EMU var ingen bra idé!

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan som gickhar Centerpartiet haft Europadagar i Halmstad. Jag åkte dit och trodde jag skulle få träffa våren, men inte, det var kallt och blåsigt.

För mig var det jättekul att vi hade just en Västerbottning som moderator för konferensen och en mycket kunnig sådan, Eva-May Karlsson från Vindeln som har full koll på Europafrågorna. Hon är en av 12 ledamöter i från Sverige som tillsammans med andra länders ledamöter diskuterar hur Europasamarbetet ska stärka Europas regioner.

Vi pratade om vilka frågor som är de viktiga för att stäkra sammanhållningen i Europa och för att bygga en hållbar utveckling.
Vi fortsätter att jobba med att påverka kommande budgetperiod för EU där vi är många som jobbar på. Själv är jag ordförande i en regional advicory grup i norra sverige inom Norra Periferin. Så alla som vill får lägga sig i, tycka till och påverka. Vad är viktigt för att bygga ett hållbart Europa? och ett hållbart norra sverige?

40 % besparing i kommunen…eller 2%

Av , , Bli först att kommentera 7

Kommunerna i främst norra Sverige har det tufft att få ekonomin att gå ihop. Trots att AFA kassan betalar tillbaka miljoner till kommunerna, så är det tuffa besparingar som väntar för många. Att AFA kassan betalar tillbaka kommunernas pengar beror på att färre personer är hemma och sjukskrivna och att regeringen jobbar så tydligt enligt arbetslinjen, ju fler som jobbar dess bättre för landet.

 I Italien skär kommuner ner 30-40 % i kommunala verksamheter där vi i Sverige får skära i några kommuner några få procent, det är skillnad. Så vi kanske ska försöka sätta ett internationellt perspektiv på hur vi har det då vi klagar.

Att effektivisera, utmana och konkurrensutsätta kommunala och landstingskommunala verksamheter driver på kvalité och effektivitet. Men för att det ska ske juste så måste kommunerna bli bättre på att upphandla och följa upp det de köper. Det får inte vara så att våra skattepengar nyttjas till annat än de är satta till. Att offentliga pengar hanteras vårdslöst vill väl ingen.
 
Upphandlingar ska vara justa och hanteras så att vi alla vet att de pengar som ska går till vård, skola och omsorg verkligen gör det och att de hanteras effektivt. Det måste vara kvalitén och effektiviteten som avgör vem som ska utföra välfärdstjänsterna.
Som det är idag så får verksamheter går back, inte klara kvalitetsmål och vara ineffektiva utan att det ifrågasätts bara för att de utförs av kommuner. Vi måste våga och vi måste utmana….

Tack Karin!

Av , , Bli först att kommentera 16

I fredags dog en av våra starkaste företrädare i länet. Tack Karinför allt gott du jobbat och kämpat för. Karin Israelsson lämnar ett stort tomrum efter sig och många kommer att sakna henne i de politiska sfärerna. Hon är en av de som jag verkligen respekterat och varit imponerade av. Varm  och alltid med sina medmänniskors bästa framför sig när hon argumenterade och tog beslut. Starkt engagerad och involverad i många frågor där hon byggde starka nätverk. Så tack Karin för allt du jobbat för.  

Attityder, värderingar och Skellefteå AIK!

Av , , 2 kommentarer 15

Kan inte sluta fundera på hur Anders Forsberg har sovit inatt efter Skellefteå AIK seger i ishockeyn. Hoppas han njutit och mått gott trots att han inte fick vara kvar serien ut.

Det jag är mest stolt över som Västerbottningen är att Saik spelat så juste. De har en inställning av ödmjukhet och med respekt för andra lag och andra spelare. Deras attityd gör mig stolt och glad. Ljuset kommer från norr i många frågor och även här visar Norrlänningarna vägen för hur vi ska bete oss som människor mot varandra.

Glädjereplikerna efter segern igår blir nog klassiska, där de även lyfter fram motståndarna mitt i segerruset.

De tre lag som ligger sist i ligan då det gäller fotboll är de lag som bråkar mest och vars supportrar ställer till med mest elände. Tänk om Anders Forsberg och Skellefteå skulle få möjlighet att fostra det där Stockholmska AIK,t. Då kanske de skulle sparka boll lite bättre.

Låna av Framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 11

Hade möjligheten att vara med och lyssna på några som berättade om sin bild av klimatet och hur det påverkats och ger effekter för det livsuppehållande systemet som miljön är.
Det finns mängder av rapporter och böcker som berättar om hoten men av någon anledning så lyssnar vi inte, det är för svårt att ta in.

Anders Wijkman visade bilder på klimatförändringar, temperaturförändringar, förtunning av ozonlagret, skyfall, torka och överutnyttjande av hav och skogar. Man blir förskräckt när man ser dessa bilder och förstår att människor har svårt att ta in det.

Världens regeringar som jobbar för att medeltemperaturen i världen inte ska öka med mer än 2 grader kommer att missa målet enligt många forskare. Effekterna av en sån temperaturhöjning är förödande för världens befolkning.

Men det går att ändra riktning men viljan saknas hos många länder och ekonomier. Kortsiktigheten i politiken gör att många partier inte lägger fram den karga sanningen om framtiden då siktet är inställt på de närmaste kommande åren. Det blir allt mer solklart att en hållbar politik måste få genomslag för att hantera klimatutmaningen.

Frostnätter i ekonomin…

Av , , Bli först att kommentera 9

Följer idag i direktsändning när regeringen berättar om frostnätterna som kommer i den karga europeiska ekonomin. Sverige är starkt, är skuldsatta mindre än de flesta, långsiktiga hållbara finanser och att det finns möjligheter att utveckla samtidigt som vi ser till att det finns säkerhetsmarginaler. Det som regeringen nu prioriteras är att få fler i jobb, få starkare kunskaper i skolan och att skapa trygghet och sammanhållning.

Regeringen förstärker nu med 25 miljarder för 2013 och det handlar om energi och tillväxtkraft i svenska företag och därmed i den svenska ekonomin. Vi har dämpade utsikter för både det här året och nästa, det är en nergång fortsatt framåt och det är tufft för världsekonomin. Det är så viktigt att de som är arbetslösa inte blir kvar i arbetslöshet utan att men snabbt kommer in i jobb eller utbildning. Där för satsas det nu på just yrkesvux, praktik och utbildningsplatser.
Företag avvaktar med investeringar och hushållen sparar och är försiktiga. Arbetslösheten kommer att öka och det är fortsatt stor osäkerhet. Det hänger ihop med Europas ekonomi som påverkar hela världens ekonomi. Vi har en politisk utveckling där de gamla socialistiska länderna har en ekonomi i förfall och många länder är väldigt högt skuldsatta och har låg tillväxt i företagen. Grekland och Italien har väldigt svårt att hålla det man lovat och det går sämre än vad man tidigare trott. Cypern är långt nere.
Arbetslösheten stiger till 12 % i Euroområdet och det medför risker för Sverige. Sveriges utveckling. Sverige tillväxt är högre än alla andra länder i eurozonen och vi har låg arbetslöshet i relation till övriga. Vi har behållit löneökningar och det sker en utveckling. Vi har därför låg skuldsättning och hållbara företag. Tyskland ligger på 80 % av BNP i skuld där Sverige ligger på 40 %.
Sverige ligger bra till då det gäller arbetslöshet, där vi har ungefär samma arbetslöshet bland vuxna som länder som Tyskland men vi har hög ungdomsarbetslöshet.  Prognosen ser ut som att vi får 1 % tillväxt i år och 2 % nästa år. Vi får därför högre arbetslöshet under 2014. Krisen ska hanteras så att vi fram till 2015 och 2016 har balanserat så att krisen inte biter sig fast.
Att i det här läget ge företagen ytterligare pålagor om att rapportera varenda månad väljer regeringen att vänta med, vilket gör att små företagare kan pusta ut för den här gången trots att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna drivit det i riksdagen.
En sakt som gjorde mig förvånad var när en journalist frågade om Anders Borg knådade Annie Lööf eller om Anne Lööf knådade Anders Borg! Seixistiska kommentarer från kompetenta journalister trodde jag vi lagt bakom oss, men icke!!!

Röstning på nätet..

Av , , 1 kommentar 13

Just nu pågår det en omröstning som jag fick veta genom att en bekant lagt ut en länk på Facebook. En omröstning där du ska rösta ja eller nej på om Vilhelmina kommun ska stötta Vilhelmina IK.  Det är ju självklart att kommunen ska stötta idrottsföreningarna. Så frågan gäller inte om kommunen ska stötta idrottsföreningen i allmänhet utan om kommunen ska hjälpa en förening med ett enskilt arrangemang.


Jag tar inte ställning i frågan om kommunen ska gå in med pengar eller inte i arrangemanget, det vet jag för lite om men jag tycker det är märkligt att en omröstning som handlar om hur kommunen ska agera sker på ett politiskt partis hemsida.

Handlar en fråga om dina och mina pengar som kommunen förvaltar så ska det röstas så borde en öppen inbjudan gå ut till dig som medborgare. Tex i Vilhelmina Aktuellt  och röstningen hanteras och kontrolleras opartiskt.

Jag tycker det är bra att det finns en öppenhet och att människor ska kunna rösta i frågor på ett enkelt sätt. Men det måste vara på kommunens hemsida och inbjudningar gå ut öppet för att det ska bli seriöst och gå att ta på allvar. Det finns ju medborgare som aldrig i livet skulle gå in på ett politiskt partis hemsida eller på något sätt ta del av ett budskap som förs fram av en ideologi.
Så fram med mer öppenhet och transparangs så att alla som bor i kommunen kan lägga sig i frågor i forum som de vet är öppna och opartiska. I forum som inte kontrolleras av ett politiskt parti eller ideologi, där man vet att kommentarer hanteras opartiskt och öppet. Mer öppenhet stimulerar demokratin.

Man bedöms inte utifrån det man säger, utan man bedöms utifrån det man gör.

Av , , 3 kommentarer 15
Ser att det än en gång annonseras om Socialdemokraternas förträfflighet i Vilhelmina Aktuellt. Det sker samtidigt som man i utbildningsnämnden fattat beslut som går stick i stäv med det man säger i annonsen.
 
Det är samma strategi lokalt i Vilhelmina som man kör i regeringen. Men man glömmer att människor inte är så lättlurade. Vi lever i ett upplyst öppet samhälle där information finns för de som vill ta reda på hur det är i verkligheten. Människor litar inte blint på potentater, despoter eller högröstade karlar som ryar. Människor tar reda på och hänger med.
 
Det största problemet med Socialdemokraternas politik är inte vad de säger utan vad de är tysta om.
 
Som på nationell nivå där Socialdemokraterna vill låta oss tro att de främjar företagande. Samtidigt som de vill tvinga alla företag att rapportera in uppgifter om sina anställdas löner och ersättningar varenda månad!! Helt orimligt för små företag i både tid, pengar och energi. De vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga vilket skulle göra det ännu svårare för unga att få jobb i branscher som har många unga anställda som restaurangbranschen. Där vill Socialdemokraterna öka momsen vilket åxå det ger färre jobb.
 
Ett av deras förslag skulle drabba vår kommun mycket är att rejält höja lastbilsskatten. Det skulle ge stora kostnadsökningar för våra åkeriföretag som redan idag har det tufft samtidigt som det skulle bli ännu dyrare med transporter som gör det ännu dyrare för företag att transportera grejer både in till kommunen och ut från kommunen. Inte den åtgärd som skapar jobb utan en åtgärd som gör att jobben flyttar bort från kommunen.   
 
Man bedöms inte utifrån det man säger utan utifrån det man gör…

Är man stor nog som 11-12 åring?

Av , , 3 kommentarer 18

Under Utbildningsnämnden igår så togs ett beslut av majoriteten, Socialdemokraterna och Västerpartiet, att årskurs 6 ska flyttas upp till Hembergsskolan! Redan nu till hösten ska alltså alla som då börjar årskurs 6 vid Volgsjö skola gå uppe på Hembergsskolan. 

Det som skrämmer mig är med den nonchalans majoriteten för fram sina planer. Inför nämnden hade ledamöterna inte fått ta del av någon beredning från verksamheterna, inte heller fanns någon risk eller konsekvensutredning att ta del av. Inför nämnden hade våra ledamöter fått ta del av en skrivelse från föräldrar och skolsköterska där de beskrev sin oro för flytten inget annat. Min och Centerpartiets övertygelse är att barn har rätt att vara barn, så länge det bara går.
 
Är det en bra miljö att flytta 11-12 åringar till? Har barnen som går på Hembergsskolan bra resultat, är trygga och harmoniska och når kunskapsmål och värdegrundsmål? Eller är det en otrygg och tuff miljö? Jag kan inte svara på det, det kan bara föräldrarna till de barn som går där idag och personalen själva svara på. Själv har jag bara erfarenhet av Strandskolan på senare år där jag känner till hur det fungerat för min dotter. Mina två äldsta gick på Hembergsskolan men det är länge sedan nu.
 
Vi tycker ätt det här beslutet är påskyndat utan någon reell beredning av andra alternativ. Vi tycker åxå att ett beslut som får långgående konsekvenser över tid ,måste beredas mer nogsamt. Att fatta ett långsiktigt beslut på så vaga grunder anser vi vara oprofessionellt och inte speciellt hållbart.
 
Centerpartiet yrkade i nämnden på:
Att återremittera ärendet för beredning
Att en omdisponering av lokaler görs på Volgsjöskola så att minst 1 klassrum till blir disponibelt till höstterminen
Att uppdra till förvaltningen att utreda följande alternativ utifrån ett långsiktigt perspektiv och med barnens bästa i fokus:
·         flytt av avdelningen Bikupan
·         flytt/förtätning av särskolan
·         flytt av årskurs 6
att konsekvens och riskanalys tas fram för samtliga alternativ
@
Vad tycker du? Vad tycker du är det bästa för barnen?

Vem bestämmer över äldres vardag?

Av , , 2 kommentarer 17

I veckan har jag fått flera samtal från både anhöriga och anställda inom omsorgen i min kommun. Upprörda och förtvivlade som berättar om hur de ser på läget både för de äldre som bor inom omsorgen och de som jobbar med att göra sitt bästa för att få  vardagenså  trivsam som möjligt för de äldre.

Jag känner mig både orlolig och bekymrad över hur vi tar ansvar för de äldre. Vem ska ta ansvar för att de äldre känner trygghet och lugn, när de anställda går på knäna?

Att bli äldre innebär att en del saker i livet ändras, medan andra är sig lika. Många äldre är idag friskare och piggare än tidigare, samtidigt är också ålderdomen en tid då många drabbas av sjukdom. Att ta väl hand om sig är ett sätt att orka mer när man blir äldre vilket även många gör. Träffade ett gäng äldre kvinnor i min mammas ålder på gymmet nu senast idag på lunch, de var där och tränade tufft och verkade ha jättekul. .

Centerpartiets vision är att alla ska ha möjlighet till en bra ålderdom. Människors erfarenheter ska tas tillvara då vi alla vinner på att äldre människors erfarenheter och krafter kommer till nytta både på arbetsplatser och i ideella sammanhang. Till en bra ålderdom hör också att kunna må så bra som möjligt – både fysiskt och psykiskt, att känna sig trygg, att inte vara ensam, att bemötas med respekt och att få ha ett meningsfullt liv.

I vår kommun måste vi prioritera hårt för att nå det, det handlar både oma tt få äldres vardag att bli trivsam och trygg samtidigt som de som jobbar ska känna sig trygga, glada och nöäjda över sin arbetssituation. Om vi inte skapar den goda arbetsplatsen så kommer vi inte få människor att vilja ta de jobben i framtiden.

Vi måste öka möjligheten för både de äldre och de som jobbar att välja olika typer av boenden och välja olika arbetsgivare samtidigt som vi prioriterar hårt i den kommunala börsen.