Mer pengar till vården av barn med cancer

Av , , Bli först att kommentera 4

En glad nyhet är att det nu satsas på Cancervården. Det läggs nu ett särskilt fokus på barncancer och på standardisering av olika behandlingar, så att man gör lika över landet. En bra satsning som gör nytta för oss i länet för att få en mer jämlik vård i hela landet och för att korta vårdköerna. Totalt satsas 446 miljoner 2019.

¨Det här har en historia i att den nationella cancerstrategi som togs fram 2009 av Alliansregeringen. Varje år ser staten tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gemensamt över behoven för cancervården, och beslutar om vilka satsningar som ska göras. I överenskommelsen 2019 är det bland annat barncancerområdet som ska investeras i.

Alla som har kontakt eller står nära en familj som drabbats vet hur viktigt det är att det finns pengar till vården. 85 % av barn i Sverige som får cancer överlever. Så det är viktigt att vi fortsätter att satsa pengar till vården för barn.

I den överenskommelse som nu lagts så finns också 340 miljoner till att skapa bättre tillgänglighet för utredningar och behandlingar av olika cancerdiagnoser och för att sudda ut skillnaderna som idag finns mellan olika delar av landet. Vi måste korta vårdköerna och få en mer jämlik vård i hela landet. Idag så finns skillnader som vi inte kan acceptera. Så det här känns bra.

Trygga välfärden

Av , , Bli först att kommentera 3

Budget 2020
Vi ledamöter i Centerpartiet i Vilhelmina är så stolta över det jobb som människor gjort som jobbar inom kommunen, förtroendevalda, chefer och alla som jobbat igenom de sparförslag som nu ligger framme. Det är ett oerhört svårt läge vi har blivit satta i, så det måste läggas allt fler förslag till besparingar. Det är verkligen tufft och inte lätt och inte rolig alls.

Vilhelmina kommun sneglar på den prislappsmodell som man har i Malå där man lägger en prislapp på en förskoleplats, en plats på särskilt boende, hemtjänst etc. Då får man en modell för att fördela pengarna som kommunen har att fördela. Finns det inte pengar så kan man inte fördela mer pengar men man vet i förväg vad man har i sin verksamhet. Arjeplog gör samma jobb och Vilhelmina kommun får en föredragning om det här av Sveriges kommuner och landsting, SKL, på onsdag.

Det kommer att ta tid att ställa om verksamheterna till den verklighet vi befinner oss i och anpassa oss efter den kommunstorlek vi har och antal medborgare som bor i kommunen. Men börjar vi inte nu så kommer det inte att bli lättare.

Det förslag vi lägger som Koalition idag är rejält och tungt men vi har plockat bort förslaget om skattehöjning. Vi kan inte presentera en budget i balans utan kommer att sätta den slutliga budgeten i höst när vi vet mer om vilka pengar som staten kommer att tillskjuta till kommunerna. Vi hoppas få lägga en budget i balans i höst utan att höja skatten men det är inte något som jag kan lova. Pengarna måste ju in någonstans ifrån. Men har du bättre förslag så kom med dem. Jag vill inte ha förslag om att låna till driften, att ta pengar från framtida pensioner eller annat som bara är att lura sig själv. Vi måste finna nya sätt att bedriva verksamhet som kostar mindre, blir mer effektiva och lösa behov mer kostnadseffektivt utan att för den skull minska kvalitén.

SKL har räknat ut att alla kommuner i Sverige skulle behöva höja skatten med 30 öre. Så vi är inte ensamma om att behöva hitta mer pengar.
Det samhällskontrakt som kommunen har med kommunmedborgarna kräver att man känner sig trygg med att det finns pengar till de behov som vi som medborgare har av välfärd. Det handlar ju om att trygga välfärden trots allt.

Allmänpolitisk debatt i Vilhelmina idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Annika pratar idag på kommunfullmäktige om vad hon som kommunens främsta politiska företrädare vill se för framtid för kommunen och hur hon vill fokusera för att gå framåt. Allt för att stärka kommunen och dess medborgare. Oppositionen däremot pratade om att de skulle vara en fast och tydlig opposition genom att göra allt de kan för att agera emot majoriteten. Olika fokus i talen helt enkelt. Det ena fokuserar på framtiden och framåt det andra är att försöka förminska och kritisera.

Jag är övertygad om att arbeta för medborgarnas bästa positivt framåt ger mer än att gräva ner sig i kritik och petitesser.
Folkhälsoarbete, företagsklimat med ett stort engagemang för att förbättra för de som bor, verkar och besöker kommunen. Där ett starkare företagsklimat en ekonomi i balans är de fokus som hon lyfter fram. Annika lyfter fram framtiden för kommunens medborgare och hur vi kan bli starkare och bättre. Som folkhälsa där Vilhelminabornas upplevda hälsa måste förbättras då vi ligger efter andra kommuner där.

Annika lyfter fram den modell som SKL hjälper små kommuner med att lägga en prislapp på vad en medborgare behöver och ska ha för att fördela de pengar som finns i kommunen. Hon lyfter också fram digitaliseringen där Vilhelmina idag samarbetar med Skellefteå som lär oss olika delar för att just bli bättre på att bli digitala i våra tjänster. Region 10 där samarbete mellan 10 olika kommuner stärker vårkommuns arbete för att gå framåt.
Så gå in på vilhelmina.se och titta på den allmänpolitiska debatten som är ca 1,5 timme in i sändningen och jämför fokus….

Åsa Össbo pratar om självhushållning som en riktig fråga för Politiskt alternativs räkning. Hon pratar om odling i arktiskt klimat och vår historia av familjejordbruk. Hon pekar på att det finns jordbruksmark i kommunen och att EU har som plan att inte ge jordbruksstöd norr om Svealand. Ett intressant anförande som du kan kolla på direkt efter lunchuppehållet om du går in på webbsändningen.

Monika Nilsson från Fi går in och lyfter Annika Anderssons ledarskap, som en mycket bra ledare. Hon säger att Annika får ta så mycket skit, från dag ett. Så fint att Monika går fram och säger detta i talarstolen, det är inte så ofta vi lyfter människor så, ger positiv feed back. Något som vi kan bli bättre på.

Ekonomichefen Niklas berättade om ekonomin och underskottet på 39,1 miljoner för 2018. Det året hade S och V makten och ansvariga för styrningen av ekonomin. Han säger att det är intäkterna som fattas, att vi tappar i befolkning trots att det flyttar in fler än det flyttar ut, men det dör fler än vad som föds. Vi gör av med 104,7% av de 100 % vi har, alltså för mycket. Det är bara två mål som hållits investeringar och amorteringar men soliditeten ligger på gränsen.

När vi ska gå till beslut på årsredovisningen så håller jag mer revisorerna och yrkar på att rikta anmärkning mot förra årets kommunstyrelse, utbildningsnämnd och socialnämnd och så blir det. Aldrig förr har jag varit med om liknande, trots att jag hållit på med politik länge. Revisorernas kritik var verkligen så hård så man får hurven…

Det är här våra skattepengar kommer ifrån, de kommer inte från någon annan stans!

Av , , 6 kommentarer 6

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Vilhelmina. De mätar detta varje år i alla kommuner och det är Demoskop som gör den.

I Vilhelmina är 1334 personer anställda i de företag som finns på orten och det ger 339 miljoner in i skatt. Om alla företag skulle anställa en person till skulle det ge skatt som skulle kunna betala 195 förskoleplatser och 73 undersköterskor i äldreomsorgen. Det lokala företagsklimatet betyder väldigt mycket för en kommun och de som bor där.

I Vilhelmina svarade 97 företag, 17% hade inga anställda, 1-5 anställda hade 54% och över 6 anställda var 28%. Största branschen är transport, följt av handel, bygg, tjänsteföretag och besöksnäring. 78% var män av de som svarade och 54% var över 54 år.

71 % har haft kontakt med kommunen och 36% med politiker vilket ligger över rikssnittet. Där är kontakt med näringskontoret det som toppar följt av tillstånd, tillsyn. Där är företagarna i Vilhelmina mer nöjda med bemötandet de fått från kommunen än företag i Sverige i snitt.
Vilhelmina ligger närapå sist i Västerbotten, bara Åsele och Dorotea har sämre företagsklimat i länet. Det som sticker ut är att det upplevs som att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet. Där är Folkets Hus en sån verksamhet som kan upplevas att den konkurrerar med företagen. Det har blivit bättre så det går åt rätt håll.

Det som företagen rekommenderar kommunen att jobba med är ökad förståelse, bättre dialog, bättre upphandlingar, lägra skatter och avgifter samt att jobba med kompetensförsörjning.

Min gamla kollega i företaget Emma Advice Harrieth Andersson berättar om det arbete som Tillväxtverket finansierar för att jobba med företagsklimat i Vilhelmina kommun. Så roligt att få lyssna till henne då hon är så kunnig, påläst och har jobbat med utveckling så länge. Kommunen ska jobba med SKL,s koncept Förenkla helt enkelt! Lyssna in och förbättra för den service som kommunen ska leverera till företagen.
En bra träff med intressanta fakta att fundera vidare på.
Hur tror du vi kan förbättra företagsklimat? Hör av dig eller kommentera här.

Fantastiska Rut!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag hade en moster Rut som alltid skrattade, bröt på Stockholmska och som var en jäkel på att plocka hjortron. Jag har ärvt både hennes namn och glada humör. Jag tänker alltid på henne när jag hör det pratas om Rut, även om det handlar om något helt annat än min moster.

Förra veckan så presenterade Annie Lööf hur fler ska komma i arbete och för att fler ska få en mindre stressig och enklare vardag. En utredning av RUT-avdraget ska igång för att se hur fler tjänster ska kunna ingå och hur äldre ska få mer i bidrag för att själva kunna bestämma vad de vill ha för hjälp hemma. Det som ligger som förslag är att höja till 75 tusen per år och hur man ska kunna ge äldre möjlighet att kunna nyttja tjänster i sitt hem som man själv vill ha som trygghetstjänster av olika slag.

Jag tänker på min mamma som skulle behöva hjälp för att kunna bo kvar i Golisen även om hon inte längre orkar bära in ved, skotta snö och hänga upp gardinerna. Nu har hon ju oss barn som hjälper till men det kanske skulle vara skönt att slippa be oss och istället ringa in nån företagare på byn som skulle kunna hjälpa till. Allt fler äldre har inte heller sina barn, eller andra anhöriga så nära inpå som min mamma har.

Vi vet att merparten av de som idag är arbetslösa har stora problem att skaffa sig ett jobb, ofta språkhinder eller andra tuffa hinder. Att kunna få jobba med att hjälpa människor i sina hem har visat sig vara en bra ingång för många att komma in i ett jobb. Så nu när vi vet att Sverige går mot en lågkonjunktur är det ju extra viktigt att alla som kan jobba verkligen jobbar. Utvidgningar av RUT är viktigt för att både få folk i jobb, stimulera ekonomin, stötta äldre att kunna bo kvar i sina hem och för stressade familjer att få avlastning.

Själv har vi Västerbotten Såpa och Städ som kommer hem till oss varannan vecka. Det är så underbart skönt att få den avlastningen även om vi idag bara är två vuxna hemma. Vi båda jobbar mycket och jag är ofta på resande fot. Så den känslan att komma hem och det är städat och man kan ägna sin tid åt andra hushållssysslor, hjälpa mamma, klippa gräs och sortera sopor är så väl värt.

När en bekant tyckte att det var onödigt att lägga pengar på städning så kom vi fram till att hen rökte upp i cigaretter mer pengar varje månad än vad vi betalade för att få denna avlastning. Så väl värt varenda krona. Det är tack vare Rut jag och min man har mer tid att göra annat…

Vårträffen Bilsport Classic

Av , , 2 kommentarer 8

Men en sån helg. Ni som missat att det var ca 400 klassiska bilar i Vilhelmina i helgen har missat något. Att det också var 10 årsjubileum på Vilhelmina Gårdsbutik, Martin Bergmans har även ni missat en happening.

Ni som vill se vad som hände kan gå in på min facebook och titta på bilder i albumet Vårträffen 2019 Klicka här:

Eller klicka för att se Håkan Jonssons film här:

På fredagen var vi och tvättade och fixade våra bilar när det ringer en journalist och ville komma och titta på bilden. In kom tre herrar som var verkliga entusiaster, de visste mer om Ulfs gamal Mustang än vad vi sjäklva hade koll på. De fotade, frågade och ville ha med oss i familjen på bilderna. Så i nummer 8 av tidningen Bilsport Classic kan ni se hur vi ser ut när vi tvättar bilar…

Det var en fantastisk dag med så enormt många entusiaster och så många bilar från halva Sverige och Norge. Alla var där, i alla generationer. Min mamma älskade Pepita Slappers som spelade rockabilly åkandes på Ivars trailer. Alla var glada coh stämningen var på topp. Ulf vann åxå pris som Bilsport Classics Favorit.

Jag hann också vara ut till Martin Bergmans för att hålla ett 10 årsjubileums tal. för 10 år sedan var jag och invigningstgalade som kommunstyrelsens ordförande och blev tillfrågad att tala även nu 10 år senare. Länsrådet Lars Lustig pratade gott om företagande och gav en tavla till företaget. Martin berättade om webbutiken och om delägarskapet där Urban Lindmark går in och jag hyllade och berättade om de 10 år jag följt företaget.

På kvällen var vi ute och raggade, åt gott på Hotell Wilhelmina och träffade verkligt många gamla vänner. Ett så bra arrangemang från de som jobbat för att få till de här i helgen, både Vårträffen och Gårdsbutieksn jubileum.. Tacksam!