Tappade sugar

Drygt 10000 anställda gör sitt bästa i sjukvården, gör sitt yttersta för att hjälpa sina medmänniskor och göra ett bra jobb. De som hamnar inom vården vittnar om hur väl de tagits om hand och fått hjälp. Det måste vi komma ihåg när vi pratar om hur dåligt regionen går. Det revisorerna trycker på är att slarv och dåliga rutiner, en miss i deklarationen kostar regionen 23 miljoner kronor där en person haft ensamansvar som gjort att det missades 23 miljoner kronor. En annan sak är att alla fakturor inte betalas i tid och miljoner i kronor betalas ut i förseningsavgifter. Det är verkligen inte så det ska vara. Det måste till bättre rutiner och funktioner.

I veckan är det regionfullmäktige i Umeå där årets ekonomiska resultat presenteras och revisorerna berättar om hur de ser på styrning, ledning och hur regionen s ekonomi och verksamhet hanteras av majoriteten som styr.
Det finns en massa mål som är uppsatta som redovisas att de nås. De mål som är relevanta för hur regionen styrs nås inte. Revisorerna säger att målen som är uppsatta inte är relevanta för att se hur verkligheten ser ut. De säger att det är riktigt illa i både ekonomiska styrning och hantering av mål och resultat.
Revisorerna har ju som uppgift att hjälpa till att se till att verksamheten går bra och förbättras. Det är ju för medborgarnas bästa alla ska jobba.

I alla år jag varit politiker i regionen har revisorerna varit starkt kritiska till styrning och ledning. Det här året har Västerbotten drabbats hårt på samma sätt som andra regioner, pensionsuppskrivningar, pandemi, krig, stora ekonomiska underskott. Det är på riktigt illa och det värsta är väl att jag inte ser det rejäla viljan att styra upp skutan på rätt köl. Även om vi i oppositionen gör vårt bästa i våra yrkanden och förslag.

Det finns även som ni som följt media, att det har begåtts brott i kapitalhanteringen där personer skott sig rejält på regionens bekostnad. De är inte helt utrett och klart ännu, men det ser illa ut. Det måste till bättre rutiner, bättre ordning och reda är det revisorerna säger åt oss.

Det finns brister i styrningen, det måste bli bättre då underskottet i miljardbelopp kan inte fortsätta. Det underskottet ska återställas på sikt, det går inte att göra på de tre år som lagen säger. Revisorerna säger att regioner bör återställa hela underskottet och inte göra som majoriteten nu vill göra, avskriva det mesta utifrån särskilda skäl. Det köper inte revisorerna.
Om du läser revisorernas rapport så finns en hel del kritik som regionen måste ta till sig och göra mer för att komma på rätt köl när det gäller både ekonomi och styrning.

En kommentar

  1. Jörgen K

    En koloss på lerfötter, det finns nog ingen verksamhet som misskötts så vansinnigt som just regionen. Det finns inget försvar, att följa med boksluten under de sista 25 åren så är orsakerna allt annat än inflation eller pensionskostnader. Orsaken är att finna i den avsaknad av den extrema kapitalflykt som skett från grundverksamheter till övriga påhitt.
    Ta exempelvis Regionala utvecklingsnämnden, ge ett exempel på vad vi får för den dryga halvmiljard de tar från kärnverksamheten. Likaledes Kulturberedningen, Folkskolestyrelsen samt uppdrag i kommunala bolag, listan är lång där medel förbrukas utan insyn och krav på resultat. Uppfyllande av målbeskrivningar är verkligen under all kritik!

    Så. det har inte jobbats speciellt utan det verkar mera att man cementerar allt mer den bastion som är uppbyggd snarare än att ta den från 70-talets armod. Finns inte ens viljan? Kritiken som riktas från lekmannarevisorer har aldrig märkts i beslutsgången, någonsin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.