma ”sen” det kan vem som helst göra, men hur länga kan man lura väljarna och är det schysst?

Kollektivt år 2020

Av , , Bli först att kommentera 8

I länet finns en kollektivtrafikmyndighet som hanterar länets alla bussar och tåglinjer samt ringbilar och färjor. Kollektivtrafiken ska vara en självklar del av resandet i ett hållbart Västerbotten. Det handlar om att komma från punkt a till punkt b oavsett om det gäller skolan, sjukstugan eller jobbet. Nu är ju länet vitt och brett så det är ett rejält pussel. Det som också betyder mycket är att turister och besökare ska kunna åka till och från länet på ett bra sätt. Fjälldalarna är viktiga noder i den trafiken.

Jag har fått i uppdrag att vara vie ordförande i kollektivtrafikutskottet som är en del av regionstyrelsen i Region Västerbotten. Ett spännande uppdrag där det liksom i all annan politik i länet idag, finns stora möjligheter.
Idag hade vi ett möte med alla kommuner i länet för att diskutera hur vi kan skapa en hållbar, effektiv och användarvänlig trafik. Idag har kollektivtrafiken 13 % av resandet i länet och jobbar för att nå 19 % till år 2020.

Idag finns en överenskommelse mellan kommunerna och Landstinget om hur trafiken ska planeras och betalas. All trafik inom kommunen betalar kommunen själv medan trafik över kommun och länsgränser betalas av landstinget. Sen står landstinget åxå för delar av fjälltrafiken. I länet idag så upphandlar en del kommuner sin egna trafik som tittar på egna varianter. Det här gör att det blir tungt för landstinget som står för mer än hälften av de gemensamma kostnaderna om man förlorar det gemensamma ansvarstagandet för länet. Samtidigt är det viktigt att det lokala samhället själva får möjlighet att hantera de behov som de själva har. Det här är rätt så trixigt och kräver rejäla tankeställare.

Idag kan man köpa biljetter i en app i telefonen där man även kan se tidtabeller och söka resor. tabussen.nu. Det har varit problem med att betala i bussen men nu efter sommaren kommer ett nytt system att installeras i alla bussar som ska fungera. Man kommer i Umeå att kunna se realtiden för när bussen kommer både på digitala skärmar i busskurerna och i telefonen.

Utvecklingen går fort och tekniken gör att även resandet ska fylla fler funktioenr. WIFi på bussen är idag ett viktigt argument för de som ska pendla till jobbet kollektivt. Det är nya utmaningar och nya vägar framåt måste lyftas fram om vi ska nå målet om ett 19 % resande kollektivt år 2020.