Europa efter krisen?

Av , , Bli först att kommentera 0

På lördag den 9 maj uppmärksammas Europadagen på olika platser i Europa. Vi Svenskar är dock lite "layed back" då det gäller att fira Europa. Den dagen tycker jag att vi ska debattera aktuella Europafrågor ivrigt och hett. Ett bra tema är "Konkurrenskraft, tillväxt och jobb i Europa efter krisen." Det temat är lika aktuellt som det är svårt. Just nu sitter jag och filar på argument för en motion jag ställt till Centerpartiets Partistämma näste vecka om att hålla ihop Sverige i ett starkt Europa utifrån den Europeiska strategin om tillväxt, välfärd och demokrati.
Lissabon strategin som jag anser vara den viktigaste strategin någonsin, för att skapa tillväxt. Att koppla samman denna strategi med en nationell regional utvecklingsplan är nödvändig för att nå framgång i det nödvändiga arbetet at skapa tillväxt i hela landet. Detta är nödvändigt för att skapa välfärd och kunna behålla de europeiska demokratiska värderingar i framtiden. Det är det jag motionerar om?
Ha en skön valborg!

Majbrasa på torsdag

Av , , Bli först att kommentera 0

Då kommunens ekonomi är väldigt trång så skärs allt bort som kan avvaras. I detta har pengarna som avsatts för Valborgsmässoafton skurits bort. Nu tar Företagarna tag i detta och ordnar en majbrasa med traditionell prägel. De får hjälp av körer, talare och de som drar ihop brasan och några andra.

Själv jagade jag ris och trä till brasan igår och försökte hjälpa till med de kontakter jag har. Patrik på Inlandsmässans ekonomiska förening jobbar nu för fullt med att ’rodda’ ihop firandet och det kommer en annons om tid på Torsdag i Vilhelmina Aktuellt. Så det blir Majbrasa även i år…..Tacka alla goda idella krafter för detta. Vi kanske går emot ett samhälle med större ideellt engagemang, ungefär som det var förut och som det fortfarande är ute i byarna.

Missar och missningar…

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag ahr märkt att nu när jag är i den hetare politiska luften så är det som om det är fler som missförstår det jag säger, eller det som man läser. Ofta så är det enkelt att reda ut och jag har som vana att ringa upp de som reagerat och reda ut vad jag står för och vad de uppfattat att jag står för. Ofta är det helt olika saker.

Nu är det lördagmorgon och grannen kom precis in så nu ska vi surra lite….

Budget, Vojmån och jäv….

Av , , Bli först att kommentera 0

Det har varit ett skönt påskväder och jag och dottern som varit i Västansjö hela veckan har haft det så skönt. Långt ifrån Internet och tidningar blir man på ett annat sätt utvilad. Jag kommer hem idag och packar upp, tvättar, plockar ihop och fyller kylen för att sedan gå igenom vad som hänt under veckan som varit i medierna.

Då både tidningar och radio ringt mig så har jag vetat att Annika Wibrell ifrågasatt att Socialnämnden diskuterade om hon i sin roll som ledamot i nämnden var jävig då hon företräder facket i sitt jobb. Den bild hon ger stämmer inte med min och jag har svårt att se hur hon ’tvingats’ ut från sammanträdesrummet?

Min bild är att vi i nämnden gjorde som lagen säger att man ska göra när någon kan vara jävig. Nämnden måste vara opartisk när man bereder eller beslutar i ett ärende. Ett facks frågor får inte hanteras annorlunda än andra fackföreningars. Alla fack ska känna att de behandlas lika i frågor om besparingar tex.

Annika har fört frågan till Länsrätten så får de avgöra om jag gjort något jag inte skulle ha gjort. Att hon sedan säger att Socialnämnden inte hanterat ärendet rätt, det får stå för henne då nämnden gjorde som vi blev tillsagda i den samverkansgrupp som alla partier jobbat tillsammans i där vi resonerade oss fram till en beslutsgång. Även KUN har följt dessa riktlinjer att inte besluta i ärendet utan att besluten skulle tas i KS men ärendet beredas i nämnderna.

Imorgon är det kommu nfullmäktige och vi har väldigt många medborgarförslag och frågor från medborgarna, allt från vilka chefer som behövs till en förnyad process för att överleda vatten från Vojmån till Stalon. Så det kommer att bli intressanta diskussioner. Hur vi ska klara budget för 2009 är det hetaste frågan och jag hoppas på många kreativa förslag från kommunfullmäktigeledamöterna.

Kommunen får pengar pengar pengar…..

Av , , 3 kommentarer 0

Kommunerna i sverige får 17 miljarder kronor utbetalat över tre år. Det är regeringens stora satsning i vårpropositionen. För 2010 kommer kommunsektorn få ett engångsbelopp på sju miljarder och för 2011 och 2012 kommer fem miljarder per år att betalas ut som en höjning av de generella statsbidragen. Det betyder att vilhelmina kan vänta sig ca 7 mijoner nästa år i finansiering från staten och 11 de kommande åren. De räcker dock inte utan de besparingar vi står inför nu utifrån att strukturen i samhället förändrats måste vi ändå göra.

’Pengarna ska användas till att värna välfärden’, skriver de fyra allianspartiernas ledare. och säger att pengarna för 2010 är tänkta som en tillfällig stödåtgärd, vilken är framkallad av konjunkturläget, och ska användas för att undvika uppsägningar i kommuner och landsting.

En ytterligare tanke bakom de ekonomiska tillskotten är att se över hur kraven på budgetbalans efterlevs.

Tanken är att pröva om det går att ge drivkrafter för ekonomiskt sunda och välskötta kommuner eller landsting att spara pengar i goda år för att i viss utsträckning kunna användas under dåliga år. Det är väldigt bra för oiss då vi har en sund ekonomi i kommunen men inkomsterna räcker inte till utgifterna. Vi måste fortsätta att ställa om kommunen nutifrån hur befolkningen ser ut och pengarna från regeringen kommer att hjälpa oss värna välfärden i denna omställning.

Kärlek för alla…..

Av , , 2 kommentarer 0

Äntligen så är allas kärlek lika mycket värd i Sverige i vart fall. Tyvärr är vi långt efter vissa länder och andra länder är efter oss i Sverige. I veckan som gick så beslutade riksdagen om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har varit en viktig fråga för mig under en lång tid.

En av anledningarna att jag är centerpartist är att människors lika rätt och värde är en princip för Centerpartiet som genomsyrar all politik. På stämman vi hade 2001 så beslutade vi att äktenskapet skulle vara öppet för alla par, oberoende av kön, och att man ska få gifta sig i kyrkan. Nu äntligen är vi i mål och staten kan inte längre göra skillnad på människors kärlek.
Idag handlar äktenskap om viljan och beslutet att två vuxna individer väljer att leva i en livslång relation, byggt på ömsesidig kärlek och gemensamt ansvar för varandra och för att ge trygga uppväxtvillkor för barnen. Det blir då en helt naturlig utveckling att fler omfattas och att äktenskapet som institution öppnas för alla människor.

Så det glädjer mig liksom ett av alla de mail jag fått de senaste veckan som det från en professor. En sådan profession är ju klok och redig och har vetenskapen bakom sina utsägelser?eller hur? Jag fick denna hälsning från en av våra främsta professorer i landet. Det var härligt och jag tror professorn känner mig rätt väl" Du kommer att bli både ett bra och fräscht inslag i politiken. Dig uppfattar jag som ärlig och jordnära, samtidigt som du är fantasifull och kunnig. Det är en ovanlig men alldeles underbar kombination. Men glöm inte bort dig själv i allt detta, ta lite tid för bara dig och för att hinna njuta av livet."

Bryssel och sen hem till Landstinget….

Av , , 2 kommentarer 0

Är på Bromma på väg till Bryssel för att ersätta Centerpartiets parlamentariker Lena Ek i en debatt om regionalpolitiska frågor. Kul, spännande och ansvarsfullt. Jag har fått ett stort förtroende av partiet! Som jag ska förvalta väl. Jag kommer att prata om hur viktigt det är att koppla den lokala politiken mot den politik som först på EU nivå då det handlar om samma problem över hela Europa. Det är demografi, en åldrande befolkning och utflyttning, klimat och globaliseringen som påverkar allt från sysselsättning och sjukvård till näringslivsfrågor.

Norrland är Europas kornbod i de resurser vi har både för klimat och energi. Vi måste dock ställa om strukturen för att hantera förändringen av befolkningens sammansättning.

Och igår blev det offentligt att jag tar över som kommunalråd den 1 maj. Det känns skönt att det är ute nu då det varit en lång process fram till igår. Jag är taggad till tänderna och lovar er en tuff tid med stora förändringar och omställningar som på sikt kommer att ge en stabil kommun med en hållbar organisation och struktur. Jag lovar även att vara öppen, kommunikativ och vara tillgänglig för era frågor.

Imorgonkväll är det träff på Folkets Hus omkring Landstingets prioriteringar. Kom dit och debattera vilken vård vi ska ha i framtidens Vilhelmina..