Konfliktbloggen slut..

Av , , 1 kommentar 14

Har läst igenom de väldigt få kommentarer jag fått under min bloggserie om Glasls och Jordans forskning och analyser av konflikter och de steg som där kan särskiljas.

Den enda fråga jag fått handlade om hur jag skulle svara på den inbjudan som KG Abramsson gick ut med i direkt anslutning tillde fullmäktige möte som höll på till kl två på natten där de valde en av sina egna socialdemokrater, Gunilla Prång till vice ordförande i kommunstyrelsen. Något som för oss i Centerpartiet var väldigt svårt att förstå, begripa och även hantera då vi ansåg att det gick emot demokratin och den praxis som funnits i Vår kommun att oppositionen ska ha viceposten och då Centerpartiet var näst största parti så var för oss posten given.

Centerpartiet hade ett möte där vi resonerade om hur vi ska jobba för att bedriva vår politik och hantera det förtroende som de som röstat på oss givit oss. Vi kom då fram till att den inbjudan från KG om ett möte att diskutera det polkitiska klimatet skulle få ligga till sig under sommaren innan vi bestämde hur vi skulle göra. Vi kände att vi var misshandlade i fullmäktige och kunde inte se äktheten i inbjudan som gavs. Centerpartiet ska ta ställning till inbjudan under de kommande veckorna då många av oss är på semester än.

Jag tycker att man inte kan bete sig hur som helst och sedan tro att andra ska "gilla läget". Det krävs ju att "parterna" är beredda att backa och ge efter om en konflikt ska gå att lösa. Det jag nu känner efter att ha forskat mig fram i hur man kan hantera konflikter är att i det läge vi befinner oss i så behövs det någon utomstående som klarlägger hur vi kan hantera den uppkomna situationen, vi klarar det inte själva! För min del så ser jag bara ett sätt att komma oss framåt och det är att göra om valfullmäktige och sedan utgå ifrån det som då blir fastslaget. Demokratin måste vi vara rädda om och hantera med respekt, därför måste vi backa bandet för att väljarnas val ska respekteras.

När jag läste detta själv så blev jag fashinerad över att jag kunde känna igen händelser som jag varit med om på de olika trappstegen i konflikttrappan som de beskriver. Lite ruskigt men väldigt bra att se vad som händer och hur vi människor beter oss i en konflikt.

1 kommentar

Snipp snapp snut…

Av , , 1 kommentar 13

Det sista steget i en konflikt innebär det slutliga förgörandet.

Det sista steget innebär att tillsammans gå ner i avgrunden. De destruktiva krafterna har nått sitt slutskede och det känns som om det inte finns någon återvändo. Konflikten är total och all tillgänglig kraft används till att förinta medparten, även om det skulle kosta båda parterna livet. Ser gärna sig själv som martyr eller frihetskämpe för ett mål som är viktigare än den egna existensen.”
 
 
Källor för mina bloggar om konflikter: Glasl, F. (2000): Selbsthilfe in Konflikten. Bern/Stuttgart.  A first-aid kit for handling conflict, Stroud: Hawthorne Press och Glasl, F. (2002): Konfliktmanagement. Bern/Stuttgart (7:e upplagan).

Nu ska jag funder lite mera innan jag skriver om konflikter igen..och fundera på era kommentarer.

1 kommentar

11 år och ensam

Av , , Bli först att kommentera 9

jag blir så upprörd över hur människor tänker! hur kan man slänga en elvaåring av ett tåg? Barnet skulle ha tagits omhand av någon tills det var utrett och en släkting funnits på plats. kommer ihåg när jag var 16 år och åkte jag ensam till min syster i Kramfors med tåg. Rälsbuss från Vilhelmina med byte i Långsele. Men den jag frågade om vilket tåg jag skulle byta till pekade fel så istället för tåget till Stockholm och Kramfors hamnade jag på tåget till Göteborg. jag blev utslängd i Ånge Kl elva på kvällen. som tur var för mig hade några killar brutit sig in på den låsta stationen så jag fick komma in dit och kunde ringa hem. min syster fick komma och hämta mig med bil i denna kalla höstnatt för många år sedan, då inga mobiler fanns.
jag var äldre men inte tillräckligt gammal för att klara mig själv då och en 11 åring är definitivt för liten för att ta ansvar över sig själv ensam i en okänd stad utan telefon!!!

Bli först att kommentera

Nära nu.

Av , , 1 kommentar 13

Nu är vi inne i det verkligt destruktiva i en konflikt där våld, skada och att förgöra motparten är målet.

Hittills har först sakfrågan varit i centrum och därefter personfrågan. Nu kommer vi till den fas, där det centrala blir att skada motparten. I den sista fasen på konfliktens trappa infinner sig en allt mer krigsliknade situation.

Medparten kan behandlas som ett rent fysiskt objekt och för den skull förefaller det moraliskt försvarbart att använda vilka medel som helst. Parterna betraktar varandra som omänskliga och synsättet handlar om den starkes rätt mot den svagare.”

Jag citerar även i denna blogg Glasl och den forskning han gjort kring konflikter och den trappa som beskriver de olika faserna i en konflikt. Här kan den ena parten skylla på att den andra vill framstå som ett offer för att själv bli starkare i konflikten och försvara det egna agerandet. Att skada familjen, det något i ens närhet som företag eller annan organisation ingår i det här steget.
 
Någon vilja till gemensam lösning finns inte. Aktiviteten skall klart skada medparten, fysiskt eller psykiskt, eller förstöra motpartens resurser. Målet är att tvinga medparten att ge vika. Långt ned på konfliktens trappa blir angreppen allt hårdare och här handlar det om angrepp mot nervcentra eller fragmentering;
 
att skada medparten där det känns som mest. Nu är hänsynstagandet till den andre helt borta och fokus är på att försätta medparten ur stridbart skick.”
 
Jag ser inte att vi är på detta steg ännu. Så hur ska vi nu göra för att inte passera detta steg ner mot det sista och slutliga steget??
1 kommentar

Ska jag remma upp dig igen!

Av , , 1 kommentar 16

Ger hon si galdrig udnrar ni som inte vill läsa om konflikter….men nej! inte än.

I nästa steg av konflikten handlar det om att hota motparten. ”En eller båda konfliktparterna börjar använda sig av strategiska hot och påtryckningsmedel. Anledningen till att hot är så allvarligt är att det är början till en vilja att skada varandra. ”Om inte du… så kommer ……!”

Detta är ett väldigt halt trappsteg eftersom hot bara är effektiva om personen som hotar är beredd att genomföra dem. Om jag gör som du säger när du hotar mig böjer jag mig för dina maktpåtryckningar och hot.

Om jag inte gör som du säger när du hotar mig riskerar du antingen att förlora ansiktet genom att inte genomföra hotet eller också genomför du hotet vilket oftast innebär att vi halkar ner ytterligare ett steg i trappan. Syftet med hoten är att skaffa kontroll för medpartens agerande.”

Här kan citatet från fullmäktige där KG skulle ”Remma upp mig ” passa in. Det finns även andra hot som uttalats från talarstolen och ofta då av just ordföranden. Men även andra har utryckt olika typer av hot. I bloggar och på VKs ordet fritt har även där hot uttalats. Men vad leder det till???
1 kommentar