Landsbygden som drivkraft för att leva gott…

Av , , Bli först att kommentera 16

När Annie pratar om landsbygden vid kommundagarna i veckan så blir jag berörd. Vi som land har tre utmaningar där jobben och miljön är två, den tredje är landsbygden och om ett land som växer i takt. Landsbygden behöver en tydlig och stark röst i svensk politik. Utan landsbygdens resurser, utan malmen, skogen, maten och mineralerna stannar Sverige. Men utan jobb och företag, utan infrastruktur, stannar landsbygden.

Jag är uppriktigt oroad över hur styvmoderligt vänsterregeringen behandlar landsbygden. Ser de över huvud taget bortom tullarna på Södermalm? Är landsbygden en blind fläck? Ett Skansen för Romson? Något att hårt beskatta för Löfven?

Vi centerpartister kommer aldrig att ge upp kampen för landsbygden. Vi kommer aldrig, aldrig att tröttna. Idag finns bara ett parti som ser hela landet och det är Centerpartiet.

Vi kommer att fortsätta vässa vår politik för hela landet med siktet inställt på att Sverige både ska ha världens grönaste städer och modernaste landsbygd. För tänk om Sverige kunde byggas ihop med grön, modern infrastruktur? Tänk om avstånden kunde kortas med höghastighetståg och arbetsmarknaden därmed växa? Tänk om byar och tätorter i Norrland kunde lita på uppkopplingen och mobiltäckningen? Tänk om bostäderna blev fler och strandnära?

På världens modernaste landsbygd tar bredbandet dig på mindre än några sekunder till Museum of Modern Art i New York. Där kan du shoppa i vilket varuhus som helst med ytterligare några tryck på tangenterna. Där kan du obehindrat ha möten via Skype med människor från världens alla hörn. Oavsett var du bor.

Där ökar livsmedelsproduktionen, fler väljer att bli bönder för att kunna möta den stora efterfrågan på svensk mjölk, mör biff och rökt skinka. Där förstår fler värdet av svensk mat och svenska bönders arbete. Där betalar människor lika mycket för mjölken som för kolsyrat vatten. Där har Mjölklöftet gett resultat.

Påläst intresserad och ansvarig!m

Av , , 2 kommentarer 11

Som politiker har du ett ansvar att vara påläst, att kunna lagstiftningen som styr dina beslut, att vara med på sammanträden där du är invald och är personligt ansvarig för det som beslutats. Det är ett stort ansvar att vara vald av medborgarna att företräda dem.

Har i veckan utbildats för att bli landstingspolitiker, fått passerkort och teknik för att komma åt alla handlingar som nu inte längre hanteras på papper. Alla som valdes in i höstens val har varit på två dagars mangling. Vi har fått lära oss hur olika lagar styr beslut och verksamhet, vår roll som politiker i detta och vi har fått veta mer om olika verksamhetsområden och om allt från funktionshinder, jämställdhet, folkhälsoarbete till administration och mycket annat. En god och jämlik vård för alla medborgare ligger som rättesnöre där Landstinget har som mål att ha världens bästa hälsa 2020. Vi fick lära oss att fullmäktige ska ta den nämnd som inte håller sin budget i örat, ordentligt. Samtidigt så vet vi att vi måste ge den service som kommunen är ansvarig att förse medborgaren med. Det är så sant och det är så svårt, men det finns inget annat sätt att styra ekonomi.

Mycket Intressant är den nya patientlagstiftningen som vänder perspektiv från läkarfokus till patientfokus. Nu är det du som patient som äger din egen hälsa. Du kan nu skriva egna remisser, välja vårdutförare och själv söka information på 1177.se och andra siter där du kan finna vägar för att själv ta hand om dig. Att själv få välja är oerhört viktigt i ett demokratiskt samhälle. Makten går tillbaka till medborgaren i och med den nya lagstiftningen. Men det handlar även om det egna ansvaret att sköta sin hälsa.

Som inlandsbo ser jag att rättesnöret om en rättvis och likvärdig vård i hela länet inte håller. Den utvecklingen går åt helt fel håll. Där har jag och andra politiker ett stort ansvar att se till att alla medborgare för den vård de har rätt till. Att se till att fler aktörer kan erbjuda vård är där ett förslag vi vill driva. Det gläder mig att västerbottningarna som bor nära en ort i ett grannlän nu kan välja den vårdcentralen om de vill. Doroteaborna kan vända sig till Hoting tex

I kommunen spräcks budget varje år!

Av , , 1 kommentar 15

Redan 2015 måste Vilhelmina kommun minska kostnaderna med 7 miljoner! Dessutom måste det bli minst 6 miljoner kvar i kassan vid årets slut. Det betyder att SKL rekommenderar att det genast tas fram en åtgärdsplan för att se till att ekonomin kommer i ordning. Dess utom ska 51 miljoner sparas in för de kommande fem åren. Så det måste till ordentliga krafttag av den politiska ledningen för att rodda detta i hamn.

SKL har analyserat kommunen och säger som sammanfattning att Vilhelmina har satsat mycket på väldigt mycket. Men att effektiviteten inte hängt med. Att ekonomin skötts bra under lång tid men att utmaningarna gör att det krävs nya tag utifrån att det är nya tider. Deras framtidsberäkning där de räknar på demografin, hur ålderstrukturer hos befolkningen kommer att se ut, den bestämmer hur vi ska ändra verksamheter, flytta pengar och hur det ska finansieras. De har även tittat på hur kommunen styrs och leds.
Först kommer det som ser bra ut i stort som kommunal ekonomi och sen kommer de mer tuffa tagen där vi får smaka på den beska sanningen.

Vilhelmina är mest lika Strömsund, Berg, Pajala, Norsjö, Härledalen, Övertorneå och Ragunda då det gäller att bo, skola, gymnasieskola, äldreomsorg och andra kommunala lagstadgade uppgifter. Du kan själv hämta uppgifter från www.kolada.se och jämföra olika kommuner.

Kommunekonomin: Kommunen tappar 50-70 invånare varje år. Vilhelmina har väldigt hög kommunalskatt och ligger långt över andra kommuner i Sverige och även högre än andra jämförbara kommuner och kommuner i länet. En höjd skattekrona i Vilhelmina ger ca 10 miljoner in i kommunkassan. Det som gläder mig som gammalt kommunalråd är att de år jag hade ansvaret så befann sig ekonomin i linje med andra kommuner både i länet och i riket. Sen dippar ekonomin 2011 och nu 2014 med ungefär 1000 kr per invånare i minus. Kurvan går rakt ner nu 2014 och vi ligger idag tydligt sämre till än andra kommuner. Då det gäller hur vi förvaltat kommunen sedan 50 talet finansmässigt och skuldmässigt så ser det däremot hyfsat bra ut. Vi har en hög pensionsskuld med 35 000 kr per invånare och ligger högre än andra kommuner i skuld samtidigt som vi har en bra soliditet i jämförelse med andra.

2010-2013 har kommunens ekonomi räddats av AFA pengar och andra engångsintäkter som utgått från att Sverige som land gått bra ekonomiskt. Att kommunens ekonomi gått ihop beror inte på att kommunen styrt ekonomin bra utan på att tillskott kommit utifrån. Prognosen för 2014 ser värre ut och 2015 och framåt kräver stora besparingar och anpassningar till hur befolkningen ser ut. Kommunen borde alltså ha styrt om för flera år sedan för att kunna hantera de utmaningar som kommer. Detta gör att nu måste än större besparingar tas.

Verksamheterna: Vilhelmina ligger 29 % högre än standardkostnaden för barnomsorg. 9 % högre i grundskolan, 11 % högre för gymnasieskola, 8 % för äldreomsorg, 20 % för individ och familjeomsorg och ligger 7 % under för lagen om stöd och service.
Kostnadsökningen per barn i förskolan så ligger vi betydligt högre i kostnad per plats. 81 % av alla 1-5 åringar är inskrivna i förskola och det är lite lägre än i andra kommuner. Den stora skillnaden är personaltäthet där Vilhelmina ligger klart över andra kommuner inom skolans område trots att det sjunkit de senaste åren. Vi har idag 8,5 elever per lärare. Vi har i snitt 77 elever per skola där snittet i landet ligger på 120 elever. Små skolor kostar pengar. Idealet vore att ha skolor med 120 barn.
Utmaning: Vilhelmina har mer tillskott i det kommunala skatteutjämningssystemet. 2015 så är intäkterna 63 miljoner och utgifterna är på 67 miljoner i utjämningssystemet.

För att kommunen ska gå ihop ekonomiskt år 2020 så krävs det att kostnaderna minskar med 51 miljoner kronor, ca 9 % av det vi har idag. Befolkningsminskningen gör att vi måste minska i kostnader och det stora problemet är att flytta pengar från skola till äldreomsorg. Vi blir färre som ska betala för allt fler. Det blir allt färre som betalar kommunal skatt som anställda i företag eller anställda av andra arbetsgivare än kommunen själv. Nya friska pengar utifrån som inte går runt internt i kommunen.
Redan 2015 måste kommunen minska kostnaderna med 7 miljoner! Dessutom måste det bli minst 6 miljoner kvar i kassan vid årets slut. Det betyder att SKL rekommenderar att det genast tas fram en åtgärdsplan för att se till att ekonomin kommer i ordning. Dess utom ska 51 miljoner sparas in för de kommande fem åren. Så det måste till krafttag av den politiska ledningen för att rodda detta i hamn.

Recept: SKL har sedan en mycket bra dragning för hur man ska styra som politiker. Ta kontroll över styrningen av ekonomin. Använd budget för att styra, följ upp och kräv ansvar om den inte hålls. Med tydlighet och med stringens och tydligt vem som är ansvarig. Jag sitter i bänkraden och applåderar samtidigt som jag ser några i det röda laget skaka på huvudet. Jag hoppas det är för att de inser svårigheterna och förstår att det är deras ansvar, likväl som det är vårat i oppositionens. Jag anar ett problem i att många av de politiska företrädarna lokalt, samtidigt är anställda av kommunen. Det kan inte vara lätt att både vara ansvarig som politiker och vara anställd, ansvarig över besparingar som drabbar den egna arbetsplatsen, arbetskompisarna och det egna arbetet. Det kommer inte att bli enkelt.

SKL säger att ansvaret för att hålla sin budget måste bli tydligare, man har fått en budget och den ska hållas! Uppföljningen av budget måste bli bättre och diskussion om förändring av verksamhet måste bli tydligare. Det som får sämst betyg från SKL är kulturen i hur man ser på budget, hur man tar ansvar för att hålla budget och hur prioriteringen diskuteras. Man lyfter fram otydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstemän, politiska handlingskraft saknas, otydlig ansvarsfördelning, fattade beslut genomförs inte… Frustration finns inom kommunen. Bilden SKL ser framtona är otydlighet i styrningen av kommunen.

Centralstyrning: SKL anser att kommunen idag styrs centralt från fullmäktige och kommunstyrelse. Där verksamheterna inte har det verkliga ansvaret och hela tiden känner att det nog kommer tillskott. SKL förordar en decentraliserad styrning där ansvaret blir tydligt på verksamheterna att hålla sin budget. Där förutsättningarna är stabila och långsiktiga.

En närodlad politik alltså, med ansvar och makt så nära de som berörs som möjligt, med tydligt uppdelat ansvar för både politiker och tjänstemän, med respekt för varandras olika roller.

”Ju mer jag lär mig ju mer respekt får jag för uppdraget, hur viktigt det är och hur viktigt det är hur vi agerar. ”

Av , , Bli först att kommentera 7

Vid gruppfullmäktigemötet i förmiddags så träffades både gamla och nya ledamöter som är invalda i kommunfullmäktige. De nya ledamöterna presenterar sig och vi får höra hur arbetet löper i de olika nämnderna och i styrelsen. Det är en av ledamöterna som uttrycker ju mer hon lär sig ju viktigare blir uppdraget och hur vi som politiker sköter våra uppdrag. Så oerhört sant och så viktigt att lyfta fram i en tid av politikerförakt. Det politiska uppdraget är ju ett av det finaste man kan ha, det är ju en förutsättning för demokratin.

Det har varit en kvalitetsdag med utbildningsnämnden där de gick igenom läget inom deras verksamhetsområde. Budgetmässigt ligger de illa till. Dagen var väldigt bra och de som var med tycker att det borde genomföras i allanämnder. Vi pratar om de nya Vilhelminaborna, om validering av kompetenser för de som flyttar in och hur barnen tas emot i skolan. Vi pratar om arbetsmiljön och känslan i de politiska sammanhangen. Vi upplever att det är svårt för S att ändra en kultur av att nämnder begär tilläggsanslag då man inte får ekonomin att gå ihop istället för att mätta mun efter de pengar som finns. Förra mandatperioden var rörig och politiken har gått på ett gungfly i många frågor. Det behövs en långsiktig, hållbar och stabil ledning. Stämningen har blivit bättre och förståelsen för att vi tillsammans måste hitta de goda lösningarna har ökat.

”Man får gräva där man står, nöta på och säga det man tycker så når man resultat i politiken”
”Ju mer jag lär mig ju mer respekt får jag för uppdraget, hur viktigt det är och hur viktigt det är hur vi agerar. ”

Fullmäktigeberedningsgruppen om skolan i framtiden har svåra frågor att hantera där det börjar kristalliseras ett antal konkreta förslag som är rätt så tuffa.

Sen träffad vi alla de andra partierna och fick en gemensam genomgång av ekonomin. I fredags var likviditeten 49 miljoner och då ska 18 miljoner ut i löner. Så likviditeten sjunker och har legat under de 30 miljoner som är det minsta som måste finnas på kontot. Det är oroande. Det är stora underskott i nämnderna och personalkostnaderna har skjutit i höjden. Trots att antalet invånare sjunker så har kommunen ansvar för lagstiftad verksamhet som kräver både personal och specialiserad. Det förväntas ett väldigt stort underskott för 2014.

Kommunen har tagit hjälp av Sveriges kommuner och landsting som ska hjälpa till att styra upp både styrning och ledning av kommunen så att kommunen vänder och börjar gå åt rätt håll. Resten av mötet ägnades åt SKL och den bild de visar av läget i kommunen. Jag berättar om det i nästa blogg.

Svåra val en vacker vintermorgon

Av , , Bli först att kommentera 8

Ligger kvar i sängen och ser Vinterstudion på TV, suget efter att ge sig ut i skidspåret ökar med kvadraten när man ser Vinterstudion. Det är alltså en bra motivationshöjare en loj söndagsmorgon. Samtidigt så ser sjön och Blaikfjället välkomnande ut med sitt välpreparerade spår upp mot Sagatun. Snöskoterkörning är ju väldigt kul det med men då var det det här med temperaturen. Det är 17 grader kallt. Lite väl kallt för både skidor och snöskoter.

Jag ligger nog kvar en stund och ser om det blir mildare……

Teknikutveckling inom vården

Av , , 2 kommentarer 5

Är med på mitt första styrelsemöte i Landstingen för Hälso och sjukvård i veckan. Vi börjar med att gå igenom ekonomin där det kommer att krävas en hel del arbete. Läkemedelskostnader ökar, behovet av vård ökar, medicinska material ökar och köp av andra landsting ökar. Det är beslutat om ett antal åtgärder för att klara av att hålla i de pengar man har och att få ekonomin att gå ihop. Stafettläkare är en stor budgetpost liksom personalbrist och hög sjukfrånvaro.

Vi får en presentation om de hjärt och lungmaskiner som köpts in som gör att svårt akut sjuka kan få en maskin som sköter lugn och hjärtfunktioner så att man kan läka de egna. Vi har två såna i Västerbotten. Man opererar runt 1000 hjärtpatienter per År och det är en sjunkande siffra då många idag hjälps av ballongsprängningar istället för som förr större hjärtoperationen. Men en hjärtoperation kan i vissa fall vara bättre än en sprängning vilket nya forskarrapporter visar. Metoder moderniseras och ny teknik och nya mediciner gör att behandlingar förändras och förbättras hela tiden. Tum EKG tex där man tar EKG på tummen.

Jag är lite känslig och gillar inte att se operationer på TV så viss info idag var lite väl nära min känslighetsnivå när det gavs tydliga bilder och beskrivningar av hur man opererar. Fascinerande med ny teknik.

Vi pratar även om hur viktigt det är för framtiden med vård på distans, den digitala agendan som Anna-Karin Hatt drev på dom IT minister har varit oerhört viktig för att klara av vården på distans. Här ligger Glesbygdsmedicin i framkant och Storuman visar vägen för alla perifera regioner i världen.

Det är stora pensionsavgångar och bristen på personal är akut. Hur gör vi för att få människor att utbilda sig, som trivs och älskar sitt jobb, som orkar, som är effektiva, har bra scheman, känner sig sedda, uppskattade och är nöjda med sin lön? Det här är ett nationellt problem som måste lösas.

Vi pratade om Barn och ungdomspsykiatrin som jag är väldigt mån om. BUP har varit ett problembarn i långa tider. De struktureras nu om så att man tror att man ska komma i balans. Det viktigaste är att barn och unga får den hjälp de behöver snabbt och att akut hjälp finns för alla barn som mår dåligt. Vi får höra att köer och behandlingar är under kontroll så jag hoppas verkligen att BUP är ikapp. Hur tycker du att det fungerar?

Den nya patientlagen som trädde i kraft 1:a januari gör att vi som Västerbottningar kan söka vård i ett annat landsting. Men idag har Västerbotten ett remisskrav vilket nu föreslås tas bort. Det är bra det betyder att jag själv kan skriva vilka symtom jag söker vård för och på det sättet söka vård. Sen bedöms den av en läkare om jag får vård eller inte. Vi fick lyssna av hur det funkat i andra delar av landet.

Det här gör också att Doroteaborna nu kan gå till doktor i Hoting och tvärtom.
De som pendlar kan söka vård där de jobbar och inte som det är idag, där de bor. Det här är bra för medborgarna som nu får välja själva var de söker vård.

Vi fördelade en hel del pengar bland annat till fler operationsteam. En spännande dag där jag fick lära mycket nytt, ha de en hel del synpunkter och där beslut togs som ska ge bättre vård för Västerbottningarna.

Ingen kan inte köpa mer än vad hen har pengar till…

Av , , Bli först att kommentera 12

I måndags gick Socialdemokraternas finansminister ut och presenterade att ekonomin i Sverige blir sämre än vad de först räknat med. Det är oron i världen som är problemet och effekterna blir mindre reformer från regeringen, högre arbetslöshet och mindre resurser till myndigheter, kommuner och Landsting. Försvaret har fått löften om mera pengar från Löfven så frågan är vart pengarna ska tas ifrån för den satsningen.

Många S politiker i kommuner och Landsting gick ut i valrörelsen och sa att bara det blev ett S styre så skulle ekonomin ordna sig. De är nog gruvligt besvikna. Det var ett risktagande att lova pengar till väljarna, pengar som de inte kunde vara säkra på. Det kommer inga pengar och ansvaret för de ekonomiska utmaningarna ligger kvar på de som styr. Att finansministern skönmålande ekonomin innan valet är nog något hon ångrar. Att Vänstern kräver ekonomiska reformer och sätter press på S blir ett bekymmer för S att hålla ihop makten.

Vi vill också satsa pengar och öka tillväxten i landet men vi tror att det är företagen och jobbskapande som skapar jobb och därmed en stark ekonomi för Sverige. Ju fler som jobbar ju fler betalar skatt, det är den enkla matematiken. Det är i de små och växande företagen jobben skapas och det är där vi måste stimulera.

I nästa val kommer det nog att vara en mer balanserad ekonomisk vision som S politiker målar upp.
Vänsterpartiet vill ta bort överskottsmålet som säger att man inte för göra av med mer pengar än vad man har i kassan. Det är till för att ta ansvar för att pengarna räcker på sikt, att ta bort överskottsmålet tycker alla socialistiska partier runt om i Europa är en bra ide, även Grekland och andra S ledda länder med en ekonomi i Moras. Det tycker V är en bra ide, märkligt. Vill de sätta Sveriges ekonomi i samma läge som de har i Grekland?

Jag är rejält orolig för det Magdalena Andersson presenterar. Ekonomisk kris i vår omvärld kräver en rejäl ekonomisk politik som ser hela landet, som ser jobbskapande och som vågar tro på människor. Den politik som S hitintills visat upp Känns som om det är en repris på 70-80 tal med åtgärder, bidrag och sysselsättning som inte är på riktigt. Det skrämmer mig.

Skatt utifrån när vi är som flest eller som minst?

Av , , 9 kommentarer 10

Ändra skattesystemet till att gälla för hela årets villkor och inte för de månader kommunen har minst antal invånare!
Det skulle vara intressant att veta hur många delårsboende som spenderar helger och semestrar i min kommun samtidigt som de under veckorna bor, arbetar och betalar skatt i en annan kommun? Att människor bor på olika platser tar inte dagens skatteutjämningssystem någon hänsyn till.
Vintern är väldigt vacker om än kylig i vårt län. Många vill uppleva den här årstiden, många bygger hus och många flyttar in i fjälldalarna. Det växer så det knakar. Det är en utmaning att både få fler att välja att bo här och besöka oss samtidigt som vi behöver få samhällsservicen att gå ihop ekonomiskt.

Service kan överleva om det finns människor som nyttjar den, att lanthandeln och macken får ekonomin att gå ihop. Samtidigt så kräver det av kommunen som får större åtaganden för vatten, avlopp och sopor ju fler som är i behov av att det fungerar.
Jag tycker att skattesystemet behöver förändrats för att bättre ta hänsyn till den ökade rörligheten och att allt fler människor har dubbla boenden. Vi borde själva få bestämma vart vi vill betala vår skatt. Vi människor har ofta ett starkt band både till kommunen som man är uppväxt i, den kommun man har sitt fritidshus och den kommun man bor i.
För oss i Vilhelmina liksom i Västerbottens alla inlandskommuner så skulle ett ökat skatteunderlag leda till bättre service och infrastruktur som är mer anpassad till det faktiska befolkningsunderlaget under årets alla perioder och inte enbart till de månader då vi är som minst i antal. Det är dags att vi kräver en ändring.

Vad är väl en bal på slottet…..

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag invigs årets Västerbotten på Grand Hotel i Stockholm. en tradition som vuxit sig allt starkare de senaste åren. se program och info här:
Jag har haft nöjet att vara med några gånger både som politiker och som tjänsteman. Det starkaste minnet är naturligtvis det år jag var en av talarna under invigningen där jag hade proffs som hjälpte mig att göra tjusiga grafiska bilder till det jag pratade om, blev intervjuad av Steffo Törnkvist om service på landsbygd och där jag fick väldigt stor respons av intresserade av just landsbygdsfrågorna. Det finns inspelat och ligger på webben så du kan se det här i repris: Länk till Maria på Grand.

Det är därför extra kul att årets tema verkligen är landsbygd. Som grädde på moset så bjuder Region 8 in till mandatperiodens första stora glesbygdspolitiska debatt.

I den debatten finns alla partier med och debatten modereras av LRF, kan det bli mer spännande?
Jag önskar jag vore där….Men vad är väl en bal på slottet….

Vi får lyssna av med de som är där vad som sades och vilka visioner men än hellre vilka konkreta förslag de olika partierna har för att landsbygden inte ska halka efter än mer. Mycket av det som görs under dessa dagar kan man följa via Regionvasterbottens hemsida.

Se program: Här
​Följ löpande nyheter under dagen här: Facebook
​Följ invigning och prisutdelning live här:

Vi som bor i vinterland

Av , , 2 kommentarer 7

I morse visade Västerbottensnytt ett inslag om en elskoter som ska användas på skid-VM i Falun. Den skotern har dottern och hennes klasskompisar jobbat med. Unikt och innovativt. Se inslaget här: Det är bra att man tar fram alternativ även för småmaskiner för att bli mer miljövänliga. Det är ju helt rätt att vi som bor här ser möjligheterna som finns i att ställa om samhället till ett mer energisnålt och miljövänligt.

I helgen öppnade Sagatunstugan som drivs av ideella krafter i skoterföreningar där man kan köpa fika och vila en stund innan man beger sig ut på tur på fjället igen. Sagatun är ett av två av Vilhelminas närmaste fjäll. Det andra är Heligfjället som ligger lite närmare men där finns ingen service. Vackra vyer och härlig snöskoteråkning lovas dock på båda fjällen. Själv var jag ute och drog upp spår över Volgsjön mot Badviken i lördags och mötte då en mängd skoteråkare som var på väg mot Sagatun. Jag hoppas det blir en fin vårvinter med fina vinterdagar så att både klubben får in lite pengar men mest för att alla som vill njuta av vintern verkligen ska får möjlighet att göra det. Skidåkning och snöskoter är livet för oss som bor i vinterland.