Vilja och våga tänka nytt…

Av , , Bli först att kommentera 6

Visste du att vi idag har vindkraft som producerar lika mycket el som ett kärnkraftverk och att det används lika mycket biobränslen som det förbrukas olja i vårt land?
Det är resultat av energiuppgörelsen som gett effekt. En uppgörelse som vi var drivande i då vi förstod att den skulle skapa jobb på landsbygd även om det kostade på att dra ut på kärnkraften som vi verklige inte vill ha kvar. Nu kan vi fasa ut kärnkraften då vi fortsätter skapa alternativ energi.

Vi vill fortsätta att förnya tänk och se till att fler får jobb eller kan starta företag. Därför så vill vi fortsätta sänka kostnaderna för företagen och underlättat för att anställa. Man måste vilja och våga tänka nytt!

Banbulla, med order att inte rösta?!

Av , , 1 kommentar 22

Igårkväll satt jag och såg på den direktsända debatten om rättvis vård i inlandet. En av mina familjemedlemmar är oerhört upprörd över att vi ska rösta om en så självklar sak som akut sjukvård. Det är ju en allmän rättighet enligt hen. Irritationen blev inte mindre av att se den arrogans som Socialdemokraten och Miljöpartisten visade i debatten. De hade svårt att ge tydliga argument för hur de tänker då de samtidigt som de utarmar akutvården säger att de vill att hela länet får en rättvis och likvärdig vård. De viftade med rapporter som tagits fram av facket kring hur akutbilen fungerat och att hävdade att två vanliga vårdplatser på äldreboendet Bergvattengården är likvärdiga som de nedlagda akutplatserna i Dorotea.

Socialdemokraterna fick kritik för att de åker runt till alla kommuner för att övertyga sina medlemmar att inte rösta, det sas att det gått ut en banbulla till alla socialdemokrater om att de inte ska rösta. De vill på så sätt få till ett lågt valdeltagande.

Vi har i Centerpartiet drivit på frågor kring service på landsbygden i regeringen och Näringsdepartementet jobbar nu med Attraktion Sverige. Vi tycker att om inlandet och landsbygden ska kunna överleva och utvecklas så måste det finnas en basservice i form av samhällsservice där vård är en viktig del.
Lär även i dagens VK där centerpartiets partiledare Annie Lööf, riksdagsledamot Helena Lindahl, och distriktsordföranden Mattias Larsson har en artikel som argumenterar för att alla västerbottningar bör rösta JA för en rättvis vård. Läs den!
http://www.vk.se/961297/trygghet-i-hela-lanet-rosta-ja

Se debatten ikväll på webben!

Av , , Bli först att kommentera 8

Ikväll kl sju kan du se debatten inför folkomröstningen direktsänd på webben. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/debatt-infor-folkomrostningen

Debatten sänds från Medborgarhuset i Lycksele.
Du kan redan nu maila in frågor, twittra eller sända frågor på facebook.

Ni kan kommentera på vbnytts facebooksida, skriva till vår twitter @vbnytt, twittra under taggen #vlldebatt eller maila till [email protected] om ni vill fråga politikerna något.

Stugägare borde få rösta för rättvis vård i inlandet!

Av , , Bli först att kommentera 11

Stugägare vill även de känna trygghet i inlandet! Så varför får de då inte rösta i folkomröstningen? Min farbror Malte Flodin tog över huset i Skansholm när farmor och farfar dog. Han ringde helt sonika upp landstinget och krävde att få rösta. När han och hans fru är här uppe vill de känna sig trygga, att det finns akut sjukvård inne i Vilhelmina och att det kommer en ambulans när de ringer 112. Men han och alla andra som äger stugor och hus i inlandet men bor någon annanstans får inte rösta. Men jag tror att de mer än vi som bor här vill att vården finns kvar.

Det är ju en självklarhet att alla ska ha rätt till lika akutvård oavsett var man bor i länet eller landet. Därför är det så svårt att sätta sig in i den här frågan då de som inte bor i de glesa delarna tycker att det är en absurd fråga och inte riktigt tror på att det är verkligt, eller ser konsekvenserna av Socialdemokraternas centralistiska politik. Men det är en realitet! en realitet där vi nu kan säga ifrån.

Så rösta JA! även du som äger en stuga i fjällen och bor vid kusten, även du kan ju behöva en ambulans eller att det finns en akut vårdmottagning öppen när du bryter ett ben, får en stroke eller när dina barn blir akut sjuka.

Jag röstade igårkväll i kommunhuset, förtidsröstningen finns i hela länet och du hittar vart vallokalerna finns och vilka öppentider de har på www.vll.se

Glädjer och gruvar för gruvor!

Av , , Bli först att kommentera 6

Förra veckan beslutades att om att ge godkänna tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäcksgruvan i Storuman. Regeringen grundar beslutet på att gruvan väntas leda till minst 500 nya arbetstillfällen i och omkring orten och generera ca 115 miljoner kronor i skatteintäkter lokalt per år. Det som ska hända nu är att mark- och miljödomstolen ska pröva om gruvan ges miljötillstånd.
Rönnbäcksgruvans årliga produktion av nickel kommer nästan att motsvara Sveriges årliga konsumtion och verksamheten beräknas pågå i 27 år. Gruvprojektet till ett av de största i Europa och ett av de fem största framtida nickelprojekten i världen. Under drifttiden kommer gruvan ha ca 350 arbetstillfällen och ytterligare 200 arbetstillfällen för transporter och service.
Jag känner mig dubbel i den här frågan. Samtidigt som jag verkligen vill se fler arbetstillfällen i inlandet ser jag problematiken för rennäringen. Frågan är hur vi kan se till att gruvor och rennäring ska kunna existera sida vid sida. Det ställer stora krav på bolag som prospekterar eller bryter mineral i områden att ta hänsyn och att samarbeta med renskötsel. När en ny gruva beviljas ska det ställas hårda krav på exploatören för att undvika störningar för renskötseln.
Vi måste ta stor hänsyn till det urfolk vi har i vårt land som en oerhört värdefull kultur som ska ha särskilda rättigheter som måste värnas. Nu när tillstånd för gruvbrytningen ges inom renbetesområdet ska rennäringen som riksintresse vägas mot mineralutvinningen som riksintresse. Det kräver en hel del arbete, samtal och förståelse. Jag hoppas att det här kommer att bli bra och att alla inblandande kan känna sig nöjda i slutändan. Men ingen ska tro att det blir lätt.

Nypoppade landsbygdspartier!

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är väldigt kul att se att landsbygdsfrågorna poppat upp som en av de frågor alla partier nu vill älska. Bra säger jag, då kanske det också innebär att fler partier också röstar för när man sitter och beslutar i olika utskott i riksdagen. Hitintills har centerpartisterna fått slå sig blodiga för att besluta i landsbygdens riktning i riksdagens utskott.

Moderater och socialdemokrater är båda centralistiska och går sällan eller aldrig på landsbygdens sida. Men nu kanske det blir nån ändring då både Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hävdar att de nu ska bli ”landsbygdspartier”. Fast i Socialdemokraternas fall verkar det inte handla så mycket om att man vill värna om landsbygden. Istället handlar det om taktik för att vinna väljare från Centerpartiet.

Sanningen är den att det inte bara är i Västerbotten som Socialdemokrater driver på en utarmning av landsbygden och lägger ner skolor och akut sjukvård, utan även i riksdagens utskott driver de beslut åt fel håll för landsbygdens räkning. Som när det gäller infrastruktursatsningar, att säkra bredband och mobiltäckning för fler än idag och att se till att det landsbygdsprogram som garanterar öppna marker, svensk miljövänlig mat och en renare Östersjö, då står Centerpartiet som ensam försvarare av detta i både riksdag och regering.
Om nu Socialdemokraterna värnar landsbygden varför föreslog de då i våras att halvera landsbygdsprogrammet! Varför vill man då höja kilometerskatten för tung trafik? Eller höja kostnader för företag?

Vi får väl se om de ”nya” landsbygdspartierna” visar färg och blir verkliga på riktigt. Börjar göra och inte bara säga. Eller om det fortsätter med att bara vara ord utan handling. Eller som jag sagt tidigare, problemet med Socialdemokraterna är inte det de säger, utan det är det de gör!

Trafikverkets märkliga pirioriteringar!

Av , , 1 kommentar 16

För två år sedan höll jag en föreläsning för all personal vid Trafikverket i norr. De hade personaldagar i Luleå och före mig pratade trafikverkets generaldirektör. Han visade en kartbild över verkets prioriteringar kommande år där kopplingarna mot Europa var viktiga. Kartbilden började vid Dalälven och ner mot halva Europa. Hela norra Sverige saknades på den bilden!

Mycket märkligt att visa en bild på det svenska trafikverkets prioriteringar för landet Sverige där halva landet saknades!

När jag äntrade scenen framför de fyrahundrade anställda i Norr kunde jag inte annat än inleda med att jag tyckte det var synnerligen märkligt att generaldirektören missat att Sverige var dubbelt då stort! Och att jag inte annat kunde bli än djupt bekymrad som norrlänning. Så stora applåder som då har jag aldrig någonsin fått.

Nu presenterar Trafikverket sina prioriteringar för de kommande åren och tror eller ej! Generaldirektören har använt samma kartbild.!! I deras prioriteringar finns ingen satsning i norr, ingen Inlandsbanan, ingen Botniabana, inga pengar till fjällvägar eller upprustning av vägar.

Det är för bedrövligt!

 

Nu är det upp till oss att skriva remissvar på det här förslaget och där måste vi plocka fram kartbilder på Hela Sverige så att generaldirektören begriper!

Landsbygd är det ambulanser och skolor S pratar om då?

Av , , 11 kommentarer 29

Det är närapå kränkande att höra om Socialdemokraternas strategi att sänka Centerpartiet genom att prata landsbygdsfrågor samtidigt som de är deras politik som idag utarmar landsbygden. Det är i S ledda kommuner byskolor läggs ner och det är i S ledda landsting ambulanser och akutplatser stängs ner. Det är e långt gången centraliseringspolitik som lett till det vi nu ser effekterna av.

Senast idag fick jag höra ett rykte om att Socialdemokraterna planerar att lägga ner skolan i en av kommunens fjälldalar. Jag undrar hur de ska kunna argumentera för att de värnar landsbygden samtidigt som de planerar för att stänga ner densamma.

Det är som jag sagt tidigare. problemet med Socialdemokraterna är inte det de säger utan det är det de gör.

 

Vem tar ansvaret för utmaningarna?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag förundras över vilka frågor det är som debatteras i min lilla kommun. De stora frågorna som politiken har ansvar för lyfts sällan fram. Det som oftast hamnar i fokus är de mindre problem som man ändå på något sätt kan omfamna och hantera. De stora utmaningarna som en liten glesbygdskommun står inför diskuteras allt för sällan. Ingen i den politiska ledningen vill diskutera frågorna som usel kommunal ekonomi, demografi, urbanisering, klimat och serviceutarmning. Jag blir riktigt orolig då socialdemokrater menar att de enda som behövs är en annan regering! Då blir har verkligen orolig! Det lokala ledarskapet är det som skapar kommunal framgång eller kris.  Vad är det annars som gör att den gröna Storumans kommun har bra ekonomi, färre outhyrda lägenheter, förre arbetslösa och en mer positiv framtidstro än andra kommuner i inlandet med rött styre?

Förutsättningarna är ändå lika.

 

Jag tycker därför att det är bra att åtta kommuner gått ihop då man där förhoppningsvis lyfter frågorna som politikerna i ledningen har ansvar för. Där kan Storuman visa vägen för en mer offensiv framtidstro och en annan strategisk riktning.

 

I min kommun måste den ekonomiska saneringen som Alliansen ledde förra mandatperioden fortsätta, med en mer offensiv näringslivssatsning, öppna upphandlingar med fokus på lokala företag, fler driftsformer i  verksamheter med kommunalt ansvar, tydligt ledarskap i skolan så att alla elever får fullgoda kunskaper och betyg, en fortsatt utveckling av gymnasiet och ökad trygghet för äldre.

Det finns så mycket som måste göras och politiken måste styra upp detta även om det kräver.

 

Att få makten innebär att få ansvar även för de svåra frågorna och de tuffa uppgifterna. Det politiska ledarskapet i min kommun idag tar varken ansvar eller ser vad som krävs för att bygga en starkare kommun. Frågan är med vilka frågor de tänker gå till val? Jag antar att de fortsätter skylla det egna usla ledarskapet på regeringen? Frågan är om inte väljarna genomskådat denna deras desperata lögn redan.

Rättvist eller orättvist!

Av , , 2 kommentarer 14

Jag har blivit uppfostrad med att vi syskon mätade glasspaketer med linjal när vi skulle dela för att det skulle bli rättvist. Likadant med sockerdrickan, fram med likadana glas och så millimeterrättvisa att alla fick lika mycket.

Idag står alla vi som bor i Västerbotten framför sockerdricksglasen där några är nästan tomma och andra välfyllda. Glasspaketer som delas är i en millimeterstor bit och en annan nästan hela paketet.

Då det gäller akut sjukvård så måste alla glas ha lika mycket. Det måste vara rättvist på så sätt att ambulansen kommer om du skadar dig då de krockar med en älg i Gafsele, i Sävar eller i Kittelfjäll.

vill du ha en rättvis vård så måste du rösta JA den 8 september. Eller vill du att det ska vara orättvist?